Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

КТП з математики для 6-го класу

Математика

Для кого: 6 Клас

13.09.2021

109

6

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування з математики для 6-го класу на 2021-2022 навчальний рік за підручником А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Математика: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Х: Гімназія, 2014.

Перегляд
матеріалу
Отримати код


Погоджено на засіданні ШМО учителів

природничо-математичного циклу

(протокол №1 від 02.09.2021 р.)
Календарно-тематичний план уроків

математики

для 6 класувчитель математики

Лазірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.О. Підпалого


Лобода Юлія Анатоліївна

на 2021 – 2022 н.р.

Програма

Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.


Підручник

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Математика: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Х: Гімназія, 2014. – 400 с.: іл..
МАТЕМАТИКА, 6 КЛАС

(4 ГОДИНИ ТИЖДЕНЬ, І СЕМЕСТР – 64 ГОД, ІІ СЕМЕСТР – 76 ГОД)

Клас

К-сть годин

К-сть контрольних робіт

К-сть тематичних

6

140

12 + 1діагностична

12
п/п

Дата

Примітка

Тема уроку

Очікувані результати

проведення

скориговано

І семестр

Тема 1. Повторення (8 год.)

1.
Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами.


2.
Розв’язування задач і вправ на дії із звичайними дробами з однаковими знаменниками

3.
Розв’язування задач і вправ на всі дії з десятковими дробами.

4.
Знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком.

5.
Розв'язування задач на відсотки.

6.
Середнє арифметичне.Середнє значення величин.

7.
Розв'язування задач.

8.
Діагностична контрольна робота.

Тема 2. Подільність натуральних чисел (12 год.)

9.
Аналіз контрольної роботи . Дільники і кратні натурального числа.

Учень/учениця:

наводить приклади: простих, складених, парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 2, 3, 5, 9, 10;

розрізняє: прості і складені числа; дільники і кратні натурального числа;

формулює означення понять: дільник, кратне, просте число, складене число, спільний дільник; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

розв’язує вправи, що передбачають: використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; розкладання натуральних чисел на прості множники; знаходження спільних дільників двох чисел; НСД та НСК двох чисел в межах ста

10.
Дільники і кратні натурального числа.

11.
Ознаки подільності на 2, 5 і 10.

12.
Ознаки подільності на 3 і 9.

13.
Прості і складені числа. Самостійна робота.

14.
Розкладання чисел на прості множники.

15.
Розкладання чисел на прості множники. Найбільший спільний дільник.

16.
Найбільший спільний дільник.

17.
Найменше спільне кратне.

18
Найменше спільне кратне.

Самостійна робота.

19.
Розв'язування задач і вправ.

20.
Контрольна робота №1 з теми «Подільність чисел».

Тема 3. Звичайні дроби (28 годин)

Тема 3.1. Звичайні дроби. Додавання та віднімання звичайних дробів (12 год.).

21
Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу.

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних дробів з різними знаменниками

розрізняє: звичайні дроби;

читає і записує: звичайні дроби, мішані числа;

розуміє правила: основна властивість дробу, скорочення дробу, порівняння, додавання, віднімання звичайних дробів;

формулює основну властивість дробу;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; порівняння дробів; додавання, віднімання,

22
Скорочення дробу.

23
Скорочення дробу.

24
Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника.

25
Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника.

26
Порівняння звичайних дробів.

27
Розв'язування вправ. Самостійна робота.

28
Додавання та віднімання звичайних дробів.

29
Додавання та віднімання звичайних дробів.

30
Додавання та віднімання звичайних дробів.

31
Розв'язування задач і вправ.

32
Контрольна робота №2 з теми «Звичайні дроби. Додавання та віднімання звичайних дробів»

Тема 3.2. Множення та ділення звичайних дробів (16 годин)

33
Аналіз контрольної роботи.

Множення звичайних дробів.

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних дробів із різними знаменниками;

розрізняє: звичайні дроби;

читає і записує: звичайні дроби та дії над ними;

розуміє правила: порівняння, множення і ділення звичайних дробів; знаходження дробу від числа та числа за його дробом; взаємно обернених чисел і числа, оберненого поданому;

формулює правила множення дробу на натуральне число, множення двох дробів; ділення дробів

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; порівняння дробів; множення і ділення звичайних дробів; запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу; знаходження дробу від числа та числа за його дробом

34
Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа.

35
Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа.

36
Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа.

37
Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

38
Ділення звичайних дробів.

39
Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за його дробом.

40
Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за його дробом.

41
Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за його дробом.

42
Ділення звичайних дробів.

43
Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

44
Перетворення звичайних дробів у десяткові.

45
Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу.

46
Розв'язування задач і вправ на всі дії зі звичайними дробами .Самостійна робота.

47
Розв'язування задач і вправ на всі дії зі звичайними дробами .

48
Контрольна робота № 3

з теми «Множення і ділення звичайних дробів».

Тема 4. Відношення та пропорції (25 годин)

Тема 4.1. Відношення та пропорції (16 годин)

49
Аналіз контрольної роботи. Відношення та його властивості.

Учень/учениця:

наводить приклади пропорційних величин;

розрізняє: пряму та обернену пропорційність;

розуміє, що таке: відношення; пряма та обернена пропорційна залежність; масштаб; масштаб, відсоткове відношення;

формулює: означення пропорції; основну властивість пропорції;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження відношення чисел і величин; використання масштабу; знаходження невідомого члена пропорції; запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів;

розв’язує: основні задачі на відсотки; задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ

50
Пропорція та її властивості.

51
Розв'язування рівнянь з використанням властивостей пропорції. Самостійна робота.

52
Пряма та обернена пропорційні залежності.

53
Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки.

54
Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки.

55
Розв'язування текстових задач на відсотки.

56
Розв'язування текстових задач на відсотки.

57
Поділ числа в даному відношенні. Масштаб.

58
Поділ числа в даному відношенні. Масштаб.

59
Розв'язування задач і вправ.

60
Контрольна робота №4 з теми «Відношення та пропорції»

61
Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач і вправ.

62
Розв'язування задач і вправ.


63
Підсумкова контрольна робота за І семестр


64
Узагальнення та систематизація знань


ІІ семестр

Тема 4.2. Коло, круг (9 годин)

65
Коло. Довжина кола.

Учень/учениця:

наводить приклади використання діаграм у житті;

розрізняє: коло і круг; радіус та діаметр види діаграм;

розуміє, що таке: коло, круг радіус, хорда, діаметр, залежність між радіусом та діаметром; круговий сектор; діаграма;

формулює: означення кола та круга;

зображує та знаходить на малюнках: коло і круг; радіускруговий сектор; стовпчасті та кругові діаграми;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження довжини кола і площі круга; аналіз стовпчастих та кругових діаграм.

66
Круг. Площа круга. Круговий сектор.

67
Круг. Площа круга.

68
Розвязування задач. Самостійна робота.

69
Стовпчасті та кругові діаграми.

70
Стовпчасті та кругові діаграми.

71
Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота.

72
Розв'язування задач і вправ

73
Контрольна робота № 5 з теми «Коло, круг».

Тема 5. Раціональні числа та дії над ними (59 годин)

Тема 5.1. Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел (10 годин)

74
Додатні та від’ємні числа. Число нуль

Учень/учениця:

наводить приклади: додатних та від’ємних чисел; протилежних чисел; цілих та раціональних чисел;

розуміє, що таке: модуль числа; протилежні числа; цілі числа; раціональні числа; координатна пряма; координатна площина; подібні доданки;

будує: координатну пряму;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження модуля числа; порівняння раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа; розкриття дужок, зведення подібних доданків; знаходження координат точки на координатній прямій.

