Контрольні роботи з теми : "Орфографічна норма. Орфоепічна норма"

Українська мова

Для кого: 10 Клас

23.11.2019

9006

206

1

Опис документу:
Контрольні роботи для старшокласників з теми: "Орфографічна норма. Орфоепічна норма" складаються з різнорівневих завдань, метою яких є вдосконалення орфоепічної та орфографічної грамотності учнів, перевірка знань, умінь та навичок з вивчених тем. Дані завдання допоможуть учням у підготовці до ЗНО з української мови.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Фонетика. Орфографія

Варіант 1

1 рівень (0,5б)

1. Укажіть рядок, у якому всі слова мають м'який приголосний:
а) смородина, термометр, спальня, тиша;
б) тюльпан, чайник, ягоди, міський;
в) місток, сільський, курорт, лижі;
г) ярок, сумно, пролісок, чистенький.

2. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді:
а) ваза, ковдра, сіяти, крити;
б) береза, паста, шафа, вазон;
в) берег, дорога, кріт, краяти;
г) зимівля, сонячно, добре, корисно.

3. Виділіть рядок слів, у яких всі приголосні дзвінкі.
а) книга, літо, морози, грози;
б) межа, юпітер, косовиця, хліб;
в) дорога, гора, здоровий, димова;
г) крига, суниця, лимон, апельсин.

4. Визначте рядок слів, у яких всі приголосні глухі:
а) шматок, постіль, голосний, корабель;
б) паштет, сік, кошик, хотіти;
в) ложка, праска, юшка, ватра;
г) сімнадцять, королівство, золото, ліс.

5. Оберіть рядок, у якому в усіх словах правильно вжито апостроф:

а) п'янкий, пів'яблука, міжгір'я, м'ята, з'юрмитися, дит'ясла;

б) моркв'яний, різнотрав'я, верф'ю, п'ятилітній, сім'я, кав'ярня;

в) пів'Європи, зв'язувати, пір'я, м'ята, Св'ятослав, бур'я;

г) тьм'яний, пом'янути, пів'ясена, черв'як, пуп'янок, львів'янин.

6. У якому рядку в усіх словах правильно вжито буквосполучення йо?

а) мільйон, Муравйов, йод, Снегирйов, прийом, його;

б) йому, Линьйов, курйоз, бульйон, вйокати, дйоготь;

в) район, бульйон, серйозний, привілейований, Соловйов, Воробйов;

г) Пушкарйов, синьйого, крайовий, Йосип, підйомний, павільйон.

2 рівень(1б)

7. Оберіть правильний варіант відповіді.

М'який знак пишеться після м'яких:

а) д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу;

б) б, п, в, м, ф, у кінці слова та складу;

в) після р у кінці слова або складу;

г) після н перед ж, ч, ш, щ.

8. Укажіть рядок слів, у яких буква ю позначає два звуки:
а) любити, юшка, юхт, бюст;
б) юрта, в’юн, матір'ю, розумію;
в) крицю, юність, солов'ю, милістю;
г) заздрістю, країною, мишею, радістю.

9. М’який знак не пишеться у таких словах:
а) Ольці, бурульці, доньчин, Саньчин;
б) Оксаньці, Галиньці, спільці, матіньчин;
в) яблунь, пісень, земель, знань;
г) думають, прагнуть, стараються.

3 рівень (1,5б)

10.Прийменник у на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка

а) поїхати... відрядження, наймиліше... світі, покласти... узголів'я, здали... архів

б) висновок... статті, експонат ... музеї, птах ... небі, участь... форумі

в) вишня ... цвіту, мешкала... Індії, оселя ... рушниках, віра... безсмертя

г) перебував ... Ватикані, запевнили ... добросусідстві, приведення ... відповідність, заявити... відповідь

д)побувати... Львові, квітник... саду, залишиться... спогадах, купити... аптеці

11. Записати слова, в яких на місці крапок потрібно поставити м’який знак чи апостроф.
В..ячеслав, Іл..я, мен..шість, хуторян..ці, торф..яний, смієш..ся, л..одовик, верхів..я, інтер..єр, п..єдестал, б..юро, джерел..це, памороз.., Хар..ків, моркв..яний, міл..ярд, грав..юра, кур..єр, тр..ома, сім..сот.

4 рівень (3б)

12. Зробіть фонетичний розбір слова мільярд .

10 клас
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Фонетика. Орфографія

Варіант 2

1 рівень(0,5 б)

1. Укажіть рядок, у якому всі слова мають м'який приголосний:
а) садиба, гайок, веселощі, коромисло;
б) білочка, крашанка, степ, колиска;
в) малюк, синь, люлька, ялинка;
г) персик, світло, тигреня, тисяча.

2. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді:
а) дорога, книга, ручка, мости;
б) міст, яма, зелений, техніка;
в) соняшник, хлопчик, хутірець, поле;
г) яблуня, єнот, їжак, їжа.

3. Виділіть рядок слів, у яких всі приголосні дзвінкі.
а) будівля, джем, джміль, нога;
б) кладка, ложка, лізти, празький;
в) голуб, обсадити, різкий, солодкий;
г) хлів, сад, клуб, приповідка.

4. Визначте рядок слів, у яких всі приголосні глухі:
а) порошинка, сніг, криголам, бігти;

б) кухлик, порох, сніжинка, крига;
в) пушок, суп, схопити, коса;
г) зблизька, соняшник, дуб, салат.

5. Апостроф не ставиться після букв, що позначають губні приголосні, перед буквами я, ю, є, ї в таких словах:
а) сузіря, міжгіря, повіря, піря;
б) червяк, вербя, арфяр, верфю;
в) медвяний, рутвяний, мавпячий, цвях;
г) безядерний, підїхати, двохярусний.


6. Укажіть рядок слів, у яких буква я позначає два звуки:
а) п’явка, яструб, ясний, Лук’яненко;
б) рішення, тигреня, рілля, ясочка;
в) заряд, ялівець, тихоня, краля;
г) Ярослав, В’ячеслав, Святослав, Яків.

2 рівень(1б)

7.У якому рядку в слові допущено орфографічну помилку?

а) свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр;

б) з'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати ;

в) роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити ;

г) м'ясо, м'язи, з'їзд, буря, моркв'яний

8. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Харків, тоньший, радість, різкий, скриньці, голці;

б) інший, ляльчин, кавказький, вишень, Горький, донецький;

в) мазь, доньчин, баский, тьмяний, матінці, меньший;

г) їдальня, різьбяр, станьте, ніжність, ненчин, плаский?

9. М’якість приголосних позначається на письмі літерами:
а) літерами і, я, ю, є та апострофом;
б) літерами і, я, ю,є та м’яким знаком;
в) літерами я, ю, є, ї;
г) літерами я, ю, є, ї та м’яким знаком.

3 рівень(1б)

10.Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуться з апострофом:
а) п..єдестал, бар..єр, б..юрократ, кутюр..є;
б) п..єса, В..єтнам, він..єтка, комп..ютер;
в) П..ємонт, п..юпітр, вар..єте, ін..єкція;
г) прем..єра, інтерв..ю, кар..єра, фортеп..яно.

11. Запишіть правильно. Напишіть, де треба, велику літеру.
Сузір’я великої ведмедиці , медаль за відвагу, прикарпаття, львівська площа, ахіллесова п’ята, президент україни, народний артист україни, твори марка вовчка, українські села, мавка, кайдаш, сірко, журнал дивослово, пароплав чорноморець, данило галицький, мойсей, донеччина.

4 рівень (3б)

12. Зробіть фонетичний розбір слова кутюр’є .

