«Культура мовлення. Звертання. Використання звертань для передачі ставлення до адресата »

Опис документу:
Мета: домогтися засвоєння учнями відомостей про багатство та різноманітність українських форм звертання, вимоги додержання стилю звертання виражальні можливості звертань у мовлення, системи пунктуаційних знаків при них; розвивати мовленнєві уміння та навички,уміння спостерігати за власним мовленням, свідомо аналізувати своє мовлення і мовлення співрозмовників відповідно до літературних норм; формувати культуру поведінки і формування, знання мовного етикету; виховувати пошану до співрозмовників:

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ

с. КАМ'ЯНКИ

ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОНСПЕКТ УРОКУ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 8 КЛАСІ

НА ТЕМУ:

«Культура мовлення. Звертання. Використання звертань для передачі ставлення до адресата »

ПІДГОТУВАЛА

ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

КРУПА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

Тема: Культура мовлення. Звертання. Використання звертань для передачі ставлення до адресата.

Мета: домогтися засвоєння учнями відомостей про багатство та різноманітність українських форм звертання, вимоги додержання стилю звертання виражальні можливості звертань у мовлення, системи пунктуаційних знаків при них; розвивати мовленнєві уміння та навички,уміння спостерігати за власним мовленням, свідомо аналізувати своє мовлення і мовлення співрозмовників відповідно до літературних норм; формувати культуру поведінки і формування, знання мовного етикету; виховувати пошану до співрозмовників: членів родини, старших за віком людей, однолітків, цікавість і любов до рідної мови.

Обладнання опорна схема «Звертання»,дидактичний матеріал, підручник з укр. мови

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Епіграф: У слові закарбовані століття

життя й боротьби народу, його мужність, слава, надії й сподівання.

Д.Білоус

Хід уроку.

І.Організаційно - вступна частина.

Лірична хвилина.

Лунає ніжна лірична мелодія, на фоні якої звучить поезія Д.Білоуса «Слова окличні - прості і величні».

В джерелах слова - душі криниця,

А рідна мова - як чарівниця. Звичайний приклад візьму навмисне,

Краса така в нім,що серце тисне. Дивися - в кличнім простім відмінку:

«Ой не стелися, зелен барвінку...» Одвертий кличний - немов дитинний, Музичний ,звичний та ще й гостинний. Вживеш ти усно чи на папері

Мов у світлицю відчинеш двері. Звертання щире, душевне, щедре - Василю, Павле, Іване, Петре!

І так сердечно, і так ласкаво - Наталю, Лесю,а чи Любаво!

До зборів сходки відкрито й радо - чи товариство,а чи громадо!

А найсвятіше душа приємле -

Моя Вкраїно, кохана земле, Ти, сивий Дніпре, і ти , Дунаю,-

Миліших серцю звертань не знаю.

Розумова розминка («карусель» запитань і відповідей)

  • Яке враження справила на вас ця поезія?

(Ця поезія незвичайна й оригінальна, відчувається піднесено-емоційний стан душі автора. Поет підкреслює, що краса мовлення, його мелодійне звучання, стилістична виразність досягаються за допомогою звертань)

  • У чому особливість цього поетичного твору?

(Автор наголошує, яку важливу роль відіграють звертання в мовленні, завдяки кличному відмінку, який «немов дитинний, музичний, звичний та ще й гостинний»)

  • Яка роль звертань у розумінні автора?

(«Звертання щире, душевне, щедре»,- підкреслює поет. А ще найважливіше для душі те, що можна звернутися до найрідніших святинь: «моя Вкраїно», «кохана земле», «сивий Дніпре» - саме засобами рідної мови)

II. Повідомлення теми,мети та завдань уроку

Вчитель І Сьогодні, діти, ми продовжимо вивчати тему « Звертання», але у ширшому аспекті і звучить вона так: « Культура мовлення. Звертання. Використання звертань для передачі ставлення до адресата».

Мета нашого уроку:засвоїти відомості про багатство та різноманітність українських форм звертання, їх особливості,вживання у синтаксичних конструкціях, розділові знаки при них, розвивати вміння спостерігати за власним мовленням, аналізувати своє мовлення і співрозмовника, формувати культуру поведінки і спілкування, знання мовного етикету; виховувати любов до рідного слова.

