і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Взяти участь
Поспішайте взяти участь у вебінарі Використання опорних та інтерактивних схем для формування навичок мислення високого рівня
До початку вебінару залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

Коспект заняття. І. Нечуй-Левицький. Кайдашева сім'я

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Вовчанський технікум

Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Методична розробка заняття

Тема: «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного».

Тип заняття: комбіноване

Навчальна дисципліна: Українська література

Спеціальність 071 „Облік і оподаткування” та 208 „Агроінженерія”

Курс І

Кількість навчальних годин - 2

Викладач: D. Ph. Бондарєва Т. П.

Обговорено і затверджено

на засіданні ЦПК загальноосвітньої,

гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Протокол № __від «__»____20__р.

Голова Ц(П)К:___________

(Підпис)

Тема: «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного».

Актуальність теми: актуальність цієї теми полягає в усвідомленні основних рис української ментальності, його значення для самопізнання й успішної адаптації в сучасному суспільстві.

Цілі розвитку особистості: виховувати повагу до батьків, до людської гідності.

Навчальна мета: допомогти студентам сприйняти й зрозуміти зміст твору, його проблематику, художні особливості, естетичну красу; розвивати навички роботи з текстом, виділення головних епізодів, їх коментування та оцінювання; виховувати повагу до батьків, до людської гідності.

Матеріально-методичне забезпечення: фрагменти фільму, сцени вистави, підручники, дошка.

ТЛ: соціально-побутова повість, поглиблення поняття про реалізм. Засоби змалювання комічного.

Література:

ОСНОВНА:

 • Українська література. 10 клас: рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія / Упорядник О. І. Борзенко. – Х.: Ранок, 2012. – 768 с.

 • Авраменко О. М., Пахаренко В. І. Українська література: підручник для 10 класу (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010. – 280 с.

ДОДАТКОВА:

 • Семенюк Г. Українська література: підручник для 10 класу (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Освіта, 2010. – 352 с.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Дисципліна

Знати

Вміти

Раніше вивчені дисципліни (забезпечувальні)

 1. Українська література.

 2. Образотворче мистецтво

 3. Музичне мистецтво.

 4. Історія україни.

Основні суспільно-історичні умови, які вплинули на розвиток індивідуального стилю письменника.

Давати характеристику індивідуальному стилю письменника.

Послідуючі дисципліни

1. Українська література.

2. Світова література.

Твори мистецтва слова др.пол.ХІХ ст.

Давати характеристику літературному процесу.

Внутрішньодисциплінарні зв’язки (теми цієї дисципліни, з якими інтегрується нова тема).

П. Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Біографія письменника, зміст твору.

Характеризувати та аналізувати проблематику твору, його значення у літературному процесі, давати характеристику головним героям

ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

п/п

Основні етапи заняття, їх функція та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл часу

І. Підготовчий етап

12,5 хв.

1.1.

Оргмомент

Перевірка групи по журналу. Рапорт чергового.

1,5

1.2.

Актуалізація опорних знань

L1

Перевірка домашнього завдання

Запитання та завдання для контролю рівня опорних знань.

10 хв

1.3.

Визначення навчальної мети і мотивація

Робота з епіграфом

5 хв.

ІІ. Основний етап

60 хв.

План вивчення і узагальнення матеріалу:

1. «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей..

2. Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі.

3. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

L2

L2

L2

Виклад нового навчального матеріалу. Інтерактивна бесіда. Робота з опорними таблицями.Робота в парах з підручником.

Таблиці, опорний конспект, кадри з кінофільму та сцени у театрі

60 хв.

ІІІ. Заключний етап

12,5 хв.

3.1.

Контроль та корекція рівня засвоєння матеріалу

L3

Робота над тестовими завданнями

8 хв.

3.2.

Підведення підсумків заняття

Рефлексія

2,5 хв.

3.3.

Домашнє завдання

Робота з конспектом, підручником, творча робота

Творче завдання

2 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

І. Оргмомент

Привітання, перевірка присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

 1. Перевірка домашнього завдання (фронтальне опитування, зачитування міні-творів).

