Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Гостра травма та посттравматичні стресові розлади: особливості роботи з дітьми
»
Взяти участь Всі події

Контрольна робота. Орфографічна норма. Тести

Українська мова

Для кого: 10 Клас

14.05.2022

25

1

0

Опис документу:

Контрольний тест з української мови у 10 класі з теми "Орфографічна норма" допоможе якнайкраще оцінити навчальні досягнення учнів. Тестові завдання охоплюють весь матеріал теми, є цікавими, не повторюються.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Контрольна робота

Орфографічна норма


Тест

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді


1. У якому варіанті в УСІХ словах відбувається подвоєння внаслідок збігу приголосних?

А тонна, піддати, роззброїти, оббити;

Б бездоріжжя, панна, стаття, суддя;

В зрання, ніччю, століття, розкішшю;

Г молоддю, ванна, юннат, туманність.


2. У якому варіанті немає помилок при написанні слів?

А все-таки, з краю, військовостратегічний, сіро-зелений;

Б мало-помалу, радіокомітет, читець-декламатор;

В чорно-білий, складносурядний, психологопедагогічний;

Г високо-кваліфікований, Вернигора, гіпер-звук.


3. У якому варіанті ВСІ слова пишуться без апострофа?

А св…ято, міжгір..я, бур..ян, цв..ях;

Б підв..язати, роз..ятрити, верб..я, арф..яр;

В дзв..якнути, р..яст, духм..яний, б..язь;

Г присв..ячую, м..якість, пам..яттю, розіб..ю.


4. У якому варіанті допущені помилки у правописі префіксів?

А зхилити, роскроїти, препоганий, безцінний;

Б прибулий, розшити, схвилювати, премилий;

В пристаркуватий, сформований, безшумний, спровокувати.

Г безпричинний, скопійований, преславний, привезти.


ІІ. Завдання з вибором двох правильних відповідей (о,5 балів за правильну відповідь = 4).

5. У яких варіантах в усіх складних власних назвах з великої букви пишеться ВСІ слова?

А (к)римський (п)івострів, (с)офійський (с)обор, (д)ень (н)езалежності;

Б (с)вята (т)рійця, (д)ень (с)оборності (у)країни, (і)ван (б)огослов;

В (н)нобелівська (п)ремія, (є)вропейська (п)лоща, (г)олосіївський парк;

Г (є)європейський (с)оюз, (л)іга (н)ацій, (в)селенський (п)аріарх;

Д (ф)ранківські (с)онети, (з)асдужений (а)ртист, (д)амоклів (м)еч;

Е (ч)ернеча (г)ора, (м)арійчин (в)інок, (о)лімпійські (і)гри.


6. Позначте варіанти, у яких УСІ іншомовні слова написано правильно.

А Атлантіда, іраціональний, іміграція, фейєрія;

Б вілла, лібрето, ін’єкція, Алжир.

В журі, харакири, колібрі, барєр;

Г діаграма, триумф, Емма, барєр;

Д конвеєр, гравюра, Ніцца, Флорида;

Е ательє, іраціональний, павільйон, десерт.


7. У яких варіантах усі слова з НЕ пишуться окремо?

А не/доконаний вид, не/обережний, не/покоїти;

Б дорога не/далека, не/сказавши, не/зроблю;

В не/долік, не/замкнені двері, не/щодавно;

Г не/до/речі, не/три, не/чуваний досі, ніким не/підтверджений факт;

Д не/бачена краса, не/виконана досі робота, не/бажано;

Е ще не/завершена справа, не/зірвані плоди, не/гайно.


8. У яких варіантах допущені помилки у ВСІХ словах при вживанні м’якого знака?

А стрілець, мальва, жаль, дончин;

Б гребіньчик, матіньці, брунці, шинйон;

В квітонька, зозулька, матінка, паньщина;

Г тоньший, уманьський, людскість, дивишься;

Д різбяр, їдальня, сподіваються, дзьоб;

Е сопілці, рибальці, дивишся, пісня.


9. Робота з текстом. Скільки орфографічних помилок допущено в тексті? Випишіть слова, вирази з помилками відповідно орфографічних норм (1 бал за правильну відповідь).


Поширенний в нашому краї і оспіванний у народі барвінок здавна. Значне місце як символ займав він в віруванях давніх словян, насамперед у Києвській русі. З тих пір вічно-зелений чагарничок назавжди ввійшов у побут, звичаї та обряди нашого народу.

А 12; Б 11; В 10; Г 9.11. Утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк-. 1б

Сиваш, Несвіж, Коломак, Нью-Йорк, Чукотка.

Утворіть іменники за допомогою суфікса -ин-.

Вінницький, збаразький, солдатський, галицький, батьківський.

12. НЕ всі власні назви пишуться в лапках у рядку: 0,5б

а) будинок відпочинку Зоря, станція метро Контрактова площа, кав’ярня Затишок, готель Золотий колос;

б) журнал Наука і суспільство, Слово о полку Ігоревім, санаторій Медобори, компанія Дженерал моторс;

в) повість Тіні забутих предків, підручник Історія України, пісня Стоїть гора високая, епоха Відродження;

г) газета Бульвар, кінофільм Таксі-2, дискусійний клуб Діалог, оперета Сильва;

д) медаль За відвагу, корабель Титанік, соната Місячна.

13. Укажіть рядок, у якому в одному зі слів допущено помилку під час переносу: 0,5 б

а) яр-лик, якнай-легше, стін-газета, зі-в'янути, са-джанець;

б) І. П.-Котляревський, без'-язикий, дово-джу, по-клик, буль-йон;

в) сер-йозно, нянь-чин, вій-сько, дзьо-бати, вояч-чина;

г) мен-ший, зап'я-стний, товари-ство, ви-мкнути, під-йом;

д) сиві-ють, три-гранний, су-джу.

14. Обидва слова треба писати через дефіс у рядку: 0,5 б

а) розлого/крислатий дуб/велетень;
б) мерехтливо/голубе край/небо;
в) барвисто/пахучий лісо/степ;
г) кисло/солодкий чорно/слив;
д) шовковисто/зелений вербо/лі


15. Усі слова пишуться окремо в рядку:

а) з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, невідь/чому;

б) під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то; 

в) пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли; 

г) ніби/то, авже/ж, ані/трохи, не/той;

д) ходи/но, все/ж/таки, без/угаву, уві/сні.

16. Літеру і на місці пропуску треба писати в усіх словах іншомовного походження рядка:

а) Ч..каго, м..шень, соц..олог;

б) Флор..да, нотар..ус, к..моно;

в) Дон К..хот, сандв..ч, ек..паж;

г) Т..бет, лаб..ринт, г..рлянда;

д) Мер..ме, станц..я, шп..нат.

17. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах іншомовного похо-

дження в рядку:

а) квінтил..йон, вол..єр, прес-пап..є;

б) ал..фонс, гіл..йотина, сек..юриті;

в) Джул..єтта, лос..йон, р..юш;

г) він..єтка, бракон..єр, пен..юар;

д) кабал..єро, кал..ян, рез..юме.

18. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з йо:

а) Ока…мов, Син…в, Ма…ров, Грач…в;

б) Вороб…в, За…мов, Пана…тов, Руч…в;

в) Корол…в, Солов…в, Хмел…в, Алф…рова;

г) Лихач…в, Парф…нов., …сипов, Горбач…в;

д) Вер…вкін, Корол…в, …лкін, Пугач…в.

19.Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку:

а) плани не/здійснені; не/прогріта сонцем земля;

б) не/заплетена, а розплетена коса; не/випитий сік;

в) не/спростовані нею чутки; не/скопані ділянки;

г) не/зважаючи на дощ; ще не/оголошені результати;

д) ніким не/порушене питання; не/знайдені скарби.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.