• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Екологія
 • Контрольна робота №1 з екології з тем "Екологія як наука про довкілля», «Природа і людина. Системний підхід», «Проблема забруднення навколишнього середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень»

Контрольна робота №1 з екології з тем "Екологія як наука про довкілля», «Природа і людина. Системний підхід», «Проблема забруднення навколишнього середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень»

Опис документу:
Контрольна робота з екології для 11 класу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3 ТЕМ «ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО ДОВКІЛЛЯ», «ПРИРОДА І

ЛЮДИНА. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД», «ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА ТА СТІЙКОСТІ ГЕОСИСТЕМ ДО АНТРОПОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ»

Варіант І 1 рівень

Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

  1. Термін «екологія» запропонував:

а) Е. Геккель; б) В. Докучаєв; в) В. Вернадський; г) Е. Зюсс.

2.Накопичення якого газу спричинює парниковий ефект?

а) Кисню; б) вуглекислого газу; в) азоту; г) амоніаку.

3. Біосфера — це:

а) область існування живих організмів; б) водна оболонка нашої планети; в) зовнішня тверда оболонка Землі; г) повітряна оболонка.

4. Серед теплових забруднювачів води перше місце посідають:

а) ТЕС; б) АЕС; в) підприємства харчової промисловості; г) підприємства текстильної промисловості

5. Моніторинг — це:

а) розробка нормативних документів щодо врахування питань енергозбереження; б) центральний орган державної виконавчої влади; в) система захисту населення і довкілля від впливу випромінювання; г) система спостережень, оцінки і прогнозу навколишнього середовища.

6. Вивченням середовища проживання організму займається підрозділ теоретичної екології:

а) синекологія; б) аутекологія; в) біосферологія; г) демекологія.

2 рівень

Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів. За кожне правильно виконане завдання — 1 бал.

1. Наслідки забруднення атмосфери: а) парниковий ефект; б) північне сяйво; в)смог; г)озонова дірка. д)кислотні дощі.

2. Що призводить до зменшення площ сільськогосподарських угідь на Землі?

а) Ерозія ґрунтів; б)будівництво міст, промислових об'єктів, транспортних комунікацій; в) зміна клімату; г) кислотні дощі; д)опустелювання.

3. Підвищення температури води у водоймах унаслідок теплового забруднення сприяє:

а) посиленому розмноженню м'ясоїдних риб; б) прискоренню «цвітіння»; в) зміні кольору води до світло-зеленого і навіть до блакитного; г) замиканню біотичного кругообігу; д) втраті водою розчиненого кисню.

3 рівень

За кожну повну відповідь — 1,5 бали.

   1. Закінчить висловлювання Д. Дарелла: «Ми отримали в спадок невимовно прекрасний сад, але біда наша в тому, що ми...», — та поясніть його.

   2. Назвіть десять причин заборони використання одноразового посуду.

  1. рівень

За повну відповідь — 3 бали. Розкрийте можливості однієї людини для покращення екологічної ситуації навколо себе.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3 ТЕМ «ЕКОЛОГІЯ ЯК\НАУКА ПРО ДОВКІЛЛЯ», «ПРИРОДА І

ЛЮДИНА. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД», «ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА ТА СТІЙКОСТІ ГЕОСИСТЕМ ДО АНТРОПОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ»

Варіант 2 1 рівень

Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

1. Укажіть стан біосфери, при якому розумова діяльність дини стає визначальним фактором її розвитку: а) гідросфера; б) ноосфера; в) геосфера; г) літосфера.

2. Кислотні дощі виникають у результаті забруднення повітря: а) вуглекислим газом; б) фтором і хлором; в) оксидами нітрогену й сульфуру; г) вуглеводнями.

3. Перший (давній) період взаємовідносин людини і природи характеризується: а) пристосуванням людини до природи; б) взаємодією з природою; в) боротьбою з природою; г) розвитком глобальної екологічної кризи.

4. Сучасна екологія як наука об'єднує такі основні напрямки: а) популяційну екологію, біогеоденологію, екосистемологію, мегаекологію; б) демекологію, біоценологію, екосистемологію, мегаекологію; в) екологію тварин, екологію рослин, екологію мікроорганізмів; г) теоретичний і прикладний.

5. Найбільш масштабним і небезпечним забрудненням для людини та екосистем є: а) фізичне; б) біологічне; в) хімічне; г) радіаційне.

6. Озоновий шар захищає все живе на Землі від: а) теплового випромінювання; б) ультрафіолетового випромінювання; в) грозових розрядів; г) ударів метеоритів.

2 рівень

Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів. За кожне правильно виконане завдання — 1 бал.

1. Назвіть найбільші джерела біологічного забруднення навколишнього середовища: а) нафтопереробні заводи; б) тваринницькі комплекси; в) комбінати з виробництва хімічного волокна; г) підприємства промислового біосинтезу.

2. Які фактори роблять тютюновий дим одним із найбільш шкідливих забруднювачів повітря?

а) Наявність канцерогенних речовин; б)наявність майже 200 отруйних речовин; в) поширення куріння серед молоді; г) висока вартість цигарок.

3. Які з проблем належать до тих, що стосуються людини та навколишнього середовища?

а) Ліквідування неосвіченості; б) продуктова; в) запобігання світової ядерної катастрофи; г) екологічна; д) використання досягнень науково-технологічного прогресу.

3 рівень

За кожну повну відповідь — 1,5 бала.

   1. Чи можна вести господарську діяльність, не змінюючи природу? Як, на ваш погляд, можна розв'язати цю проблему?

   2. Назвіть десять причин заборони спалювання листя.

4 рівень

За повну відповідь — 3 бали.

У чому полягають причини стійкості геосистем? Чому не може бути абсолютної стійкості?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
8
дн.
1
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!