Контрольна робота з теми: "Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія." Варіант ІІ

Опис документу:
Тест дає змогу визначити не лише рівень знань кожного з учнів, а й структуру, тобто систематичність його знань. Без аналізу структури знань педагог працює наосліп. Тестування дозволяє контролювати навчальний процес на кожному занятті, індивідуалізувати підхід до кожного учня, не витрачати часу на рутинну працю з підрахунку балів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контрольна робота №6

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.          II варіант

►  Завдання 1—13 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише одинправильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.                                                                                                                        1.  Завжди м'яким є приголосний звук:
А.
 [в];      Б.  [м];          В.  [й];          Г. [х].                                                                                                                   2.  Український алфавіт включає:
А. 30 літер;
                Б. 32 літери;              В. 33 літери;         Г. 35 літер.                                                                                                                                                                                                     3. Позначте рядок, де в усіх словах  є глухі приголосні:

 А. Бог, любов, віра, мудрість.      Б.  Молитва, благодать, пророк, Ісус Христос.

В. Істина, творитель, душа, ближній.    Г. Заповідь, гріх, милість, рай.

4.     Позначте рядок, де усі приголосні  тверді:

 А.  Батьки, любов, справедливість, щирість.  Б.  Шана, повага, істина, тепло.

В.  Подяка, мама, тато, синівська.      Г. Колиска, родина, добро, щастя.

5.  Позначте звуки, які є спільними для слів молотьба, боротьба, дьоготь, дядько:

А [о], [т];        Б [о], [д];          В [а], [о], [д];        Г [а], [о].

6. Позначте рядок, у якому під час перенесення слів допущено помилки:

А зас-віт-ло, прек-рас-ний, ход-жу, сид-жу; 

Б ви-вчи-ти, ща-стя, брат-ство, тво-ри-ти;

В іс-то-рич-ний, під-за-лис-тий, пів-яблука, мав-пя-чий; 

Г   пів-пор-ції, тьмяний, в'я-за-ти, швид-кіс-ний.

7.  Позначте рядок, у якому кількість букв і звуків різна: 

А ясність, щирість, щабель, Гуцульщина;

Б генерал, книжка, рясний, пюре;

В щастя, дзвякнути, пір'їна, солом'яний;

Г   платня, мавпеня, порося, черепаха.

8.  Позначте слово, у якому кількість букв і звуків збігається: 

А янтар;    Б хлопець;      В промінь;    Г  щавель.

9.  Позначте рядок, у якому всі слова можна переносити з рядка в рядок:

А тюль, шаль, сіль, ясен;                        Б тиша, щастя, радість, книга;

В явір, мить, єнот, їжа.                            Г  один, стіл, стань, моя.

10.  Позначте рядок слів, у яких наголошений останній склад: 

А верба, кропива, дочка, петля;               Б дошка, кицька, подруга, розвідка;

В решето, спина, середина, олень;            Г український, вимова, кілометр, кулінарія.

11.  Позначте рядок слів, у якому фонетичний запис відображає правильну вимову:

А  [молот'ба];         Б  [пас:а];        В  [бород'ба];         Г  [радіст'].

12.  Позначте рядок, у якому букви я, ю, є позначають один звук: 

А морквяний, пір'я, м'ята, яблуко;

Б під'їзд, жаб'ячий, інтерв'ю, зв'язок; 

В мавпячий, медвяний, пюре, буряк;                                                                                                                                    Г пів'юрти, рясний, сузір'я, тьмяний.                                                                                                           13.     Позначте рядок , де  допущено орфографічну помилку:

 А. Проїзний, чесний , масний , щасливий.        Б. Витирати, стріляти, розчісувати, голівка.

В.  Волосся, міддю, лисення , беззмістовний.     Г. Очко , ніженька , молочний, пташка.

Завдання 14-16 мають по 5 варіантів відповідей, із яких 3 правильні. Виберіть правильні відповіді.                                                                              (№ 14-20     - 21бал)

14. Визначте рядки, у яких  літери Я,Ю,Є в усіх словах позначають два звуки.

    А. Ін’єкція, Євангеліє, сузір’я, юнак, Єгипет.

    Б. М’який, юрба, шістнадцять, прядка, п’єса.

    В. Барельєф, юшка, півонія, єдність, безхліб’я.

    Г. Юннат, який-небудь, роз’ятрити, створює.

    Д. Палає, возз’єднання, паяц, любов’ю, порядок.

15. Визначте рядки, у яких  буквосполучення ДЖ,ДЗ в усіх словах передають один звук.

    А. Джміль, джентльмен, дзвонар.              Б. Дзвеніти, дзьобати, дзига, віджати.

    В. Відзвучати, піджарювати, джин.           Г. Подзвонити, джинси, дзенькіт, джем.

    Д. Піджак, дзвін, дзижчати.

16. Визначте рядки, у яких  всі слова записано в алфавітному порядку.

    А. Підтримка, плетиво, поблизу.              Б. Пломбувати, побережжя, привселюдно.

    В. Паливо, пропис , педагогіка.               Г. Порожнеча, прем’єра, прихід.

    Д. Підківка, пішохід, пінитися.

17. У яких  рядках  всі слова з орфограмою „Подовження приголосних” записано правильно:

     А. Віддати, змагання, смітя, збіжя.             Б. Уміння, почуття, зусилля, життя.

     В. Оббити, віддячити, Полісся, насіння.        Г. Зайчення, жовччю, життя, знаня, віття.

     Д. Питання, зізнатися, лисеня, ззовні, ввійти.

18. У яких  рядках  всі слова пишуться з апострофом?

   А. М..язи, св..ято, бур..яний, міжгір..я, кур..єр.

   Б. Рум..яніють, арф..яр, з..єднаний, Лук..ян, пів..ящика.

   В. Без..ядерний, з..економити, Мар..яна, м..ятний, об..їхати.

   Г. Інтерв..ю, п..явка, кров..ю , дерев..яний.

   Д. Солов..ї, з..єднати, дит..ясла, дев..ять, п..є дестал.

19.  У якому рядку у всіх словах на місці крапок потрібно писати букву И?

   А. Ауд..торія, ф..зика, л..р..ка, рад..ус.              Б. Реч..татив, атлет..ка, Х..рос..ма.

                        В. Дез..нформац..я, Ваш..нгтон, ав..ац..я, г..пербола.  

   Г. Ш..лінг, д..ск, С..ц..лія, ш..фр.          Д. Ч..лі,   реж..м,    браз..лієць, р..тор..ка.

20.  У якому рядку у всіх словах слід писати м’який знак?

   А.  Різ..блений, повір..те, павіл..йон, мен..ший.

   Б.  Стіл..ці,  міл..йон, печал..ний, джміл..,  жмен..ка.

   В. Біл..ший, печал..ний , тітон..ка, сан..те, нян..ці.

   Г.  Ал..янс, т..мяний,  спал..ня,  слиз..ко.

  Д.  Чотир..ма, тюр…ма, близ..ко, степ..,    бджіл..ці.

Завдання 21-23 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.         (12 балів)                                                          
21. Установіть відповідність. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою:

1   дзьоб;                   А У слові на один звук більше, ніж букв.

2   ящик;                   Б У слові на один звук менше, ніж букв.

3   рояль;                  В  У слові на два звуки менше, ніж букв.

4   галька.                 Г  У слові однакова кількість букв і звуків.

                                 Д У слові на два звуки більше, ніж букв.

22. Установіть відповідність між словами та кількістю букв і звуків у них.

А. Вечорниці.                                             1. Дев'ять букв,  десять звуків.

Б. Єднайтеся.                                           2. Дев'ять букв,  дев'ять звуків.

В. Джміль.                                                   3. Шість букв,  чотири звуки.

Г. Братерський.                                         4. Одинадцять букв,  десять звуків.

                                                          5. Одинадцять букв,  одинадцять звуків.

23. Установіть відповідність між словами та правилами переносу їх із рядка в рядок.

А. Підживити, підземелля.                    1. Не можна розривати буквосполуки  дж, дз.

Б. Олія, юність.                                            2. Можна розривати буквосполуки дж, дз..

В. Раджу,  подзвякувати.                        3. Не можна перенести з рядка в рядок.

Г. Відкласти, перейти.                                 4. Не можна відривати першу букву від кореня.

                                                                                          5. Не можна розривати буквосполуки йо, ьо.

Завдання 24-26 передбачають формулювання доповнень до поданих початків речень.

23. Апостроф не ставиться після Б, П, В, М,Ф,  якщо перед ними стоїть ……… Наприклад:          2б.

24. 3атранскрибуйте слово юшка - [...].                                                                                   1б.

25.Утворіть прикметник від слова студент - ...                                                          1б.

Оцінювання: "12"-50-46; "11"-45-41; "10"- 40-36; "9"-35-31; "8"- 30-24; "7"-25-21; "6"-20-16; "5"-15-11; "4"-10-8;"3"-7-5; "2"-4-2; "1"-1.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн