Контрольна робота з української мови на тему: "Лексикологія"

Опис документу:
Тест дає змогу визначити не лише рівень знань кожного з учнів, а й структуру, тобто систематичність його знань. Без аналізу структури знань педагог працює наосліп. Тестування дозволяє контролювати навчальний процес на кожному занятті, індивідуалізувати підхід до кожного учня, не витрачати часу на рутинну працю з підрахунку балів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контрольна тестова робота .Лексикологія.

І варіант

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Позначте рядок з реченням, у якому неправильно вжито слово неділя.

А У неділю рано зілля копала (Народна пісня);

Б Була неділя — тихий час дозвілля (М. Рильський);

В Ця неділя була важкою: щодня по шість уроків (3 розмови);

Г У неділю Кайдаші пішли до Довбушів на оглядини (І. Нечуй-Левицький).

2. Позначте рядок, у якому всі прикметники — означення вжиті в переносному значенні:

А солодкий сон, солодка цукерка, гіркий полин, гіркий смак;

Б білий сніг, білий голуб, біла заздрість, білі скроні;

В гострий погляд, добре серце, тепле слово, солодкий спів;

Г теплий одяг, гострий ніж, гостре слово, тверда рука.

3. Позначте рядок, у якому вказані слова становлять синонімічний ряд:

А височина, вершина, високий, височінь;

Б мовчазний, безмовний, неговіркий, небалакучий;

В слово, словник, словотвір, словниковий;

Г мовити, говорити, кричати, слухати.

4. Позначте пару слів, що є антонімами:

А велетень, гігант;                

Б мужній, сміливий;

В велетень, силач;               

Г велетень, карлик.

5. Позначте рядок, у якому словосполучення є омонімами:

А крило літака — крило лелеки;

Б моторний хлопець — моторний цех;

В палаючий степ — палаюче сонце;

Г радісний погляд — сумний настрій.

6. Позначте рядок, у якому всі вказані слова є багатозначними:

А абрикос, балет, голос, доля;

Б азбука, бігти, говорити, дивуватися;

В артист, дружина, міст, пілот;

Г голова, кипіти, важкий, гарячий.

7. Позначте рядок, у якому синоніми мають стилістичне забарвлення:

А стародавній, давній, колишній, старовинний;

Б сміятися, реготати, хихикати, скалити зуби;

В великий, чималий, немалий, здоровенний;

Г грубий, нечемний, неввічливий, некультурний.

8. У реченні «Лице в Орисі було оригінальне: зверху широке, внизу вузьке» (І. Нечуй-Левицький) виділені лексичні одиниці:

А омонімами;                                                            

Б синонімами;

В антонімами;                                                           

Г спільнокореневими.

► Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

9. Установіть відповідність між словами і лексикологічною групою, до якої вони належать.

1 Холодно, спекотно                          

2 лише, тільки                                   

3 мати (іменник), мати (дієслово)       

4 дамоклів меч, ахіллесова п’ята        

А омоніми

Б антоніми

В синоніми

Г діалектизми

Д фразеологізми

10. Складіть два речення зі словом гострий, щоб і одному це слово було у прямому значенні, а у другому – у переносному.

11. Скласти синонімічний ряд до слова кмітливий.

12. Складіть легенду чи оповідання про походження одного із весняних місяців (березня, квітня чи травня).

Контрольна тестова робота № 7. Лексикологія.

II варіант

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть рядок, у якому слова в словосполученнях ужиті тільки в прямому значенні:

А Усміхнене сонце, ляпає язиком, гострий погляд;

Б рожевий шовк, водити за руку, краяти серце;

В усміхнені діти, холодне повітря, дзвонити по телефону;

Г квашена капуста, паперовий літачок, м’який характер.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами:

А Лагідний, дивний, сумирний;

Б безмежний, безкрайній, безконечний;

В дбайливий, старанний, жагучий;

Г цікавий, привабливий, привітний.

3. Укажіть рядок, у якому всі антонімічні пари дібрано правильно:

А Сухий — мокрий, знайти — загубити, тямовитий — розумний;

Б гіркий — солодкий, балакучий — мовчазний, старанний — недбалий;

В боязливий — безстрашний, сумний — здоровий, замерзлий — розталий;

Г заснути — прокинутись, добро — підлість, відкрити — закрити.

4. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами слова старанний:

А Ретельний, дбайливий, сумлінний, пильний;

Б поважний, серйозний, солідний, статечний;

В лагідний, тихий, смирний, сумирний;

Г запопадливий, добросовісний, працьовитий, уважний.

5. Укажіть рядок, у якому прислів’я містить антоніми:

А Хто ошпарився на молоці, той і на воду дме.

Б Добре роби — добре й буде!

В Ой піду я в чисте поле, там дівчина просо поле.

Г Ранні пташки росу п’ють, а пізні слізки ллють.

6. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення є омонімічними:

А Вода з ключа — журавлиний ключ — ключ від дверей;

Б співає завірюха — співає дівчина — співає сопілка;

В вити гніздо — вити на місяць — вити вовком;

Г накреслити коло — знаходиться коло хати — велике коло.

7. Укажіть рядок, у якому синонімічною є пара слів:

А спати — відпочивати;                                                          

Б летіти — йти;

В квіти — троянди;                                                                 

Г самостійний — незалежний.

8. Омоніми — це слова, що:

А мають однакову форму, але різне значення;

Б близькі за значенням, але різні за формою;

В протилежні за значенням;

Г вживають мешканці певного регіону.

► Завдання 9 має на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

9. Доберіть до слів першої колонки антоніми з другої колонки.

1 мовчати;                     А  прощатися;

2 виглянути;                  Б  сховатися;

3 вітатися;                     В  галасувати;

4 нападати                    Г  заглянути.

                                  Д захищати

10. Складіть два речення зі словом м’який, щоб і одному це слово було у прямому значенні, а у другому – у переносному.

11. Скласти синонімічний ряд до слова чудовий.

12. Складіть легенду чи оповідання про походження одного із весняних місяців (березня, квітня чи травня).

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

на встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

в

в

б

г

б

г

б

в

1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д

Варіант 2

в

б

б

а

г

а

г

а

1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн