Культурологічний досвід європейської інтеграції України. досягнення і здобутки. Австрія і Швейцарія

Опис документу:
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. ДОСЯГНЕННЯ І ЗДОБУТКИ. АВСТРІЯ І ШВЕЙЦАРІЯ Вечір-зустріч з предмету «Культорологія» Мета: ознайомити з основними поняттями євроінтеграції; розвивати вміння критично мислити, приймати аргументовані рішення, розуміти ризики та шанси від обраного шляху; формувати підприємницькі компетентності, глобальність мислення та розуміння перспективи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Міністерство освіти і науки України

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

Кафедра зарубіжної літератури

Вечір-зустріч з предмету «Культорологія»

«Культурологічний досвід європейської інтеграції України. досягнення і здобутки. Австрія і Швейцарія»

Вінниця 2014

МІСЦЕ УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ В ЄВРОПІ ТА У СВІТІ .

Мета: ознайомити з основними поняттями євроінтеграції; розвивати вміння критично мислити, приймати аргументовані рішення, розуміти ризики та шанси від обраного шляху; формувати підприємницькі компетентності, глобальність мислення та розуміння перспективи.

Очікувані результати

Після уроку учні:

 • Знатимуть визначення понять: інтеграція, ресурсовитратна економіка, індустріально-суспільна свідомість. Лібералізація торгівлі;

 • Розумітимуть значення євроінтеграції для ведення успішної підприємницької діяльності;

 • Вмітимуть створювати свот—таблицю для аналізу та можливості зробити усвідомлений вибір;

 • Знаходити позитивні та негативні сторони будь-якого явища, розуміти неоднозначність будь-яких процесів.

 • Будувати плани на майбутнє з урахуванням можливих ризиків;

 • Зможуть аналізувати проблемну ситуацію;

 • Прогнозувати майбутні результати;

 • Оцінювати та невілювати ризики;

 • Шукати оптимальні шляхи розв’язання проблеми;

 • Брати на себе відповідальність;

 • Спілкуватись, висловлювати свою думку та захищати її.

Методи і техніки: «Павутинка», «Гронування», робота в групах, «Капелюх очікувань», «SWOT-аналіз», «Займи позицію».

Обладнання: клубок червоних ниток, капелюх, кольорові клейкі стікери, правила тренінгу на А4, епіграф уроку на плакаті, плакати зі словами «Так», «Ні», «Важко сказати», «Я за європейський вибір України», бонучні фішки.

Допоміжні матеріали:

 • Додаток 1. Символічний малюнок – правило тренінгу «Дотримуй регламенту».

 • Додаток 2. Символічний малюнок – правило тренінгу «Один говорить – інші слухають».

 • Додаток 3. Символічний малюнок – правило тренінгу «Телефони у тихий режим»

 • Додаток 4. Символічний малюнок – правило тренінгу «Кожна праця має право на подяку».

 • Додаток 5. Символічний малюнок – правило тренінгу « Не критикувати, кожен має право на власну думку».

 • Додаток 6. Епіграф – наскрізне питання.

 • Додаток 7. Видрук тексту «Україна – ЄС».

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ.

Повідомлення теми та цілей уроку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Правила ефективного спілкування

Закріпіть на дошці «Правила ефективного спілкування» у вигляді символічних пікторгам, що економить час (додаток 1). Запропонуйте учням обговорити та прийняти їх.

 • Один говорить – інші слухають,

 • Мобільні в тихий режим,

 • Дотримувати регламенту.

 • Кожен має право на власну думку,

 • Не перебивати. Коректно висловлюватись,

 • Кожна робота має право на подяку – бонуси, оплески та ін.

Стимулюйте учнів до активності, нехай доповнять запропоновані правила. Проведіть демократичну процедуру затвердження правил через голосування. Закцентуйте увагу учнів, що правила діють лише тут і зараз, по завершенні тренінгу вони припиняють свою дію.

Вправа «Павутинка»

Запропонуйте дітям познайомитись одне з одним за допомогою клубка ниток. Передаємо клубок у довільному напрямку, залишаючи собі нитку. Створюємо павутинку. При цьому ознайомимось за алгоритмом : «Я – (називаємо ім’я), якби я була (був) історичним діячем, то я була (був)… (називаємо), тому що … . Так знайомимось, поки кожен назве своє ім’я.

Зразок: Я Валентина. Якби я була історичним діячем, то була б Маргарет Тетчер, бо так само консервативна у поглядах, рішуча, впевнена у собі.

Після знайомства зверніть увагу на дітей на сплетену павутинку. Прокоментуйте результат спільної роботи. «ми усі різні, але нас усіх поєднала спільна діяльність. Ця павутинка неповторна, бо навіть якби ми захотіли її відтворити, то це б не вдалось».

Стимулюйте учнів до аналізу.

 1. Яким чином довелось обирати історичного діяча? (здійснити самоаналіз. Обрати найважливішу рису свого характеру, порівняти себе з істричним діячем. Зробити вибір).

 2. Кому було важче обирати : першим чи останнім? Чому? (першим – бо не встигли зорієнтуватись,є останнім – бо не хотіли повторюватись).

Запропонуйте останньому учаснику знайомства змотати клубок.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зверніть увагу учнів на тему уроку, записану на дошці: « Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі».

Пропустіть учнів виокремити ключові слова теми. (Україна, Європа, світ, інтеграційні процеси)

Робота з поняттям

Запропонуйте дітям зробити гранування до поняття « інтеграція».

Орієнтовний вигляд гранування

Зачитайте і запишіть у зошити визначення поняття «інтеграція».

Інтеграція (від лат. integrum – ціле, integratioвідновлення) – поєднання, взаємопроникнення. Це процес об’єднання будь-яких елементів (частин) в одне ціле. Процес взаємозближення та утворення зв’язків.

Вправа «Капелюх очікувань»

Попросіть учнів на папірцях анонімно написати свої очікування від уроку. Зберіть папірці в капелюх, до якого ви повернетесь на етапі підсумку уроку.

Аналіз епіграфа

Попросіть учнів зачитати слова великого Данте, які є епіграфом уроку. (додаток 2)

 • Нехай наші нащадки отримають від нас дещо подібне до того, що нам дісталося у спадщину від наших предків. (Данте)

Завдання

 1. Проаналізувати слова поета і встановити, що він мав на увазі?

 2. Що доброго передали нам наші предки?

 3. Що ми маємо залиши нашим нащадкам? ( відповіді довільні)

Створення команд

Об’єднайте учнів у 4 команди «Мре», «Гори», «Ліс». «За кордоном», кожна з яких обирає стикери певного кольору (блакитний, жовтий, зелений. червоний). Попросіть команди обрати тайм-кіпера, секретаря, доповідача, «казначея», який видає бонусні фішки за висловлені думки.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

У ч и т е л ь. Поява на політичній карті Європи суверенної України – політична подія в розвитку сучасної міжнародної системи. Йдеться про державу. Яка за розмірами своєї території, кількістю населення, економічними можливостями, інтелектуальним та науково-технічним потенціалом належить до розвинених європейських країн. Сьогодні Україна шукає своє місце в багаторівневій ієрархічній будові міжнародної системи. Позиція України є вирішальною для формування архітектури цієї системи не тільки на регіональному, а й на глобальному рівнях.

SWOT- аналіз з теми: «Україна - ЄС»

Запропонуйте учням опрацювати заздалегідь підготовлений матеріал ( додаток 7 роздрукований для кожного учня) і написати на кольорових стикерах власні думки на основі прочитаного тексту.

Завдання командам

Команда «Море» має назвати сильні сторони України і надати відповідь на запитання: «Що цінного має Україна для Європи?»

Команда «Гори» має проаналізувати слабкі сторони сучасної України, виявити наявні проблеми.

Команда «За кордоном» має висвітлити загрози та упередження, які має місце в українському суспільстві щодо євроінтеграції.

Презентація командної думки (5 хв.)

Команди мусять виробити спільну думку і презентувати її. Команди припиняють обговорення відповідно до регламенту. Обраним чотирьом доповідачам запропонуйте прикріпити папірці із записами у сегменті їхнього кольору та по черзі презентувати думку команди. Члени інших команд можуть доповнити або уточнити відповідь доповідача. За виступ доповідач отримує від «казначея» 3 бонусні фішки, той, хто доповнює, - одну.

Початковий вигляд таблиці

S (сильні сторони)

Сильні сторони України. Що цінного має Україна для Європи.

W(слабкі сторони)

Слабкі сторони сучасної України. Які проблеми маємо?

О (шанси)

які шанси отримає держава? Які можливості з’являться у нас і наших нащадків у разі вступу України до ЄС? (позитив)

Т(загрози)

Загрози та упередження, які мають місце в українському суспільстві щодо євроінтеграції.

(негатив)

Орієнтовний вигляд заповненої таблиці

S (сильні сторони)

 • Транзитне положення між Європою і Азією;

 • Природні і людські ресурси;

 • Науково-технічний інтелектуальний потенціал;

 • Культура, тенденції, релігія.

W(слабкі сторони)

 • Корупція;

 • Недосконалість правової системи;

 • Економічна відсталість;

 • Неконкурентноспроможність підприємств;

 • Соціальна нестабільність, відсутність середнього класу;

 • Позаблоковість (Україна не є членом НАТО)

О (шанси)

 • Зміцнення стабільності демократичної політичної системи, модернізація правового поля й забезпечення прозорості національного законодавства, поглиблення культури демократії і поваги до прав людини тощо;

 • Соціальни вигоди інтелігенції полягають у підвищенні рівня життя і добробуту, наближенні до високих європейських стандартів особистої безпеки,освіти охорони здоровя, якості інформації, екології, вільного руху праці.

(Позитив)

Т(загрози)

 • Погіршення віднсин з Росією;

 • Загроза участі українських вояків у гарячих точках планети, розміщення на території України воєнних баз НАТО;

 • Втрата національної самобутності;

 • Ювенальне законодавство.

(Негатив)

Вправа «Займи позицію»

Учитель пропонує учням визначитись з відповідями («Так». «Ні», «Важко сказати») щодо твердження: « Я за європейський вибір України», заздалегідь розмістіть плакат з протилежними варіантами відповідей («так», «ні» тощо) у протилежних кінцях кімнати. Попросіть учнів стати біля відповідного плакату і, залежно від їхньої думки, «проголосувати ногами». Запропонуйте декільком учасникам обґрунтувати свою позицію, або усім, хто поділяє одну і ту саму точку зору, запропонувати спільні аргументи на її захист. Після викладу різних точок зору запитайте,чи не змінив хто-небудь з учасників своєї думки і чи не хоче перейти до іншого плакату. Наостанок запитайте, чи важко було робити вибір при визначенні позиції. (Відповіді довільні) після вправи запросіть учнів повернутись до своїх команд.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вправа «Капелюх очікувань»

Візьміть капелюха і попросіть учнів по черзі діставати папірці, зачитувати очікування та надавати коментарі щодо їх реалізації. (Відповіді довільні) Головне акцентувати увагу учнів на матеріалі уроку, емоційному та інтелектуальному зануренні у зміст теми.

Робота з епіграфа

Стимулюйте учнів до узагальнення:

 • Що мав на увазі Данте, говорячи: «Нехай наші нащадки отримають від нас дещо подібне до того,що нам самим дісталось від наших предків» ?

 1. Що цінного нам залишили наші предки?

(Державу, культуру, традиції, віру. Фундаментальні загальнолюдські цінності…)

 1. Що цінного ми маємо передати нашим нащадкам?

(Державу, культуру, традиції, віру. Фундаментальні загальнолюдські цінності, європейський вибір…)

У ч и т е л ь. Процес європейської інтеграції та розширення співпраці з ЄС здатні внутрішньо консолідувати країни, які бажають стати членами єдиної європи. Це сприяє зменшенню та ліквідації історичних суперечностей між сусідніми країнами. Так само перспектива членства в ЄС для України (навіть у віддаленому майбутньому) повинна стати додатковим вагомим стимулом та мотиваційним фактором внутрішніх реформ, цивілізованого врегулювання всіх внутрішніх та зовнішніх неузгодженостей. Нарешті, від інтеграції України до ЄС виграють не тільки ці дві сторони, але й уся центральноконтинентальна Європа, адже після розширення Європейського Союзу за рахунок країн Центрально-Східної Європи та держав Балтії Європейський Союз максимально наблизиться до України, ща надає особливого статусу їхнім відносинам і створює реальні можливості для співпраці.

Оцінювання

Подякуйте учням за активну роботу на уроці, виставте оцінки згідно з отриманими бонусами. Від 5 і більше – 12 балів, 3-4 бонуси – 11 балів, 2-1 бонус – 10 балів. Оцінювання може відбуватись і в інший спосіб.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготуватися до семінару за темою: «Міграційні процеси в Україні».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Соціальне партнерство закладу позашкільної освіти та сім’ї»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн