До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
6
міс.
2
2
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Контрольна робота № 2 з біології для 11 класу (профільний рівень)

Опис документу:
Контрольна робота № 2 "Біорізноманітність органічного світу" може бути використана як підсумкова річна робота, а також як тематична

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

11 клас. Контрольна робота № 2 «Різноманітність органічного світу».

КАРТКА 1.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Гаметофіт (статеве покоління) - це: а) кімнатна рослина; б) стадія роз­витку водоростей; в) стадія розвитку бактерій; г) стадія розвитку рослини. (0,5 б)

2. Жіночі статеві органи рослин називають: а) спорангії; б) архегонії; в) антеридії; г) гаметангії. (0,5 б)

3. Вайями в папоротеподібних називають: а) листки; б) стебла; в) за­ростки; г) спори. (0,5 б)

4. Заростком у плауноподібних, хвощеподібних і папоротеподібних рослин називають: а) молоду рослину; б) спорофіт (рослину нестате­вого покоління); в) гаметофіт (рослину статевого покоління); г) споро­носний листок. (0,5 б)

5. Спороносні колоски плауноподібних утворюються: а) на коренях; б) на гаметофіті (на рослині статевого покоління); в) біля основи сте­бел; г) на верхівках стебел. (0,5 б)

6. Хвощ польовий на підземних пагонах має бульбочки, що слугують для: а) розвитку коренів; б) постачання рослини водою; в) запасання поживних речовин; г) формування гаметофіта. (0,5 б)

7. Водорості відрізняються від інших рослин тим, що: а) не мають хлорофілу; б) живуть тільки у воді; в) є одноклітинними організмами; г) не мають вегетативних органів. (0,5 б)

8. Класифікацію тварин, тобто об'єднання їх у таксо­номічні групи, здійснюють на основі: а) спільного існування на певній території; б) спорідненості й спільного походження; в) однакового трофічного рівня; г) однакового ферментного складу; д) розмірів хромосом. (0,5 б)

9. Комахам властиві частини тіла: а) головогруди, черевце, кінцівки; б) голова, груди, черевце, кінцівки; в) усі членики злились у єдиний сегмент, кінцівки. (0,5 б)

10. Трикамерне серце мають тварини підтипу Хребетні: а) хря­щові риби; б) кісткові риби; в) земноводні; г) птахи; д) ссавці. (0,5 б)

11. Шкірне дихання мають тварини підтипу Хребетні: а) хря­щові риби; б) кісткові риби; в) земноводні; г) плазуни; д) птахи; є) ссавці. (0,5 б)

Виберіть всі правильні відповіді.

12. Вказати ознаки, які характеризують ціанобактерії (синьо-зелені водорості): а) не мають ядра; б) живлення авто­трофне; в) мають ядро; г) мають хлоропласти. (0,5 б)

13. У хордових є системи органів: а) нервова; б) кровоносна; в) дихальна; г) травна; д) видільна; є) статева. (0,5 б)

14. Вибрати організми, які належать до найпростіших: а) амеба; б) спіруліна; в) евглена зелена; г) форамініфера; д) інфузорія-туфелька; є) ламінарія. (0,5 б)

Завдання з відкритою відповіддю.

15. Яким чином утворюється триплоїдний ендосперм у квіткових? Яке це має значення? (2 б)

16. Дати порівняльну характеристику земноводних і плазунів. (3 б)

11 клас. Контрольна робота № 2 «Різноманітність органічного світу».

КАРТКА 2.

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Спорофіт (нестатеве покоління) - це: а) грибна спора; б) група спор однієї рослини; в) стадія розвитку рослин; г) стадія розвитку бактерії. (0,5 б)

2. Гамети - це: а) статеві клітини; б) клітини гіфів гриба; в) органи спороношення; г) статеві органи. (0,5 б)

3. У зозулиного льону коробочка на ніжці містить: а) спори; б) спо­рофіт; в) гаметофіт; г) листки. (0,5 б)

4. Фотосинтез у хвоща польового відбувається у: а) листках; б) стеб­лах; в) спороносних колосках; г) весняних пагонах. (0,5 б)

5. Заросток папороті чоловічої: а) має форму кільця; б) має форму серця: в) росте в ґрунті; г) росте на поверхні ґрунту. (0,5 б)

6. Запліднення в мохоподібних відбувається тільки: а) у суху сонячну погоду; б) у воді; в) під час проростання спори; г) у коробочці спорофіта. (0,5 б)

7. Назвати типового представника типу Круглі черви: а) ціп'як бичачий; б) аскарида людська; в) дощовий черв'як; г) молочнобіла планарія; д) печінковий сисун. (0,5 б)

8. Предками вищих рослин були: а) риніофіти; б) бурі водо­рості; в) червоні водорості; г) високоорганізовані зелені водо­рості; д) харові водорості. (0,5 б)

9. Плазуни поширеніші на суходолі, ніж земноводні завдя­ки: а) розвиненим кінцівкам; б) розвиненим органам чуттів; в) відкладанню багато яєць при розмноженні; г) наявності твердої оболонки в яйці; д) регенерації. (0,5 б)

Виберіть всі правильні відповіді.

10. У круглих червів, що є паразитами відсутні системи органів: а) нервова; б) крово­носна; в) дихальна; г) травна; д) видільна; є) статева. (0,5 б)

11. Тварини, які належать до класу Павукоподібні, мають: а) голову; б) головогруди; в) груди; г) черевце; д) три пари хо­дильних ніг; є) чотири пари ходильних ніг. (0,5 б)

12. До ознак, що характеризують тип Хордові, належать: а) незамкнена кровоносна система; б) наявність хорди хоча б у личинковій стадії; в) наявність нервової системи трубчастого типу; г) розміри тіла залежать від умов існування представни­ка типу; д) серце розташоване під травною трубкою. (0,5 б)

13. До підтипу Хребетні належать холоднокровні тварини класів: а) Хрящові риби; б) Кісткові риби; в) Земноводні; г) Птахи; д) Ссавці. (0,5 б)

14. Чотирикамерне серце мають тварини підтипу Хребетні: а) риби; б) земноводні; в) плазуни; г) птахи; д) ссавці. (0,5 б)

Завдання з відкритою відповіддю.

15. Як відбувається запліднення і розвиток насінини у голонасінних (на прикладі хвойних)? (2 бали)

16. Дати порівняльну характеристику риб і земноводних. (3 бали)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі НУШ: технології, методики, вправи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн
590 грн