Контрольна робота з української мови

Опис документу:
Тест дає змогу визначити не лише рівень знань кожного з учнів, а й структуру, тобто систематичність його знань. Без аналізу структури знань педагог працює наосліп. Тестування дозволяє контролювати навчальний процес на кожному занятті, індивідуалізувати підхід до кожного учня, не витрачати часу на рутинну працю з підрахунку балів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова – мова солов’їна

Тема: «Повторення та узагальнення вивченого у 5 класі»

Мета : поглибити знання учнями різниці між словосполученням і реченням;

навчити розрізняти види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням, визначати члени речення, однорідні члени;

повторити вживання розділових знаків при звертанні, вставних словах та у простому реченні;

розвивати пам’ять, логічне мислення, творчі нахили;

виховувати любов і пошану до української мови.

Очікувані результати: учні знають різницю між словосполученням і реченням; розрізняють види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням; визначають головні та другорядні члени речення, однорідні члени; правильно вживають розділові знаки при звертанні , вставних словах та у простому реченні.

НЛ -1,2

Обладнання: підручники, довідники, завдання на картках ( можливо у презентації).

Тип уроку: практичне використання набутих навичок і умінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь.

Бесіда

1.Що ви знаєте про словосполучення та речення?

2.Які речення є за метою висловлювання та емоційним забарвленням?

3.Які члени речення ви знаєте? Про кожен розповісти детально.

4.Правила вживання розділових знаків при звертання , вставних словах та при однорідних членах речення?

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми й мети уроку.

IV. Виконання практичних вправ і завдань.

1.Прочитайте виразно текст. Дайте назву, визначте стиль мовлення.

Культура спілкування починається з поваги до мови кожного народу. А вона, у свою чергу, неможлива без свідомого ставлення до рідної мови. Адже не може поважати інших людей той, хто не шанує людину в собі ( І.Дзюба).

Випишіть з тексту словосполучення. Розберіть їх синтаксично.

Підпишіть всі частини мови, вжиті у тексті.

2. Зробіть повний синтаксичний розбір поданих речень.

1.Буду я навчатись мови золотої… ( А.Малишко)

2.Українську мову шанувати у світі.

3.В землі віки лежала мова

І врешті вибилась на світ ( О.Олесь).

3.Прочитайте виразно текст. Якщо в ньому не вистачає розділових знаків – доставте їх.

1.Український народ творив свою мову упродовж віків.

2.Колективна пам’ять народу – творця береже слово а в ньому - і своє безсмертя.

3.У сові рідної мови захована якась таємнича сила що в неповторному поєднанні звуків несе чарівну мелодію мови.

4.Мова – дивосвіт, духовна планета, на якій живе виплекана людиною незліченна кількість слів (І.Вихованець)

Заповніть таблицю, використовуючи номери поданих речень

Речення

просте

складне

Випишіть просте речення і розберіть всі слова в ньому за будовою.

Зробіть повний фонетичний розбір слів : пам’ять, рідної, українська,творця.

4.Виразно прочитайте текст. Підкресліть всі члени речення.

Українська мова має свою особливу музикальність. Ця незбагненна душа нашої мови, як золотоносна ріка, виблискує хвилями народної пісні, переливається в душі нації, творить почуттєву нерозривність українського серця й української землі.

Українська мова за своїми виражальними можливостями, історичними надбаннями в пісенній і літературній галузі належить до найрозвиненіших мов світу ( Д.Павличко).

Знайдіть у реченні однорідні члени. Виконайте морфемний розбір виділених слів.

5.Прочитайте і прокоментуйте текст

Що ви знаєте з історії нашої мови? Яка роль відводиться сучасній українській мові зараз?

Українська мова в багатстві, витонченості й гнучкості форм не поступається ані жодній із сучасних мов слов'янства і не бідна аж ніяк на поняття, аби нею заважко було перекладати глибину філософських думок і змальовувати високохудожні образи. Це мова простолюду тільки, як твердять московські невігласи, а мова цілої нації, політичне майбутнє, якої іще попереду, але чиє місце на право самостійного розвитку в ряду цивілізованих народів уже завойоване й не може бути зайняте ніким іншим ( М.П. Драгоманов, Гете і Шекспір в перекладі українською мовою 1882).

Доберіть синоніми та антоніми до слів: витонченість, гнучкість, завойоване, не поступається.

6.Прочитайте виразно текст. Чим завдячуєте ви рідній мові?

Агатангел Кримський: “ Не можу не сказати про талановитий і могутній український народ. Цей народ надзвичайно лагідний, дуже здібний. Я люблю чарівні мелодії української народної пісні, хвилюючу красу української музики, прекрасну українську мову, чудову народну говірку ”

Поясніть розділові знаки при прямій мові.

Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

7.Розгодайте кросворд

1.В І Д Р О

2. С Т І Л

3.Л Ю Д И Н А

4. Ч О В Е Н

  1. К О С А

Завдання : 1. Прийшов дах та в воду - бах! ( Відро)

2. Має роги і ноги, а держиться підлоги ( Стіл).

3.Стоїть два кілки, на кілках бочка, на бочці кавун,

на кавуні трава ( Людина)

4. Іде віз без коліс, а дорога без піску (Човен).

5.Хто їсть без зубів ( К оса).

VI.Узагальнення та систематизація

1.Створіть власне висловлювання, присвячене українській мові , рідному слову.

VII.Підбиття підсумків уроку

1.Рефлексія

Закінчи речення

“ Сьогодні мені вдалося...”

“ Я й не підозрював...”

2.Нагородження за номінаціями

Найкращий знавець словосполучення та речення ”

Найкраще висловлювання ”

Найкращий знавець пунктуації ”

VIII.Домашнє завдання

1.Знайти якомога більше прислів'їв, приказок та афоризмів про українську мову. Запишіть їх у зошит.

2.Складіть до виписаних прислів'їв, приказок та афоризмів власні завдання, що перевіряли б знання з вивченого у 5 класі.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»