Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

КТП з математики для 5-го класу

Математика

Для кого: 5 Клас

13.09.2021

106

2

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування для 5-го класу з математики на 2021-2022 навчальний рік за підручником Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. Математика. 5 клас: підручник для закладів середньої освіти.- Видавництво 2-ге, доопр.. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2018.

Перегляд
матеріалу
Отримати код


Погоджено на засіданні ШМО учителів

природничо-математичного циклу

(протокол №1 від 02.09.2021 р.)
Календарно-тематичний план уроків

математики

для 5 класувчитель математики

Лазірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.О. Підпалого


Лобода Юлія Анатоліївна

на 2021 – 2022 н.р.

ПРОГРАМА

Складено відповідно до типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня у 2021/2022 навчальному році: Математика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.ПІДРУЧНИК

Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. Математика. 5 клас: підручник для закладів середньої освіти.- Видавництво 2-ге, доопр.. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 240 с..
МАТЕМАТИКА, 5 КЛАС

(4 ГОДИНИ ТИЖДЕНЬ, І СЕМЕСТР – 64 ГОД, ІІ СЕМЕСТР – 76 ГОД)К-сть годин

К-сть ТО

К-сть контрольних робіт

5 клас

140

11

13п/п

Дата

Примітка

Тема уроку

Очікувані результати

проведення

скориговано

І семестр

Тема 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури та величини (64 годин)

Тема 1.1. Лічба і числа (12 годин)

1
Повторення матеріалу 4 класу. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості порівняння натуральних чисел;

записує і пояснює рівності та нерівності;

пояснює, що таке: натуральне число; пояснює правила порівняння;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; порівняння натуральних чисел.


2
Повторення матеріалу 4 класу. Письмове множення і ділення.

3
Повторення матеріалу 4 класу. Математичні вирази

4
Повторення матеріалу 4 класу. Рівняння

5
Повторення матеріалу 4 класу. Величини. Сюжетні задачі.

6
Діагностична контрольна робота

7
Натуральні числа. Предмети та одиниці лічби.

8
Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

9
Числові вирази. Рівності. Нерівності.

10
Порівняння натуральних чисел.

11
Порівняння натуральних чисел.

12
Контрольна робота № 1 на тему «Лічба і числа». Тематичне оцінювання

Тема 1.2. Геометричні величини (11 годин)

13
Аналіз контрольної роботи. Основні геометричні фігури: точка, пряма, площина. Лінії і види ліній

Учень/учениця:

наводить приклади: шкал; кутів та трикутників;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі кути та види кутів;

пояснює, що таке: пряма; промінь; координатний промінь; кут;

класифікує: кути за градусною мірою;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження величини кута; довжини відрізка;

14
Промінь. Відрізок. Вимірювання довжини відрізка

15
Розв’язування вправ

16
Числовий промінь. Шкала

17
Розв’язування вправ. Самостійна робота

18
Кут. Транспортир. Вимірювання кутів

19
Види кутів. Бісектриса кута

20
Розв’язування вправ на побудову і вимірювання кутів

21
Розв’язування вправ на побудову і вимірювання кутів

22
Розв’язування задач

23
Контрольна робота № 2 на тему «Геометричні величини». Тематичне оцінювання

Тема 1.3. Дії першого ступеня з натуральними числами (7 годин)

24
Аналіз контрольної роботи. Додавання. Властивості додавання

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій додавання та віднімання з натуральними числами;

записує і пояснює правила додавання та віднімання натуральних чисел; компоненти цих дій;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання двох арифметичних дій з натуральними числами; обчислення значень числових і буквених виразів,

25
Розв’язування вправ

26
Віднімання. Властивості віднімання

27
Розв’язування вправ. Самостійна робота

28
Табличне, усне, письмове додавання та віднімання

29
Розв’язування вправ

30
Контрольна робота № 3 на тему «Дії першого ступеня з натуральними числами». Тематичне оцінювання

Тема 1.4. Дії другого ступеня з натуральними числами (15 годин)

31
Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел.

Учень/учениця:

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: множення, ділення; виконання ділення з остачею;

класифікує: задачі за способом їх розвяяязання;

розв’язує вправи, що передбачають: виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні

32
Множення натуральних чисел.

33
Переставний та сполучний закони множення

34
Розподільний закон

35
Розподільний закон. Самостійна робота.

36
Ділення натуральних чисел.

37
Ділення натуральних чисел.

38
Ділення з остачею

39
Ділення з остачею. Самостійна робота.

40
Порядок виконання дій у виразах.

41
Рівняння.

42
Рівняння.

43
Типи задач та способи їх розв’язання

44
Типи задач та способи їх розв’язання

45
Контрольна робота № 4 на тему «Дії другого ступеня з натуральними числами». Тематичне оцінювання

Тема 1.5. Многокутники. Площа та обєм (19 годин)

46
Аналіз контрольної роботи. Трикутник та його периметр.

Учень/учениця:

наводить приклади: застосування трикутників, квадратів, прямокутників у побуті;

знаходить на малюнках: геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з обєктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: трикутник, квадрат, прямокутник, паралелепіпед, куб, піраміда;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб;

класифікує: трикутники за видами їхніх кутів та за сторонами;

зображує: вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира;

вимірює та обчислює: градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають:, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

47
Трикутник та його периметр.

48
Види трикутників за кутами.

49
Види трикутників за кутами. Самостійна робота.

50
Квадрат і куб натурального числа.

51
Квадрат і куб натурального числа.

52
Прямокутник. Квадрат.

53
Периметр прямокутника і квадрата.

54
Периметр прямокутника і квадрата.Самостійна робота.

55
Площа прямокутника і квадрата.

56
Площа прямокутника і квадрата.

57
Прямокутний паралелепіпед. Куб.

58
Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

59
Піраміда.

60
Розв’язування вправ

61
Контрольна робота № 5 на тему «Многокутники. Площа та об’єм». Тематичне оцінювання

62
Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.


63
Підсумкова контрольна робота за І семестр.


64
Узагальнення та систематизація знань


ІІ семестр

Тема 2. Дробові числа (62 година)

Тема 2.1. Звичайні дроби (13 годин)

65
Уявлення про звичайні дроби

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних дробів;

розрізняє: звичайні дроби; правильні і неправильні дроби; мішані числа;

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; правильні та неправильні дроби; ціла та дробова частина; мішане число;

читає і записує: звичайні дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; правила додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; правила утворення мішаного числа;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число;

66
Правильні та неправильні дроби. Порівняння дробів

67
Розв’язування вправ. Самостійна робота

68
Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

69
Розв’язування вправ. Самостійна робота

70
Дроби і ділення натуральних чисел

71
Мішані числа

72
Виділення цілої частини з неправильного дробу. Перетворення дробових чисел у неправильний дріб

73
Додавання та віднімання мішаних чисел

74
Розв’язування вправ

75
Розв’язування вправ

76
Контрольна робота № 6 на тему «Звичайні дроби».

77
Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ. Тематичне оцінювання

Тема 2.2. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів (12 годин)

78
Десятковий дріб. Читання і запис десяткових дробів

Учень/учениця:

наводить приклади десяткових дробів;

розрізняє: десяткові дроби;

пояснює, що таке: ціла та дробова частина

читає і записує: десяткові дроби;

формулює правила округлення десяткових дробів; правила додавання та віднімання десяткових дробів;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, округлення, додавання та віднімання десяткових дробів;

79
Розв’язування вправ

80
Порівняння десяткових дробів

81
Розв’язування вправ. Самостійна робота

82
Округлення десяткових дробів

83
Розв’язування вправ

84
Додавання і віднімання десяткових дробів

85
Розв’язування вправ

86
Розв’язування вправ. Самостійна робота

87
Розв’язування вправ

88
Контрольна робота № 7 на тему «Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів».

89
Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ. Тематичне оцінювання

Тема 2.3. Множення десяткових дробів. Ділення десяткових дробів на натуральне число (12 годин)

90
Множення десяткових дробів

Учень/учениця:

наводить приклади десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби;

пояснює та називає компоненти дії множення та ділення;

читає і запису десяткові дроби;

формулює правила множення, ділення десяткового дробу на натуральне число;

розв’язує вправи, що передбачають: множення десяткових дробів, ділення десяткових дробів на натуральне число.

91
Множення десяткових дробів

92
Розв’язування вправ

93
Множення десяткових дробів на розрядну одиницю

94
Розв’язування вправ. Самостійна робота

95
Ділення десяткових дробів на натуральне число

96
Ділення десяткових дробів на натуральне число

97
Розв’язування вправ. Самостійна робота

98
Розв’язування вправ і задач

99
Розв’язування вправ і задач

100
Контрольна робота №8 на тему «Множення десяткових дробів. Ділення десяткових дробів на натуральне число».

101
Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ. Тематичне оцінювання

Тема 2.4. Ділення десяткових дробів (12 годин)

102
Ділення на десятковий дріб

Учень/учениця:

наводить приклади десяткових дробів;

розрізняє десяткові дроби;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює правило ділення десяткового дробу на десятковий дріб;

записує ділення десяткового дробу на десятковий дріб куточком;

розв’язує вправи, що передбачають: ділення десяткових дробів;

103
Ділення на десятковий дріб

104
Розв’язування вправ

105
Округлення частки. Перетворення звичайного дробу на десятковий дріб

106
Розв’язування вправ. Самостійна робота

107
Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

108
Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

109
Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

110
Самостійна робота

111
Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами

112
Контрольна робота № 9 на тему «Ділення десяткових дробів».

113
Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ. Тематичне оцінювання

Тема 2.5. Середнє арифметичне кількох чисел. Відсотки. Масштаб (13 годин)

114
Середнє арифметичне. Середнє значення величини

Учень/учениця:

наводить приклади: застосування середнього арифметичного у побуті; відсотків;

пояснює, що таке: середнє арифметичне, відсотки, масштаб;

читає і записує: відсотки;

формулює означення: відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: перетворення числа у відсоток і навпаки,знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини; знаходження відстані на георафічній карті

115
Середнє арифметичне, його використання для розв’язування задач практичного змісту

116
Розв’язування вправ. Самостійна робота

117
Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

118
Розв’язування вправ і задач

119
Знаходження числа за його відсотками

120
Розв’язування вправ і задач

121
Розв’язування вправ. Самостійна робота

122
Масштаб

123
Знаходження відстані на географічній карті

124
Розв’язування вправ і задач

125
Контрольна робота № 10 на тему «Середнє арифметичне. Відсотки. Масштаб».

126
Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ. Тематичне оцінювання


Тема 3. Повторення та систематизація навчального матеріалу (14 годин)

127
Розв’язування вправ на всі дії з натуральними числами


128
Розв’язування вправ і задач

129
Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

130
Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

131
Розв’язування вправ і задач

132
Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами

133
Розв’язування рівнянь

134
Розв’язування вправ і задач на дії з відсотками

135
Розв’язування вправ і задач

136
Підсумкова контрольна робота. Тематичне оцінювання

137
Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв’язування вправ і задач

138
Розв’язування задач підвищеної складності, олімпіадних, цікавих

139
Узагальнення та систематизація навчального матеріалу

140
Узагальнення та систематизація навчального матеріалу

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з н/вих роб.

_________________ С.А. Вакуленко

«____» ____________ 2021 р..

«____» ____________ 2022 р..


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.