Контрольна робота "Синтаксична норма" (11 клас)

Опис документу:
Контрольна робота для 11 класу на тему "Синтаксична норма" побудована по типу ЗНО. Це дає можливість не тільки перевірити знання одинадцятикласників з даної теми, а й підготувати їх до зовнішнього незалежгого оцінювання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота з теми «Синтаксична норма» (11 клас)

Тестування по типу ЗНО

І варіант

1.На другий склад падає наголос у слові А листопад Б новина В столяр Г літопис

2. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у словах

А пробиваєт..ся промін..чик Б заход..те до книгозбір..ні В гуцул..ське різ..блення Г чотир..ох велет..нів

3. Помилково вжито слово в рядку А брати участь Б здавати іспит В додати води Г завдати шкоди

4. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А проїжджають, щебінь, вибоїна Б юрмитись, ляскати, баластний В зброєносець, ліщина, ялинник

Г вибілюють, яблунька, затишшя Д щоденний, ялівець, дієздатність

5. Неправильно утворено форму слова у варіанті

А морських узбережжі Б на твоєму моніторі В хочуть навчатися Г згідно з постановою

6. Лексично правильне словосполучення утворить прикметник повчальний з іменником

А заклад Б план В ефект Г досвід Д метод

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) Минали дні, а дощів, так довго очікуваних, не/було. (2) Не/лише сонце, але й усе небо палало, дихало спекою. (3) Степи поступово втрачали свої яскраві барви, свою весняну […] свіжість. (4) Повітря було наскрізь сухе, не/випадала навіть роса на світанку. (5) Із-за обрію тихо виткнувся ріжечок ледве помітної, синьої хмари, що не/забаром уже закрив собою величезний сектор неба.

7.На місці пропуску в третьому реченні має бути слово А моложаву Б змарнілу В спекотну Г сонливу

8. У знахідному відмінку в тексті вжито іменник А дні Б степи В барви Г хмари

9. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б другому В четвертому Г п’ятому

10. Зміст третього речення НЕ є наслідком

А першого речення Б другого речення В четвертого речення Г п’ятого речення

11. Граматичних помилок немає в реченні

А За молоденьким гаєм ріс більш старезний ліс. Б Шлях через поле видався їм найбільш коротшим. В Для гостей чемпіонату приготували найкращі місця. Г Цього разу відпочинок здався більш гарнішим.

Д Наступного року очікують холоднуватішого літа.

12. Прочитайте речення.

Фігуристка, [...] хворобу, блискуче виконала складний стрибок.

Замість пропуску можуть стояти всі слова, ОКРІМ

А незважаючи на Б не дивлячись на В забувши про Г подолавши Д попри

13. Граматично правильне закінчення речення «Приїхавши до Криму,..»

А мене відразу захопив п’янкий аромат олеандрів. Б перед вами раптово розпросториться лазурове море.

В дітлахи швидко засмагли під лагідним сонцем. Г згадуються неперевершені поезії Адама Міцкевича. Д усіх відпочивальників гостинно зустрічає Сімферополь.

14. Помилково вжито слово в рядку

А зачинити кабінет фізики Б доводити складну теорему В складати випускний іспит Г мішати проводити урок

15. Літеру у на місці всіх пропусків треба писати в рядку

А ..війшли до комори, переконана ... цьому Б... свободу віримо, прочитала ... книзі В зайшла ... зошиті, пішли ... світлицю Г була ... Львові, дивився ... стелю Д приходила ... формі, жити... Фастові

16. Прочитайте речення з пропущеними словами.

Журі ... результати, але багато хто не ... з вердиктом, тож гала-концерт, зокрема виступи призерів, ... невдоволенням публіки.

