Контрольна робота № 5 на тему: "Основні положення МКТ" (2 варіанти, рівень стандарту)10 клас

Опис документу:
Контрольна робота № 5 на тему: "Основні положення МКТ" складена для учнів 10 класу (Рівень стандарту). Робота складається з 2 варіантів, які поділені на чотири рівні складності початковий, середній, достатній та високий.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контольна робота №5 на тему:

«Основні положення МКТ»

Варіант І

Початковий рівень(6 балів)

1. Позначте одиницю вимірювання молярної маси:

А. моль; Б. кг; В. кг/моль; Г. кг . моль.

2. Вкажіть, на якому із малюнків зображено ізохору:

А. на 1 ; Б. на 2; В. на 1 і на 2; Г. на жодному.

3. Укажіть величину середньої кінетичної енергії одноатомного газу при температурі 145 К:

А. 0,4• 10-21Дж; Б. 4•10-21Дж; В. 0,3•10-21; Г. 3•10-21Дж.

4. Укажіть, що відбудеться з рідиною при її випаровуванні за відсутності тепла:

А. охолодження; Б. збільшення об’єму;

В. нагрівання; Г. збільшення маси.

5. Укажіть агрегатний стан речовини, у якому явище дифузії проходить найшвидше:

А. твердий; Б. рідкий; В. газоподібний; Г. в усіх однаково.

6. Позначте позначення та числове значення газової сталої:

А. k=6,02• 1023моль-1; Б. R=8,31 Дж/(моль•К);

В. R=1,38• 10-23 Дж/К; Г. k=0.

Середній рівень(3 бали)

7. Установіть відповідність між назвою вимірювального приладу та його призначенням:

А. Манометр; 1. Для вимірювання об’єму.

Б. Терези; 2. Для вимірювання температури.

В. Психрометр; 3. Для вимірювання маси.

Г. Термометр. 4. Для вимірювання тиску.

5.Для вимірювання вологості повітря.

8. Розташуйте у послідовності зростання об’єму даної маси газу при сталій температурі у випадку, коли він створює вказаний тиск.

А. 6,3• 104Па; Б. 64 кПа; В. 62 000 Па; Г. 0,0645 МПа.

Достатній рівень (3 бали)

9. Знайдіть об’єм, що займав газ масою 1 кг, якщо середня квадратична швидкість його молекул дорівнює 400м/с, а тиск – 105Па.

10. Яка маса водню, що заповнює повітряну кулю об’ємом 1400 м3, якщо тиск газу 9,6• 104Па і температура 7 °С?

Високий рівень(3 бали)

11. Газ у посудині знаходився під тиском 2• 105 Па при температурі 127 °С. визначте тиск газу після того, як половину маси газу було випущено з посудини і температура знижена на 50 °С.

Контольна робота №5 на тему:

«Основні положення МКТ»

Варіант ІІ

Початковий рівень(6 балів)

1. Позначте назву моделі газу, в якому відсутня взаємодія між атомами і молекулами:

А. Реальний газ; Б. Фізичний газ;

В. Хімічний газ; Г. Ідеальний газ.

2. Вкажіть, на якому із графіків зображена ізотерма:

А. на 1 ; Б. на 2; В. на 1 і на 2; Г. на жодному.

3. Укажіть рівність, яка виражає закон Шарля:

А. pV=const; Б. p/T=const; В. p/V=const; Г. pT=const.

4. Укажіть, у якому агрегатному стані молекули води притягаються найслабше:

А. У твердому; Б. У рідкому; В. У газоподібному; Г. Однаково в усіх.

5. Укажіть назву виразу pV=νRT:

А. Рівняння Менделєєва-Клапейрона; Б. Рівняння Бойля-Маріотта;

В. закон Шарля; Г. Основне рівняння МКТ.

6. Позначте яка кількість молекул міститься в 0,2 молях вуглекислого газу:

А. 1,2•1023; Б. 2•1023; В. 1,2•1013; Г. 2•1013.

Середній рівень(3 бали)

7.Устнановіть відповідність між вказаними співвідношеннями їх назвами:

А. ; 1. Рівняння Бойля-Маріотта;

Б. pV=νRT; 2. Закон Шарля;

В. pV=const при Т= const; 3. Закон Гей-люссака;

Г. p/T=const при V=const; 4. Основне рівняння МКТ;

5. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

8. Розташуйте у послідовності зростання тиску даної маси газу при сталій температурі у випадках, коли він займає вказаний об’єм.

А. 33л; Б. 3,5 дм3; В. 3,2•10-2м3; Г. 0,031 м3.

Достатній рівень (3 бали)

9. 100 г води, що була у склянці повністю випарувалась за 10 діб. Скільки в середньому молекул води вилітало із склянки за 1 с?

10. Газ займає об’єм 5 м3при температурі 20 °С і тиску 101 кПа, яким буде об’єм газу, якщо тиск збільшиться у 4 рази, а температура – до 25 °С?

Високий рівень(3 бали)

11. Стан газу сталої маси змінювався за графіком. Назвіть процеси. Напишіть рівняння процесів. Побудуйте графіки процесів у координатах (p,V),(V,T).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00