75
Координатна пряма

76
Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

77
Розв'язування задач і вправ Самостійна робота

78
Модуль числа

79
Розв'язування задач і вправ Самостійна робота

80
Порівняння раціональних чисел

81
Розв'язування задач і вправ

82
Розв'язування задач і вправ

83
Контрольна робота № 6 за темою: «Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел»

Тема 5.2. Додавання та віднімання раціональних чисел (9 годин)

84
Додавання раціональних чисел

Учень/учениця:

наводить приклади: додатних та від’ємних чисел; протилежних чисел; цілих та раціональних чисел;

розуміє, що таке: модуль числа; протилежні числа; цілі числа; раціональні числа; подібні доданки;

розв’язує вправи, що передбачають: додавання, віднімання; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа; розкриття дужок, зведення подібних доданків

85
Розв'язування задач і вправ Самостійна робота

86
Властивості додавання

87
Розв'язування задач і вправ

88
Віднімання раціональних чисел

89
Розв'язування задач і вправ Самостійна робота

90
Розв'язування задач і вправ

91
Розв'язування задач і вправ

92
Контрольна робота № 7 за темою: «Додавання і віднімання раціональних чисел»

Тема 5.3. Множення та ділення раціональних чисел (11 годин)

93
Множення раціональних чисел

Учень/учениця:

наводить приклади: додатних та від’ємних чисел; протилежних чисел; цілих та раціональних чисел;

розуміє, що таке: модуль числа; протилежні числа; цілі числа; раціональні числа; подібні доданки;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження модуля числа; порівняння раціональних чисел; множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа; розкриття дужок, зведення подібних доданків.

94
Розв'язування задач і вправ

95
Властивості множення раціональних чисел. Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

96
Розв'язування задач і вправ Самостійна робота

97
Розв'язування задач і вправ

98
Ділення раціональних чисел

99
Розв'язування задач і вправ

100
Розв'язування задач і вправ Самостійна робота

101
Розв'язування задач і вправ

102
Розв'язування задач і вправ

103
Контрольна робота № 8 за темою: «Множення і ділення раціональних чисел»

Тема 5.4. Вирази і рівняння (9 годин)

104
Рівняння. Основні властивості рівнянь

Учень/учениця:

наводить приклади: додатних та від’ємних чисел; протилежних чисел; цілих та раціональних чисел;

розуміє, що таке: модуль числа; протилежні числа; цілі числа; раціональні числа; подібні доданки; рівняння; корені рівняння;

розв’язує вправи, що передбачають: додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа; розкриття дужок, зведення подібних доданків; розв’язує: рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння; текстові задачі за допомогою рівнянь

105
Розв’язування рівнянь Самостійна робота

106
Розв’язування рівнянь

107
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

108
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

109
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

110
Розв'язування задач і вправ Самостійна робота

111
Розв'язування задач і вправ

112
Контрольна робота № 9 за темою: «Вирази і рівняння»

Тема 5.5. Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина (10 годин)

113
Перпендикулярні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця

Учень/учениця:

наводить приклади: перпендикулярних прямих, паралельних прямих;

розуміє, координатна пряма; координатна площина; графіки залежності між величинами;

будує: координатну пряму; координатну площину; перпендикулярні й паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця; графіки залежностей між величинами по точках;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами; аналіз графіків залежностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо); розпізнавання та побудови перпендикулярних, паралельних прямих; використання паралельних прямих


114
Розв'язування задач і вправ

114
Паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця

116
Координатна площина

117
Розв'язування задач і вправ Самостійна робота

118
Розв'язування задач і вправ

119
Приклади графіків залежності між величинами

120
Розв'язування задач і вправ Самостійна робота

121
Розв'язування задач і вправ

122
Контрольна робота № 10 за темою: «Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина»

Тема 6. Повторення та систематизація навчального матеріалу (18 годин)

123
Подільність натуральних чисел. Звичайні дроби


124
Розв'язування задач і вправ

125
Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

126
Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки

127
Розв'язування задач і вправ Самостійна робота

128
Коло. Круг. Діаграми

129
Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

130
Розв'язування задач і вправ

131
Додавання і віднімання раціональних чисел

132
Множення раціональних чисел

133
Розв'язування задач і вправ Самостійна робота

134
Ділення раціональних чисел

135
Розв'язування задач і вправ

136
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

137
Підсумкова контрольна робота за рік

138
Розв'язування задач і вправ

139
Розв'язування задач і вправ

140
Розв'язування задач і вправ

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з н/вих роб.

_________________ С.А. Вакуленко

«____» ____________ 2021 р..

«____» ____________ 2022 р..


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.