Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів музичних шкіл

Опис документу:
Методичні розробки занять, методичні роботи, творчі конспекти, розробки відкритих уроків для викладачів комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (музичних шкіл та шкіл мистецтв).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ (МУЗИЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ ШКІЛ МИСТЕЦТВ) З ПРЕДМЕТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЦИКЛУ

Виконавські спеціальності

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12–бальною системою, затверджені наказом Міністерства культури і мистецтв України від 27.08.2001 № 554

Додаток 1

до наказу Міністерства культури і мистецтв

від 27.08.2001 р. № 554

Рівні навчальних досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І. Початковий

1

Учень сприймає та виконує музичні твори на частковому рівні. Небагатослівно їх характеризує, демонструє слабко сформоване художньо образне мислення, елементарні навички та вміння; має недостатньо розвинутий виконавський апарат. Учень не здатний опановувати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі.

2

Учень має слабко сформований рівень сприйняття музичних творів, виявляє певні вміння та навички, володіє незначною частиною спеціальної музичної термінології, має посередньо розвинутий виконавський апарат. При виконанні програми допускає значні професійні помилки, мало проявляє творчу ініціативу. Учень не здатний опановувати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі.

3

Учень здатний сприймати та виконувати окремі фрагменти музичних творів з конкретним образно художнім змістом, знає незначну частину музичного тематичного матеріалу, застосовує обмежений термінологічний запас. Учень допускає значну кількість помилок при виконанні програми. Володіє основними елементами техніки виконання. Учень не здатний опановувати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі.

ІІ. Середній

4

Учень здатний опановувати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі, але не розуміє їх художньо образної специфіки; застосування знань та спеціальної музичної термінології на практиці задовільне. Має в певній мірі достатньо розвинутий виконавський апарат. При виконанні музичних творів виявляє деякі елементи особистої творчої ініціативи.

5

Учень здатний опановувати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі. Володіє навичками і вміннями, які дають змогу виконувати музичні твори, виявляючи в них основні образні характеристики. Учень може проаналізувати структуру музичного твору, але не завжди вміє інтерпретувати музичні твори, які потребують абстрактного художнього мислення. Виявляє недостатнє знання спеціальної музичної термінології.

6

Учень здатний опановувати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі, але на завжди вміє самостійно зробити аналіз-інтерпретацію музичного твору, порівняння, висновок щодо виконаної музики. Виявляє достатньо сформований виконавський апарат. Володіє основними навичками для втілення образної сфери в процесі виконання музичних творів. Володіє різними елементами виразності музичної фактури, але має недостатньо розвинуте художнє мислення.

ІІІ. Достатній

7

Учень має основну професійну базу. Досить вільно володіє виконавським апаратом. В процесі виконання програми виявляє елементи самостійного художнього мислення, але робить це недостатньо переконливо. Спостерігаються помітні позитивні зміни у музичній діяльності учня.

8

Учень має добре розвинутий виконавський апарат. В процесі виконання програми демонструє володіння формою музичного твору. Учень досить повно аналізує його структуру та художньо-образний зміст, але має стандартне мислення, йому бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень, недостатньо володіє спеціальною музичною термінологією при аналізі музичних явищ.

9

Учень має досить розвинуте музичне мислення. В процесі виконання програми демонструє володіння усіма елементами фактури музичного твору. Виявляє особисту творчу ініціативу, але не завжди самостійно систематизує та узагальнює музичний матеріал. В його мисленні не вистачає послідовності, він допускає несуттєві неточності у використанні спеціальної музичної термінології. При виконанні програми йому бракує артистизму.

IV. Високий

10

Учень вільно володіє виконавським апаратом. Виконує твори значної складності. Має розвинуте та індивідуальне художньо-образне мислення. В процесі виконання програми демонструє елементи артистизму, але при виконанні складних технічних елементів твору йому не вистачає стабільності. Учень має міцні, ґрунтовні знання, але, аналізуючи музичні твори, допускає неточність у формулюваннях та спеціальній музичній термінології, не завжди обґрунтовано може довести свою думку щодо музичних явищ. Вказані неточності може виправляти самостійно.

11

Учень демонструє розвинуте, індивідуальне музичне мислення, вміє використовувати набуті знання, уміння і здібності у нових музичних завданнях, демонструє знання спеціальної музичної термінології, їх усвідомлення та міцність, уміння систематизувати, узагальнювати, аналізувати, інтерпретувати музичні твори, асоціювати їх з творами інших мистецтв, застосовувати здобуті знання у музичній діяльності. Має великий творчій потенціал. При виконанні програми виявляє певні артистичні здібності. При оволодінні новими музичними творами здатний самостійно вирішувати складні художні та технічні завдання.

12

Учень має ґрунтовні знання в галузі музично-виконавського мистецтва, вільно та свідомо використовує спеціальну музичну термінологію у роздумах, висновках та узагальненнях щодо прослуханого чи виконаного твору. Здатний виконувати складні твори світової музичної літератури на високому художньо-виконавському рівні. Має яскраві артистичні здібності. Його художнє мислення відрізняється самобутністю. Він здатний самостійно використовувати набуті знання, уміння та здібності в музичній діяльності.

Підсумкове оцінювання здійснюється наприкінці семестру або навчального року

Підсумкова оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік – на основі семестрових оцінок.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Схожі матеріали