Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Контрольна робота з української літератури в 11 класі "Українська поезія 20-х років XX століття (М.Рильський, П.Тичина, М.Зеров, М.Семенко, Є.Плужник)"

Українська література

Для кого: 11 Клас

12.12.2018

15767

690

1

Опис документу:
11 клас. Контрольна робота №1. Українська поезія 20-х років XX століття (М.Рильський, П.Тичина, М.Зеров, М.Семенко, Є.Плужник Тести Варіант 1 1. Вірш «Арфами, арфами...» П. Тичини написаний А ямбом Б хореєм В дактилем Г анапестом Д різними віршовими розмірами
Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас. Контрольна робота №1.

Українська поезія 20-х років XX століття

(М.Рильський, П.Тичина, М.Зеров, М.Семенко, Є.Плужник

Тести

Варіант 1

1. Вірш «Арфами, арфами...» П. Тичини написаний

А ямбом Б хореєм В дактилем

Г анапестом Д різними віршовими розмірами

2. Прочитайте подані рядки («Арфами, арфами...»).

Арфами, арфами – золотими, голосними обізвалися гаї Самодзвонними...

В уривку наявні такі художні засоби

А епітет, інверсія, метонімія Б синекдоха, повтор, епітет

В інверсія, неологізм, оксиморон Г персоніфікація, неологізм, епітет

Д епітет, епіфора, інверсія

3. Течія в літературі, що знайшла свій вияв у використанні античних тем і сюжетів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту форми, називається

А імпресіонізм Б футуризм В неокласицизм Г сюрреалізм

4. З-поміж київських неокласиків, яких не визнавала радянська влада і які були репресовані, залишився живий

А Микола Зеров Б Юрій Клен

В Павло Филипович Г Михайло Драй-Хмара

5. Прочитайте рядки.

Народився в Києві 1895, поет, перекладач, публіцист, перша збірка «На білих островах», проголосив активне сприйняття радянської дійсності, завдяки чому врятувався від сталінського терору.

Це факти з біографи

А Максима Рильського Б Юрія Клена

В Павла Филиповича Г Михайла Драй-Хмари

6. Палким прихильником олександрійського вірша серед неокласиків був

А Юрій Клен

Б Микола Зеров

В Павло Филипович

Г Михайло Драй-Хмара

7. Перу Максима Рильського НЕ належить збірка

А «На білих островах» Б «Синя далечінь»

В «Знак терезів» Г «Рівновага»

8. Голуби в небі, сміх коханої, вітер, простір - це складові щастя ліричного героя твору

А «Київ - традиція» Миколи Зерова

Б «Молюсь і вірю...» Максима Рильського

В «Вчись у природи творчого спокою...» Євгена Плужника

Г «Солодкий світ!» Максима Рильського

9.Укажіть, до якого угрупування належав М. Рильський:

A футуристів Б символістів

B неокласиків Г імпресіоністів

10. М.Драй-Хмара назвав неокласиків «гроном п'ятірним нездоланих співців». Кого він мав на увазі:

A Тичину, Семенка, Зерова, Рильського, себе;

Б Зерова, Рильського, Филиповича, Бургардта, себе;

B Плужника, Тичину, Рильського, Зерова, себе;

Г Зерова, Семенка, Плужника, Филиповича;

11. Євген Плужник народився в:

А Кантемирівці; Б Коломиївці;

В Калинівці; Г Карташовці.

12. Скільки збірок вийшло за життя Є.Плужника:

А 3 Б 4 В1 Г 2

13. Жанр ліричної поезії, в якому Є.Плужник розмірковує над проблемами, здебільшого схиляючись до філософських узагальнень.

А медитація; Б сонет; В імітація; Г пісня.

14. Літературний напрям, притаманний поезіям Є.Плужника:

А експресіонізм; Б модернізм;

В екзистенціалізм; Г авангардизм;

15. Збірка, яка залишилася ненадрукованою за життя Є.Плужника:

А «Рання осінь»; Б «Рівновага»;

В «Дні»; Г «Вибране»;

16. Психологічна поема, яка увійшла до збірки «Дні»

А «Канів»; Б «Галілей»;

В «Недуга»; Г «Професор Сухорат»;

17. Установіть відповідність між зразком поезії та видом лірики:

1. «Одчиняйте двері...»

2. «О панно Інно»

3. «Місто»

4. «Ніч... а човен - як срібний птах»

A) інтимна лірика

Б) громадянська лірика

B) авангардна лірика

Г) філософська лірика

Д) пейзажна лірика

18. Установіть відповідність між назвою художнього засобу та уривком поезії, де цей засіб наявний:

1. Метафора

2. Порівняння

3. Епітет

4. Персоніфікація

А) Ми проходимо до останнього пункту. Ми перемогли всі стихії й дощі. Я відчинив двері замкнуті — Хто хоче зі мною гулять вночі?

Б) Для вас, історики майбутні, Наш біль - рядки холодних слів! О, золоті далекі будні Серед родючих вільних нив!

В) Ніч... а човен - як срібний птах!.. (Що слова, коли серце повне!) ...Не спіши, не лети по сяйних світах, Мій малий ненадійний човне!

Г) Річний пісок слідок ноги твоєї І досі ще - для мене! - не заніс... Тремтить ріка, і хилиться до неї На тому березі ріденький ліс...

