Контрольна робота №5 "Атомна та ядерна фізика"

Фізика

Для кого: 11 Клас

22.04.2020

3611

52

1

Опис документу:
Контрольна робота № 5 з фізики у вигляді тестування для учнів 11 класу складається з 10 завдань (теоретичні запитання та задачі). Пропонується питання з 1 по 8 оцінювати по одному балу, 9 та 10 по два бали.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас. Фізика

КР №5 «Атомна та ядерна фізика»

Дата ____________ П.І. здобувача освіти _______________________________________________

1. Відповідно до теорії Бора, атом випромінює світло при…

А) переході його з основного стану в збуджений

Б) радіоактивному розпаді

В) переході електронів на більш високий енергетичний рівень

Г) переході його зі збудженого стану в основний

2. Які частинки спричиняють поділ ядер урану?

А) електрони

Б) α-частинки

В) нейтрони

Г) протони

3. Укажіть частинку, яка належить до антиречовини.

А) протон

Б) нейтрон

В) фотон

Г) позитрон

4. Явище радіоактивності полягає у…

А) розпаді атомних ядер на нуклони

Б) розпаді молекул на йони

В) перетворенні одних речовин на інші

Г) перетворенні ядер одних хімічних елементів на ядра інших хімічних елементів

5. Визначте, скільки відсотків від початкової кількості радіоактивних атомів розпадеться за час, що дорівнює двом періодам піврозпаду.

А) 75 %

Б) 25 %

В) 100 %

Г) 50 %

6. Період піврозпаду це...

А) час за який розпадається одине ядро радіонукліда

Б) час за який розпадається половина наявної кількості ядер радіонукліда

В) час за який розпадається четверта частина наявної кількості ядер радіонукліда

Г) час за який розпадається 100 ядер радіонукліда

7. Яка кількість електронів у ядрі 23592U?

А) 92

Б) 235

В) 0

Г) 143

8. Написати рівняння ядерної реакції, яка відбувається під час бомбардування Алюмінію (2713Al) α-частинками і супроводиться вибиванням протона

А)  2713Al +42α →3014Si + 11H

Б)  2713Al +42α →2914Si + 11H

9. Атомний криголам має потужність 32 МВт і використавує за добу 200 г урану 235.Визначте ККД реактора криголама.

А) 28,7%

Б) 16,7%

В) 53,7%

Г) 33,7%

10. Ядро 216 84Ро утворилося після трьох послідовних α-розпадів. З якого ядра воно утворилось?

А) 232 92 U

Б) 216 104 Rf

В) 216 81Tl

Г) 204 78 Pt

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.