Контрольна робота з екології для 11 класу

Опис документу:
Контрольна робота №2 з екології має 2 варіанти та 4 рівні

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контрольна робота №2 з екології

Варіант 1

1 рівень

Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

1. Заповідники — це:

а) території, де не допускається вплив людини на природні процеси;

б) території, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено використання природних ресурсів;

в) території, на яких протягом ряду років (або постійно) в певні сезони (чи протягом року) охороняються окремі види або частина природного комплексу;

г) усі відповіді неправильні.

2. Коли був прийнятий закон про Червону книгу України?

а) 1964 р.;

б) 1976 р.;

в) 1982 р.;

г) 1991 р.

3. Максимальна шкода наноситься навколишньому середовищу при позбавленні від стійких органічних речовин — полімерів (наприклад поліетилену) шляхом:

а) спалювання;

б) розкладання;

в) поховання;

г) утилізації.

4. Який відсоток території України перебуває під об'єктами природно-заповідного фонду?

а) 5 %;

б) 6 %;

в) 10 %;

г) 25 %.

5. Колообіг речовин у біосфері — це:

а) обмін речовин і енергії організмів із зовнішнім середовищем;

б) природний циклічний рух хімічних елементів від одного компонента біосфери до іншого з поверненням до вихідного стану;

в) обмін речовин і енергії організмів одне з одним;

г) процеси руху хімічних елементів, які відбуваються за участю живої речовини. 6. Яким організмам належить виняткова роль у міграції атомів?

а) Мікроорганізмам;

б) рослинам;

в) тваринам;

г) людині.

2 рівень

Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів. За кожне правильно виконане завдання — 1 бал.

1. Назвіть основні причини скорочення лісових ресурсів — «легень планети»:

а) використання лісів як палива;

б) вирубка лісів з метою збільшення сільськогосподарських угідь, під будівництво міст, доріг;

в) деградація лісів через забруднення повітряного середовища, ґрунтів;

г) зникнення багатьох видів рослин і тварин;

д) воєнні конфлікти.

2. Основний контроль за станом навколишнього середовища в Україні здійснюють:

а) Міністерство охорони здоров'я і природи;

б) санітарно-епідеміологічні служби;

в) гідрометеослужба;

г) «Партія зелених».

3. Оптимізація навколишнього середовища людини здійснюєш, ся з метою:

а) забезпечення найкращого стану здоров'я населення;

б) найбільш повного задоволення потреб при одночасному збереженні якості навколишнього середовища;

в) посилення процесів інтенсифікації в промисловості Й СІЧІ, ському господарстві;

г) прискорення темпів зростання міського населення;

д) відкриття нових родовищ корисних копалин.

3 рівень

За кожну повну відповідь — 1,5 бала.

1. Розкрити суть першого закону Б. Коммонера «Усе пов’язане з усім»

2. Доведіть необхідність нормування антропогенного навантаження на екосистеми.

4 рівень

За повну відповідь — 3 бали.

Чи може бути достатнім заходом для охорони природи створення заповідників і заказників? Відповідь обґрунтуйте.

Варіант 2

1 рівень

Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

1. Національні парки — це:

а) території, де не допускається вплив людини на природні процеси;

б) території, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено використання природних ресурсів;

в) території, на яких протягом ряду років (або постійно) в певні сезони (чи протягом року) охороняються окремі види або частина природного комплексу;

г) усі відповіді неправильні.

2. Укажіть, коли була створена комісія з охорони зникаючих видів рослин і тварин при ООН:

а) 1948 р.;

б) 1954 р.;

в) 1967 р.;

г) 1975 р.

3. У якому типі колообігу приймають участь живі організми?

а) Малому;

б) великому;

в) середньому;

г) усі відповіді неправильні.

4. До якого відсотку слід довести площу об'єктів природно - заповідного фонду планети Земля згідно програми дій XXI ст.?

а) 10-12 %7

б) 30-35 %;

в) 25-30 %;

г) 15-20 %.

5. Азот (Нітроген) атмосфери потрапляє в біологічний цикл колообігу речовин через діяльність таких бактерій: а) денітрифікуючих;

б) нітрифікуючих;

в) амоніфікуючих;

г) азотофіксуючих.

6. Провідна роль у підтриманні сталого газового складу в атмосфері належить:

а) людині;

б) тваринам;

в) рослинам;

г) грибам.

2 рівень

Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів. За кожне правильно виконане завдання — 1 бал.

1. Основні причини втрати біологічної різноманітності:

а) зростаюча чисельність населення;

б) зростаюче споживання ресурсів;

в) зневажливе ставлення до біологічних видів і систем;

г) незаконне полювання і систематичне вирубування лісу;

д) усі відповіді неправильні.

2. Назвіть біосферні заповідники, розміщені на території України:

а) Асканія-Нова;

б) Луганський;

в) Чорноморський;

г) Шацький.

3. Які з явищ призвели до виникнення екологічної кризи на Землі?

а) Утворення озонових дірок;

б) освоєння космічного простору;

в) комп'ютеризація;

г) забруднення Світового океану;

д) винищення лісів.

3 рівень

За кожну повну відповідь — 1,5 бала.

1. Поясніть закон Коммонера «Все повинно кудись подітися»

2. Довести необхідність використання екологічних знань у мисливстві й рибальстві.

4 рівень

1. Чи можна вести господарську діяльність, не змінюючи природу? Як, на ваш погляд, можна розв’язати цю проблему?

За повну відповідь — 3 бали. 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
7
дн.
1
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!