і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Контрольна робота з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання).

Контрольна робота з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання).

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема.           Контрольна робота з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання).

Мета:

□   навчальна: перевірити знання учнів із теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»;

□   розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання; працювати самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички;

□   виховна: виховувати любов до мови.

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

 III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Фонетика – це розділ науки про мову, який вивчає
а) знаки письма
б) правила вимови
в) правила написання слів
г) звуки мови і мовлення

2. Орфоепія – це розділ науки про мову, який вивчає
а) знаки письма
б) правила вимови
в) правила написання слів
г) звуки мови і мовлення

3)Виділіть ряд слів, у яких замість крапок вживається літера Ґ
а) ...ай, о...ірок, ...іркий , ...едзь
б) ..оріх, ...ора, дзи...а, ..ості
в) ...рати, ...орох, ...остинець, рі...
г) ...ава, ..анок, а...рус, дзи...а

4 У якому ряді слів допущено помилку при переносі слів ?
а) ти-хий, вір-ний ,дов-гий
б) се-ло, ба-га-тий, лис-тя
в) хат-ка , бо-со-ніж , упе-ред
г) тя-жко, Т.Г. –Шевченко , у-важн-ий

5.Знайдіть рядок, у якому в усіх словах можливе чергування О,Е з І
а) сосна, бджола, Харків
б) сім, свій, бік, віск
в) верх, село, восени
г) волосся, ніс, вечір

6 У якому рядку в усіх словах не відбувається спрощення?

А Шіс..надцять, хвас..ливий, балас..ний, кіс..лявий;

Б випус..ний, хворос..няк, щас..ливий, абонент..ський;

В влас..ний, парламент..ський, учас..ник, шіс..сот.

7 У якому слові [О ] вимовляється наближеним до [ У]
а) зозуля
б) олово
в) бовкнути
г) сподівання

8 Позначте рядок слів, у яких наголошений останній склад: 

А верба, кропива, дочка, петля;

Б дошка, кицька, подруга, розвідка;

В решето, спина, середина, олень;

Г український, вимова, кілометр, кулінарія

9 Укажіть рядок, у якому на місці крапок слід писати букву Е
а) шел..стіти, тр...вога, р...піння, груд..нь
б) буд...нь, в...селий, ш...птати , ож...ледь
в) щ..рий, щ...пати, к...сіль, тр..мати
г) с...гнал, в...зуть, далеч...нь, кр...латий

10 Укажіть рядок, у якому на місці крапок слід писати букву И
а) шел..стіти, тр...вога, р...піння, груд..нь
б) буд...нь, в...селий, бл...скучий, щ...пнути
в) щ..рий, щ...пати, к...сіль, тр..мати
г) с...гнал, в...зуть, далеч...нь, кр...латий

11Визначте рядок, у якому в усіх словах від зміни наголосу змінюється значення слова.

А замок, помилка, обруч, колесо

Б тріска, алфавіт, обід, простий

В колос, черговий, виносити, забігати

Г мука, дорога, лапки, атлас

12 Вставте пропущені букви.

Защ..друвати, м..даль, в..личина, квіт..нь, п..ріжок, кр..шталь, д..ревина, ож..ледь,

д…тинство, щ…рий, вищ…пати, ч…рнетка, ш…лом.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання; працювати самос□ навчальна: перевірити знання учнів із теми «Фонетика. Графіка. Орфо¬епія. Орфографія»; □ розвивальна тійно; логічне мислення; мовленнєві навички; □ виховна: виховувати любов до мови.
 • Додано
  27.02.2018
 • Розділ
  Українська мова
 • Клас
  5 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  1539
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  16
 • Номер матеріала
  GU319998
 • Вподобань
  0
Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь