Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

КТП планування з математики 3 клас.

Математика

Для кого: 3 Клас

02.01.2021

351

7

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики НУШ, 2020-2021 навчальний рік, 3 клас, ІІ семестр, 5 годин на тиждень. Типова освітня програма під керівництвом О. Я.Савченко, за підручником Л. Оляницької (2 частина).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МАТЕМАТИКА

ІІ семестр (Л.Оляницька ІІч.)

95 годин (5 год/тижд. Всього 175 годин)

Тема уроку

Ст.

підручн.

Дата

РОЗДІЛ 4.

ПОЗАТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ: УСНІ ОБЧИСЛЕННЯ

81

Переставний закон множення.

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення.

С.3-5

82

Сполучний закон множення.

С.5-6

83

Переставний та сполучний закони множення.

С.6-7

84

Властивості множення та ділення на 1.Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій ділення.

С.7-9

85

Властивості множення та ділення на 10, 100. Задачі на кратне порівняння.

С.9-10

86

Властивості множення на 0 та нуля на число. Ділення нуля на число.

С.10-12

87

Ділення числа на рівне йому число.

Розв’язування задач вивчених видів.

С.12-13

88

Застосування властивостей множення та ділення в процесі виконання практичних завдань. Розв’язування задач вивчених видів.

С.13-14

89

Застосування властивостей множення та ділення в процесі виконання практичних завдань. Розв’язування задач вивчених видів.

90

Множення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове (40 • 2, 400 • 2).

С.14-15

91

Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове (40 : 2, 400 : 2).

С.15-16

92

Множення та ділення круглого двоцифрового,

трицифрового числа на одноцифрове.

С.16-18

93

Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток.

С. 18-20

94

Ділення з остачею. Властивість остачі.

С.20-21

95

Ділення з остачею. Властивість остачі.

Перевірка ділення з остачею

С.21-22

96

Множення суми на число.

С.22-23

97

Множення числа на суму.

С.23-25

98

Множення двоцифрового числа (24 • 3). Задачі з даними,що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість.

С.25-26

99

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 • 24).

Правило множення числа на суму.

С.27-28

100

Множення трицифрового числа на одноцифрове

(240 • 3)

С.28-29

101

Множення трицифрового числа на одноцифрове

(242 ∙ 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці.

С.29-30

102

Множення одноцифрового числа на трицифрове

(3 ∙ 240 ).

С.30-31

103

Множення одноцифрового числа на трицифрове

(3 ∙ 242).

С.31-32

104

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дій. Пропорційна залежність величин:

маса одного предмета, кількість предметів, загальна маса.

С.33-34

105

Вивчені випадки множення двоцифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв’язування задач вивчених типів.

С.34-35

106

Діагностична робота №5

107

Аналіз діагностичної роботи. Правило ділення суми на число.

С.35-37

108

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3).

Задачі на подвійне зведення до одиниці.

С.37-38

109

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3).

С.38-39

110

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

С.39-40

111

Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7).

С. 40-41

112

Вивчені випадки діленнядвоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове. Розв’язування задач вивчених типів.

С.41-42

113

Ділення круглого числа на кругле (90 : 30) способом добору.

С. 43-44

114

Ділення круглого числа на кругле (800 : 200) способом добору.

С.44-46

115

Ділення круглого числа на кругле (180 : 60) способом добору.

С.46-47

116

Ділення круглого числа на кругле (420 : 20).

Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість.

С.47-48

117

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле. Розв’язування складених задач вивчених видів.

С.48-49

118

Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17).

С.49-51

119

Ділення на двоцифрове число споcобом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами.

120

Ділення на двоцифрове число споcобом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами.

С.51-52

121

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Задачі на ділення суми на число.

С.52-53

122

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Розв’язування складених задач.

С.53-54

123

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

С.54-55

124

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число.

Розв’язування складених задач.

С.55-56

125

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число.

Розв’язування складених задач.

