Контрольна робота з біології за ІІ семестр (9 клас)

Біологія

Для кого: 9 Клас

27.04.2020

4885

192

1

Опис документу:
Контрольна робота з біології 9 клас за ІІ семестр з тем: "Еволюція органічного світу", " Біорізноманіття", "Надорганізмові біологічні системи". Робота складається з двох варіантів, які мають три різнорівневі завдання. За підручником Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Біологія 9 клас

Контрольна робота № 2

Узагальнення та систематизація знань з тем: «Еволюція органічного світу», «Біорізноманіття», «Надорганізмові біологічні системи».

І-В

І рівень (0,5 бала)

1. Укажіть середовище еволюційних процесів:

А екосистема В популяція

Б рід організмів Г вид організмів

2. Виберіть гомологічні органи:

А крила кажанів та крила комах

Б крила кажанів та плавці китів

В зябра річкового рака та річкового окуня

Г додаткові корені картоплі та ризоїди зозулиного льону

3. Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів:

А ядро В мітохондрії

Б ендоплазматична сітка Г рибосоми

4. Визначте, чим справжні багатоклітинні тварини відрізняються від первинних багатоклітинних:

А у них наявні диференційовані клітини

Б у них наявна нервова система

В їхні клітини мають ядра

Г у них відсутні м’язові клітини

5. Зазначте, як називають просторове та трофічне положення популяції певного виду в екосистемі:

А місцеперебування В симбіоз

Б трофічний рівень Г екологічна ніша

6. Укажіть типи природоохоронних територій, які функціонують в Україні:

А лише заповідники

Б лише заказники

В лише національні природні парки

Г заповідники, національні природні парки, заказники

ІІ рівень(1 бал)

7. Дайте визначення поняттям:

Палеонтологія—

Біогеоценоз—

8. Установіть відповідність між еволюційними процесами та їхнім визначенням:

1 мікроеволюція А еволюційні процеси, які призводять до виникнення

2 видоутворення нових видів

3 макроеволюція Б еволюційні процеси, які призводять до виникнення

4 конвергенція надвидових систематичних одиниць

В еволюційні процеси, які призводять до виникнення

подібних ознак у представників неспоріднених

організмів

Г еволюційні процеси, які призводять до виникнення

нових популяцій та підвидів

9. Установіть відповідність між парами видів та відносинами, які між ними можуть виникати:

А підосичник—осика 1 коменсал—хазяїн

Б орхідеї—тропічні дерева 2 паразит—хазяїн

В малярійний комар—людина 3 кровосисний вид—живитель

Г малярійний плазмодій—людина 4 хижак—здобич

5 мутуалістичні відносини

10. Назвіть ознаки, притаманні різним формам природного добору:

Рушійний

Стабілізуючий

Дизруптивний

1 сприяє виникненню декількох різних фенотипових груп особинодного виду

1 зберігається середня норма реакції

1 фенотип змінюється у певному напрямку, відповідно до напрямку змін у довкіллі

2 зберігається середня норма реакції

2 фенотип змінюється в певному напрямку, відповідно до напрямку змін у довкіллі

2 сприяє виникненню декількох різних фенотипових груп особин одного виду

3 фенотип змінюється в певному напрямку, відповідно до напрямку змін у довкіллі

3 сприяє виникненню декількох різних фенотипових груп особин одного виду

3 зберігається середня норма реакції

ІІІ рівень(2,5 бали)

11. Чому екосистеми не можуть існувати без продуцентів? Відповідь обґрунтуйте.

12. Що спільного та відмінного в сучасних еволюційних поглядах та теорії Ч. Дарвіна?

Біологія 9 клас

Контрольна робота № 2

Узагальнення та систематизація знань з тем: «Еволюція органічного світу», «Біорізноманіття», «Надорганізмові біологічні системи».

ІІ-В

І рівень (0,5 бала)

1. Укажіть форму ізоляції, яку спостерігають за умов роз’єднання популяцій певними просторовими перешкодами:

А екологічна В сезонна

Б географічна Г генетична

2. Укажіть приклад аналогічних органів:

А колючки барбарису та колючки кактусів

Б вуса суниць і вусики винограду

В крила кажанів і птахів

Г бульбо корені жоржин та бульби топінамбура

3. Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні організації:

А пріони В віроїди

Б археї Г віруси

4. Зазначте, чим ціанобактерії відрізняються від інших бактерій:

А наявністю ядра

Б здатністю до фотосинтезу

В наявністю хлорофілу

Г наявністю мітохондрій

5. Визначте, як називають тип симбіозу, за якого організми різних видів отримують взаємну користь:

А паразитизм В мутуалізм

Б коменсалізм Г конкуренція

6. Визначте, що собою становить ерозія грунтів:

А відкладення солей на поверхні грунту

Б зменшення товщі їх родючого шару

В знищення корисних грунтових мешканців

Г вирубування лісів

ІІ рівень(1 бал)

7. Дайте визначення поняттям:

Біоценоз—

Екосистема—

8. Установіть відповідність між біологічними процесами та їхньою сутністю:

1 філогенез А індивідуальний розвиток особини

2 онтогенез Б формування подібних ознак у неспоріднених

3 дивергенція організмів унаслідок мешкання в подібному

4 конвергенція середовищі

В історичний розвиток виду або іншої систематичної

групи

Г розходження ознак у нащадків спільного предка

Внаслідок пристосування до різних умов мешкання

9. Установіть відповідність між формами симбіозу та прикладами, що їх ілюструють:

А мутуалізм 1 співіснування уссурійського тигра та лісового кота

Б коменсалізм 2 мешкання аскариди в кишечнику людини

В паразитизм 3 оселення рачків морських жолудів на тілі китів

Г нейтралізм 4 мешкання багатоджгутикових одноклітинних

тварин у кишечнику тарганів та термітів

10. Визначте характерні ознаки основних шляхів еволюції:

Ароморфози

Ідіоадаптації

Загальна дегенерація

1 підвищення рівня організації організмів, які дають можливість засвоювати нові середовища мешкання

1 спрощення організації в організмів, які перейшли до сидячого, малорухливого чи паразитичного способу життя

1 зміни організмів, які не зачіпають рівня їхньої організації та слугують пристосуванням до конкретних умов мешкання

2 зміни організмів, які не зачіпають рівня їхньої організації та слугують пристосуванням до конкретних умов мешкання

2 підвищення рівня організації організмів, які дають можливість засвоювати нові середовища мешкання

2 спрощення організації в організмів, які перейшли до сидячого, малорухливого чи паразитичного способу життя

3 спрощення організації в організмів, які перейшли до сидячого, малорухливого чи паразитичного способу життя

3 зміни організмів, які не зачіпають рівня їхньої організації та слугують пристосуванням до конкретних умов мешкання

3 Підвищення рівня організації організмів, які дають можливість засвоювати нові середовища мешкання

ІІІ рівень(1,5 бали)

11. Чому два види з однаковими екологічними вимогами не можуть існувати в одній екосистемі? Відповідь обґрунтуйте.

12. Що спільного та відмінного між справжніми грибами та грибоподібними організмами?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.