Контрольная работа по физике №3 «Механические и электромагнитные волны.» 9 класс.

Фізика

Для кого: 9 Клас

15.12.2018

7876

66

0

Опис документу:
Тематическая контрольная робота №2 «Механические и электромагнитные волны.» 9 класс, на украинском языке. Четыре уровня заданий, 6 вариантов. (Механические волны, звук, электромагнитные волны и радиолокация)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота №3

з фізики 9 клас

за темою «Механічні та електромагнітні хвилі.»

уч_______ ____________________ загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

____________________________________________________________________________

П.І. ___________________________________________ «___» ____________ 20___

Завдання початкового рівня оцінюються в 0,5 бали, завдання середнього рівня - 1 бал, завдання достатнього рівня – 1,5 бали, завдання високого рівня – 3 бали.

Варіант №1

Рівень 1.

1. Виберіть ПРАВІЛЬНУ відповідь. Поперечні хвилі можуть поширюватися …

А. … у газоподібному середовищі. Б. … у рідкому середовищі.

В. … у середовищі в твердому стані. Г. … у вакуумі.

2. При збільшені гучності звуку в динаміках зростає …

А. … фаза коливань. Б. … амплітуда коливань.

В. … частота коливань. Г. … період коливань.

3. Як розташуються дані види випромінювань в порядку збільшення довжини хвилі.

1. Рентгенівське випромінювання. 2. Видиме випромінювання. 3. Інфрачервоне випромінювання

А. 1, 2, 3. Б. 2, 1, 3. В. 3, 2, 1. Г. 2, 3, 1.

4. Що називають довжиною хвилі?

А. Відстань між сусідніми гребнем та впадиною хвилі, що біжить.

Б. Відстань між двома гребнями або впадинами хвилі, що біжить.

В. Відстань між двома сусідніми гребнями або впадинами хвилі, що біжить.

Г. Відстань, яку поширюються коливання за 1 с.

5. Яка фізична величина визначає висоту тону звуку?

А. амплітуда коливань. Б. фаза коливань.

В. частота коливань. Г. період коливань.

6. Монохроматична електромагнітна хвиля (ЕМХ) поширюється у вакуумі. Укажіть правильне твердження.

А. Електричне поле ЕМХ залишається постійним.

Б. Швидкість хвилі періодично змінюється.

В. Довжина ЕМХ періодично змінюється.

Г. Магнітне поле ЕМХ періодично змінюється.

Рівень 2.

7. У океані довжина хвилі сягає 270 м, а її період дорівнює 13,5 с. Визначити швидкість поширення таких хвиль.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. Через який час людина почує луну, якщо відстань до перешкоди 680 м? Швидкість звуку в повітрі 340 м/с.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

9. Космічна станція перебуває поблизу Юпітера на відстані 780 мільйонів км від Землі. За який час радіосигнал, надісланий зі станції досягне Землі?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 3.

10. Човен похитується на хвилях, що поширюються зі швидкістю 4,5 м/с. Визначте частоту коливань човна, якщо відстань між першим та четвертим гребенями хвиль дорівнює 18 м.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

11. Сигнал між кораблями, який знаходився на відстані 2040 м, прийшов по повітрю на 4,64 с пізніше ніж по воді. Яка швидкість звука у воді, якщо швидкість звуку в повітрі 340 м/с?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 4

12. Скільки електромагнітних коливань відбувається в електромагнітній хвилі з довжиною хвилі 300 м протягом одного періоду звукових коливань в повітрі із частотою 4 кГц?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Відповідь

Бали

Кількість балів _______________ Оцінка:_________________________ Вчитель:______________

Контрольна робота №3

з фізики 9 клас

за темою «Механічні та електромагнітні хвилі.»

уч_______ ____________________ загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

____________________________________________________________________________

П.І. ___________________________________________ «___» ____________ 20___

Завдання початкового рівня оцінюються в 0,5 бали, завдання середнього рівня - 1 бал, завдання достатнього рівня – 1,5 бали, завдання високого рівня – 3 бали.

Варіант №2

Рівень 1.

1. Виберіть НЕПРАВІЛЬНУ відповідь. Повздовжні хвилі можуть поширюватися …

А. … у газоподібному середовищі. Б. … у рідкому середовищі.

