Контрольна робота з основи здоров'я 7 клас з розділу "Психічна і духовна складові здоров'я"

Основи здоров'я

Для кого: 7 Клас

01.04.2020

5118

327

0

Опис документу:
Контрольна робота з основи здоров'я 7 клас з розділу "Психічна і духовна складові здоров'я" складається з двох варіантів, які мають по чотири різнорівневі завдання. Робота складена до підручника Основи здоров'я 7 клас авторів : І.Д.Бех, Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко, С.В.Страшко. -К.: Видавництво "Алатон",2016.-200с.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 7 КЛАС

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З РОЗДІЛУ

«ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

І-В

І рівень (0.5 бали)

  1. Найактуальніші соціальні потреби підлітків:

А спілкування;

Б дружба;

В житло;

Г сон.

2. Стовбур головного мозку відповідає за:

А дихання;

Б обмін речовин;

В мислення;

Г сприйняття.

3. Довжина хвиль мозку при глибокому сні:

А 0,5 коливань за секунду;

Б 3 коливань за секунду;

В 8 коливань за секунду;

Г 12 коливань за секунду.

4. До емоцій належить:

А радість;

Б страх;

В спека;

Г біль.

5. Симптоми стресу:

А холод у животі;

Б прискорене дихання;

В спрага;

Г підвищення температури.

6. Конфліктогени, які розпалюють конфлікт:

А зневажливе ставлення;

Б висміювання;

В повага;

Г підтримання співрозмовника

ІІ рівень (1 бал)

7. Дайте визначення поняття.

Цінності – це …

8. Вкажіть правильні твердження.

А Зіткнення інтересів різних людей або ігнорування однією з осіб інтересів і потреб іншої призводить до конфліктів інтересів.

Б Песимістичні (негативні) думки посилюють стрес, і тому важливо навчитися змінювати їх на позитивні.

В Всі професії мають підвищений ризик емоційного вигорання.

Г Підлітковий вік — період суттєвих психологічних змін, розвитку інтелектуальної та емоційної сфер,зміни структури потреб.

9. Знайдіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

Термін

Визначення

1 Креативність

А показник психічного здоров’я людини

2 Відчуття

Б явища, які виникають у результаті подразнення органів чуттів та збудження відповідних центрів мозку

3 Психологічна рівновага

В одна з найважливіших інтелектуальних навичок

4 Самооцінка

Г твоє ставлення до самого себе

ІІІ рівень (1,5 бали)

10. За що відповідає ліва та права півкулі головного мозку людини?

11. Назвіть фізичні способи контролю за стресом.

IV рівень (3 бали)

12. Охарактеризуйте види стресу. Поясніть, як стрес впливає на здоров’я людини.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 7 КЛАС

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З РОЗДІЛУ

«ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

ІІ-В

І рівень (0.5 бали)

  1. Найактуальніші духовні потреби підлітків:

А саморозвиток;

Б пізнання себе;

В співчуття;

Г дружба.

2. Мозочок головного мозку відповідає за:

А запам’ятовування;

Б координацію рухів і рівноваги;

В мову;

Г свідомість.

3. Довжина хвиль мозку у стані збудження:

А 25 коливань за секунду;

Б 13 коливань за секунду;

В 3 коливань за секунду;

Г 7 коливань за секунду.

4. До емоцій належить:

А радість;

Б страх;

В спека;

Г біль.

5. Симптоми стресу:

А сухість у роті;

Б тремтіння голосу, рук;

В нудота;

Г біль у шлунку.

6. Конфліктогени, які розпалюють конфлікт:

А нечесність,нещирість;

Б вихваляння;

В взаєморозуміння;

Г терпеливість

ІІ рівень (1 бал)

7. Дайте визначення поняття.

Стрес – це …

8. Вкажіть правильні твердження.

А Незбігання цінностей, смаків, уподобань спричиняє конфлікти поглядів.

Б Позитивне (оптимістичне) мислення послаблює емоційне напруження, допомагає знайти ефективне рішення і діяти відповідно до обставин.

В Сильний і тривалий стрес підвищує працездатність і робить життя цікавим і повноцінним.

Г Усі ми вчимося швидше і краще, коли поєднуємо різні властивості свого мозку, в тому числі й різні стилі навчання.

9. Знайдіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

Термін

Визначення

1 Мнемонічні прийоми

А швидкоплинні переживання, підсвідома експрес-оцінка відчуттів

2 Емоції

Б перенапруження або виснаження організму

3 Толерантність

В техніки, що допомагають швидше і краще запам’ятовувати

4 Дистрес

Г уміння визнавати і поважати право іншої людини на власну, відмінну від твоєї

ІІІ рівень (1,5 бали)

10. Як правильно живити мозок людини?

11. Назвіть стресори в екстремальних ситуаціях.

IV рівень (3 бали)

12. Охарактеризуйте причини виникнення та стадії розвитку конфліктів. Поясніть, конструктивне розв’язання конфліктів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.