Контрольна робота з української мови .5 клас.Фонетика.Орфоепія.Графіка.Орфографія

Українська мова

Для кого: 5 Клас

22.01.2022

194

10

0

Опис документу:

Контрольна робота. Фонетика.Орфоепія.Графіка.Орфографія (ІІІ частина).Розрахована для учнів 5 класу, щоб перевірити предметні компетенції. Контрольна робота складається з тестів та завдань відкритої форми.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова

Контрольна робота. Фонетика.Орфоепія.Графіка.Орфографія.

5 клас

1.Укажіть рядок,де у всіх словах відбувається спрощення

а) Гіган…ський,зліс…ний,кількіс…ний,форпос…ний;

б) радісн…ний,пристрас…ний,вартіс…ний,балас…ний;

в) виїз…ний,студен…ський,совіс…ний,хвас…ливий;

г) жаліс…ний,проїз…ний,тиж…невий,щас…ливий.


2.Запишіть три слова ,у яких відбувається спрощення.


__________________________________________________________________________


3.У якому рядку відбувається чергування [i] –[o] –[e] ?

а) Веч…р –веч…ра –веч…ря;

б) н..ж – н…жа –н…жі;

в) м…ст - м…ста – м…сто;

г) н…с –н…са –н…сами;


4.Запишіть три слова ,у коренях яких відбувається чергування [i] –[o] –[e]/


_________________________________________________________________________


5.У якому рядку всі слова ,у яких [o] ,[e] може чергуватися з [i] ?


а) Сосна,день,бджола,осінь;

б) шостий,збоку,свого,семи;

в) роги,зорі,броду,червень;

г) щебету,воску,осколок,Чернігів.


6.Наведіть три слова ,у яких [o],[e] може чергуватися з [i].


________________________________________________________________________


7. Укажіть рядок слів,у яких відбулися зміни в групах приголосних при додаванні суфікса -ськ -.


а)Турист…ський,київ…ський,севостопол…ський;

б) крим…ський,гончар…ський,тесляр…ський;

в) праг…ський,ткач…ський,чех…ський;

г) львів…ський,україн…ський,студент…ський.


8.Від поданих слів утворіть іменникиіз суфіксом – ство.


Убогий - ________________________________,


Ткач - __________________________________,


Козак - _________________________________.


9. Укажіть рядок слів ,у яких пишеться и.


а)М…стецтво,з…гзаг,т…атр,к…парис,

б)м…тодика,к…шлак,с…лует,р …спубліка;

в) л…мон,хр…стиянство,реч…татив,Пак…стан;

г) тел…граф,ц…стерна,мат…мат…ка,д…плом.


10.Запишіть три слова ,у яких у ненаголошеній позиції пишеться буква е .


__________________________________________________________________________


11.Виділіть пару слів ,у яких вживається мякий знак.


а) Гал…ка – Гал…чин;

б) Натал…ка – Натал…чин;

в) гал…ка - гал…чин;

г) прял…ка –у прял…ці.


12. Подані слова поставте в давальному відмінку.


Нянька - _______________________________________


Люлька - ______________________________________


Шпаргалка - ___________________________________

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.