Учні записують тему уроку в зошити.

Ваші завдання, дорогі діти, на сьогоднішньому уроці - максимально організувати свою розумову і мовленнєву діяльність для того, щоб осмислити весь матеріал, ліквідувати прогалини у знаннях з даної теми, якщо вони виявляться, удосконалити здобуті уміння і навички - і врешті-решт ще раз переконатися в тому, що наша мова, справді дзвінкоголоса, мелодійна, емоційно забарвлена і велику роль в цьому відіграють звертання. Основний вид роботи на уроці - це групова навчальна діяльність. Сьогодні на уроці ви будете працювати за завданнями у 1-й із 3-х груп.

ІІІ. Актуалізація та корекція опорних знань учнів.

Методична ремарка.

Учні систематизують знання з теми за картками із запитаннями для самоконтролю,звіряючи сказане з опорною таблицею,яка висить на дошці.

Картка із запитаннями для самоконтролю

1. Що називається звертанням?

2.Чим виражаються звертання?

З.Які є види звертань за будовою?

4.Як виділяються звертання в усному мовленні?

5.Як виділяються звертання н письмі?

6.Яку роль відіграють звертання у мовленні?

7.У яких стилях мовлення найчастіше використовуються звертання?

Мовознавчий практикум.

- Що називається звертанням?

(Звертання - це слово чи сполучення слів, яке називає особу чи предмет, до яких безпосередньо звертається мовець).

- Чим виражаються звертання?

- (Звертання можуть виражатися іменниками у кличному відмінку або у формі називного відмінка, іншими частинами мови в значенні іменника (субстантивованими словами),а також іменними сполученнями).

Наприклад: 1 .Колосися, ниво, щедро і багато! 2.Восьмий,три кроки вперед!

- Які є види звертань за будовою?

(Поширені і непоширені. Якщо звертання виражене одним словом — воно

непоширене, якщо групою слів — поширене)

Наприклад: 1.Засівайся,ниво, людям на добро, (непоширене)

2.Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля! (поширене)

- Як виділяються звертання в усному мовленні?

(В усному мовленні вимовляються звертання звертальною інтонацією: перед словом (словами), що позначає особу (чи предмет) ,до якої звертаємося, робимо особливу й тривалу паузу, вимовляючи саме звертання з логічним наголосом і з глибокою паузою перед і після нього. Тільки в середині речення зазначені особливості інтонації звертань дещо послаблюються).

- Як виділяються звертання на письмі?

(Якщо звертання стоїть н початку речення,то після нього ставиться кома або знак оклику, якщо воно виявляється з особливим почуттям. Якщо звертання стоїть в кінці речення, то перед звертанням ставимо кому. Якщо у середині речення — виділяється комою з обох боків). Наприклад: 1.Рідненька,дозволь допомогти.

2.У тобі, У країно,я бачу сенс свого життя. 3. Бажаю вам лиш доброї долі, друзі.

-Яку роль відіграють звертання у мовленні?

(Основна функція звертання — привернути увагу співрозмовника).

-У яких стилях мовлення найчастіше використовується звертання? (Звертання широко використовується у розмовному стилі мовлення, а також у художньому, епістолярному , конфесійному, публіцистичному (рідше) стилях мовлення для надання мові виразності, емоційності).

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

Слово ВЧИТЕЛЯ.

Однією із ознак вихованості споконвіку вважається уміння дотримуватися норм етикету. Неабияке значення має мовний етикет. Слово «етикет» походить із французької мови і означає «ярлик», «етикетка», а з 17 століття - « церемонія». У сучасній українській мові це слово означає усталені норми поведінки й правила ввічливості в якому-небудь товаристві. Неабияке місце у висвітленні цього питання відводиться звертанням. Зараз ми з вами переходимо безпосередньо до роботи в групах. Друзі, прошу уважно слухати доповіді кожної групи і робити в зошити записи цікавого і до цього часу невідомого вам матеріалу.

Протягом уроку пропоную зібрати інформацію, яка аргументує відповідь на запитання:

- Яка роль звертань у мовленні?

УЧЕНИЦЯ І Групи:

Перед нами було поставлено таке завдання: простежити вияв ставлення до співбесідника через використання звертань різних народів світу.

Ми дослідили форми звертання різних народів світу. Послухайте: наше міжлюдське спілкування постійно раз по раз передбачає насамперед відповідне звертання або вказування на ту чи іншу особу. Без цього слова мова недостатньо переконлива. Будьмо ж уважні до вибору форми такого висловлювання - щоб виявити до когось і викликати до себе чиєсь довір'я, щоб не образити, не принизити як чиюсь,так і свою гідність.

Учень 2. Звертаннями користуються у всіх державах сивої давнини. Наприклад, наше українське «пан» - дуже старе, що використовувалось ще за часів Київської Русі. Пан - це давньогрецький бог лісу та гаїв, взагалі, благодійник природи, захисник усього живого, але «пан» - це звертання не до багатої людини, а до кожного : «Добрий вечір, пане господарю, стережи , Боже, твого товару», - щедрували під вікнами найбіднішого селянина. Останніми роками повертається до нас і такий вислів, як «добродій». Улюбленим зачином листів багатьох українських письменників було: «Вельмишановний добродію», «Вельмишановна добродійко».

Учень 3. У різних державах користуються різними звертаннями: в Англії до нетитулованого чоловіка звертаються зі словами «сер», «містер», а до одруженої нетитулованої жінки - «місіс», хоча до жінки із аристократичних кіл звертаються «леді», «міледі», а до її чоловіка - «мілорд», до дівчат в англомовних країнах звертаються «міс», у Скандинавії - «фрекен», в Німеччині - «фрейлен».А ось ввічливе згадування про заміжню жінку у німців: «фрау», «гер».

Учень 4. В Іспанії та Італії чоловік «дон», жінка - «донья» чи «донна». У франції жінкам кажуть «мадам», чоловікам « місьє», дівчатам «мадемуазель».

Учень 5. А у народів сходу вживають такі звертання: до чоловіка - «ага», до жінки - «ханум» При чому, якщо звертання вживається після імені, цим наголошується вияв особливої пошани.

Учень 6. Отже,звертання - це невід'ємна частина спілкування у будь - якій мові, в будь - якій державі.

Вчитель: Дякую учням, які ознайомили нас з цікавими фактами з використання звертань в різних країнах світу. Перевіримо, як справилися із завданнями учні 2 - ої групи.

Доповідь учнів II групи.

УЧЕНИЦЯ 1. Перед нами було поставлено завдання: дослідити, які форми звертань і з якою метою використовують у поезіях Т.Шевченко, І.Я, Франко, Леся Українка.

Ми спостерігали за багатством і різноманітністю звертань у творах визначних українських поетів. Кожен з нас виписав речення, в яких звертання виражають радість, захоплення, повагу, докір, іронію, ненависть, презирство. До вашої уваги,шановні колеги, пропонуємо такі:

УЧЕНЬ 2: Із творів Т.Шевченка:

«Зоре моя вечірняя, зійди над горою», «І ти, моя єдиная, встаєш із-за моря, з-за туману, слухняная рожевая зоре!», «Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий та дужий. Багато ти,батьку,у море носив козацької крові».

«Учітеся,брати мої!

Думайте,читайте,

І чужого научайтесь,

И свого не цурайтесь».

Учень 3 . «Земле моя, всеплодющая мати...», «Зеленійся, рідне поле, українська ниво!», «Весно, ох, довго на тебе чекати», «Весно, голубко, чому ж ти не йдеш?», «Вітре теплий, брате мій, чи твоя се мова?» (І.Франко)

УЧЕНЬ 4. Із творчої спадщини Лесі Українки: «До тебе, Україно, наша бездольная мати,струна моя перша озветься», Спи ж ти , маленький, пізній бо час», «Фантазіє,богине легкокрила світ злотистих мрій для нас окрила», «Слово,моя ти єдиная зброя».

Вчитель:Дякую учням І І групи,які добре опрацювали творчі доробки українського цвіту. Перейдемо , добродії, і до III групи

Доповідь учнів III групи.

