Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Контрольна робота з української літератури в 10 класі "Творчість І. Франка"

Українська література

Для кого: 10 Клас

12.12.2018

41993

1798

1

Опис документу:
Контрольні робота №3. Творчість І. Франка Тести Варіант 1 1. І.Франко народився 27 січня 1856 році в Східній Галичині, тепер це область... А Івано-Франківська. Б Тернопільська. В Ужгородська. Г Львівська.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 1

1. І.Франко народився 27 січня 1856 році в Східній Галичині, тепер це область...

А Івано-Франківська. Б Тернопільська.

В Ужгородська. Г Львівська.

2. І. Франко має таку кількість псевдонімів...

А Дев’яносто дев’ять. Б Шістдесят три.

В Одинадцять. Г Сім.

3. Поезія І. Франка «Гімн» покладена на музику...

A Л Ревуцьким. Б Ю. Мейтусом.

В М. Лисенком. Г П. Майбородою.

4. «Мойсей» І. Франка належить до жанру...

А Психологічної драми. Б Психологічної трагедії.

В Соціального памфлету. Г Філософської поеми.

5. У передмові до твору «Мойсей» І. Франко зазначав: «Основною темою мого твору я зробив...»

А Біблійну історію про Мойсея.

Б Власну скульптуру Мойсея у порівнянні зі створінням Мікеланджело Буонаротті.

В Смерть Мойсея як пророка.

Г Оповідь про розгубленість народу.

6. Збірка поезії «Зів’яле листя» опублікована...

А У 1911р. Б 1896р.

В 1876р. Г 1896р.

7. Збірка І. Франка «Зів’яле листя» складається із такої кількості циклів...

А Семи. Б П’ятьох.

В Двох. Г Трьох.

8. «Украдене щастя» І. Франка написане за сюжетом народної пісні...

А «Віє вітер на долину». Б «Про шандаря».

В «Зажурились стрільці січовії». Г «Чого являєшся мені у сні?»

9. «Ганьба — то ганьба, смерть — то смерть»,— ці слова належать («Украдене щастя» І. Франко)...

А Миколі Задорожному. Б Анні.

В Михайлу Гурману. Г Братам Анни.

10. М. Бажан яскраво передав життєвий подвиг І. Франка, порівнюючи його з образом...

А Потужного сонячного променя. Б Великої кручі.

В Свіжого повітря. Г Могутнього дуба.

11. « ... — великі дві сили!» — зазначає І. Франко. Доповніть пропущені слова.

А Пісня і праця. Б Слово і воля.

В Держава і воля. Г Сонце і вода.

12. Першою збіркою І. Франка вважається...

А «Зів’яле листя». Б «Баляди і розкази».

В «З вершин і низин». Г «Мій ізмарагд».

13. Чий чути голос «по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких»? (І. Франко «Гімн»)

А Агітатора-пропагандиста. Б Арештанта.

В Одвічного бунтаря. Г Простого селянина.

14. Мотив збірки «Зів’яле листя» І. Франка — це любов...

А До страждаючого поневоленого народу.

Б Матері-України.

В Краси природи рідного краю.

Г Жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

15. У скількох діях у творі «Украдене щастя» І. Франка події безпосередньо відбуваються у хаті Миколи з підгірського села.

А Чотирьох. А Трьох.

В Двох. Г П’ятьох.

16. «Декадентом» в однойменному творі вважається...

А Борець без будь-якої мети.

Б Відступник від суспільних проблем.

В Пригнічена соціальною несправедливістю особистість.

Г Людина, яка прагне влади.

17. «Червона калина, чого в лузі гнешся?» І. Франка належить до збірки...

А «З вершин і низин». Б «Давнє й нове».

В «Із днів журби». Г «Зів’яле листя».

18. І. Франко у творі «Украдене щастя» звертається до теми...

А Гіркого становища народної інтелігенції.

Б Невмирущості людського духу.

В Життя селян.

Г Соціальної нерівності.

19. Мойсей присвятив своє життя служінню (І. Франко «Мойсей»):

А Ідеології.

Б Мистецтву.

В Церкві.

Г Народу.