126

Залежність результату ділення від зміни одного з компонентів дій. Розв’язування складених задач вивчених видів.

С.56-57

127

Обчислення значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин.

С.57-59

128

Вивчені випадки множення та ділення. Обчислення значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів з дужками і без дужок. Розв’язування складених задач.

С.59-60

129

Діагностична робота №6

130

Аналіз діагностичної роботи. Перевіряємо свої досягнення.

С.61

131

Навчальний проєкт «Цікаві факти про Піфагора»

С.60

РОЗДІЛ 5

ЧАСТИНИ

132

Частини цілого: утворення і запис.

С.62-64

133

Дріб з чисельником 1. Визначення кількості частин у цілому. Порівняння дробів з чисельником 1.

С.64-65

134

Знаходження частини від числа. Порівняння дробів з чисельником 1. Задачі на знаходження частини від числа.

С.65-67

135

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа, пов'язані з одиницями вимірювання.

С.67-68

136

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа, пов'язані з одиницями вимірювання.

137

Знаходження частини від числа. Побудова кола (круга). Задачі на знаходження частини від числа.

С.69-70

138

Знаходження частини від числа. Побудова кола (круга). Задачі на знаходження частини від числа.

139

Знаходження частини від числа.

Задачі на знаходження частини від числа.

С.70-72

140

Знаходження числа за величиною його частини. Задачі на знаходження числа за величиною його частини.

С.72-73

141

Знаходження числа за величиною його частини. Задачі на знаходження числа за величиною його частини.

С.74-75

142

Повторення та закріплення вивченого про частини. Розв'язування задач вивчених видів.

С.75-76

143

Повторення та закріплення вивченого про частини. Розв'язування задач вивчених видів.

С.76-78

144

Повторення та закріплення вивченого про частини. Розв'язування задач вивчених видів.

145

Діагностична робота №7

146

Аналіз діагностичної роботи. Перевіряємо свої досягнення.

С.78-79

РОЗДІЛ 6.

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК.

147

Табличні випадки множення та ділення. Задачі вивчених видів.

С.80-81

148

Табличні випадки множення та ділення. Задачі на зведення до одиниці.

С.81-82

149

Табличні випадки множення та ділення. Задачі вивчених видів.

С.82-83

150

Табличні випадки множення та ділення. Задачі вивчених видів.

С.84-85

151

Повторення нумерації трицифрових чисел.

С.85-86

152

Читання та запис чисел у нумераційній таблиці. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі.

С.86-88

153

Усне додавання та віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків.

С.88-89

154

Усне додавання та віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння.

С.89-90

155

Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

С.90-91

156

Іменовані числа. Розв'язування задач вивчених типів.

С.92-93

157

Іменовані числа. Розв'язування задач вивчених типів.

158

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за сумою трьох та сумою двох доданків.

С.94-95

159

Письмове додавання та віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр прямокутника (квадрата).

С.95-97

160

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, у яких один з компонентів є числовим виразом.

С.97-98

161

Множення та ділення трицифрових чисел. Властивості множення та ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків.

С.98-99

162

Вивчені випадки усного позатабличного множення та ділення. Задачі вивчених типів.

С.100-101

163

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці.

С.101-102

164

Прийоми раціональних обчислень. Розв'язування складених задач.

С.102-103

165

Прийоми раціональних обчислень. Розв'язування складених задач.

166

Повторення і закріплення вивченого про частини. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа.

С.104-105

167

Знаходження числа за величиною його частини. Задачі на знаходження числа за величиною його частини.

С.105-106

168

Знаходження числа за величиною його частини. Задачі на знаходження числа за величиною його частини.

169

Діагностична робота №8

170

Аналіз діагностичної роботи. Перевіряємо свої досягнення.

С.107

171

Для тих, хто не боїться труднощів.

172

Для тих, хто не боїться труднощів.

173

Для тих, хто не боїться труднощів.

174

Для тих, хто не боїться труднощів.

175

Математична вікторина.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.