Контрольна робота "Морфологічна й орфографічна норми"

Українська мова

Для кого: 10 Клас

15.04.2021

175

6

0

Опис документу:
Контрольна робота "Морфологічна й орфографічна норми" для десятого класу. Робота містить 2 варіанти контрольних завдань для учнів 10-х класів. Є запитання як тестові з однією вірною відповіддю, так і на встановлення відповідності. Всього - 12 завдань, за які можна отримати 12 балів. І власне висловлювання -12 балів
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота

Морфологічна й орфографічна норми

І варіант

1. Усі іменники одного роду в рядку

А суддя, староста, порт, журі Б сіль, запис, щітка, явір В насип, біль, степ, портьє Г бюро, мер, чіткість, конферансьє Д тюль, доля, добро, річ

2.Помилку в написанні особового закінчення дієслова допущено в рядку

А грають, кричуть

Б хочуть, сиплють

В пишуть, знають

Г мелють, гудуть

Д гріють, дарують

3.Помилку у творенні ступеня порівняння прикметника допущено в реченні

А Нарешті настали найзаповітніші для кожного випускника дці, сповнені найприємніших вражень.

Б До свята діти вирішили купити квіти: для мами взяли троянди, найніжніші з-поміж усіх, які були, а для бабусі вибрали найяскравіші хризантеми.

В Студенти знають психологічну драму «Блакитна троянда» Лесі Українки як найекстраординарніший і найпрекрасніший твір поетеси.

Г Що більш відповідальна людина, то більш складне її життя, адже вона все хоче зробити бездоганно й для цього докладає неабиякйх зусиль.

Д Найважливіші відкриття людства, як не дивно, є найменш очікуваними: хто б міг собі уявити, що грибок стане джерелом пеніциліну.

4. Усі прислівники пишуться через дефіс у рядку
А стрім/головов, з давніх/давен, день/у/день, по/латині Б як/не/як, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь В ледве/ледве, по/троє, по/друге, як/не/як Гвіч/на/віч, по/простому, сама/самотою, хтозна/коли
Д більш/менш, раз/по/раз, будь/коли, час/від/часу

5. Правильно утворено всі форми дієприкметників у рядку

А зцілений, випечений, забувший, висохлий Б змарнілий, розвалений, побачений, оформлений

В зацікавлений, роблячий, уславлений, лежачий

Г посивілий, потемнівший, палаючий, знайдений

Д накреслений, зшивший, нафарбований, помолоділий

6. Неправильно утворено відмінкову форму числівника в реченні

А Українці дуже талановиті: до дев’яносто відсотків з них музикальні, здатні до музикування.

Б Понад двісті років тому на території Лівобережної України з’явилося це мальовниче село.

В Місяць мчить навколо Землі зі швидкістю три тисячі шістсот вісімдесят один кілометр за годину.

Г Молоко містить близько ста! різних речовин, має високі споживні властивості, зумовлені його хімічним складом.

Д Деревоподібні кактуси виростають розгалуженими або зімкнутими і в діаметрі сягають двадцяти п’яти сантиметрів.

7 .На запитання « Котра година?» правильною є відповідь

А чотири години п’ять хвилин

Б без п’ятнадцяти шість

В за десять дванадцята

Г п’ять хвилин шостої

Д вісім десять

8. Правильно узгоджено числівник з іменником

А півтора тижня, присвячено Першому вересню Б два з половиною метра, п’ятеро орлів

В два громадянина, чотири киянина

Г два підручники, обидва клена

Д три студента, десять сотих гектар.

9. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Щодня ми реалізуємо себе, (1) виявляючи своє ставлення (2) до навколишнього світу, і найповніше, (3) найглибше (4) цей процес відбувається в мовленні під час повсякденного спілкування.

А дієприслівник (форма дієслова)

Б прикметник

В займенник

Г прийменник

Д прислівник

10. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1) Нині важко й уявити, що відносно недавно — (2) якихось сорок (3) років тому — чи не головним засобом духовного порозуміння в молодіжному середовищі була не рок-музика, а (4) таки поезія.

