Контрольна робота з теми "Структура клітини", курс "Біологія", 9 клас

Опис документу:
Різнорівнева контрольна робота на 2 варіанти. Містить тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на відповідність, завдання з малюнком (описати будову однієї з двомембранних органел) ,завдання, що вимагають відкритої відповіді.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контроль знань з теми «Структура клітини»

Варіант 1

Рівень 1 (4 бали (по 0,5 б))

1.Визначте ученого, який започаткував дослідження за допомогою світлового мікроскопа:

а) Роберт Гук;

в) Антоні ван Левенгук;

б) Роберт Броун;

г) Матіас Шлейден

2.Позначте метод, за допомогою якого можна відділити органелу від інших компонентів клітини:

а) мікроскопія;

в) культивування

б) центрифугування;

г) мічених атомів.

3.Вкажіть на структуру прокаріотичної клітини, в якій міститься частина спадкового матеріалу:

а) включення

в) мезосоми;

б) плазміди;

г) рибосоми.

4.Позначте орган, у клітинах якого є вакуолі з клітинним соком:

а) печінка;

в) сечовий міхур;

б) ягода вишні;

г) шапка мухомора.

5.Виберіть сукупність органел, за якими клітини рослин відрізняються від клітин тварин:

а) наявність клітинної стінки, клітинної мембрани, мітохондрій;

в) наявність клітинної стінки, пластид, вакуолей з клітинним соком;

б) наявність ендоплазматичної сітки, пластиди, лізосоми;

г) наявність вакуолі з клітинним соком, апарату Гольджі.

6.Позначте речовину, що входить до складу надмембранного комплексу шапкових грибів:

а) вуглевод хітин;

в) гліколіпіди;

б) глікопротеїди;

г) вуглевод целюлоза.

7. Вкажіть на процес, який пов’язаний з поглинанням клітиною рідини:

а) калій-натрієвий насос;

в) піноцитоз;

б) дифузія;

г) фагоцитоз.

8. Дайте оцінку наступним твердженням: 1) ядро виконує функцію збереження і передача спадкової інформації; 2) ядро виконує функцію регулювання внутрішньоклітинного обміну речовин:

а) обидва твердження правильні;

в) правильне лише перше твердження

б) обидва твердження неправильні;

г) правильне лише друге твердження

Рівень 2 (4 бали(по 1 б))

9. Установіть відповідність між ученими (цифри) та їхніми відкриттями (літери):

1 – Роберт Броун

2 – Матіас Шлейден

3 – Теодор Шванн

4 – Рудольф Вірхов

А – клітина походить тільки від клітини;

Б – ядро є обов’язковим структурним елементом усіх тваринних клітин;

В – ядро є обов’язковим структурним елементом усіх рослинних клітин;

Г – вперше побачив клітину;

Д – вперше виявив і описав ядро

10. Розподіліть бактерії за способом живлення:

1 – Автотрофи
2 – Гетеротрофи

А – сіркобактерії
Б – кишкова паличка
В – дифтерійна паличка;
Г – нітрифікуючі бактерії.

11. Розподіліть органели тваринної клітини (літери) за такою ознакою як наявність і кількість їхніх клітинних мембран (цифри):

1 – немембранні органели

2 – одномембранні органели

3 – двомембранні органели

А – ендоплазматична сітка

Б – мітохондрії

В – комплекс Гольджі

Г – органели руху

Д – клітинний центр

Е – рибосоми

Є – лізосоми

12. Установіть відповідність між видами транспорту речовин через клітинну мембрану (цифри) та їхніми характеристиками (літери):

1 – дифузія

2 – піноцитоз

3 – фагоцитоз

А – процес поглинання клітиною рідини разом з розчиненими в ній сполуками

Б – активне захоплення твердих мікроскопічних об’єктів

В – процес виведення речовин з клітини

Г – процес, за якого через молекули вільно рухаються крізь певні ділянки мембрани в напрямку меншої концентрації речовини

Рівень 3 (1,5 б)

13.

Рівень 3 (2,5 б)

14. Порівняйте будову ядра еукаріотів і нуклеоїд прокаріотів як структури збереження спадкової інформації.

Контроль знань з теми «Структура клітини»

Варіант 2

Рівень 1 (4 бали (по 0,5 б))

1.Визначте ученого, який сформулював положення: «клітина походить тільки від клітини», яке стало основоположним для клітинної теорії:

а) Теодор Шванн;

в) Рудольф Вірхов;

б) Матіас Шлейден;

г) Роберт Гук.

2.Позначте метод, за допомогою якого можна з’ясувати місце і перебіг біохімічних процесів у клітині:

а) мічених атомів;

в) мікроскопія;

б) культивування;

г) центрифугування.

3.Позначте групу організмів, у клітинах яких немає клітинної стінки:

а) рослини;

в) гриби;

б) бактерії;

г) тварини.

4.Позначте організм, у клітинах якого є хлоропласти:

а) кішка свійська;

в) сосна звичайна;

б) гриб звичайний;

г) кишкова паличка

5.Виберіть спільну ознаку для клітин грибів і рослин:

а) наявність скоротливих вакуолей;

в) наявність клітинного центру;

б) наявність пластид;

г) наявність вакуолі з клітинним соком.

6. Позначте речовину, що входить до складу надмембранного комплексу клітин стовбура сосни:

а) вуглевод хітин;

в) гліколіпіди;

б) глікопротеїди;

г) вуглевод целюлоза

7.Виберіть назву процесу, за якого молекули вільно рухаються крізь певні ділянки клітинної мембрани в напрямку меншої концентрації речовини:

а) калій-натрієвий насос;

в) піноцитоз;

б) фагоцитоз;

г) дифузія

8. Дайте оцінку наступним твердженням: 1) у прокаріотів спадковий матеріал розміщений лише у вигляді нуклеоїда; 2) у прокаріотів спадковий матеріал міститься лише у плазмідах.

а) обидва твердження правильні;

в) правильне лише перше твердження;

б) обидва твердження неправильні;

г) правильне лише друге твердження.

Рівень 2 (4 бали (по 1 б))

9. Встановіть відповідність між методами (цифри) та їхніми характеристиками (літери):

1 – центрифугування

2 – культивування

3 – мічених атомів

А – за допомогою уведеного в клітину радіоактивного ізотопу спостерігають перебіг біохімічних процесів;

Б – клітину вивчають за допомогою світлового мікроскопа;

В – у спеціальному поживному середовищі вирощують нову клітину;

Г– дає змогу виокремити органелу з клітини та вивчити її

10. Установіть відповідність між складовими прокаріотичної клітини (цифри) і їхніми
функціями (літери):

1 – капсула

2 – цитоплазматична мембрана

3 – нуклеоїд

4 – цитоплазма

а) забезпечує рух клітини;

б) забезпечує передачу спадкової інформації;

в) забезпечує усі життєво важливі процеси в клітині;

г) забезпечує біосинтез мембранних ліпідів, компонентів клітинної стінки та АТФ;

д) захищає клітину від пошкоджень, висихання тощо

11. Розподіліть органели рослинної клітини (літери) за такою ознакою як наявність і кількість їхніх клітинних мембран (цифри):

1 – немембранні органели

2 – одномембранні органели

3 – двомембранні органели

А – ендоплазматична сітка

Б – мітохондрії

В – комплекс Гольджі

Г – органели руху

Д – клітинний центр без центріолей

Е – рибосоми

Є – лізосоми

Ж – пластиди

12. Установіть відповідність між структурними компонентами клітини та їхніми функціями:

1 – ядерна оболонка

2 – нуклеоплазма

3 – ядерце

А – забезпечує протікання реакцій, необхідних для життєдіяльності клітини

Б – забезпечує синтез рРНК

В – міжклітинний обмін речовин

Г – захищає вміст ядра від вмісту цитоплазми

Рівень 3 (1,5 б)

13

Рівень4. (2,5 б)

14.Порівняйте будову рослинної і тваринної клітини. Виберіть відмінні ознаки.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
3
міс.
1
2
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!