Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Короткий словник оцінювальних суджень для формувального оцінювання письмових робіт в 1-2 класах НУШ

НУШ

Для кого: 1 Клас

21.10.2021

284

54

0

Опис документу:

Враховуючи новизну та актуальність теми, я розробила і пропоную до уваги читачів короткий словник оцінювальних суджень для формувального оцінювання письмових видів робіт з мовно-літературної та математичної освітніх галузей в 1-2 класах НУШ. А також додаю приклади порад щодо подолання утруднень.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Ніжинська гімназія №3

Ніжинської міської ради

Чернігівської області
Ікальчик А.П.Короткий словник оцінювальних суджень

для

формувального оцінювання письмових робіт

в 1-2 класах НУШ

Ніжин-2021


У наказі МОН від 13.07.2021 № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти” окреслено підходи оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти в умовах особистісно орієнтованого i компетентнісного навчання.

Згідно з методичними рекомендаціями, оцінювання рекомендовано розглядати як процес отримання даних про стан сформованості результатів навчання учнів, аналіз отриманих даних та формулювання на його основі суджень про об'ект, який оцінюють. Оцінювання доцільно здійснювати з метою створення сприятливих умов для розвитку талантів i здібностей кожного учня/учениці, формування у нього/неї компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей та потреб, а також визначення ступеня якості освітнього процесу та шляхів підвищення його ефективності.

Результат оцінювання особистісних надбань учня/учениці у 1—2 класах виражаємо вербальною оцінкою.

Основою формулювання оцінювальних суджень можуть бути орієнтовні рамки оцінювання результатів навчання та очікувані результати, окреслені в освітній програмі. Учителю пропонується співвідносити результат виконаного завдання з описом характеристики результатів навчання, конкретизувати його відповідно до змісту завдання, передбаченого для досягнення очікуваного результату, та озвучити/записати оцінювальне судження.

В оцінювальному судженні розкривають прогрес учнів та поради щодо подолання утруднень, за ïx наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмних вимог. Оцінювальне судження, зазвичай, виражає не лише емоційне сприйняття результату роботи учня, його прогресу (типу «Молодець!», «Добре!»), а розкриває суть досягнутого учнем результату відповідно до конкретних очікувань (наприклад, «Робота виконана правильно, але зверни увагу на зєднання літер», «Обчислено правильно, але писати слід охайніше», «Завдання виконане правильно, однак зверни увагу на охайність засписів», «Робота виконана вже значно краще. Дякую за старанність!», «Іменники в тексті визначено правильно, однак перевір написання слів у рядку...» тощо). Вчитель не має допускати формулювання оцінювальних суджень, що принижують гідність дитини.

Враховуючи новизну та актуальність теми, я розробила і пропоную до уваги читачів короткий словник оцінювальних суджень для формувального оцінювання письмових видів робіт з мовно-літературної та математичної освітніх галузей в 1-4 класах НУШ. А також додаю приклади порад щодо подолання утруднень.

Безумовно, залежно від деталізації завдань, перелік фраз оцінювальних суджень може бути розширеним та урізноманітненим. Як педагог-практик сподіваюся, що цей доробок стане корисним вчителям 1-2 класів у щоденній роботі, зокрема під час перевірки зошитів.1-2 класи

Мовно-літературна освітня галузь

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово»

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Оцінювальне судження

Поради щодо подолання утруднень

Обмінюється елементарними письмовими повідомлення (записка, лист, вітальна листівка)

Записку, лист , вітальну листівку складено правильно.

Зверни увагу на розділові знаки .Створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною метою спілкування; записує їх розбірливо, рукописними буквами

Речення записані правильно.

Зверни увагу на правильність зєднання літер.

Записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються

Слова/речення записані правильно.

Однак писати слід охайніше.


Не допускай виправлень.

Відновлює деформований текст

Тескт записано правильно.

Дотримуйся нахилу.

Перевіряє, чи є в написаному тексті помилки на вивчені правила, виправляє їх

Помилки в тексті виправлено й записано правильно.

Зверни увагу на правопис слова Київ. Повтори словникові слова.

Змістова лінія «Досліджуємо мовлення»

Аналізує звуковий склад слова (кількість складів, наголошений та ненаголошені склади, голосні та приголосні звуки)

Кількість складів визначена правильно.


Наголоси поставлені правильно.

Позначки роби олівцем.Зверни увагу, чи можливо поділити на склади слово сніг.

Обирає букви на позначення звуків на письмі, враховуючи правила позначення твердості - м’якості приголосних звуків, звука [й] в різних позиціях слова, подовжених приголосних звуків

Слова виписані правильно.

Підкресли букви, які позначають мякі приголосні звуки.


Слідкуй за розміром букв.

Утворює відповідні граматичні форми слів для поширення або ускладнення речення

Слова утворені й речення побудовані правильно.

Намагайся уникати повторів одного й того ж слова.


Математична освітня галузь

Змістова лінія «Числа. Дії з числами»

Читає і записує натуральні числа (мінімум до 100) та нуль - словами і цифрами

Математичний диктант записано правильно.

Дотримуйся відступів між числами.

Порівнює натуральні числа в межах 100, позначає результат порівнювання за допомогою знаків >,<, =

Порівняння чисел виконане правильно.

Не виходь за межі клітинок при записі чисел.

Перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схематичний рисунок, схему, таблицю, числовий вираз

Числові вирази записано правильно.

Зверни увагу на правильність обчислень.

Обчислює суму (додає), різницю (віднімає), добуток (множить), частку (ділить) зручним для себе способом у межах 100, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють)

Обчислення виконані правильно.

Повтори памятку ведення зошита з математики.

Знаходить значення математичних виразів

Значення виразів знайдено правильно.

 Цифри повинні бути заввишки одна клітинка

Обчислює значення виразів зі змінною

Вирази обчислені правильно.

Не допускай закреслень.

Застосовує різні способи виконання арифметичних дій з числами (додавання, віднімання, множення, ділення) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах

Задача розвязана правильно.

Записуй пояснення до кожної дії.

Переконується в достовірності обчислення, здійснивши перевірку зручним для себе способом, робить відповідний висновок

Обчислення і перевірка виконані правильно.

Намагайся обирати раціональний спосіб обчислення.

Змістова лінія «Вимірювання величин»

Записує результати вимірювання основних величин у сантиметрах (см), дециметрах (дм), метрах ( м); кілограмах (кг), центнерах (ц); градусах Цельсія (Со), годинах (год), хвилинах ( хв); літрах (л)

Іменовані числа записані правильно.

Після скорочення кг крапка не ставиться.

Будує відрізки заданої довжини

Відрізки побудовано правильно.

Дотримуйся відступів між кресленнями.

Порівнює іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, місткості (об’єму), часу, температури

Порівняння виконане правильно.

Після числа найменування пиши скорочено без крапки.

Перетворює іменовані числа, виражені в одиницях двох найменувань

Перетворення іменованих чисел виконане правильно.

Повтори правила написання скорочених найменувань одиниць часу .

Виконує дії додавання і віднімання з іменованими числами, поданими в однакових одиницях вимірювання

Додавання іменованих чисел виконано правильно.

Повтори правила написання скорочених найменувань грошових одиниць.

Розрізняє прямі і непрямі кути, зображає їх на аркуші в клітинку за допомогою косинця

Кути накреслені правильно.

Креслення роби олівцем.

Будує прямокутник / квадрат на аркуші в клітинку

Прямокутник / квадрат побудований правильно.

Для побудови геометричних фігур користуйся олівцем та лінійкою.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.