Контрольна робота з фізики 8 клас "Електричний струм"

Опис документу:
Підручник Бар'яхтар В.Г. Розділ ІІ "Електричні явища. Електричний струм." ЧастинаІ. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм. Контрольна робота містить три варіанти.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ.

Контрольна робота з теми: «Електричний струм. З’єднання провідників»

Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА . Оберіть правильну відповідь, та зробіть відмітку у зошиті.

1.(0,5 б.) Вкажіть, яким символом позначається опір провідника:

А) U; Б) S; В) R; Г) .

2.(0,5 б.) За якою формулою можна розрахувати напругу провідника?

a) ; б) в) ; г) .

3.(0,5 б.) Якою є напруга на різних ділянках кола з паралельним з'єднанням споживачів?

А) різною; Б) дорівнює нулю; В) залежить від опору споживачів; Г) однаковою.

4.(0,5 б.) Чи залежить опір провідника від його площі поперечного перерізу (якщо залежить, то як)?

А) не залежить; Б) залежить;

В) так, чим товстіший провідник, тим менший його опір;

Г) так, чим товстіший провідник, тим більший його опір.

Завдання 5- 7 обов’язково мають містити пояснення (це може бути формула, схема і т.д.)

5.(1 б.) Через вольтметр проходить струм 10мА, він показує напругу 120В. Який опір вольтметра?

А) 12 Ом; Б)12кОм; В)1200Ом; Г)1,2 0м.

6.(1 б.) П'ять однакових резисторів по 10 Ом з'єднані паралельно. Визначте загальний опір з'єднання:

А) 10 Ом; Б) 5 Ом; В) 2 Ом; Г) 50Ом.

7. (1 б.) Накресліть схему послідовного з'єднання двох резисторів з опорами 2 Ом і 3 Ом. В якому з них сила струму більша?

Задачі.

8. (2 б.) Який поперечний переріз матиме мідний провідник, що має довжину 0,1км, на який подали напругу 6,8 В і по якому тече струм силою 2 А?

9. (2 б.) Вольтметр V1 показує 24 В (рис. 1). Які покази амперметра і вольтметра V2, якщо опори резисторів R1=6 Ом, R2=2Ом?

10. (З б.) До ділянки кола (рис.2) прикладена напруга 6В. Опір кожного резистора 1кОм. Визначте загальний опір ділянки кола та загальну силу струму.

рис.2

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ.

Контрольна робота з теми: «Електричний струм. З’єднання провідників»

Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА . Оберіть правильну відповідь, та зробіть відмітку у зошиті.

1.(0,5 б.) Вкажіть, яким символом позначається питомий опір провідника:

А)R; Б) ; В) q; Г) I.

2.(0,5 б.) За якою формулою розраховується опір провідника?

a) ; б) в) ; г) .

3.(0,5 б.) На яких схемах показане послідовне з’єднання двох електричних ламп?

4.(0,5 б.) Чи залежить опір провідника від довжини провідника (якщо залежить, то як)?

А) не залежить; Б)залежить;

В) так, чим довший провідник, тим менший його опір;

Г) так, чим довший провідник, тим більший його опір.

Завдання 5- 7 обов’язково мають містити пояснення (це може бути формула, схема і т.д.) .

5.(1 б.) Опір електричної лампи 440 Ом, а сила струму в ній 0,5 А. Визначте напругу на електричній лампі.

А) 880 В; Б) 440,5 В; В) 120 В; Г)220В.

6.(1 б.) П'ять однакових резисторів по 10 Ом з'єднані послідовно. Визначте загальний опір з'єднання:

А) 10 Ом; Б) 2 Ом; В) 50 Ом; Г) 5 Ом.

7.(1 б.) Накресліть схему паралельного з'єднання двох резисторів з опорами 1 Ом і 2 Ом. На якому з них напруга більша?

Задачі.

8. (2 б.) Амперметр А1 показує 1 А (рис. 1). Які покази вольтметра й амперметрів А2 і А, якщо опори резисторів R1=4 Ом, R2 = 6 Ом?

9. (2 б.) Який електричний опір має алюмінієвий дріт перерізом 14 мм2 і завдовжки 0,2 км? Яка сила струму протікає по цьому провіднику, якщо напруга дорівнює 32В?

10. (З б.) До ділянки кола (рис.2) прикладена напруга 16В. Опір кожного резистора 2кОм. Визначте загальний опір ділянки кола та загальну силу струму.

Рис.1 рис.2

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ.

Контрольна робота з теми: «Електричний струм. З’єднання провідників»

Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА . Оберіть правильну відповідь, та зробіть відмітку у зошиті.

1.(0,5 б.) Вкажіть, яким символом позначається площа поперечного перерізу провідника:

А)R; Б) ; В) S; Г) I.

2.(0,5 б.) За якою формулою розраховується сила струму у провіднику?

a) ; б) в) ; г) .

3.(0,5 б.) При послідовному з’єднанні провідників:

А) опір у всіх провідниках, включених у ділянку кола, однаковий;

Б) опір в ділянці кола дорівнює сумі опорів у кожному провіднику, включеному в цю ділянку кола;

В) опір на кожній ділянці кола різний.

4(0,5 б.) Чи залежить опір провідника від матеріалу, з якого він виготовлений (якщо залежить, то як)?

А) не залежить; Б)залежить;

В)так, чим більший питомий опір речовини, з якої він виготовлений, тим менший його опір;

Г) так, чим більший питомий опір речовини, з якої він виготовлений, тим більший його опір

Завдання 5- 7 обов’язково мають містити пояснення (це може бути формула, схема і т.д.)

5. (1б.) Знайдіть напругу на третьому резисторі, які з’єднані послідовно, якщо U1=22В, U2=34В, U заг = 124В. Накресліть схему цієї ділянки кола.

6. (1б.) Визначте, який загальний опір ділянки електричного кола:

7.(1 б.) Дріт певної довжини розрізали на дві частини й скрутили по всій довжині разом. Як змінився опір дроту?

Задачі.

8. (2б.) Який питомий опір речовини , з якої виготовлений провідник завдовжки 500 м і площею поперечного перерізу 1 мм2, якщо при напрузі 34 В сила струму в ньому 4 А ?

9. (2 б.) Вольтметр V показує 12 В (рис. 1). Які покази амперметрів, якщо опори резисторів R1= 4 Ом, R2 = 8 Ом?

10. (З б.) До ділянки кола (рис.2) прикладена напруга 8В. Визначте загальний опір ділянки кола та загальну силу струму . Опір кожного резистора дорівнює 2 кОм.

Рис.1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
3
міс.
0
1
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!