 2. Робота з епіграфом

Кто же из нас не хотел убить своего отца?

Ф. Достоєвський «Брати Карамазови»

Поважай батька та матір свою і в довголітті будеш жити.

(5 заповідь)

- як ви розумієте епіграфи?

- яка головна думка цитат?

Який епіграф подобається більше і чому?

- спробуйте сказати, про що буде йтися на сьогоднішньому занятті?

ІІІ. Оголошення теми та формулювання мети заняття

ОСНОВНИЙ ЕТАП

 1. Вступне слово викладача

«Жодна література світу, скільки мені відомо, не має такого правдивого, дотепного, людяного, сонячного, хоч дещо й захмареного тугою за кращим життям, твору про трудяще селянство,.. як «Кайдашева сім’я» Нечуя. Тут усе виконує свою визначену автором роль, веде свою мистецьку партію, як інструмент у хорошому оркестрі чи хорі»,— писав Максим Рильський про повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», з якою ми розпочинаємо знайомство на сьогоднішньому занятті. І що дивно: минуло понад століття з часу написання твору, а ми разом з автором продовжуємо сміятися, читаючи про його знаменитих Кайдашів і знаходячи в них риси знайомих та свої власні. Над цим феноменом ми й будемо сьогодні міркувати.

Повість «Кайдашева сім’я» написана в 1878 році й уперше надрукована 1879-го в десяти номерах Львівського журналу «Правда». У тому ж році твір вийшов у Львові окремою книжкою. Після того автор двічі звертався до царської цензури, але дозволу друкувати твір у Росії не одержав. Лише 1886 року було дозволено друкувати його з деякими змінами. У 1887 році повість вийшла в Києві в новій редакції: автором було перероблено початок і закінчення твору.

У першій редакції вступною частиною був широкий пейзаж правобережжя Дніпра. Ось уривок з нього:

«Вся Канівщина од самого берега Дніпра вкрита крутими горами, але ніде нема таких крутих та густих гір, як на полуденній стороні Канівщини, де річка Рось наближається до Дніпра, де вона прорізує гори. Глянеш з корсунських гір, славних битвами Богдана Хмельницького, і по обидва боки Росі земля ніби схопилася пухирями та бульками, ніби вона кипіла, клекотіла і тільки що простигла. Скрізь понад Россю стоять круті гори, як висока покрівля хат. На тих горах скрізь стримлять козацькі могили, куди тільки кинеш оком. Ввесь край ніби якесь здорове кладовище, де похований цілий народ, де під без-лічними могилами похована українська воля. Вся країна без лісу, гола, спустошена».

— Чому такий вступ не могла пропустити тогочасна цензура?

Жанр «Кайдашевої сім’ї» визначають як соціально-побутову повість.

— Знайдіть за словником літературознавчих термінів це поняття й запишіть його.

Соціально-побутова повість — це такий художній твір, в якому картини родинного життя й побуту героїв зображені на фоні якихось соціальних подій чи зв’язані з певними суспільними обставинами й пояснюються ними.

«Кайдашева сім’я» замикає у своїх межах картини життя однієї селянської родини, зображує в хронологічній послідовності події, що відбуваються в ній. Тому її визначають ще як повість-хроніку.

Тему повісті «Кайдашева сім’я» визначали і визначають по-різному. Це й «зображення картин дрібновласницького побуту на селі пореформеного часу», і «гірка картина розпаду українського патріархалізму під впливом індивідуалістичних змагань кожного її члена» (за визначенням І. Франка), і «моральна катастрофа» української родини (за думкою сучасного літературознавця Володимира Панченка), який вважає, що автор «Кайдашевої сім’ї» зовсім не акцентує на соціальних чинниках родинної «війни». Він говорить, що «у творі йдеться, швидше, про недосконалість людської природи, про одвічні людські недоліки, такі, як нетерпимість, жадібність, заздрісність, егоїзм».

2. Обмін враженнями щодо прочитаного.

— Що привернуло вашу увагу, що розсмішило, а що засмутило?

3. Складання «сюжетного ланцюжка».

(Студенти складають «сюжетний ланцюжок» твору за прочитаними вдома розділами.)


4. Коментар викладача.

У першій редакції повісті розв’язка була іншою: груша все розросталася і все призводила до сварок між сім’ями братів Кайдашів.

IV. Формування вмінь та навичок

1. Міні-диспут.

«Чи вірить читач, що разом із засохлою грушею припинилися сварки між Кайдашами?»

2. Міні-дослідження. Складання таблиці.

«Що дає підстави визначати твір «Кайдашева сім’я» як соціально-побутову повість, реалістичний твір?»

Соціальне

Побутове

Бідність селянства, темнота, забобонність, відсутність культурного впливу; пияцтво. Роз’єднаність, байдужість до громадських справ (історія з горбом). Малоземелля. Довірливість і зрадливість у громадському житті (історія з викупом шинка.) Високі податки, наймитування

Розподіл і виконання домашньої роботи. Патріархальний уклад родини, натуральне господарство. Вірування, звичаї, обряди українців (ходіння на прощу, оглядини, національний одяг, знахарство) тощо

 

3. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

(студенти роблять висновки в ході інтерактивної вправи.)

Орієнтовні відповіді

— Твір цілком реалістичний, тому що правдиво, об’єктивно й усебічно відображає дійсність, типові характери в типових обставинах; відтворює життя «у формах самого життя».

— Показуються соціальні процеси та явища в пореформеному селі другої половини XIX ст., їх вплив на свідомість селян.

— Змальовуються деталі життя, побуту, звичаїв українського села. Це дає підстави для визначення твору як соціально-побутової повісті.

4. Пошуково-дослідницьке завдання.

• Визначте, які проблеми, порушені у творі І. Нечуя-Левицького, є тогочасними, а які — вічними.

Тогочасні проблеми

Вічні проблеми

Злиденне життя селян; непомірні податки; руйнування патріархального укладу села; темнота і забобонність селян; недосвідченість у громадських справах

Батьків і дітей; добра і зла; кохання; сімейних стосунків; людської гідності

 

5. Проблемні запитання до студентів.

— У чому криється проблема стосунків батьків та дітей часів І. Нечуя-Левицького і подібна в наш час? (У другій половині ХІХ ст. (у селі) — проживання дорослих дітей з батьками, вимога повного підкорення старшому; малоземелля, бідність; малий життєвий простір (тісні хати), дві-три господині в домі і т. ін.; егоїзм.

У наші часи — відсутність окремого житла, безробіття, залежність від матеріальної допомоги батьків, лінощі, егоїзм.)

— Які шляхи подолання цієї проблеми в наш час ви бачите? (Реальна й систематична підтримка молодих сімей з боку держави; працелюбність, прагнення до фінансової незалежності, повага до старших, розуміння того, що батьки свій обов’язок виконали, настала черга дітей виконувати свої щодо батьків.)

V. Підбиття підсумків заняття

 Прокоментуйте висловлювання І. Франка про повість І. Нечуя-Левицького:

«Сим разом їй [«Правді» за 1879 р.] пощастило опублікувати найкращий твір Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», що хоч написаний з досить прозорою антисоціалістичною тенденцією, все-таки з погляду на високе артистичне змалювання селянського життя і добру композицію належить до найкращих оздоб українського письменництва».

(Коментар викладача. Про «антисоціалістичну тенденцію» твору І. Франко говорив тому, що сам покладав надії на сільську громаду, общину як зародок колективізму.)

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

• Продовжіть речення.

«Мене зацікавила проблема …»

«Твір «Кайдашева сім’я» звучить по-сучасному, тому що …»

«Я помітив (помітила), що …»

VІ. Домашнє завдання

Читати роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Методична розробка - доповнення до теми "Кайдашева сім'я "
 • Додано
  28.02.2018
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  764
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  SD081483
 • Вподобань
  0
Курс:«Воркшоп як інноваційна освітня технологія»
Швень Ярослава Леонідівна
36 години
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь