Квадрат і куб натурального числа

Математика

Для кого: 5 Клас

06.12.2020

215

0

0

Опис документу:
План-конспект уроку на тему "Квадрат і куб натурального числа", розроблено за підручником Математика 5 клас автор Н.А. Тарасенкова. На початку уроку проводиться самостійна робота з вдосконалення вмінь та навичок з теми "Трикутник та його види", яка вивчалася на попередніх уроках
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок №___ Дата: ____________________

Тема: Квадрат і куб натурального числа.

Формування компетентностей:

предметна компетентність: ввести поняття квадрата і куба натурального числа; навчити учнів обчислювати значення натурального числа; пояснити учням послідовність виконання дій у числових виразах, що містять піднесення до степеня; удосконалити вміння та навички з теми «Трикутники та його види»;

ключові компетентності:

спілкування державною мовою: доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно, зрозуміло висловлювати свою думку;

уміння вчитися впродовж життя: аналізувати та оцінювати результати своєї діяльності;

соціальна та громадянська компетентність: висловлювати власну думку, чути і слухати інших.

Тип уроку: засвоєння нових знань умінь та навичок.

Хід уроку

І Організаційний момент.

ІІ Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. АОЗ

Самостійна робота

Варіант 1

 1. На малюнку зображено трикутники, виміряйте за допомогою транспортира градусну міру кутів трикутника та встановіть його вид:

А) Б) В)

2. На малюнку зображено трикутники, виміряйте за допомогою лінійки довжини сторін трикутника та назвіть його вид:

А) Б) В)

3. Кут С трикутника АВС дорівнює 1350, а кут В на 1050 менший від кута С. Знайдіть кут А. Визначте вид трикутника.

4. Сторона ВС трикутника АВС дорівнює 17 см. Сторона АС на 7 см більша за ВС і на 6 см менша від сторони АВ. Знайти периметр трикутника.

Варіант 2

 1. На малюнку зображено трикутники, виміряйте за допомогою транспортира градусну міру кутів трикутника та встановіть його вид:

А) Б) В)

2. На малюнку зображено трикутники, виміряйте за допомогою лінійки довжини сторін трикутника та назвіть його вид:

А) Б) В)

3. Кут А трикутника АВС дорівнює 380, а кут В на 910 більший від кута А. Знайдіть кут С. Визначте вид трикутника

4. Сторона МК трикутника МКЕ дорівнює 15 см. Сторона КЕ на 8 см більша за МК і на 7 см менша від сторони ЕМ. Знайти периметр трикутника.

IV. Формулювання теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

V. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Уже відомо, що суму, у якій усі доданки рівні між собою, можна записати коротше – у вигляді добутку. У математиці є спеціальний спосіб для запису добутку, у якому всі множники рівні між собою.

Наприклад: 2 * 2 * 2 * 2 = 24.

Вираз 24 називають степенем і читають так: «два в четвертому степені».

Наприклад:

7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 = 76

5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 55.

Піднести число а до степеня п означає добуток п множників, кожен з яких дорівнює а:

а – основа степеня;

п – показник степеня.

У пятому класі ми розглянемо лише обчислення чисел у другому та третьому степенях.

Властивості:

 1. У виразах, що містять степені, спочатку виконують піднесення до степеня, а потім множення і ділення, додавання і віднімання.

 2. а0 = 1.

Наприклад: 50 = 1, 100 = 1, 1260 = 1.

 1. а1 = а.

Наприклад: 31 = 3, 231 = 23.

 1. а2 = аа – квадрат числа.

Квадратом числа а називають добуток цього числа на себе.

Наприклад:

22 = 2 ∙ 2 = 4 102 = 10 ∙ 10 = 100

32 = 3 ∙ 3 = 9 252 = 25 ∙ 25 = 625

 1. а3 = ааа – куб числа.

Кубом числа а називають добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює а.

Наприклад:

23 = 2 ∙ 2 ∙ 2 = 8 43 = 4 ∙ 4 ∙ 4 = 64

33 = 3 ∙ 3 ∙ 3 = 27 103 = 10 ∙ 10 ∙ 10 = 1000

Обчислення степеня числа ще називають піднесенням до степеня, а обчислення квадрата (куба) числа – піднесення до квадрата (куба) цього числа.

VI. Осмислення нового матеріалу.

Колективне виконання вправ

1. Піднести до квадрата та куба перші десять натуральних чисел:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а2

1

4

9

16

25

36

49

64

81

100

а3

1

8

27

64

125

216

343

512

729

100

2 (Усно). Назвіть основу і показник степеня:

 1. 48; 2) 1310; 3) а9; 4) 539; 5) 8312.

3 (Усно). Прочитайте вираз і знайдіть його значення:

 1. 31 = 1; 2) 22 = 4; 3) 42 = 16; 4) 34 = 81.

Робота з підручником:

578 ст. 118

 1. 100 + 23 * 5 = 100 + 8 * 5 = 100 + 40 = 140;

 2. 100 +(2 * 5)3 = 100 + 103 = 100 + 1000 = 1100;

 3. 23 + 33 = 8 + 27 = 35;

 4. 22 * 33 = 4 * 27 = 108.

580 ст. 118

 1. m = 5, то m3 = 53 = 125;

 2. m = 7, то m3 = 73 = 343;

 3. m = 11, то m3 = 113 = 1331;

 4. m = 20, то m3 = 203 = 8000.

584 ст 119 Запишіть у вигляді виразу:

 1. 32 + 6;

 2. 53 – 100;

 3. 6 * 102;

 4. 73 / 49.

VII. Рефлексія уроку (підсумок уроку). Виставлення оцінок.

Сьогодні на уроці я…

Навчився ….

Було цікаво …

Було складно …

Мої відчуття …

Більше за все сподобалось …..

VIII. Домашнє завдання:

Розділ 4 §18 №579 ст. 118, №585 ст. 119.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.