Контрольна робота. «Злет людського духу в літературі доби Відродження» (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, М. Сервантес)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № _________

Тема. Контрольна робота. «Злет людського духу в літературі доби Відродження» (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, М. Сервантес)

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань із теми, уміння орієнтуватися у вивченому матеріалі; сприяти розвиткові логічного мислення, пам’яті, навичок самостійної ро­боти.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Виконання тестових завдань.

П о ч а т к о в и й р і в е н ь

1. У перекладі з французької слово «Ренесанс» означає:

а) розквіт;

б) пишне буяння;

в) занепад.

2. Як звали героїню ліричних творів Ф. Петрарки?

а) Лоренса;

б) Лаура;

в) Люція.

3. Ким був Санчо Панса? (Землеробом.)

1. В якій з європейських країн вперше почалася доба Відродження?

а) У Франції;

б) в Іспанії;

в) в Італії.

2. Який вид комічного використовує М. Сервантес у своєму творі?

а) Гумор;

б) іронію;

в) сатиру.

3. Як Дон Кіхот назвав свого коня? (Росинант, або Перешкапа.)

С е р е д н і й р і в е н ь

4. Який період в історії світової культури називають добою Відродження ?

5. Що таке сонет?

6. Як називається збірка Дж. Боккаччо?

4. Назвіть представників доби Відродження у галузі науки, літератури, мистецтва.

5. Розкрийте поняття «вічний образ».

6. Як називається збірка сонетів Ф.Петрарки.

Д о с т а т н і й р і в е н ь

7. Дайте харатеристику образу Дон Кіхота.

8. Виконайте ідейно-художній аналіз будь-якого сонета Ф.Петрарки

7. Дайте характеристику образу Санчо Панси.

8. Виконайте ідейно-художній аналіз будь-якого сонета Ф.Петрарки.

В и с о к и й р і в е н ь

  • Подумайте, чому Відродження називають світоглядним переворотом.

  • Чому Ф. Петрарку називають видатним італійським поетом-гуманістом?

  • Назвіть спільні та відмінні риси Дон Кіхота та Санчо Панси.

  • Англійські романтики розглядали Дон Кіхота й Санчо Пансу як дві грані єдиної людської свідомості. Чи згодні ви з цим твердженням?

  • На перший погляд, роман М. Сервантеса «Дон Кіхот» весела книга. А французь­кий письменник В. Гюґо писав, що «за сміхом Сервантеса криються сльози». Під­твердіть чи спростуйте цю думку.

  • Опишіть літературного героя, що запам’ятався вам найбільше. Спробуйте вико­ристати художні засоби, характерні для творчої манери автора, котрий створив аналізований вами образ.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про життя і творчість В. Шекспіра, історію театру «Глобус» та особливості англійського Відродження.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!