Д) Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани: Ось місяць, зорі, солов'ї... «Я - твій!» - десь чують дідугани. Та ви вже знаєте, як сплять гаї.

19. Розкрити значення терміну кларнетизм, розстріляне відродження.

11 клас. Контрольна робота №1.

Українська поезія 20-х років XX століття

(М.Рильський, П.Тичина, М.Зеров, М.Семенко, Є.Плужник

Тести

Варіант 2

1. Провідний мотив вірша «Арфами, арфами...» — це

А оспівування краси людських стосунків

Б гімн весні як символу любові, життя й натхнення

В пробудження кохання у весняну пору

Г прощання з холодною зимою Д захоплення співом гаїв навесні

2. Прочитайте подані рядки («Арфами, арфами...» П. Тичини).

Любая, милая,

чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай

Там за нивами:

Ой одкрий Колос вій!

Цими словами ліричний герой звертається до коханої із закликом

А прокинутися від сну

Б побачити назрілі зміни в суспільстві

В впустити у своє серце весну

Г засівати благодатну весняну землю

Д відповісти взаємним коханням

3. У вірші «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини поєднано такі види лірики

А пейзажна й громадянська

Б філософська й інтимна

В пейзажна й філософська

Г інтимна й філософська

Д інтимна й пейзажна

4. Течія, представники якої відмежовувались від пролетарської культури, прагнули наслідувати мистецтво минулих епох, віддавали перевагу історико-культурній та морально-психологічній проблематиці, називається

А імпресіонізм Б футуризм В неокласицизм Г неоромантизм

5. Прочитайте рядки.

Народився в Зінькові 1890 року, лідер «неокласиків», поет, перекладач античної поезії і науковець, активний учасник літературної дискусії 1925-1928 pp., автор збірки «Камена», заарештований під Москвою у 1935 році, засуджено на 10 років, розстріляно в урочищі Сан-дармох 1937 року. Це факти з біографії

А Миколи Зерова Б Юрія Клена

В Павла Филиповича Г Михайла Драй-Хмари

6. Одна із стильових течій в літературі, для якої характерні рішуче заперечення одних цінностей в ім'я абсолютизації інших, пропаганда ідеї більшовизму; проголошення жертовності, аскетизму, месіанства, і героєм творів є лицар революції, комунар, повстанець, називається

А авангардизм Б неореалізм В революційний романтизм Г вітаїзм

7. Збірка М. Рильського, яка яскраво ілюструвала його творчу манеру, мала назву:

А « Знак терезів» Б « Синя далечінь»

В « На білих островах» Г « Троянди й виноград»

8.Представимком авангардного мистецтва в українській літературі був:

А М. Зеров; Б М.Семенко; В П.Тичина; Г М.Рильський.

9. Хто з поетів не розділив долю митців «Розстріляного відродження»:

А М.Рильський; Б Є.Плужник; В М.Зеров; Г П.Филипович.

10. Літературне угрупування, до якого належав М.Зеров

А «ВАПЛІТЕ» Б неокласики

В «Празька школа» Г «Нова генерація»

11. Жанр ліричної поезії, в якому автор розмірковує над проблемами, здебільшого схиляючись до філософських узагальнень називається...

А медитація; Б сонет; В імітація; Г пісня.

12. Батько Є.Плужника був:

А письменником; Б купцем; В бухгалтером; Г священиком;

13. Перша збірка Є.Плужника:

А «Рівновага» Б «Дні» В «Рання осінь» Г «Сідало сонце»

14. Псевдонім Є.Плужника:

А мрійник; Б Плужний; В Кантемирянин; Г українець;

15. Друге ліричне «Я» поета; умовне літературознавче поняття, яким позначається коло ліричних творів певного автора, форма втілення його осяянь, думок, переживань:

А ліричний образ; Б ліричний герой;

В ліричний персонаж; Г ліричний мотив;

16. Утвердження життєздатності нації, незнищенність волелюбного духу народу:

А гуманізм; Б оптимізм; В вітаїзм; Г синкретизм;

17. Установіть відповідність між автором та назвою його твору.

1. П. Тичина

А) «Річний пісок... слідок ноги твоєї»

2. М.Зеров

Б) «Молюсь і вірю»

3. М. Рильський

В) «Ви знаєте, як липа шелестить»

4. Є.Плужник

Г) «Запрошення»

5. М.Семенко

Д) «Київ - традиція»

18. Установіть відповідність між назвою художнього засобу та уривком поезії, де цей засіб наявний:

1. Метафора

2. Порівняння

3. Епітет

4. Персоніфікація

А) Ми проходимо до останнього пункту. Ми перемогли всі стихії й дощі. Я відчинив двері замкнуті — Хто хоче зі мною гулять вночі?

Б) Для вас, історики майбутні, Наш біль - рядки холодних слів! О, золоті далекі будні Серед родючих вільних нив!

В) Ніч... а човен - як срібний птах!.. (Що слова, коли серце повне!) ...Не спіши, не лети по сяйних світах, Мій малий ненадійний човне!

Г) Річний пісок слідок ноги твоєї І досі ще - для мене! - не заніс... Тремтить ріка, і хилиться до неї На тому березі ріденький ліс...

Д) Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани: Ось місяць, зорі, солов'ї... «Я - твій!» - десь чують дідугани. Та ви вже знаєте, як сплять гаї.

19. Розкрити значення термінів сонет, експресіонізм.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.