В. … у середовищі в твердому стані. Г. … у вакуумі.

2. У повітрі поширюються звукова та ультразвукова хвилі. Укажіть правильне твердження.

А. Довжина звукової хвилі більша за довжину ультразвукової хвилі.

Б. Швидкість ультразвукової хвилі менша за швидкість звукової хвилі.

В. Частота звукової хвилі перевищує частоту ультразвукової хвилі.

Г. Обидві хвилі є поперечними.

3. Для виявлення різних об’єктів і визначення їхнього розташування у просторі використовують радіохвилі у яких довжина хвилі …

А. … дорівнює розмірам об’єкта. Б. … дорівнює, або більше розмірів об’єкта.

В. … набагато більше розмірів об’єкта. Г. … набагато менше розмірів об’єкта.

4. Виберіть визначення довжини хвилі.

А. Амплітуда коливань. Б. Відстань між двома будь-якими точками хвилі.

В. Відстань між найближчими точками хвилі, що коливаються в протифазі.

Г. Відстань між двома найближчими точками хвилі, які коливаються в одній фазі.

5. Яка фізична величина визначає гучність звуку?

А. амплітуда коливань. Б. фаза коливань.

В. частота коливань. Г. період коливань.

6. Джерелом електромагнітних хвиль може бути …

А. … нерухома заряджена частинка.

Б. … заряджена частинка, яка рухається рівномірно і прямолінійно.

В. … заряджена частинка, яка рухається з прискоренням.

Г. … відрізок проводу по якому тече постійний струм.

Рівень 2.

7. Космічна станція перебуває поблизу Венери на відстані 120 млн км від Землі. За який час радіосигнал, надісланий із Землі, подолає цю відстань?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. Швидкість поширення хвиль 9 м/с. Відстань між першим і другим гребнями хвилі становить 12 м. Визначити частоту коливань хвилі.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

9. Глибину моря вимірюють ультразвуковим сонаром (гідролокатором). Яка глибина моря, якщо відбитий сигнал прийшов через 4 с після посилання? Швидкість звуку в воді 1500 м/с.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 3.

10. Радіоприймач працює на частоті 6 МГц. Яка кількість хвиль вміщується у відстані 100 км у напрямі поширення радіосигналу?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

11. Шнуром поширюється поперечна хвиля. На рисунку показано положення шнура в певний момент часу та напрямок поширення хвилі. На рисунку зробіть додаткові побудови і визначить напрямок, у якому в даний момент часу рухаються точки А, В і С шнура. Вважаючи що частота коливань дорівнює 20 Гц, а сторона клітинки дорівнює 20 см визначить амплітуду, період, швидкість і довжину хвилі.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 4

12. Швидкість поширення звуку в чавуні була вперше визначена наступним чином. Біля одного кінця чавунної труби ударили в дзвін, а біля другого кінця спостерігач почув два звука. Визначити швидкість поширення звуку в чавуні. Довжина труби 930 м, інтервал часу між двома звуками 2,5 с. Швидкість поширення звуку в повітрі 340 м/с.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Відповідь

Бали

Кількість балів _______________ Оцінка:_________________________ Вчитель:______________

Контрольна робота №3

з фізики 9 клас

за темою «Механічні та електромагнітні хвилі.»

уч_______ ____________________ загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

____________________________________________________________________________

П.І. ___________________________________________ «___» ____________ 20___

Завдання початкового рівня оцінюються в 0,5 бали, завдання середнього рівня - 1 бал, завдання достатнього рівня – 1,5 бали, завдання високого рівня – 3 бали.

Варіант №3

Рівень 1.

1. До поперечних хвиль відносяться хвилі, що збуджуються …

А. … в підвішеній пружині, після удару по вільному кінцю молоточком в напрямі осі пружини.

Б. … від удару молоточка в струні рояля. В. … від струни у повітрі.

Г. … від каменю кинутого у воду..

2. При зменшені гучності звуку в динаміках змєншується …

А. … фаза коливань. Б. … амплітуда коливань.

В. … частота коливань. Г. … період коливань.

3. Які радіохвилі використовують для радіолокації?

А. Довгі. Б. Середні. В. Короткі. Г. Ультракороткі.

4. Відстань між другим і третім гребнями морської хвилі становить 12 м. Довжина хвилі дорівнює …

А. … 3 м. Б. … 4 м. В. … 6 м. Г. … 12 м.

5. Позначте НЕПРАВИЛЬНЕ твердження. Звук поширюється в …

А. … рідинах. Б. … вакуумі. В. газах. Г. … твердих тілах.

6. Монохроматична електромагнітна хвиля (ЕМХ) поширюється у вакуумі. Укажіть правильне твердження.

А. Частота ЕМХ з часом не змінюється.

Б. ЕМХ випромінюється під час проходження по колу постійного струму.

В. Магнітне поле ЕМХ напрямлене у бік її поширення.

Рівень 2.

7. На якій відстані від антени радіолокатора знаходиться об’єкт, якщо відбитий від нього радіосигнал повернувся назад через 200 мкс?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. Скільки часу іде звуковий сигнал у воді між кораблями, які перебувають на відстані 12 км один від одного? Швидкість звуку в воді 1500 м/с.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

9. Швидкість поширення хвиль 2,5 м/с. Відстань між двома сусідніми гребнями хвилі 8 м. Визначити період коливань хвилі.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 3.

10. За якай проміжок часу звукова хвиля з частотою 200 Гц та довжиною хвилі 7,25 м долає відстань 29 км у речовині?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

11. Радіоприймач працює на довжині хвилі період яких дорівнює 0,2 мкс. Яка кількість хвиль вміщується у відстані 30 км у напрямі поширення радіосигналу?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 4

12. Під час переходу механічної хвилі з однієї речовини в іншу, при незмінній частоті коливань, довжина хвилі зменшилась на 150 м, а швидкість зменшилась у 2,5 рази. Визначити довжину хвилі в другій речовині.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Відповідь

Бали

Кількість балів _______________ Оцінка:_________________________ Вчитель:______________

Контрольна робота №3

з фізики 9 клас

за темою «Механічні та електромагнітні хвилі.»

уч_______ ____________________ загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

____________________________________________________________________________

П.І. ___________________________________________ «___» ____________ 20___

Завдання початкового рівня оцінюються в 0,5 бали, завдання середнього рівня - 1 бал, завдання достатнього рівня – 1,5 бали, завдання високого рівня – 3 бали.

Варіант №4

Рівень 1.

1. До повздовжніх хвиль відносяться хвилі, що збуджуються …

А. … від смичка у струні скрипки. Б. … від удару молоточка в струні рояля.

В. … від струни у повітрі. Г. … від каменю кинутого у воду.

2. Під час переходу звукової хвилі з одного середовища в друге середовище довжина хвилі збільшилась у 3 рази. Як при цьому змінилась висота звуку?

А. … збільшиться в 3 рази. Б. … збільшиться в 9 разів. В. … не зміниться.

Г. … зменшиться в 3 рази. Д. … зменшиться в 9 разів.

3. Які радіохвилі поширюються на великі відстані внаслідок багаторазового відбиття від іоносфери та поверхні Землі?

А. Довгі. Б. Середні. В. Короткі. Г. Ультракороткі.

4. У Міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею довжини хвилі є …

А. … м. Б. … см. В. … мм. Г… км.

5. Позначте НЕПРАВИЛЬНЕ твердження. До звукових хвиль відносяться хвилі з частотою …

А. 200 Гц. Б. 2 кГц. В. 20 кГц. Г. 200 кГц.

6. Відстань, яку проходить ЕМХ в просторі за один період, називається …

А. … амплітудою хвилі. Б. … частотою хвилі.

В. … довжиною хвилі. Г. … періодом хвилі.

Рівень 2.

7. На якій відстані від спостерігача виникла блискавка, якщо він почув звуковий розряд грому через 8 с після спалаху блискавки? Швидкість звуку в повітрі 340 м/с.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. Швидкість поширення хвиль 4 м/с. Відстань між двома сусідніми гребнями хвилі 20 м. Визначити період коливань хвилі.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

9. У момент часу коли відстань між Венерою та Землею дорівнювала 39 млн. км була проведена радіолокація поверхні планети Венера. Через який час буде прийнято радіосигнал після посилання?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 3.

10. Шнуром поширюється поперечна хвиля. На рисунку показано положення шнура в певний момент часу та напрямок поширення хвилі. На рисунку зробіть додаткові побудови і визначить напрямок, у якому в даний момент часу рухаються точки А, В і С шнура. Вважаючи що швидкість поширення хвилі дорівнює 24 м/с, а сторона клітинки дорівнює 20 см визначить амплітуду, період, частоту і довжину хвилі.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

11. Теплохід, який наближався до пристані, дав гудок. Люди на пристані почули гудок через 7,5 с після подачі гудка, а через 2,5 хв після подачі гудка теплохід проплив понад пристанню. Визначити швидкість теплоходу. Швидкість поширення звуку у повітрі 340 м/с.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 4

12. Радіохвилі з довжиною хвилі 6 м переходять з вакууму у середовище в якому швидкість їх поширення у 1,5 рази менша, ніж у вакуумі. Визначити частоту і довжину радіохвилі в середовищі.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Відповідь

Бали

Кількість балів _______________ Оцінка:_________________________ Вчитель:______________

Контрольна робота №3

з фізики 9 клас

за темою «Механічні та електромагнітні хвилі.»

уч_______ ____________________ загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

____________________________________________________________________________

П.І. ___________________________________________ «___» ____________ 20___

Завдання початкового рівня оцінюються в 0,5 бали, завдання середнього рівня - 1 бал, завдання достатнього рівня – 1,5 бали, завдання високого рівня – 3 бали.

Варіант №5

Рівень 1.

1. В поздовжній механічній хвилі частинки коливаються …

А. … перпендикулярно напряму поширення хвиль.

Б. … коли паралельно, коли перпендикулярно напряму поширення хвиль.

В. … під довільним кутом до напряму поширення хвиль.

Г. … паралельно напряму поширення хвиль.

2. Вкажіть правильне твердження. До звукових коливань відносяться коливання у яких …

А. …. амплітуда коливань більше 20 см Б. … частота коливань більше 20 Гц.

В. … амплітуда коливань менше 15 см. Г. … частота коливань менше 15 Гц.

3. Як розташуються дані види випромінювань в порядку збільшення частоти.

1. Гамма випромінювання. 2. Видиме випромінювання. 3. Ультрафіолетове випромінювання

А. 1, 2, 3. Б. 2, 1, 3. В. 3, 2, 1. Г. 2, 3, 1.

4. Відстань між першим і третім гребнями морської хвилі становить 12 м. Довжина хвилі дорівнює …

А. … 3 м. Б. … 4 м. В. … 6 м. Г. … 12 м.

5. Під час переходу звукової хвилі з одного середовища в друге середовище довжина хвилі зменшилась у 3 рази. Як при цьому змінилась висота звуку?

А. … збільшиться в 3 рази. Б. … збільшиться в 9 разів. В. … не зміниться.

Г. … зменшиться в 3 рази. Д. … зменшиться в 9 разів.

6. Відстань до перешкоди під час радіолокації визначають …

А. … за напрямом антени радіолокатора.

Б. … за часом запізнення відбитого сигналу.

В. … за ступенем ослаблення відбитого сигналу.

Г. … за зміною частоти відбитого сигналу.

Рівень 2.

7. Через який час буде прийнято радіосигнал на борту гелікоптера після посилання його диспетчером аеропорту, якщо гелікоптер перебуває на відстані 270 км від диспетчера аеропорту?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. Луну можна розрізнити на слух, якщо інтервал між прямою та відбитою звуковою хвилею становить 50 мс. Перешкода перебуває відстані 8,5 м. Обчисліть швидкість поширення звукової хвилі.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

9. Швидкість поширення хвиль 2,5 м/с. Відстань між другим і третім гребнями хвилі становить 0,5 м. Визначити частоту коливань хвилі.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 3.

10. За 2 с радіолокатор посилає 2000 імпульсів. Який час між двома послідовними імпульсами. Яка максимальна глибина розвідки цим радіолокатором?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

11. Людина стоячи на березі моря, визначила, що відстань між першим та третім гребнями хвилі дорівнює 12 м, крім того вона визначила, що за 1 хв понад неї пройшло 24 хвилі. Визначити швидкість поширення цих хвиль.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 4

12. Військова ракета, яку запустили вертикально вибухнула і через 5,4 с після запуску почули звук вибуху. Яка середня швидкість руху у ракети? Швидкість звуку в повітрі 340 м/с. Час руху ракети у 1,7 рази більший за час поширення звуку вибуху.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Відповідь

Бали

Кількість балів _______________ Оцінка:_________________________ Вчитель:______________

Контрольна робота №3

з фізики 9 клас

за темою «Механічні та електромагнітні хвилі.»

уч_______ ____________________ загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

____________________________________________________________________________

П.І. ___________________________________________ «___» ____________ 20___

Завдання початкового рівня оцінюються в 0,5 бали, завдання середнього рівня - 1 бал, завдання достатнього рівня – 1,5 бали, завдання високого рівня – 3 бали.

Варіант №6

Рівень 1.

1. В поперечній механічній хвилі частинки коливаються …

А. … паралельно напряму поширення хвиль.

Б. … перпендикулярно напряму поширення хвиль.

В. … під довільним кутом до напряму поширення хвиль.

Г. … коли паралельно, коли перпендикулярно напряму поширення хвиль.

2. Як зміниться висота звуку, якщо при незмінній частоті звукових коливань їх амплітуда збільшиться у 2 рази?

А. … зменшиться в 2 рази. Б. … зменшиться в 4 рази. В. … збільшиться в 4 рази.

Г. … збільшиться в 2 рази. Д. … не зміниться.

3. Виберіть правильне твердження щодо радіолокації.

А. радіолокація – це передача даних на відстань за допомогою радіохвиль.

Б. для радіолокації використовують діапазон довгих хвиль.

В. відстань до об’єкту визначають за часом затримки відбитого сигналу.

Г. напрям на об’єкт визначають за величиною послаблення відбитого сигналу.

4. Механічна хвиля – це …

А. … процес поширення речовини у просторі з плином часу.

Б. … процес поширення коливань у вакуумі з плином часу.

В. … процес поширення коливань у речовині з плином часу.

Г. … процес поширення речовини у вакуумі з плином часу.

5. Позначте НЕПРАВИЛЬНЕ твердження. До звукових хвиль відносяться хвилі з частотою …

А. 200 Гц. Б. 2 Гц. В. 20 Гц. Г. 2000 Гц.

6. Для радіотелеграфного зв’язку використовують …

А. … електромагнітні хвилі звукової частоти.

Б. … радіохвилі різних діапазонів, модульовані сигналами звукової частоти.

В. … тільки сигнали в діапазоні ультракоротких хвиль.

Г. … короткі та довгі імпульси радіохвиль.

Рівень 2.

7. Відстань між першим і другим гребнями хвилі становить 4 м, а частота коливань хвилі дорівнює 2,5 Гц . Визначити швидкість поширення таких хвиль.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. Через який час спостерігач, який стоїть на відстані 6,8 км від пушки, почує звук пострілу по повітрю? Швидкість звуку в повітрі 340 м/с.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

9. Радіосигнал, який було послано до Місяця, відбився та був прийнятий на Землі через 2,5 с після відправлення. Яка відстань між Місяцем та Землею в цей момент часу?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 3.

10. Військова сигнальна ракета, яку запустили вертикально вгору, вибухнула через 10 с після запуску, а ще через 0,8 с почули звук вибуху. Яка середня швидкість підйому ракети, на якій висоті відбувся вибух ракети? Швидкість поширення звуку у повітрі 340 м/с.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

11. Скільки імпульсів посилає радіолокатор за 1 с, якщо між двома послідовними імпульсами проходить 0,25 мс.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Рівень 4

12. Відстань між гребнями хвиль у морі становить 4 м. у разі зустрічного (відносно хвиль) руху катера хвиля за 1 с ударяє об його корпус 4 рази, а в разі попутного руху – 2 рази. Знайдіть швидкість катера та швидкість хвилі.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Відповідь

Бали

Кількість балів _______________ Оцінка:_________________________ Вчитель:______________

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.