20. «Украдене щастя» І. Франка вперше продемонстровано на сцені:

А Львівського театру «Руська бесіда».

Б Київського театру Миколи Садовського.

В Українського театру корифеїв.

Г Харківського театру.

21. Якими ідеями наснажувалась праця І. Я. Франка?

А служити інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу;

Б здійснити соціалістичну революцію у своєму краю, а потім у всесвітньому масштабі;

В зробити кар’єру вченого і об’їхати весь світ;

Г створити свою релігію і поширити її на все людство;

22. Як Іван Франко практично втілював свої суспільно-політичні погляди?

А друкувався в польських та німецькомовних виданнях;

Б став одним із засновників Русько-української радикальної партії;

В вів розмови на політичні теми зі своїми друзями;

Г переконував опонентів у своїй правоті;

23. На яких засадах, на думку І. Франка, повинна творитися література?

А народності;

Б оспівування краси;

В заборони порушувати проблеми селянства;

Г показу не реального життя, а бажаного;

24. Яким фактом особистого життя І. Франко втілює мрію про Україну як єдину державу?

А перебирається жити до Києва;

Б перебирається жити до Харкова;

В одружується з українкою з Києва;

Г пише листи як до російського, так і до австрійського урядів з вимогою визнання України як держави;

Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 2

1. Другим «Заповітом» вважається твір І. Франка...

А «Гімн». Б «Мойсей».

В «Гріє сонечко». Г «Борислав сміється».

2. З 1867 по 1875 pp. І. Франко навчався...

А Удома. Б У ремісничому училищі.

В У сільській школі. Г У Дрогобицькій гімназії.

3. У 1874 р. ранні твори І. Франка надруковані на сторінках львівського студентського журналу...

А «Дзвін». Б «Правда».

В «Вільне слово». Г «Друг».

4. Поезія І. Франка « Чого являєшся мені у сні? » належить до жанру лірики...

А Громадянської. Б Філософської.

В Пейзажної. Г Інтимної.

5. Яку збірку І. Франка М. Коцюбинський оцінив, висловившись: «Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувств і розуміння душі людської»?

А «Зів’яле листя». Б «Мій Ізмарагад».

В «З вершин і низин». Г «Із літ моєї молодості».

6. У чому трагізм Мойсея? (І. Франко «Мойсей»)

А У непорозумінні його з народом. Б Зрадництві країни.

В Тривалій хворобі і передчасній смерті. Г Невмінні керувати масами.

7. Брати Анни насильно видали заміж сестру у віддалене село за Михайла Гурмана («Украдене щастя» І. Франко)...

А Бо Микола був бідним.

Б Не хотіли ділитися з Анною спадщиною.

В Вбачали щастя сестри тільки з Михайлом.

Г Намагалися виконати заповіт батьків.

8. Франкова збірка «Зів’яле листя» має підзаголовок...

А «Особисте горе». Б «Страждаюче серце».

В «Трагізм кохання». Г «Лірична драма».

9. Головний мотив, що об’єднує всі твори книжки «Зів’яле листя»

І. Франка — це...

А Нестримне щире почуття кохання, поваги до жінок, матері-України.

Б Непорозуміння людини із суспільством.

В Кохання до жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

Г Уміти відчути особисті почуття.

10. За жанровою спрямованістю «Украдене щастя» І. Франка...

А Філософська драма. Б Соціально-побутова трагедія.

В Історико-соціальна п’єса. Г Соціально-психологічна драма.

11. Поетичні твори у збірці І. Франка «З вершин і низин» розміщені...

А Хаотично. Б У хронологічному порядку.

В Дотримуючись конкретної тематики. Г За відповідними розділами.

12. Душевність і теплоту, любов до народної пісні І. Франку прищепила...

А Бабуся. Б Селянка-кріпачка.

В Мати. Г М. Заньковецька.

13. Захоплення багатством і красою української мови І. Франком відбулося під впливом творчості...

А О. Кониського і Панаса Мирного. Б М. Шашкевича і Т. Шевченка.

В Ф. Прокоповича і І. Нечуя-Левицького. Г С. Руданського і Л. Глібова.

14. Образ «вічного революціонера» притаманний поезії І. Франка...