УЧЕНЬ 1.Перед нами було поставлено таке завдання.

Сьогодні ви артисти.

Доведіть,що наша мова багата на звертання - ними можна возвеличити, прославити, але і ними можна принизити гідність людини, вбити морально. Зараз ви в цьому переконаєтеся.

Інсценізація.

На сцені бідна дівчина Наталка,біля неї віник, відро. На столі хліб, образ.

Наталка: Боже! Матінко Господня! Невже ми дочекали цього свята! Нашого свята, дитячого. Сьогодні вночі ходитиме святий Миколай, лиш би нашу хату не минув. Коли ще жила моя мама, вона завжди говорила: «Наталочко, донечко! Святий Микола цілий рік записує все добре, корисне, що роблять діточки. А тоді вирішує, коли і що принести в подарунок. (чути стук,грюк,з другого кінця хати заходить мачуха) Мачуха: От мороку, люди добрі, маю з тим ледащим. За всім потрібно око тримати. І ніхто не порадить, як здихатися її, тієї дідової дочки. їла б лише і спала, спала б і їла. А робити-то нема кому. Все я мушу і моя донечка. Боже, пішла б вона у ліс і вже не повернулася ніколи. Була б чиста година. Щоб-то, доленько, придумати (Сідає... згодом)

  • Придумала.

  • Агов,Наталко!Агов,ледащо!А йди-но сюди, нечепуро. Знову без роботи сидиш.

- Доленько моя , біда мені з тобою. За що ж я так мучуся на цім Божім світі? Наталка: Я, матінко, все по хазяйству зробила!

Мачуха: Корів подоїла, ледацюго? Наталка:Так, матусю!

Мачуха:Свиней нагодувала, безголова? Наталка:Так, матусечко, нагодувала. Мачуха:Коням їсти дала?

Наталка: Дала,ріднесенька, дала,ненечко!

Мачуха:Водиці з криниці в відра та діжки наносила, бідова дитино? Наталка:Наносила,мамусю,багато наносила,я ж знаю,яка сьогодні чудова ніч.

Мачуха:Мовчи, нерозумная. Ти нічого не знаєш, того,що треба знати і вміти, лиш дурницями голову забиваєш. А от скільки відер води принесла, бідо проклята, так і не знаєш.

Наталка:3наю, матусю, знаю, дорогенька: 16 - у діжці,4 - в хаті.

Мачуха:І це вже по твоєму, вистачить і свиням, і коням, і худобі.. Ах ти...

Наталка:Але ж я , матінко, вже все нагодувала та напоїла.

Мачуха:А дров нарубала, роззяво?

Наталка:Нарубала, моя дорогенька.

Мачуха:А чи вистачить їх, чортова дитино?

Наталка:Вистачить, матусю, вистачить,рідненька.

Мачуха:Я так і знала, ледацюго, так і знала, непутьовая дитино, що їх не вистачить, що їх замало буде. Іди, іди, ледащо, збирайся та в ліс по хмиз. Ніченька видная, місяченько святить...

Наталка:(Падає на коліна) Мамо! Матусечко! Рідненька! Не проганяйте мене в такий мороз та хуртовину з дому, я ж в лісі пропаду (плаче)

Мачуха:Геть!Геть з хати. І слухати тебе не хочу,не можу,іди по хмиз і без дров не вертайся,бідо/(випихає дівчину за двері)

На силу здихалась,Боже, може якраз пропаде,бо вона вже мені геть чисто надоїла, ще ж не моя рідна дитина,а дідова . А ось і моя люба Мотрунечка!

Мачуха: Іди - но сюди, донечко, іди-но, серденько, зіронько моя ненаглядная, любове моя солодкая... Входить Мотрунечка

Мотруня: Чого тобі, стара нечепуро, і спати не дасиш, все товчешся і товчешся, як Марко по пеклі. Геть із хати!

Мачуха:Укрий, моя ластівко, свої ноженята, щоб не простигла бува,

горлечко моя ненаглядная!

Мотруня:Іди,стара, геть з хати,геть,геть!..

V. Застосування учнями знань,умінь і навичок Завдання групі №1

Уважно прочитайте речення. Розставте розділові знаки. Звертання підкресліть. Усно дайте їм характеристику.

  1. Україно Ти для мене диво.

  2. Ти постаєш в ясній обнові як пісня линеш рідне слово.

3.Привітай же моя ненько моя Україно моїх діток нерозумних як свою дитину.

4. Слався рідна Україно наша земле золота!

5.Запалай мій вогнику крилатий полум 'ям привітним і незлим.

Завдання для грпи № 2

Додайте до поданих речень замість крапок звертання із довідки. Розставте розділові знаки.

1.Гучна твоя слава все буде добре.

2.-Ти куди ідеш

Яром і горою?

-До ставка іду

Стежкою крутою.

3. Учись

Відмінником будь,
Люби і поля,і діброви!
І де б ти не був,
Де б не жив ,не забудь
Своєї вкраїнської мови.
4

Ти моя казкова Пісня солов "іна.

5

Ви мої єдині, Не кидайте хоч ви мене При лихій годині.

Довідка: І.Думи мої, думи мої.2.Гетьмане.З.Мій хлопчеАВеселко, малета 5.Мово ж моя, мово,Мово України.

Завдання для групи №3

Складіть три речення із поширеними звертаннями і три - з непоширеними.

Робота з підручником.

Вправа 8 (ст. 178)

Виконання даної вправи по групах.

Група №1 - записує лише ті іменники в кличному відмінку, які мають закінчення - е.

Група №2 - -у,-ю.

Група №3 - о.

Сестриця, чайка, вовк, Уляна, вчитель, жінка,Андрій, їжак, дядько, хлопець, Інна.

З двома за вибором складіть речення.

Вибірковий диктант - пояснення (письмово)

Завдання: виписати із поданого тексту речення із звертаннями, охарактеризувати

їх, пояснити пунктограми при них.

Група №1 (ст.301) Панас Мирний

Група №2 (ст.302) Леся Українка

Група №3 (ст. ЗЗ) «Жаба й віл»

Перевірка виконаного завдання.

Учитель:Справді кожного дня ми звертаємось до наших рідних, тому слід утворити різноманітні форми звертання.

І тому наступне наше завдання полягає в тому, щоб від одного поданого слова утворити безліч форм звертання.

Група №1 - мама

Група№2 - тато

Група №3 - бабуся

Учні зачитують звертання і складені із ними речення.

Учитель:А чи справилися ви точно із цим завданням переконаємося, прослухавши поезію Надії Красоткіної «Прекрасні звертання». Учні звіряють свої звертання із звертаннями, вжитими у поезії.

Учитель:Діти, як ви гадаєте, чи змінюється мовний етикет?

Учень:Так, раніше в Україні до батьків звертались тільки в пошанівській формі,

на «Ви», а зараз ці традиції не збереглись.

Вчитель: Найбагатші в Україні, звичайно, родинні та інтимні звертання. Вони передають усю задушевність, сердечність та красу спілкування. Тут багато здрібніло - пестливих форм, складних форм, побудованих на зіставленні, порівнянні.

Наприклад, до дівчини в Україні зверталися такими словами: зіронько, квіточко, голубонько, серденько, любонько, зоре моя, горличко.

А скільки - но теплих і ласкавих слів можна вимовити до мами і тата, ми в цьому вже сьогодні переконалися і не раз. А скільки таких ніжних звертань покладено на музику.

Звучать пісні «Росте черешня в мами на городі», «Сину, сину, ангел мій».

ВЧИТЄЛЬ І я сподіваюсь,що ви вживатимете до своїх матусь тільки пошанівські форми звертання, які ми сьогодні використали на уроці. Друзі, сподіваюся, що тепер ви зможете аргументовано відповісти на запитання « Яка роль звертань у мовленні?»

VI. Підсумок уроку ми проведемо у вигляді гри вільного мікрофону.

Вважаю,що ми змістовно повторили, систематизували й закріпили набуті знання про звертання. Крім того, збагатили і свої знання.

VI І. Повідомлення домашнього завдання.

Виготовити вітальну листівку, використовуючи різні форми звертань.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
2
міс.
2
9
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!