Контрольна робота з теми "Векторна графіка. Corel Draw"

Опис документу:
Контрольна робота містить 35 тестових запитань з 3-5 варіантами відповіді до кожного.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

CorelDraw

 1. Трикутник в нижньому правому куті інструменту означає

А) З кнопкою не пов'язаний ні один інструмент

В) Можна додатково взяти інструмент ТРЕУГОЛЬНИК

С) З кнопкою пов'язаний не один, а кілька інструментів.

 1. Призначення екранної палітри кольорів

А) Для задання кольору заливки і обведення об'єктів ілюстрації

В) Для задання кольору заливки сторінки.

С) Для задання кольору заливки обведення і об'єктів ілюстрацій.

 1. Рамка виділення це -

А) Рамка навколо об'єкта на екрані

В) Група з восьми маркерів, що позначають на екрані габарити виділеного об'єкта або декількох об'єктів.

С) Рамка, що позначає на екрані виділений об'єкт.

 1. Елементи рамки виділення використовуються для

А) Перетворення об'єктів

В) Заливки об'єкта

С) Вирізки об'єкта.

 1. Якщо при побудові прямокутника утримувати клавішу Shift

А) Будується квадрат

В) Прямокутник будується з правого верхнього маркера

С) Прямокутник будується з середини

 1. Щоб закруглити кути прямокутника треба

А) Shape (Форма) - клацання по потрібному кутку - Перетягнути кутовий вузол

В) Кути закруглити не можна

С) Shape (Форма) - Перетягнути кутовий вузол

 1. Щоб закруглити один кут прямокутника треба

А) Shape (Форма) - Клацання по потрібному кутку - Перетягнути кутовий вузол

В) Shape (Форма) - Перетягнути кутовий вузол

С) Намалювати інструментом ФОРМА цей кут.

 1. Панель атрибутів для еліпса містить кнопки

А) Arc (Дуга)

В) Ellipse (Еліпс) Pie (Сектор) Arc (Дуга)

С) Ellipse (Еліпс)

 1. Інструмент для малювання багатокутників

А) Shape (Форма)

В) Polygon (багатокутник)

С) Perfect shape (Стандартні фігури)

 1. Інструментом Star можна побудувати

А) Правильну зірку

В) Складну зірку

С) Будь-який багатокутник

 1. Логарифмічна спіраль це спіраль у якої

А) Відстань між двома суміжними витками спіралі, виміряний вздовж радіуса, проведеного з її центру, рівномірно збільшується пропорційно деякій константі.

В) Відстань між двома суміжними витками спіралі, виміряний вздовж радіуса, проведеного з її центру, рівномірно збільшується в кілька разів.

С) Відстань між двома суміжними витками спіралі, виміряний вздовж радіуса, проведеного з її центру, однаково для всієї спіралі.

 1. Вказати найточніше означення поняття ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ.

 1. Форматування тексту - це надання текстовим фрагментам певних властивостей, від яких залежить їхній зовнішній вигляд.

 2. Форматування тексту - це передрукування текстових фрагментів у простому редакторі, від яких залежить їхній зовнішній вигляд.

 3. Форматування тексту - це виявлення помилок в текстових фрагментах, від яких залежить їхній зовнішній вигляд.

 4. Форматування тексту - це набір, списків, схем, таблиць, символів, букв, текстових фрагментів безпосередньо з клавіатури, від яких залежить їхній зовнішній вигляд.

 1. Вказати найточнішу відповідь, де є порядок форматів файлів в MS Word за таким зразком:

 1. власний формат файлів текстового процесора MS Word;

 2. формат шаблонів текстового процесора MS Word;

 3. розширений(універсальний) формат текстових файлів;

 4. простий формат невідформатованого тексту;

 1. Які символи належать до недрукованих символів у тексті, тобто, які не виводяться на друк.

 1. Символи: $, ~,|.

 2. Символи розмітки рядків та стовпчиків таблиць, списків, схем.

 3. Символ пробілу, символ табуляції, символ кінця абзацу, символ кінця рядка.

 4. Символи розмітки контурів діаграм, рисінків, фігур.

 1. Як при наборі тексту перейти на новий рядок без створення абзацу?

 1. Натиснути клавішу Enter.

 2. Натиснути клавіші Shift+Ctrl.

 3. Натиснути клавішу Shift.

 4. Натиснути клавішу Ctrl+Enter.

 1. В яких режимах можна вводити текст у MS Word?

 1. В режимі невидимих символів, в режимі видимих символів.

 2. В режимі спеціальних символів, в режимі стандартних символів.

 3. В режимі вставляння символів, в режимі заміщення символів.

 4. В режимі переміщення символів, в режимі зсуву символів.

 1. Яка клавіша відповідає за зміну режиму введення тексту в MS Word?

 1. Іnsert.

 2. Enter.

 3. Shift+R.

 4. Ctrl+R.

 1. Які клавіші відповідають за повторне виконання скасованої операції в MS Word?

 1. Ctrl+Y.

 2. Ctrl+Z.

 3. Ctrl+R.

 4. Ctrl+X.

 1. Які клавіші відповідають за автоматичний пошук фрагмента тексту в MS Word?

 1. Ctrl+A.

 2. Ctrl+W.

 3. Ctrl+B.

 4. Ctrl+F.

 1. Які клавіші відповідають за cтворення нової сторінки в MS Word?

 1. Ctrl+Y.

 2. Ctrl+S.

 3. Ctrl+Enter.

 4. Ctrl+N.

 1. Які команди треба вибрати, щоб виконати: обрамлення сторінки(абзацу), заповнення сторінки візерунком?

 1. Виділити фрагмент тексту. Вибрати команду ФОРМАТ/Границы и заливка. На вкладці ГРАНИЦІ вибрати відповідну рамку та задати її властивості.

 2. Виділити фрагмент тексту. Вибрати команду ВСТАВКА/Границы и заливка. На вкладці ГРАНИЦІ вибрати відповідну рамку та задати її властивості.

 3. Виділити фрагмент тексту. Вибрати команду ВИГЛЯД/Границы и заливка. На вкладці ГРАНИЦІ вибрати відповідну рамку та задати її властивості.

 4. Виділити фрагмент тексту. Вибрати команду ПРАВКА/Границы и заливка. На вкладці ГРАНИЦІ вибрати відповідну рамку та задати її властивості.

 1. Який об'єкт не володіє стилем у MS Word?

 1. Діаграма.

 2. Таблиця.

 3. Абзац.

 4. Список.

 1. Як кілька графічних об'єктів, що накладаються на сторінці згрупувати в один композиційний об'єкт?

 1. У контекстному меню вибрати команду: ОБРІЗАТИ.

 2. У контекстному меню вибрати команду: АВТОФІГУРИ.

 3. У контекстному меню вибрати команди: ГРУПУВАННЯ та ПОРЯДОК.

 4. У контекстному меню вибрати команду: ФОРМАТ ФІГУРИ.

 1. Вкажіть особливості слайдових презентацій. Виберіть одну або кілька правильних відповідей

 1. презентація не містить рухомих об'єктів або їх рух є простим

 2. презентація є відеокліпом

 3. тривалість показу інформації залежить від ходу доповіді

 4. всі об'єкти презентації розміщуються на часовій шкалі

 1. Які засоби дають змогу розробляти презентації? Виберіть одну або кілька правильних відповідей

 1. Adobe Flash

 2. MS PowerPoint

 3. Adobe Photoshop

 4. MS Excel

 5. CorelDraw

 1. Яку інформацію варто подавати в презентації? Виберіть одну або кілька правильних відповідей

 1. повний текст доповіді

 2. ілюстрації

 3. діаграми

 4. контактну інформацію

 5. біографію доповідача

 1. Яке розширення має файл презентації MS PowerPoint 2007? Виберіть одну правильну відповідь

 1. pps

 2. ppt

 3. pot

 4. rtf

 5. pptx

 6. doc

 1. Які засоби автоматизації створення презентації є в MS PowerPoint? Виберіть одну або кілька правильних відповідей

 1. макети

 2. майстер автовмісту

 3. зразки слайдів

 4. шаблони оформлення

 5. стилі

 1. За допомогою якого засобу в MS PowerPoint найлегше створити дві симетричні рамки зображень на слайді? Виберіть одну правильну відповідь

 1. макет

 2. майстер автовмісту

 3. зразок слайдів

 4. шаблон оформлення

 5. стиль

 1. Що визначає зразок слайдів? Виберіть одну правильну відповідь

 1. загальний стиль оформлення презентації

 2. тип та спосіб розташування об'єктів на окремому слайді

 3. параметри форматування об'єктів на багатьох слайдах

 4. спосіб відображення анімації

 1. Вкажіть вдалі комбінації кольорів тексту й тла. Виберіть одну або кілька правильних відповідей

 1. чорний на білому

 2. зелений на синьому

 3. білий на синьому

 4. червоний на жовтому

 5. жовтий на чорному

 1. Які категорії анімаційних ефектів є у MS PowerPoint? Виберіть одну або кілька правильних відповідей

 1. Вхід

 2. Згасання

 3. Шляхи переміщення

 4. Зникнення

 5. Виділення

 6. Вихід

 1. Які твердження щодо відображуваної на новоствореному слайді рамки "Заголовок слайда" правильні? Виберіть одну або кілька правильних відповідей

 1. У тексті "Заголовок слайда" можна відформатувати окремі символи

 2. Формат тексту в цій рамці визначає формат заголовку слайду

 3. Рамку можна відформатувати в цілому

 4. Текст "Заголовок слайда" відображатиметься під час показу презентації

 1. Які режими показу презентації є в MS PowerPoint? Виберіть одну або кілька правильних відповідей

 1. автоматичний

 2. показ в Інтернеті

 3. керований доповідачем

 4. керований користувачем

 5. анімаційний

 1. Які анімаційні ефекти можна створити в MS PowerPoint? Виберіть одну або кілька правильних відповідей

 1. прямолінійний рух тіла

 2. криволінійний рух тіла

 3. плавне перетворення квадрату на коло

 4. обертання електрону навколо ядра атому

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.