А «Каменярі». Б «Гріє сонечко».

В «Гримить!» Г «Гімн».

15. Через що калина не має сили тягнутися вгору? (І. Франко. «Червона калино, чого в лузі гнешся?») Через:

А Нестачу вологи. Б Невимовну спеку.

В Тінь від дуба. Г Переобтяженість кетягами плодів.

16. Для реалізації гостро актуальної проблеми І. Франко у творі «Мойсей» обрав...

А Твір Вишенського «Посланіє до єпископів».

Б «Житіє святих» Д. Туптала.

В Біблійну історію.

Г Поему Т. Шевченка «Єретик».

17. У пролозі твору «Мойсей» І. Франко звертається...

А До трагічного образу Мойсея.

Б Народу із закликом цінувати релігійні традиції.

В Тих, хто прагне жити заради задоволення власних потреб.

Г Страждаючого народу.

18. Хто з героїв твору «Украдене щастя» І. Франка вважає, що щастя «ніколи довго не триває»?

А Брати Анни. Б Микола Задорожний.

В Анна. Г Михайло Гурман.

19. Поетичні твори власної збірки «Зів’яле листя» І. Франко порівнює із поезією...

А Петрарки. Б Грабовського.

В Байрона. Г Шевченка.

20. Перший варіант назви твору «Украдене щастя» І. Франка...

А «Трагічне кохання». Б «Щастя».

В «Жандарм». Г «Любов і лихо».

21. Як слово «декадент» звучить на початку одноіменної поезії І. Франка?

А Піднесено.

Б Схвильовано.

В Заперечливо.

Г Здивовано.

22. Що беріг І. Франко на дні своїх споминів протягом усього життя?

А смак маминих вареників;

Б батькові настанови;

В мамині повчання;

Г «маленький, але міцний огонь» у кузні батька;

23. Скільки томів нараховувала бібліотека І. Франка під час його навчання у Дрогобицькій гімназії?

А 500;

Б 1000;

В 50;

Г 3000;

24. Якою була тема докторської дисертації І. Франка?

А «Наймичка» Тараса Шевченка;

Б «Варлаам та Йосааф», старохристиянський духовний роман та його літературна історія;

В «Література, її завдання та найважніші ціхи»;

Г «Нарис історії українсько-руської літератури…»;

Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 1

1. І.Франко народився 27 січня 1856 році в Східній Галичині, тепер це область...

А Івано-Франківська. Б Тернопільська.

В Ужгородська. Г Львівська.

2. І. Франко має таку кількість псевдонімів...

А Дев’яносто дев’ять. Б Шістдесят три.

В Одинадцять. Г Сім.

3. Поезія І. Франка «Гімн» покладена на музику...

A Л Ревуцьким. Б Ю. Мейтусом.

В М. Лисенком. Г П. Майбородою.

4. «Мойсей» І. Франка належить до жанру...

А Психологічної драми. Б Психологічної трагедії.

В Соціального памфлету. Г Філософської поеми.

5. У передмові до твору «Мойсей» І. Франко зазначав: «Основною темою мого твору я зробив...»

А Біблійну історію про Мойсея.

Б Власну скульптуру Мойсея у порівнянні зі створінням Мікеланджело Буонаротті.

В Смерть Мойсея як пророка.

Г Оповідь про розгубленість народу.

6. Збірка поезії «Зів’яле листя» опублікована...

А У 1911р. Б 1896р.

В 1876р. Г 1896р.

7. Збірка І. Франка «Зів’яле листя» складається із такої кількості циклів...

А Семи. Б П’ятьох.

В Двох. Г Трьох.

8. «Украдене щастя» І. Франка написане за сюжетом народної пісні...

А «Віє вітер на долину». Б «Про шандаря».

В «Зажурились стрільці січовії». Г «Чого являєшся мені у сні?»

9. «Ганьба — то ганьба, смерть — то смерть»,— ці слова належать («Украдене щастя» І. Франко)...

А Миколі Задорожному. Б Анні.

В Михайлу Гурману. Г Братам Анни.

10. М. Бажан яскраво передав життєвий подвиг І. Франка, порівнюючи його з образом...

