Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Ктп Математика 2 клас

Математика

Для кого: 2 Клас

11.01.2021

332

1

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування згідно навчальної програми для 2 класу Нової української школи з математики до підручника Лишенка на 2020-2021 навчальний рік. Планування містить 4 колонки: номер п-п, тема уроку, дата, примітки. В кінці кожної теми вказані сторінки підручника, для легшого пошуку завдань даної теми.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МАТЕМАТИКА

ІІ семестр

Тема уроку

Дата

Примітки

62

Таблиця множення числа 3. Вирази і задачі на дії різного ступеня. (с. 76-77)

63

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. (с. 78-79)

64

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і числа 3 та ділення на 2. (с79)

65

Задачі і вирази на дії різного ступеня для засвоєння опрацьованих таблиць. ( с80 -81)

66

Коло і круг та їх елементи. Порівняння задач на множення і додавання. Доповнення умов задач запитаннями. ( с. 81-82)

67

Вправи і задачі на засвоєння опрацьованих таблиць (с82- 83)

68

Таблиця ділення на 3. Вправи і задачі на використання таблиці ділення на 3. Креслення ламаної лінії.( с.83-84)

69

Поняття «рік» і «місяць». Розв’язування задач з поняттями «рік» і «місяць». С 85 – 86)

70

Одиниці вимірювання часу. Визначення часу за циферблатом годинника. Вправи і задачі на використання таблиці ділення на 3. ( с.86-87)

71

Задачі на визначення часу за циферблатом годинника. Вправи на використання таблиць множення числа 3 і ділення на 3. ( с.87 -88)

72

Порівняння задач на збільшення числа на кілька одиниць у прямій і непрямій формі. Складання задач за різними короткими записами. Дії з іменованими числами. (с88 -89)

73

Ознайомлення з таблицею множення числа 4. Вправи і задачі на використання таблиці множення числа 4. ( с 89 – 90)

74

Складання задач за схемами. Знаходження значень виразів зі змінною з використанням таблиці множення числа 4.(с 90-91)

75

Застосування таблиці множення числа 4 в обчисленнях та при розв’язуванні задач. Творча робота з задачею. (с91-92)

76

Таблиця ділення на 4.Використання таблиці ділення на 4 в обчисленнях і розв’язуваннях задач. Підбір числових даних, щоб рівності нерівності були істинні. ( с 92-93)

77

Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 4. (с. 93-94)

78

Діагностична робота. №5

79

Аналіз діагностичної роботи.Попереднє ознайомлення з поняттями «половина». «третина», «чверть». Вправи на використання таблиць множення числа 4 і ділення на 4. (с. 94- 95).

80

Збільшення та зменшення числа в кілька разів. Практична робота по засвоєнню понять «більше в» і «менше в».( с 95-96)

81

Задачі з поняттями «більше в» і «менше в», які вимагають застосування таблиць множення числа 4 і ділення на 4. Знаходження значень виразів зі зміною. ( с 97).

82

Ознайомлення з таблицею множення числа 5. Обчислення виразів і розв’язування задач, які вимагають застосування таблиці множення числа 5. ( с97-98)

83

Порівняння складених задач з поняттями « більше в» і «більше на». Вправи і задачі, що вимагають застосування таблиці множення числа 5. ( с99)

84

Правила порядку виконання дій у виразах. Задачі на суму двох добутків. (с. 99-101)

85

Ознайомлення з таблицею ділення на5. Вправи і задачі, які вимагають застосування таблиці ділення на 5. (с. 101-102)

86

Вправи і задачі, які вимагають застосування таблиць множення числа 5 і ділення на 5. (с 102-103)

87

Задачі на 3 дії. Творча робота з задачами. Обчислення виразів, які вимагають використання таблиць. (с 103-104)

88

Складання і розв’язування задач . Порівняння виразів. (с104-105)

89

Таблиця множення числа 6. Вправи і задачі, які вимагають використання таблиці множення числа 6. (с.105)

90

Вправи і задачі, які вимагають використання таблиць множення та ділення з числами 4-6. (с.106)

91

Складання виразів за таблицею. Вибір виразу для розв’язування задачі. Складання задачі за виразом. Використання дужок для зміни порядку дій у виразах. (с.106- 107)

92

Таблиця ділення на 6. Використання таблиці для обчислення виразів і розв’язування задач. Творча робота з задачею. (с 107-108)

93

Складання виразів. Розв’язування задач. Обчислення виразів з іменованими числами. (с108- 109)

94

Діагностична робота №6

95

Аналіз діагностичної роботи.Кратне порівняння величин і чисел. (с. 109-110)

96

Задачі про вік. Дії з іменованими числами. (с. 111)

97

Переставний закон множення. Креслення відрізків горизонтально, вертикально, похило.(с.111-112)

98

Таблиця множення числа 7. Використання таблиці множення числа 7 в обчисленнях. Знаходження значень виразів зі змінною. С.113

99

Вправи і задачі, при розв’язуванні яких використовуються таблиці множення та ділення. Порядок дій у виразах. (с. 113-114)

100

Таблиця ділення на 7. Використання таблиці ділення на 7 в обчисленнях.(с.114-115)

101

Пошук плану розв’язування задач від запитання. Вправи на застосування таблиць множення і ділення з числом 7. (с.115-116

102

Зв'язок між множенням та діленням. Розв’язування задач двома способами. Складання задач за малюнками.(с. 116-118)

103

Порівняння задач на 2 і 3 дії. Розширення задачі через запитання і через числове дане. Порівняння виразу на 2 дії і числа. (с. 118 -119)

104

Таблиця множення числа 8. Креслення відрізків. Розв’язування задач. ( с.119-120)

105

Складання задач за малюнком і схемою розв’язання. Складання виразів. Дії з іменованими числами. (с.120-121)

106

Складання задач за малюнками та схемами. Вправи на використання таблиці ділення на 8. (с.121-122)

107

Таблиця ділення на 8. Вправи і задачі, в яких треба використати таблицю ділення на 8.(с 122)

108

Доповнення нерівностей і рівностей. Розв’язування задач. Порівняння виразів. (с122-123)

109

Знаходження невідомого діленого. Розв’язування задачі за планом і схемою міркувань. Знаходження значень виразу зі змінною. ( с.123-125)

110

Діагностична робота № 7

111

Аналіз діагностичної роботи.Таблиця множення числа 9. Вправи на використання таблиці множення числа 9. Задача обернена до задачі на знаходження периметра трикутника. Складання задач за діаграмою. (с. 125-126)

112

Складання задач за короткими записами. Порівнювання виразів на 2 дії. Обчислення периметрів трикутників за малюнком. (с.126)

113

Складання і розв’язування задач за запитанням і малюнком. Обчислення виразів з використанням таблиці множення числа 9 або переставного закону множення. (с 127-128)

114

Таблиця ділення на 9. Вправи на використання таблиці ділення на 9. Розв’язування задач. Порівняння виразів на 2 дії. (с128-129)

115

Вправи і задачі на використання таблиць множення та ділення. (с. 129-130)

116

Розширення задач через числове дане. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування задачі двома способами.(с130-131)

117

Розв’язування задач різними способами. Обчислення виразів на дії різного ступеня. (с.131-132)

118

Центнер. Порівняння складених іменованих чисел. (с.132-133)

Множення та ділення з 1 та 0

119

Множення чисел 1 та 0. Множення на 1 та 0. Розв’язування задач із запитанням «На скільки…» (с 133-134)

120

Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Задачі на різницеве порівняння двох часток. (с 134-135)

121

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Складання задач за діаграмою. ( с. 135-136)

122

Множення числа 10. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. (с 136- 137)

123

Множення та ділення на 10. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. (с 137- 138)

124

Розв’язування задач на знаходження суми, один з доданків якої заданий кратним відношенням до іншого. Знаходження значення виразів зі змінною. (с.138-139)

Складання виразів за блок-схемами. Вправи та задачі , які містять дії з 1, 0 чи10. (с. 139)

125

Діагностична робота №8

126

Аналіз діагностичної роботи.Закріплення вивченого матеріалу.

Повторення та узагальнення вивченого

127

Нумерація чисел. Додавання і віднімання в межах 100.залачі на 2 дії. Побудова відрізків.

128

Зміна суми при зміні одного доданку на кілька одиниць. Обчислення ламаної лінії за довжиною ланок та її креслення. Складання задач за схемами.

129

Різні способи додавання двоцифрових чисел. Додавання іменованих чисел. Прості задачі на додавання.

130

Способи перевірки дії додавання. Задачі , що містять збільшення числа на кілька одиниць. Одиниці вимірювання довжини, вартості, часу і маси. Розв’язування задач з цими величинами. Дії з іменованими числами

131

Способи віднімання двоцифрових чисел. Віднімання іменованих чисел . Прості задачі на віднімання. Задачі, що містять зменшення числа на кілька одиниць.

132

Способи перевірки дії віднімання. Задачі, що містять різницеве порівняння чисел. Зміна різниці при зміні одного з компонентів на кілька одиниць. Складання і розв’язування задач за короткими записами.

133

Повторення вивченого матеріалу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.