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

А оголосило, погодився, був затьмарений Б оголосили, погодився, був затьмарений В оголосило, погодилися, був затьмарений Г оголосило, погодився, були затьмарені Д оголосили, погодилися, були затьмарен

17. НЕПРАВИЛЬНИМ є запропонований у дужках варіант рядка

А відповідно до Конституції (за Конституцією) Б багатий кам'яним вугіллям (багатий на кам'яне вугілля) В на вимогу прокуратури (по вимозі прокуратури) Г берегти на всякий випадок (берегти про всяк випадок)

Д розумітися в оподаткуванні (розумітися на оподаткуванні)

18. Граматичну помилку допущено в реченні

А Край дороги, якою їхали вершники, густо цвіли ромашки. Б Це був красивий молодий хлопець, який лише вчора покинув шкільну парту. В Степ розлігся перед мандрівником, який переливався барвами весняного цвіту. Г Мліла під блакитним небом земля, яка напоєна була життєдайним теплом весняного сонця

19. Редагування потребує сполука в рядку

А згадати між іншим, принагідно згадати Б упродовж місяця, на протязі місяця В дотепер не з’ясовано, досі не з’ясовано Г насамперед знати, передусім знати Д знайти без зволікань, знайти негайно

20. Граматично правильно утворено словосполучення

А розпочнеться о четвертій годині Б зустрінемося без десяти дев'ять В тренувалися до пів сьомої години

Г прибігти без десяти хвилин третя Д зателефонуйте після дев'яти

21. Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням

Фразеологізм 1 неопалима купина 2 земля обітована 3 лепта вдовиці 4 наріжний камінь

Значення А невеликий, посильний вклад Б вершина творчості В місце заповітної мрії Г те, що живе вічно

Д основа, базис

22. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Дослідження (1) вчених доводять, що людину, яка не привчила (2) себе працювати напружено, (3) долаючи звичку (4) зайвий раз відпочити, чекає обмеженість мислення, відмова від усього творчого.

А іменник Б прикметник В займенник Г дієприкметник (форма дієслова) Д дієприслівник (форма дієслова)

23. Доберіть синоніми.

Слово 1 превентивний 2 тотальний 3 фіктивний 4 кардинальний

Синонім А істотний Б всеосяжний В передовий Г підроблений Д запобіжний

24. Доберіть антонім до кожного фразеологізму.

Фразеологізм 1 співати дифірамби 2 задирати голову 3 купатися в золоті 4 вискочити на сухе

Антонім А тримати хвіст бубликом Б сухий хліб їсти В вичитувати мораль Г гнути коліна Д потрапити в тенета

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 25-29.

Кіберцькування в мережі: віртуальності настав кінець

(1–4) Кіберцькування – це переслідування людини через Інтернет, наприклад, коли користувачеві надсилають погрози, поширюють про нього плітки чи якісь фото з ним, розміщують образливу інформацію або пишуть повідомлення принизливого змісту.

1

(5–8) Зазнавати кіберцькування можуть як дорослі, що стають жертвами переслідування з боку колег або просто онлайн-друзів, так і діти. Згідно з дослідженнями, найбільш уразлива група для будь-якого виду цькування – це молодь 11–16 років.

(9–14)…Приходить дитина зі школи, а на її сторінку у Facebook від різних, інколи зовсім не знайомих людей надійшло 43 повідомлення образливого змісту. У неї німіють руки, блідне обличчя. Вона хапається за телефон... А там – Viber, Twitter, і звідусюди сиплються неприємні шпичаки, лунають погрози... Це найгірший

варіант. Частіше переслідують менш жорстоко, наприклад, насміхаються з якоїсь конкретної події чи вади зовнішності. Та з будь-чого. Причин – мільйон.

2

(15–21) Небезпека в тому, що, на відміну від звичайного цькування, гноблення в Інтернеті не припиняється. Від нього не сховатися вдома, у школі чи на роботі. Користувач увесь час на очах. Якщо заблокувати кривдників у всіх можливих соціальних мережах, то й це не зупинить їх від продовження нападів на людину

серед знайомих або її онлайн-друзів. Навіть видаливши всі свої профайли (облікові дані) на Gmail, у Facebook, Twitter, Skype, Viber (де там ще зараз найчастіше реєструються?), особа не врятується. Утеча не допоможе позбутися переслідувачів.

(22–28) Як показує статистика Центру досліджень кіберцькування, у США 81 % респондентів має ілюзію, що від віртуального переслідування простіше втекти, ніж від цькування в реальному житті. Насправді ж переслідування в мережі всепроникне, не те що неприємності від кількох знайомих у школі чи в університеті

або від колег на роботі: по-перше, у нього необмежена аудиторія; по-друге, воно створює ефект присутності кривдників усюди, на кожному електронному пристрої, який в особи є.

3

(29–32) Згідно зі статистичними даними, зібраними в Сполучених Штатах, щонайменше половина опитаних молодих людей зазнавала цькування онлайн, 11 % сказали, що їхні фото, які містили елементи компромату, викладали в Інтернет інші люди, 33 % стикалися з погрозами, 55 % були свідками переслідування.

(33–39) Найстрашнішим є те, що 95 % (!) свідків онлайнцькування нічого не зробили, щоб зупинити його. У соціальній психології цей феномен пояснюють ефектом «пасивного спостерігача». Очевидці надзвичайної ситуації чи насильства не намагаються допомогти постраждалому, залишаючись осторонь. Цікаво, що

чим більше осіб спостерігає за ситуацією, тим менше шансів, що хтось допоможе жертві. Емма Шорт уважає, що ця особливість людської психології – головна перешкода на шляху приборкання кіберцькування.

(40–43) У мережі ефект спостерігача ускладнений тим, що, незважаючи на масштаби цькування, усім здається, що, якби це було щось справді серйозне, хтось неодмінно б відреагував. Важливо пам’ятати, що цей «хтось» – це сама людина, яка не покладається на небайдужість інших.

(44–48) Після того як Тайлер Клементі, студент Університету Ратжерс у Нью-Джерсі, стрибнув з мосту Джорджа Вашингтона через те, що з нього знущалися в Інтернеті, свою стурбованість проблемами кіберцькування висловили американські чиновники на всіх рівнях, а співачка Мадонна присвятила хлопцеві кілька музичних композицій.

4

(49–53) У США вже роками ведуть серйозну суспільну дискусію щодо онлайнцькування й запровадження законів про відповідальність за участь у таких «кампаніях». Але передусім потрібна цілеспрямована просвітницька робота: необхідно привертати увагу людей до того, наскільки це серйозно, ділитися історіями про кіберцькування й постійно пам’ятати про ефект «пасивного спостерігача».

(54–57) В Інтернеті цей ефект підсилений тим, що люди схильні сприймати онлайн-простір як гру, тому не трактують серйозно те, що там відбувається. Насправді ж «game over»: віртуальність закінчилася. Усе в мережі абсолютно реальне, у тому числі й трагедії внаслідок кіберцькування. За Є. Кузнєцовою

25.З тексту зрозуміло, що подоланню кіберцькування може сприяти все, ОКРІМ

А проведення постійної й активної просвітницької роботи щодо цього Б формування в людей сприйняття кіберпростору як реальності В заборона користування соцмережами в навчальних закладах Г ухвалення законодавчих актів, що врегулюють поведінку в мережі

26. Більша небезпека цькування в мережі порівняно з іншими його формами зумовлена всім, ОКРІМ

А кіберцькування в Інтернеті не припиняється Б від кіберцькування простіше втекти В кіберцькування всепроникне Г за кіберцькування необмежена аудиторія

27. У тексті НЕМАЄ мікротеми

А масштаби й різноманітні прояви кіберцькування Б потреба відповідальної поведінки користувачів в Інтернеті В психологічні передумови живучості кіберцькування Г спеціальні комп’ютерні програми для боротьби з кіберцькуванням

28. Мета тексту –

А привернути увагу широкого кола людей до дійсно гострої й страшної проблеми кіберцькування.

Б поінформувати про масштаби цькування в соціальних мережах у Сполучених Штатах Америки.

В попередити про ризики активного долучення молоді й людей старшого віку до кіберпростору.

Г спонукати владні структури до вирішення проблем «негативної» активності користувачів Інтернету.