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Фонетика. Орфографія

На кожне з питань вибрати правильний варіант відповіді.
1. Правильне написання слів вивчає розділ науки про мову, що називається:
а) фонетика;
б) графіка;
в) орфоепія;
г) орфографія.
2. Заміна звуків при зміні слова або його творенні називається:
а) уподібнення;
б) чергування;
в) спрощення;
г) подвоєння.
3. Позначте рядок, у якому в усіх словах можливе чергування приголосних звуків:
а) друг, вік, дух, ріг;
б) пастух, стіл, язик, поріг;
в) бік, вухо, каша, молоко;
г) пече, пише, бігає,читає.
4.Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення, що позначається на письмі:
а) тиж..невий, контрас..ний, шіс..надцять, совіс..ний;
б) захис..ний, балас..ний, жаліс..ний, совіс..ний;
в) проїз..ний, радіс..ний, щас..ливий, сер..це; г) чес..ний, корис..ний, якіс..ний, облас..ний.
5. Мякість приголосних позначається на письмі літерами:
а) літерами і, я, ю, є та апострофом;
б) літерами і, я, ю,є та мяким знаком;
в) літерами я, ю, є, ї;
г) літерами я, ю, є, ї та мяким знаком.
6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:
а) в..юн, м..ята, медв..яний, міжгір..я; б) сузір..я, св..тковий, здоров..я, під..їзд;
в) пів..ягоди, любов..ю, пред..явити, рум..янець;
г) моркв..яний, надбрів..я, Лук..яненко, з..явитися.
7. Позначте рядок зі словами, від яких можна утворити прикметники з –нн-:
а) кінь, осінь, день, сон;
б) чавун, пташина, туман, океан;
в) лимон, калина, вдячність, міна;
г) година, ворона, закон, ціна.
8.Позначте рядок, де подано слова тільки із подвоєнням літер унаслідок подовження помякшених приголосних:
а) знання, питання, винний, читання;
б) волося, пасся, вугілля, гілля;
в) бездоріжжя, обличчя, узбережжя, ніччю;
г) життя, суддя, беззубий, зрання.
9. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою и:
а) д..ректор, т..тан, ж..рафа, ч..нара;
б) ц..стерна, арх..в, р..тм, ш..фр;
в) с..стема, д..плом, каб..нет, мас..в;
г) пр..нтер, д..скета, мон..тор, д..сплей.
10. Позначте рядок, у якому в усіх іншомовних словах пишуться подвоєні літери:
а) тон..а, телеграм..а, кор..еспондент, кілограм..;
б) Марок..о, гол..андець, ван..а, ір..аціональний;
в) лібрет..о, іл..юстрація, ал..ея, нет..о;
г) пан..о, пен..і, груп..а, контр..еволюція.
11.Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуться з апострофом:
а) п..єдестал, бар..єр, б..юрократ, кутюр..є;
б) п..єса, В..єтнам, він..єтка, комп..ютер;
в) П..ємонт, п..юпітр, вар..єте, ін..єкція;
г) прем..єра, інтерв..ю, кар..єра, фортеп..яно.
12. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуться з мяким знаком:
а) конферанс..є, ател..є, н..юанс, біл..ярд;
б) порт..єра, міл..ярд, с..юїта, монпанс..є;
в) порт..є, модел..єр, горел..єф, ескадрил..я;
г) бракон..єр, Н..ютон, Севіл..я, с..юрприз.

ІІ рівень

1.Переписати, на місці крапок уставляючи, де потрібно, мякий знак. Позначити в словах орфограму "мякий знак".
Бат..ків хліб не навчит.., як треба жит.. . На одній руці та неоднакові пал..ці. Вітер не піймаєш.. , а дим не сховаєш.. . Вертит..ся, як вюн в ополон..ці. Упертий, хоч черепком вухо ріж… . С..огодні хоч вола зїж.. , а завтра знову схочеш.. . У гурті й каша добре їст..ся. (Нар.тв. )

2.Переписати,вставляючи, де потрібно, літери. Позначити в словах орфограму "подвоєні літери".
Нема вершини без підніж..я, немає неба без землі (А.Бортняк). Шелестять топол..і на світан..і (П.Воронько).З ніч..ю я миритися не хочу.Хай промін..я бє у сон..і очі! (П.Перебийніс).Поліс..я дрібноліс..ям заросло (В.Гей). Всі ви, жаби, небагат..і, у вас плат..я із латат..я (І.Січовик). Після Іл..і рій висить на гіл..і (Нар. тв.).


3. Переписати, вставляючи пропущені літери. Позначити в словах орфограму "літери и – і в словах іншомовного походження".
Пан д..ректор зніма ц..л..ндр і сміється до мене (М. Коцюбинський). Гастрол.. словя. Хор жабячий. А д..ригує місяць (М.Доленко). Грицько став згадувати якусь задачу, далі географ..я почала змішуватися з ..стор..єю та грамат..кою (С.Васильченко). Хай м..раж.. обдурюють лукаві, а ти іди (П.Воронько).Якби ще роги та хвіст, був би справжній арт..ст (Нар. тв.).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.