Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії. 11 клас Тема 3. Глобальна економіка (4 год)

Географія

Для кого: 11 Клас

16.02.2020

806

27

0

Опис документу:
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії. 11 клас Тема 3. Глобальна економіка (4 год) Дані критерії оцінювання укладені на основі очікуваних результатів навчальної діяльності учнів 11 класу з теми 3 «Глобальна економіка" (4 год). Матеріал буде корисним як вчителям-предметникам, так і школярам та їх батькам.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії.

11 клас

Тема 3. Глобальна економіка (4 год)

Рівні навчальних досягнень

Бали

Орієнтовні вимоги навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) називає окремі економічні категорії «глобальна економіка», «глобальні ланцюги доданої вартості») та з допомогою вчителя знаходить відмінності між ними

2

Учень (учениця) відтворює окремі факти з теми «Глобальна економіка» на елементарному рівні, має нечіткі уявлення про економічні категорії, що вивчаються, та з допомогою вчителя намагається їх пояснити

3

Учень (учениця) відтворює частину начального матеріалу з теми «Глобальна економіка», з допомогою вчителя розрізняє окремі складові глобальної економіки

II.Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал з теми «Глобальна економіка». Називає складові міжнародної науково-технологічної сфери, системи виробництва, міжнародної валютно-фінансова системи, сучасних транспортно-логістичних систем, форми світового ринку; виконує за зразком позначення на контурній карті економічних таксономів; під час відповіді користується географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал теми «Глобальна економіка», здатний описувати економічнв події чи явища, що вивчаються, за типовим планом, припускаючись помилок. Знаходить на карті окремі економічні об’єкти

6

Учень (учениця) самостійно формулює поняття «глобальна економіка», «глобальні ланцюги доданої вартості»; наводить приклади міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва; відтворює навчальний матеріал з незначним порушенням послідовності характеристик економічних об’єктів і явищ. На середньому рівні володіє номенклатурою та картою

III.Достатній

7

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює навчальний матеріал теми «Глобальна економіка»; розрізняє національні та інтернаціональні форми виробництва; характеризує особливості глобальних ланцюгів доданої вартості в металургії, автомобілебудуванні, електронних виробництвах, фармацевтиці, легкій промисловості. Достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) відтворює основні поняття і категорії теми «Глобальна економіка». Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу можливостей використання економічних ресурсів. порівнює економічні вигоди форм участі крани у міжнародній кооперації, ланцюгах доданої вартості; установлює домінуючі чинники розвитку і розміщення виробництв у країнах і регіонах; визначає роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки.

9

Учень (учениця) добре володіє навчальним матеріалом з теми «Глобальна економіка», аналізує можливості використання економічний ресурсів, уміє знаходити інформацію про сучасний стан окремих виробництв і ринків; аналізує текстові, картографічні й статистичні матеріали з метою визначення особливостей і закономірностей просторової організації складників світової економіки та місця в ній національних економік і транснаціональних компаній. Вміло використовує картографічний матеріал в ході роботи

IV.Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу в контексті глобальної економіки, розробляє просторові моделі світового господарства. Дає розгорнуту відповідь, вільно оперує і дає визначення економічним поняттям та може їх класифікувати; використовує різні картографічні джерела

11

Учень (учениця) має глибокі знання з теми «Глобальна економіка», застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічний матеріал. Оцінює перспективи включення національних виробників у глобальні ланцюги доданої вартості; висловлює судження щодо процесу формування інформаційного суспільства; робить висновки щодо змін світових ринків у період глобалізації.

12

Учень (учениця) володіє грунтовними географічними знаннями у межах вимог навчальної програми з теми «Глобальна економіка», висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує економічні явища, робить відповідні висновки і узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.