Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

Контрольна робота з теми "Екологія" (біологія і екологія, 11 клас)

Біологія

Для кого: 11 Клас

25.11.2020

1182

50

0

Опис документу:
Контрольна робота на тему "Екологія"має4 рівня складності. 1 рівень: тестові завдання, 6 питань кожна правильна відповідь 0,5 балів. 2 рівень написати визначення 1 бал, встановити відповідність між двома поняттями 2 бали 3 рівень встановити відповідність між трьома поняттями 3 бали. 4 рівень дати розгорнуту відповідь на запитання 3 бали.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота на тему «Екологія»

Виберіть одну правильну відповідь. Кожна правильна відповідь 0,5 б.

1.Оцінка стану середовища за допомогою біологічних об’єктів - це:

А. Моделювання

Б. Екологічний моніторинг

В. Біоіндикація

Г. Біологічний моніторинг

2. Чинники неживої природи, які прямо або опосередковано впливають на живі організми називаються:

А. Екологічними факторами

Б. Абіотичними факторами

В. Біотичними факторами

Г. Антропогенними факторами

3. Будь-який живий організм має верхню й нижню межі витривалості до будь-якого екологічного фактора. Це закон:

А. мінімуму Лібіха

Б. толерантності Шелфорда

В. оптимуму

Г. Гаузе

4. В Африканських саванах жирафи об’їдають листя дерев на висоті 5-6 м, антилопи дик-дики їдять молоде листя з невеликих чагарників, антилопи гну харчуються злаками, зебри обривають верхівки високих трав, газелі вискубують найнижчі трави. Це приклад:

А. Просторової ніші

Б. Трофічної ніші

В. Часової ніші

Г. Топічної ніші

5. Будь-який екологічний фактор позитивно впливає на живі організми лише в певних межах. Це закон:

А. мінімуму Лібіха

Б. толерантності Шелфорда

В. оптимуму

Г. Гаузе

6. Оберіть етологічну структуру за такою характеристикою: тимчасове об’єднання тварин, які діють узгоджено з певною метою.

А. Родинний спосіб життя

Б. Колонія

В. Зграя

Г. Стадо

7. Дайте визначення термінам(1б):

Популяція_---

Екосистема ---

8. . Встановіть відповідність (2б):

Біом

Абіотичні умови

А.Тайга

1. Сезонні коливання клімату, помірна кількість опадів

Б.Широколистяні ліси

2. Дуже холодний клімат, коротке літо, вічна мерзлота, мало опадів

В.Степи

3. Сухий клімат, різкі добові перепади температур

Г.Пустелі

4. Значні сезонні коливання температур, рясні опади

5.Довга холодна зима, рясні опади у вигляді снігу, безліч озер і боліт

9. Встановіть відповідність між ерами , періодами та основними подіями(3б):

А.Палеозойська

1. Палеогеновий

І. Виникли перші прокаріотичні клітини. З’явилися ціанобактерії, виник фотосинтез

Б.Мезозойська

2.Девонський

ІІ. Поширилися покритонасінні, скоротилися папороті й голонасінні. Домінували ссавці, птахи, комахи, костисті риби. З’явилися примати. Зникло багато груп плазунів, головоногих молюсків

В.Кайнозойська

3.Тріасовий

ІІІ. Значно поширилися водорості. З’явилися всі типи безхребетних.

Г.Архейська

4. Юрський

ІV. Панували рініофіти; з’явилися мохи й папороті, кистепері, дводишні й променепері риби, стегоцефали, скорпіони і комахи

5. 3,5 млрд років тому

V.Переважали голонасінні рослини, вимерли насінні папороті. Домінували земноводні, головоногі молюски, плазуни. З’явилися костисті риби, яйцекладні й сумчасті ссавці.

10. Виконайте завдання(3б):

В мішаному лісі за п’ять років народилося вісім лосенят. Розрахуйте народжуваність лосенят та запропонуйте екологічну стратегію популяції спрямовану на підвищення виживання й утворення потомства.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.