А Потужного сонячного променя. Б Великої кручі.

В Свіжого повітря. Г Могутнього дуба.

11. « ... — великі дві сили!» — зазначає І. Франко. Доповніть пропущені слова.

А Пісня і праця. Б Слово і воля.

В Держава і воля. Г Сонце і вода.

12. Першою збіркою І. Франка вважається...

А «Зів’яле листя». Б «Баляди і розкази».

В «З вершин і низин». Г «Мій ізмарагд».

13. Чий чути голос «по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких»? (І. Франко «Гімн»)

А Агітатора-пропагандиста. Б Арештанта.

В Одвічного бунтаря. Г Простого селянина.

14. Мотив збірки «Зів’яле листя» І. Франка — це любов...

А До страждаючого поневоленого народу.

Б Матері-України.

В Краси природи рідного краю.

Г Жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

15. У скількох діях у творі «Украдене щастя» І. Франка події безпосередньо відбуваються у хаті Миколи з підгірського села.

А Чотирьох. А Трьох.

В Двох. Г П’ятьох.

16. «Декадентом» в однойменному творі вважається...

А Борець без будь-якої мети.

Б Відступник від суспільних проблем.

В Пригнічена соціальною несправедливістю особистість.

Г Людина, яка прагне влади.

17. «Червона калина, чого в лузі гнешся?» І. Франка належить до збірки...

А «З вершин і низин». Б «Давнє й нове».

В «Із днів журби». Г «Зів’яле листя».

18. І. Франко у творі «Украдене щастя» звертається до теми...

А Гіркого становища народної інтелігенції.

Б Невмирущості людського духу.

В Життя селян.

Г Соціальної нерівності.

19. Мойсей присвятив своє життя служінню (І. Франко «Мойсей»):

А Ідеології.

Б Мистецтву.

В Церкві.

Г Народу.

20. «Украдене щастя» І. Франка вперше продемонстровано на сцені:

А Львівського театру «Руська бесіда».

Б Київського театру Миколи Садовського.

В Українського театру корифеїв.

Г Харківського театру.

21. Якими ідеями наснажувалась праця І. Я. Франка?

А служити інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу;

Б здійснити соціалістичну революцію у своєму краю, а потім у всесвітньому масштабі;

В зробити кар’єру вченого і об’їхати весь світ;

Г створити свою релігію і поширити її на все людство;

22. Як Іван Франко практично втілював свої суспільно-політичні погляди?

А друкувався в польських та німецькомовних виданнях;

Б став одним із засновників Русько-української радикальної партії;

В вів розмови на політичні теми зі своїми друзями;

Г переконував опонентів у своїй правоті;

23. На яких засадах, на думку І. Франка, повинна творитися література?

А народності;

Б оспівування краси;

В заборони порушувати проблеми селянства;

Г показу не реального життя, а бажаного;

24. Яким фактом особистого життя І. Франко втілює мрію про Україну як єдину державу?

А перебирається жити до Києва;

Б перебирається жити до Харкова;

В одружується з українкою з Києва;

Г пише листи як до російського, так і до австрійського урядів з вимогою визнання України як держави;

Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 2

1. Другим «Заповітом» вважається твір І. Франка...

А «Гімн». Б «Мойсей».

В «Гріє сонечко». Г «Борислав сміється».

2. З 1867 по 1875 pp. І. Франко навчався...

А Удома. Б У ремісничому училищі.

В У сільській школі. Г У Дрогобицькій гімназії.

3. У 1874 р. ранні твори І. Франка надруковані на сторінках львівського студентського журналу...

А «Дзвін». Б «Правда».

В «Вільне слово». Г «Друг».

4. Поезія І. Франка « Чого являєшся мені у сні? » належить до жанру лірики...

А Громадянської. Б Філософської.

В Пейзажної. Г Інтимної.

5. Яку збірку І. Франка М. Коцюбинський оцінив, висловившись: «Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувств і розуміння душі людської»?

А «Зів’яле листя». Б «Мій Ізмарагад».

В «З вершин і низин». Г «Із літ моєї молодості».

6. У чому трагізм Мойсея? (І. Франко «Мойсей»)

А У непорозумінні його з народом. Б Зрадництві країни.

В Тривалій хворобі і передчасній смерті. Г Невмінні керувати масами.

7. Брати Анни насильно видали заміж сестру у віддалене село за Михайла Гурмана («Украдене щастя» І. Франко)...

А Бо Микола був бідним.

Б Не хотіли ділитися з Анною спадщиною.

В Вбачали щастя сестри тільки з Михайлом.

Г Намагалися виконати заповіт батьків.

8. Франкова збірка «Зів’яле листя» має підзаголовок...

А «Особисте горе». Б «Страждаюче серце».

В «Трагізм кохання». Г «Лірична драма».

9. Головний мотив, що об’єднує всі твори книжки «Зів’яле листя»

І. Франка — це...

А Нестримне щире почуття кохання, поваги до жінок, матері-України.

Б Непорозуміння людини із суспільством.

В Кохання до жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

Г Уміти відчути особисті почуття.

10. За жанровою спрямованістю «Украдене щастя» І. Франка...

А Філософська драма. Б Соціально-побутова трагедія.

В Історико-соціальна п’єса. Г Соціально-психологічна драма.

11. Поетичні твори у збірці І. Франка «З вершин і низин» розміщені...

А Хаотично. Б У хронологічному порядку.

В Дотримуючись конкретної тематики. Г За відповідними розділами.

12. Душевність і теплоту, любов до народної пісні І. Франку прищепила...

А Бабуся. Б Селянка-кріпачка.

В Мати. Г М. Заньковецька.

13. Захоплення багатством і красою української мови І. Франком відбулося під впливом творчості...

А О. Кониського і Панаса Мирного. Б М. Шашкевича і Т. Шевченка.

В Ф. Прокоповича і І. Нечуя-Левицького. Г С. Руданського і Л. Глібова.

14. Образ «вічного революціонера» притаманний поезії І. Франка...

А «Каменярі». Б «Гріє сонечко».

В «Гримить!» Г «Гімн».

15. Через що калина не має сили тягнутися вгору? (І. Франко. «Червона калино, чого в лузі гнешся?») Через:

А Нестачу вологи. Б Невимовну спеку.

В Тінь від дуба. Г Переобтяженість кетягами плодів.

16. Для реалізації гостро актуальної проблеми І. Франко у творі «Мойсей» обрав...

А Твір Вишенського «Посланіє до єпископів».

Б «Житіє святих» Д. Туптала.

В Біблійну історію.

Г Поему Т. Шевченка «Єретик».

17. У пролозі твору «Мойсей» І. Франко звертається...

А До трагічного образу Мойсея.

Б Народу із закликом цінувати релігійні традиції.

В Тих, хто прагне жити заради задоволення власних потреб.

Г Страждаючого народу.

18. Хто з героїв твору «Украдене щастя» І. Франка вважає, що щастя «ніколи довго не триває»?

А Брати Анни. Б Микола Задорожний.

В Анна. Г Михайло Гурман.

19. Поетичні твори власної збірки «Зів’яле листя» І. Франко порівнює із поезією...

А Петрарки. Б Грабовського.

В Байрона. Г Шевченка.

20. Перший варіант назви твору «Украдене щастя» І. Франка...

А «Трагічне кохання». Б «Щастя».

В «Жандарм». Г «Любов і лихо».

21. Як слово «декадент» звучить на початку одноіменної поезії І. Франка?

А Піднесено.

Б Схвильовано.

В Заперечливо.

Г Здивовано.

22. Що беріг І. Франко на дні своїх споминів протягом усього життя?

А смак маминих вареників;

Б батькові настанови;

В мамині повчання;

Г «маленький, але міцний огонь» у кузні батька;

23. Скільки томів нараховувала бібліотека І. Франка під час його навчання у Дрогобицькій гімназії?

А 500;

Б 1000;

В 50;

Г 3000;

24. Якою була тема докторської дисертації І. Франка?

А «Наймичка» Тараса Шевченка;

Б «Варлаам та Йосааф», старохристиянський духовний роман та його літературна історія;

В «Література, її завдання та найважніші ціхи»;

Г «Нарис історії українсько-руської літератури…»;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.