: Культурно-освітнє життя та книговидання

Опис документу:
: Культурно-освітнє життя та книговидання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

(Історія України 8 клас)

Тема: Культурно-освітнє життя та книговидання

Мета: скласти уявлення про розвиток культури; ознайомити з основними пам’ятками і здобутками тієї доби; характеризувати розвиток шкільництва на українських землях у першій половині XVII ст.; розкривати особливості навчання в Києво ­ Могилянському колегіумі; називати імена найзначніших діячів літератури та їхні твори; розповідати про досягнення українського книговидання цього періоду; формувати в учнів інтерес до культурних надбань українського народу; виховувати шанобливе ставлення до пам’яток минулого, а також високі моральні якості на кращих зразках національної культури

Обладнання: підручник «Історія України. 8 клас» В.С. Власов, 2008 рік, видавництво «Генеза»; ілюстрації до теми (додаток); атлас «Історія України. 8 клас»

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Основні терміни та поняття: спудеї, мемуари, епіграма.

Основні дати:

1615 р. - шляхтянка Галшка (Єлизавета) Гулевичівна подарувала Київському братству свій «двір iз пляцем» на Подолі. Початок діяльності братської школи в Києві.

1617 р. - заснування Луцького Хрестовоздвиженського братства та братської школи при ньому.

1632 р. - затвердження польським сеймом «Пунктів для заспокоєння руського народу». Визнання законності існування в Peчi Посполитій православної церкви.

1632 - 1647 pp. – діяльність православного митрополита Петра Могили.

1632 р.- заснування Києво ­ Могилянського колегіуму.

Історичні особистості: Петро Могила

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

  • аналізувати заходи митрополита Петра Могили для впорядкування церковного життя, робити висновки про становище православної церкви.

  • визначати досягнення українського шкільництва, книговидання та драматургії.

  • характеризувати митрополита Петра Могилу як людину та історичного діяча, давати оцінку його діяльності.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація знань

1) Які особливості суспільно-політичного становища українських земель у першій половині XVII ст. повинні були впливати на розвиток культури?

2) Як розвивалася освіта на українських землях у XVI ст.?

3) Якими були найзначніші досягнення українського книговидання XVI ст.?

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

Метод «Мозковий штурм»

Учні висловлюють свої думки щодо умов, в яких умовах розвивалася українська культура першої половини XVII ст., які записуються на дошці. Потім один з учнів робить узагальнюючий висновок.

Фактори, що впливали на розвиток

української культури першої половини XVII ст.

Позитивні

Негативні

Розвиток української мови.

Національно-визвольні повстання.

Героїка козацьких походів.

Необхідність збереження національної культури в умовах польсько-католицької експансії.

Розвиток національної свідомості.

Відновлення ієрархії української

православної церкви

Відсутність власної держави.

Поділ території України між річчю Посполитою, Московією, Угорщиною та Туреччиною.

Відсутність єдиного наукового й політичного центру.

Тяжкий національний гніт.

Зростаюча загроза ополячення й окатоличення.

Спустошливі напади турків та татар

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Чим уславився митрополит Петро Могила. Якими були його заходи для впорядкування церковного життя

Після 1632 р., коли Владислав IV погодився легалізувати православну церкву, привілей на Київську метрополію він надав архімандриту Києво-Печерського монастиря Петру Могилі.

Постать в історії

Петро Могила (1596—1647) походив із молдавського князівського роду.

Освіту отримав у Львівській братській школі та кількох західноєвропейських

університетах. Спочатку служив у польському війську, брав участь у Хотинській битві 1621 р., а в 1625 р. прийняв чернечий постриг. Від 1627 р. —

архімандрит Києво-Печерської лаври, а від 1632 р. — митрополит Київський

і Галицький. Чимало зусиль доклав для легалізації православної церкви,

домігся повернення захоплених уніатами монастирів і церков (Софійського

собору й Видубицького монастиря в Києві та ін.). Його зусиллями й коштами

було вперше ґрунтовно реставровано Софійський собор і багато споруд Києво-Печерської лаври. Могила був ініціатором створення Київського колегіуму

(1632 р.), його філій у Вінниці, Кременці та Гощі та відкриття Слов’яно-греко-латинської академії у столиці Молдавського князівства м. Ясси в 1640 р.

Величезну роль відіграв в оновленні православного богослов’я і зміцненні православної церкви в Україні.

У 1996 р. за визначні заслуги перед Українською православною церквою

Петра Могилу було канонізовано — визнано Святим.

Ставши митрополитом Київським і Галицьким, Петро Могила спрямував свою діяльність на реформування церкви. Перш за все він упорядкував церковне життя. Відтепер жодний єпископ не міг посісти кафедру без згоди митрополита. За розпорядженням П. Могили було проведено ретельну перевірку щодо дотримання церковних канонів у минулому під час призначення всіх рядових священиків і видання їм нових свідоцтв із детальним визначенням обов’язків.

Для контролю за станом церковного життя й поведінкою духівництва

до парафій монастирів і єпископів направляли спеціальних «митрополичих намісників» і «візитаторів». Запроваджувалися спеціальні екзамени на знання пастирських обов’язків для священиків. Для розв’язання поточних проблем у єпархіях щорічно скликалися з’їзди священиків — єпархіальні собори. Із метою ліквідації звичаю вирішення тяжб серед духівництва світськими судами П. Могила заснував митрополичу консисторію — церковний судовий орган.

Митрополит упорядкував стосунки з церковними братствами, обмеживши деякі їхні претензії і примусивши їх рахуватися з його владою. П. Могила домігся послаблення негативного впливу права патронату на церковну організацію. Було чітко визначено права й обов’язки патронів, закріплено парафії за впливовими патронами із православної шляхти або братствами. Митрополит залишав за собою право відмови висвячувати на церковні посади запропонованих патронами негідних осіб.

Багато уваги П. Могила приділяв розробці питань православного віровчення і впорядкуванню обрядовості. Митрополитом та його сподвижниками було підготовлено новий православний «Катехізис» («Православне ісповідання віри») із викладом основ християнського віровчення, що був затверджений Київським церковним собором 1640 р. П. Могила написав великий полемічний твір «Літос, або камінь» (1644 р.) та «Євхарістіон, або Требнік» (1646 р.), у якому визначалися догмати й обряди православної церкви.

2 . Коли та за яких обставин було утворено Києво- Могилянську академію. Яким було навчання в ній.

Учні опрацьовують відповідний текст підручника та записують три ключових речення. Один-два учні зачитують їх.

3. Яка роль друкарні Киево-Печерської лаври в тогочасному духовному житті

Робота з таблицею. Учні опрацьовують тест підручника та заповнюють таблицю.

Рік видання

Книга

1616 рік

«Часослов»

1619 рік

«Граматика» Мелетія Смотрицького

1627 рік

Памва Беринда «Лексикон славенороський»

1638 рік

« Tepaтypгiм» монаха Печерського монастиря Афанасія

Кальнофойського

  • Що сприяло розвитку книговидання у першій пол. XVII ст.?

  • Покажіть на карті міста й монастирі України, в яких діяли друкарні.

  • Яке значення мало книговидання для українського населення?

4 . Як розвивалися драматична література й театр

Робота в групах

І- група – Розвиток театру

ІІ- група – Розвиток літератури

V. Закріплення знань учнів.

Бесіда

1. Назвіть основні досягнення розвитку культури в Україні в першій половині XVII ст.

2. Хто був засновником Києво-Могилянської академії?

3. Про які літературні твори цього періоду ви дізналися на уроці?

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати § 12

6

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!