Контрольна робота за темами "Вступ", "Хімічний склад клітини". курс "Біологія" 9 клас

Опис документу:
Контрольна робота на 2 варіанти. Містить різнорівневі задання: завдання на відповідність, питання для характреристики заданого об єкта, задачі з молекулярної біології (Знаходження маси білка, визначення нуклеотидного складу РНК, визначення кількісного складу ДНК)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Узагальнення знань з теми «Вступ» «Хімічний склад клітини»

Варіант 1

Завдання на встановлення відповідностей (по 1,5 б)

    1. Знайдіть відповідність між назвою науки та її призначенням:

     1 – Цитологія
     2 – Гістологія
     3 – Палеонтологія
     4 – Ембріологія

     А – наука про будову та функції тканин;

     Б – наука про індивідуальний розвиток організмів у зародковий період;

     В – наука про будову органів та систем органів;

     Г – наука про будову та функції клітин;

     Д – наука про живий світ геологічного минулого

    2. Знайдіть відповідність між методом та його характеристикою:

     1 –Описовий
     2 –Порівняльний
     3 –Експерименталь-ний
     4 –Статистичний

     А – вивчення подібності й відмінності живих систем шляхом зіставлення;

     Б – з’ясування закономірності появи й розвитку біологічних систем, становлення їхньої структури й функції в процесі розвитку;

     В – математична обробка результатів спостережень, експериментів;

     Г – складання схеми відновлення екосистеми;

     Д – постійне спостереження за станом біологічних об’єктів у природі чи в експерименті

    3. Знайдіть відповідність між хімічними елементами (цифри) та їхнім структурним
     значенням (літери):

     1 – Залізо (Fe)
     2 – Кобальт (Со)
     3 – Йод (І)
     4 – Купрум (Cu)

     А – компонент хлорофілу;
     Б – компонент гемоглобіну;
     В – компонент зубної емалі;
     Г – компонент вітаміну В12;
     Д – компонент гормонів щитоподібної залози

    4. Виберіть ознаки, характерні для заліза:

     А – Входить до складу

     Б – Його нестача ускладнює

     В – Його нестача може спричинити захворювання

     1 – міоглобіну
     2 – хлорофілу
     3 – гемоглобіну

     1 – процес перенесення кисню до клітин;
     2 – процес синтезу органічних речовин;
     3 – процес розщеплення органічних речовин

     1 – хлороз
     2 – анемію
     3 – дистонію

    5. Установіть відповідність між речовиною (цифри) та її функцією (літери):

     1 – кортикостероїд
     2 – фосфоліпід
     3 – підшкірний жир

     А – теплоізоляційна
     Б – регуляторна
     В – будівельна
     Г – каталітична.

    6. Охарактеризуйте целюлозу:

     А – Класифікаційна ознака

     Б – Організм, до складу якого він входить

     В – Основна функція

     1 – моносахарид
     2 – дисахарид
     3 – полісахарид

     1 – сосна звичайна
     2 – колорадський жук
     3 – гриб мухомор

     1 – рецепторна
     2 – будівельна
     3 – запаслива

 1. Встановіть відповідність між структурами білка (цифри) та їхніми ознаками (літери):

  1 – первинна
  2 – вторинна
  3 – третинна
  4 – четвертинна

  А – комплекс кількох поліпептидних ланцюгів;
  Б – унікальна тривимірна конфігурація білка;
  В – послідовність амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюзі;
  Г – послідовність упорядкованих елементів

 2. Охарактеризуйте рРНК:

  А –моносахарид

  Б – міститься у:

  В – виконує функцію

  1 – тетроза
  2 – пентоза
  3 – гексоза

  1 – ядрі
  2 – цитоплазмі
  3 – рибосомі

  1 – переносить спадкову інформацію від ДНК до місця синтезу білка;
  2 – приєднує і транспортує амінокислоти до місця синтезу білка;
  3 – структурну функцію.

 3. Установіть відповідність між типами нуклеїнових кислот (цифри) та їхніми функціями (літери):

1 – ДНК
2 – іРНК
3 – тРНК
4 – мРНК

А – енергетична: акумулює і вивільняє енергію для забезпечення життєдіяльності організму;
Б – транспортна: що забезпечує транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули;
В – структурна: входить до складу субодиниць рибосом;
Г – інформаційна: передає спадкову інформацію від ДНК до місця синтезу білкової молекули;
Д – кодування і зберігання спадкової інформації.

Розвязування вправ (по 2 б)

 1. Фрагмент молекули ДНК містить 30 % гуанілових нуклеотидів. Визначте (у відсотках) уміст усіх інших нуклеотидів у наведеному фрагменті молекули ДНК.

 2. Нуклеотидний склад одного з ланцюгів ДНК такий: ГЦТ ААЦ ЦГА ТАЦ ГГТ. На іншому ланцюзі цієї молекули синтезується молекула мРНК. Визначте її нуклеотидний склад.

 3. Молекулярна маса білка 9000 Да. Визначте довжину і молекулярну масу гена. Що кодує даний білок

Біологія 9 клас

Узагальнення знань з теми «Вступ» «Хімічний склад клітини»

Варіант 2

Завдання на встановлення відповідностей (по 1,5 б)

 1. Знайдіть відповідність між ученим та його науковим внеском:

  1 – Луї Пастер
  2 – Фрідріх Мішер
  3 – Чарлз Дарвін
  4 – Теодор Шванн

  А – відкрив нуклеїнові кислоти;
  Б – розробив основні положення матеріалістичного вчення про історичний розвиток органічного світу;
  В – розробив положення клітинної теорії;
  Г– описав непрямий поділ (мітоз) рослинної клітини;
  Д – відкинув теорію самозародження мікроорганізмів

 2. Знайдіть відповідність між рівнями організації життя та конкретними біосистемами:

  Рівні організації життя

  Біосистеми

  1 – молекулярний
  2 – клітинний
  3 – організмовий

  А – акваріум
  Б – нуклеїнова кислота
  В – бактерія
  Г – людина

 3. Знайдіть відповідність між хімічними елементами та структурами організму
  людини:

  1 – Ферум
  2 – Кальцій
  3 – Флуор
  4 – Йод

  А – Кістки
  Б – Гемоглобін
  В – Щитоподібна залоза
  Г – Клітинна мембрана
  Д – Зуби

 4. Виберіть ознаки, характерні для йоду:

  А – Входить до складу

  Б – Джерелом йоду є

  В – Його нестача призводить до виникнення

  1 – гормону тироксину
  2 – гормону кальцитоніну
  3 – гормону інсуліну

  1 – капуста
  2 – ламінарія
  3 – морква

  1 – цукрового діабету
  2 – гігантизму
  3 – ендемічного зобу

 5. Встановіть відповідність між організмами та групами ліпідів, що входять до їх складу:

  1 – покриття листків рослин посушливого клімату;
  2 – склад клітинних мембран усіх організмів;
  3 – склад вітаміну D;
  4 – підшкірний шар дерми

  А – стероїди
  Б – жири
  В – фосфоліпіди
  Г – воски

 6. Охарактеризуйте глюкозу:

  А – Класифіка-ційна ознака

  Б – Розчинність у воді

  В – Смак

  Г – в чистому вигляді входить до складу

  1 – моносахарид
  2 – дисахарид
  3 – полісахарид

  1 – розчинна у воді
  2 – не розчинна у воді

  1 – солона
  2 – солодка
  3 – без смаку

  1 – цукрового буряку;
  2 – бульби картоплі;
  3 винограду

 7. Установіть відповідність між білками (цифри) та їхніми функціями (літери):

  1 – Інтерферон
  2 – Гемоглобін
  3 – Актин
  4 – Кератин

  А – травна
  Б – рухова
  В – імунологічна
  Г – транспортна
  Д – будівельна.

 8. Охарактеризуйте іРНК:

  А – нітратні основи

  Б – моносаха-рид

  В – виконує функцію

  1 – аденін, гуанін,
  цитозин, урацил;
  2 – аденін, гуанін,
  цитозин, тимін

  1 – тетроза
  2 – пентоза
  3 – гексоза

  1 – переносить спадкову інформацію від ДНК до місця синтезу білка;
  2 – приєднує і транспортує амінокислоти до місця синтезу білка
  3 – структурну функцію

 9. Встановіть відповідність між нуклеїновими кислотами еукаріот (цифри) та відповідними ознаками (літери):

1 – ДНК
2 – РНК

А – до складу молекули входить чотири нуклеотиди: аденін, тимін, цитозин,гуанін;
Б – молекула має вигляд одинарної нитки, що утворює петлі і дволанцюжкові шпильки;
В – до складу молекули входить чотири нуклеотиди: аденін, урацил, цитозин, гуанін;

Г – забезпечує зберігання і передачу генетичної інформації;
Д – бере участь у реалізації генетичної інформації (синтез білків);
Е – молекула має вигляд подвійної спіралі

Розвязування вправ (по 2 б)

 1. Фрагмент молекули ДНК містить 440 цитидилових нуклеотидів, що становить
  22 % від загальної кількості. Визначте кількість усіх інших нуклеотидів у наведеному фрагменті.

 2. Визначте нуклеотидний склад ділянки молекули ДНК, якщо молекула мРНК, синтезована на одному з її ланцюгів, має такий нуклеотидинй склад: УАГ ГУЦ ГАА ЦГУ АГУ

 3. Білок складається із 124 амінокислот. Що важче: білок чи ген. Який його кодує?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
3
міс.
1
2
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!