29. Редактор вирішив поділити текст на змістові частини й дати одній із них назву «Моя хата скраю». Цей заголовок доцільно розмістити на місці цифри

А 1 Б 2 В 3 Г 4

Контрольна робота з теми «Синтаксична норма» (11 клас)

Тестування по типу ЗНО

ІІ варіант

1. На перший склад падає наголос у слові А ожеледь Б деінде В перекис Г експерт

2. Літеру е треба писати на місці обох пропусків у рядку

А в..сняне мар..во Б вир..нає сон..чко В в..личезний п..ріг Г кр..шталеве дж..рело

3. Лексичну помилку допущено в рядку

А автобус на замовлення Б бувший директор В вимкнути електрику Г образив мимоволі

4. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А надзьобувати, юшечка, щасливець Б бджолосім’я, розмаїтість, обличчя В єднання, сором’язливість, щирість Г джерельце, льодовий, щільний Д зшивати, рум’янець, дзеркальце

5. Неправильно утворено слово А стимулювати Б вислуховувати В дискутирувати Г лідирувати

6. Неправильно побудовано речення

А Пам’ятайте: відвідувати стоматолога треба не рідше ніж двічі на рік. Б Я звертаюся до всіх, хто виявили бажання піти в похід на Говерлу. В Поступ від недосконалих до довершених технологій забирає не одне десятиріччя. Г Видавці звернули увагу на те, що історії про Поттера цікавлять не тільки дітей.

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) Ще над/вечір землю оповив холодний туман. (2) Значить, чекай на ніч морозну. (3) І ранній завчасний морозенко таки добре [...] протягом ночі: настелив трави, побілив памороззю засохлі дерева. (4) У/ранці листя без/упину опадало на землю, лягало покорченими долоньками до/гори наче все ще просило хоч краплиночку тепла. (5) Не було ні вітру, ні жодного поруху. (6) А листя падало й падало, зривалося з верховіття. (7) Здавалося, що проливається чорно-зелений сумний водограй.

7.Замість пропуску в третьому реченні може бути кожне з наведених слів, ОКРІМ

А похазяйнував Б потрудився В попорався Г полаявся

8. Окремо в тексті треба писати сполуку слів А над/вечір Б у/ранці В без/упину Г до/гори

9. Вставне слово є в реченні А другому Б четвертому В п’ятому Г сьомому

10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А четвертому Б п’ятому В шостому Г сьомому

11. Відмінкову форму числівника вжито правильно в реченні

А Певніші й докладніші відомості про козаків ми знаходимо коло року тисяча п’ятисот п’ятидесятого. Б Якось у тисяча шістсот сорок сьомому році Чаплинський напав зі своїми гайдуками на Суботів. В Найперші відомості про козаків записані в хроніках і літописах уже в тисяча чотирьохсот дев’яносто другому році.

Г І. Богун виявив талант полководця під час Берестецької битви в червні тисяча шістсот п’ятдесят першого року. Д Запорозька Січ до останніх днів свого існування, тобто до тисячу семисот сімдесят п’ятого року, залишалася острівцем волі.

12. Граматичну помилку допущено в рядку

А найвідоміші скульптури Б більш цікавіший сюжет В тонший від паперу Г найменш привабливі ціни Д зрозуміліше пояснення

13. Правильно поєднано іменник із числівником у рядку А півтори центнера Б два з половиною року В одна десята кілометрів Г кількадесят учасників Д двадцять чотири відсотка

14. Помилково вжито слово в рядку

А винайняв квартиру в центрі Б запросив до вітальні В розповів про відрядження Г приїхав вісім років назад

15. Літеру у на місці всіх пропусків треба писати в рядку

А ..війшли до хати, переконана ... цьому Б... свободу віримо, прочитала ... афіші В зайшла ... ранці, пішли ... світлицю Г була ... Сваляві, дивився ... віконечко Д приходила ... формі, квіти ... руках

16. Граматичний зв'язок між підметом і присудком порушено в реченні

А Більшість учасників конференції прибули пізніше. Б Василь з Іваном рано-вранці поїхали на косовицю. В На галявині росло дванадцять молодих берізок. Г ООН ухвалила важливе рішення щодо миротворчого контингенту.

17. Прочитайте речення. Найбільш … об'єктами фінансування є ті, що мають значно …, порівняно з іншими, ефективність і … у своїй галузі енерговитрати.

Правильним є варіант заповнення пропусків

А привабливими, вищу, найнижчі Б привабливішими, вищу, найнижчі В привабливими, найвищу, найнижчі Г найпривабливішими, вищу, нижчі Д привабливішими, вищу, нижчі

18. Редагування потребує одна із синонімічних сполук у рядку

А згадати між іншим/принагідно згадати Б упродовж місяця/на протязі місяця В дотепер не з’ясовано/досі не з’ясовано Г насамперед знати/передусім знати Д знайти без зволікань/знайти негайно

19. Порушено норму відмінювання числівника в рядку

А На змаганнях директор нагородив п’ятьох учнів. Б Швидкість бігу гепарда — від сто двадцяти до сто сорока кілометрів за годину. В Серед восьмисот сорока семи приток Дніпра є велика річка Прип’тять. Г Прийшовши на спортмайданчик, він зустрів там сімох однокласників. Д Запорозька чайка вміщала від п’ятдесяти до сімдесяти козаків.

20. Граматично правильно утворено словосполучення

А розпочнеться в четвертій годині Б зустрінемося за чверть дев'ята В тренувалися до пів сьомої години

Г прибігти без десяти хвилин третя Д зателефонуйте після дев'яти

21. Утворіть лексично правильні словосполучення. 1 переводити 2 переказувати 3 підписувати

4 передплачувати А газети Б ордери В кошти Г через майдан Д з хорватської

22. Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням. 1 гнути кирпу 2 мотати на вус 3 водити за носа 4ловити ґав А обдурювати Б сварити В зазнаватися Г байдикувати Д помічати

23. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова (цифра позначає наступне слово).

Найдорожче для (1)будь-кого з нас - любов до (2)рідних, до своєї землі. (3)Загальнолюдські цінності (4)завжди об'єднували і сім'ї, і нації, і держави.

А іменник Б прикметник В займенник Г прислівник Д дієприслівник (форма дієслова)

24. Доберіть до кожного фразеологізму антонім.

Фразеологізм 1 очей не відведеш 2 вискочити на сухе 3 голки не підточиш 4 палицею кинути

Антонім А через пень-колоду Б за тридев’ять земель В хоч голки збирай Г потрапити в павутину Д з душі верне

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 25-29.

Зігріти людство своїм серцем

(1–6) Фрітьйоф Нансен відомий в Україні як учений-океанолог, видатний полярний дослідник, ім’я якого 25 разів згадується на картах Арктики. Певно, знають українці й те, що 2000 року співвітчизники Нансена проголосили його норвежцем тисячоліття. Менш відомий у нас Нансен-політик, громадський діяч, гуманіст і філантроп, нагороджений Нобелівською премією миру «за багаторічні зусилля з надання допомоги беззахисним».

(7–13) На батьківщині Фрітьйоф Нансен був надзвичайно шанованою людиною. Коли 1905 року Норвегія вирішила розірвати унію зі Швецією, саме Нансен вирушив до Лондона, щоб заручитися підтримкою британського уряду. Громадяни незалежної Норвегії запропонували йому висунути свою кандидатуру на пост президента, але він, зайнятий наукою, відмовився. Та вже в 1906–1908 роках Нансен стає норвезьким послом у Великій Британїі, а з часом як представник Норвегії в США відстоює інтереси країни на міжнародній арені.

(14–24) Після завершення Першої світової війни Нансен був обраний верховним комісаром Ліги Націй у справах військовополонених. Улітку 1922 року за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста йому вдалося здійснити обмін військовополоненими й повернути додому більше 400 тисяч військових із 26 країн світу. Окремо варто згадати «паспорти Нансена». Так називали розроблені ним посвідчення, що їх видавали біженцям, які не мали документів і не могли перетинати кордони. Ідеться про тисячі людей, зокрема тих, які емігрували з Росії після більшовицького переороту. Червоний Хрест запропонував використати на новостворених посвідченнях ім’я Фрітьйофа Нансена: це мало посилити довіру до них як міжнародних документів. За час Першої світової війни було видано близько 450 000 «паспортів Нансена», за допомогою яких усі біженці без громадянства знайшли притулок в інших країнах.

(25–30) Він був одним із тих, хто простягнув руку Україні в трагічні часи голоду 1921–1923 років. Коли уряди світових держав відмовлялися надавати допомогу, пояснюючи це небажанням підтримувати більшовицький режим, Нансен, маючи авторитет видатного вченого й громадського діяча, зібрав кошти, необхідні для закупівлі продовольства. Фонд Нансена становив велику на той час суму, до якої сам учений додав значну частину своєї Нобелівської премії.

(31–37) У 1923 році Нансен приїздить до Харкова, щоб погодити з урядом тогочасної радянської України план боротьби з наслідками голоду. Він так пояснював свої наміри: «По-перше, необхідно надати допомогу постраждалим від голоду, а також сприяти селянам у відбудові господарства. Друге завдання – подбати про культуру країни з великим майбутнім. Студенти мають продовжувати навчання, учителі – повернутися до педагогічної праці. Нам потрібна не тільки їжа, але й книга. На нас лежить великий обов’язок навчити європейські країни взаємної довіри».

(38–44) За сприяння Фонду Нансена в одеському порту розвантажували партії італійських і швейцарських тракторів, на Херсонщину й Миколаївщину надходила безвідсоткова продовольча позика. Європейська організація допомоги студентам постачала одяг і навчальну літературу харківським спудеям, а чехословацька місія надіслала вагони з продуктами. Організація Нансена заснувала в Україні кілька дитячих будинків, зокрема в Харкові. Усі вони мали однакову назву «Дитячий будинок ім. Нансена». На гроші Фонду було створено два дослідні господарства.

(45–53) Фрітьйофу Нансену належать слова: «Я завжди знищую за собою всі мости, щоб не було дороги назад!» Своїм життям учений засвідчив дотримання задекларованого принципу. У молодому віці він вирішив перетнути на лижах крижане плато Ґренландії від зовсім безлюдного східного її берега до добре обжитого західного, свідомо позбавивши себе шляхів для відступу. Ціною неймовірних зусиль здійснивши задумане, Нансен повернувся на батьківщину воістину народним героєм. Коли під час славнозвісної арктичної експедиції на «Фрамі» дослідник пересвідчився, що, затиснутий кригою, корабель не досягне Північного полюса, продрейфує повз нього, він разом з Юхансеном вирушає туди на нартах.

(54–56) У жилах Фрітьйофа Нансена текла кров відважних предків-вікінгів, а в грудях билося велике й гаряче серце гуманіста, теплом якого він прагнув зігріти всіх. І людство відчувало це тепло в його шляхетних учинках.

За А. Садовник

25. Зібрати значні кошти для України в роки голоду (рядки 25–30) Нансену вдалося завдяки

А підтримці урядів кількох європейських держав. Б сприянню з боку уряду Сполучених Штатів Америки.

В авторитету його як ученого й громадського діяча. Г допомозі інших лауреатів Нобелівської премії.

26. Нансен вибрав для експедиції в Ґренландію маршрут зі східного її берега на західне узбережжя (рядки 47–50), щоб А привернути до експедиції увагу журналістів. Б унеможливити відступ у разі надважких випробувань. В вразити ризикованим планом наукову спільноту й громадськість. Г краще дослідити непридатну для життя людини місцевість.

27. У тексті немає мікротеми

А роль Нансена в поверненні з полону тисяч військових Б океанографічні експедиції Нансена в Північній Атлантиці В організація допомоги українцям у часи голоду Г авторитет Фрітьйофа Нансена в Норвегії й у світі

28. Нобелівською премією миру Нансена було нагороджено за видатні досягнення

А дослідженнях Арктики й Північної Атлантики. Б як представника Норвегії в Сполучених Штатах Америки.

В в справі обміну військовополоненими й допомоги біженцям. Г на посаді норвезького посла у Великій Британії.

29. Головну думку автора висловлено в рядку

А Життя Нансена – гідний для наслідування приклад самовідданого служіння благородній меті. Б Біографія Нансена є свідченням його відмови від наукової діяльності заради громадських справ. В Життя Нансена – надійний дороговказ для тих, хто прагне здобути світове визнання. Г Людина не може здобути всесвітньої слави, не ризикуючи найдорожчим, що в неї є, не відмовляючись від ідеалів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»