Контрольна робота з української мови на тему: "Займенник"

Опис документу:
Тест дає змогу визначити не лише рівень знань кожного з учнів, а й структуру, тобто систематичність його знань. Без аналізу структури знань педагог працює наосліп. Тестування дозволяє контролювати навчальний процес на кожному занятті, індивідуалізувати підхід до кожного учня, не витрачати часу на рутинну працю з підрахунку балів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контрольна тестова робота. Займенник

І варіант

 1. Займенник…

  1. Указує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.

  2. Називає предмет і відповідає на питання хто? що?

  3. Називає кількість предметів і їх порядок при лічбі.

 1. У реченні займенник може бути…

 1. Тільки підметом.

 2. Підметом, частиною складеного присудка, означенням, додатком.

 3. Тільки присудком.

 1. Зворотний займенник себе вказує на відношення до діючої особи. Він не має форми…

 1. Знахідного відмінку.

 2. Називного відмінка.

 3. Місцевого відмінку.

 1. Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна- до питальних займенників утворюються..

 1. Означені займенники.

 2. Неозначені займенники.

 3. Заперечні займенники.

 1. За значенням граматичними ознаками займенники поділяються на…

 1. Шість розрядів.

 2. Дев’ять розрядів.

 3. Сім розрядів.

 1. Відносні займенники які вживаються для зв’язку частин складного речення…

 1. Членами речення ніколи не бувають.

 2. Інколи виступають у ролі членів речення.

 3. Завжди виступають членами речення.

 1. Доповніть рядки прикладами займенників одного й того самого розряду

Сам, самий, весь…

Мій, ваш, їхній…

Я, він, вона…

Хтось, хто-небудь, абищо…

 1. Випишіть із запропонованих слів лише займенники:

Якийсь, ніхто, учень, чий-небудь, зелен, ті, котрий-небудь, я, і, той, без, абиякий, деякий, допізна, дечий, що-небудь.

 1. Перепишіть речення. Виконайте морфологічний розбір підкресленого слова.

Мені дальня зоря буде слати листи вересневими журавлями.

Високий рівень:

 1. Напишіть уживаючи займенники, твір-мініатюру на тему «Чому я люблю літо»

Контрольна тестова робота № 6. Займенник

ІІ варіант

 1. На питання хто? що? який? чий? скільки? Відповідають…

 1. Іменники.

 2. Прикметники.

 3. Займенники.

 1. Займенникам властиві граматичні категорії

 1. Роду та відмінка.

 2. Роду, числа (вибірково) і відмінка.

 3. Числа й відмінка.

 1. У непрямих відмінках іншу, ніж у називному основу мають…

 1. Особові займенники.

 2. Присвійні займенники.

 3. Означальні займенники.

 1. Заперечні займенники утворюються додаванням префікса ні, до…

 1. Питальних займенників.

 2. Неозначених займенників.

 3. Вказівних займенників.

 1. Якщо після казна, хтозна, будь, аби, де перед займенниками стоїть прийменник, тоді всі три слова пишуться…

 1. Разом.

 2. Окремо.

 3. Через дефіс.

 1. Особовий займенник Ви пишеться в середині речення з великої букви…

 1. При звертанні до групи людей.

 2. Для виявлення поваги до якоїсь людини

 3. Якщо мовець вважає за потрібне написати саме так.

 1. Доповніть рядки прикладами займенників одного й того самого розряду

Той, стільки, …

Ніхто, нічий,…

Хто, що…

Ніхто, ніщо, ніякий…

 1. Запишіть займенники разом, окремо, через дефіс. Визначайте їх розряд за значенням.

Казна/чий, будь/що, де/хто, ні/хто, аби/який, чим/небудь, хто/зна/з/ким, де/в/чому,будь/який, що/сь.

 1. Перепишіть речення. Виконайте морфологічний розбір підкресленого слова.

Люблю тебе, столице України.

 1. Напишіть, уживаючи займенники, твір-мініатюру на тему «Мій домашній улюбленець».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.