А іменник

Б числівник

В займенник

Г прислівник

Д частка

11. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Олена Теліга вважала, (1) що для українки має бути (2) характерним поєднання «найкращої жіночності з найвищою мужністю», і переймалася (3) тим, що в українській літературі не (4) створено ідеального образу жінки.

А прикметник

Б дієслово

В сполучник

Г прислівник

Д займенник

12. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

Дика груша (1) облита білим молоком, і в тому пахучому молоці, (2) що (3) стиха піниться, бджоли (4) неначе киплять.

А займенник

Б дієприкметник

В прислівник

Г сполучник

Д частка

13. Написати власне висловлювання на тему:

Сучасний світ став надзвичайно практичним і прагматичним. Багато хто вважає сьогодні, що успішною може бути лише та людина, яка вміє логічно мислити й діяти за чітким розрахунком. Водночас історія доводить, що всі найуспішніші люди насправді були великими мрійниками. 

Викладіть Ваш погляд на проблему: 

Що потрібно людині для досягнення успіху в житті?

Контрольна робота

Морфологічна й орфографічна норми

Контрольна робота

Морфологічна й орфографічна норми

ІІ варіант

1. Помилку у творенні форми ступеня порівняння прикметника допущено в реченні

А У дискусії перевага буде в того, хто має впевненіший вигляд та наводить більш переконливі аргументи.

Б Найбільш складне під час виступу — це вміння давати найкомпетентніші відповіді на підступні запитання.

В Слухачів можуть захопити більш яскраві приклади, що виявляться цікавішими, ніж у попередніх ораторів.

Г Найбільш вимогливіша публіка знається на предметі обговорення не гірше за найпідготовленішого доповідача.

Д Найефективніша форма підготовки до дискусії — це тренувальний виступ перед друзями, а не ретельніше заучування тексту промови.

2.Усі прислівники пишуться окремо у рядку

А без/відома, в/обмін, на/поготові

Б по/вовчи, до/снаги, на/відліт

В за/кордоном, без/сумніву, у/стократ

Г будь/де, на/диво, без/пуття

Д одним/одна, по/латині, поза/вчора

3.Помилку в написанні особового закінчення дієслова допущено в рядку

А чистять, сплять

Б бережуть, несуть

В кричать, голять

Г гріють, дарують

Д знають, біжуть

4.Неправильно побудовано словосполучення на позначення часу

А десять (хвилин) на десяту

Б чверть по одинадцятій

В третя година десять хвилин

Г за п’ять (хвилин) шоста

Д без п’ятнадцяти десять

5. Правильно утворено всі форми дієприкметників у рядку

А лежачий, посивілий, побачений, оформлений

Б накреслений, зшитий, нафарбований, помолодівший

В зацікавлений, роблячий, уславлений, змарнілий

Г розвалений, потемнівший, палаючий, знайдений

Д зцілений, випечений, забутий, посміхаючийся

6. Правильно вжито прийменник у всіх рядках, ОКРІМ

А тричі на місяць, на знак нашої дружби

Б модне пальто по коліна, по останній моді

В виконати за наказом, за всіма правилами

Г близько п’ятої години, близько двох тонн

Д ласий до меду, беручкий до науки

7. Неправильно утворено відмінкову форму числівника в реченні

А п’ятидесяти шести

Б п’ятдесятьом шістьом

В п’ятдесятьма шістьма

Г п’ятдесятьома шістьома

Д на п’ятдесятьох шістьох

8. Іменником є слово, виділене в реченні

А На світанку подорожні вирушили в далеку путь.

Б Із вершини пагорба мандрівники бачили чарівні долини.

В За далекими долинами здіймалися рицарські замки.

Г Бастіони були оповиті ніжно-голубим туманом.

Д Із вершини пагорба мандрівники бачили чарівні долини.

9. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1) Зазвичай (2) останнє, що я роблю, (3) вимикаючи комп’ютер, видаляю історію пошуків, хай би (4) що шукав.

А займенник

Б іменник

В дієприслівник

Г прислівник

Д дієприкметник

10. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Діти вибирають книжки про драконів та ельфів, (1) характерників і (2) зачарованих музикантів, а, прочитавши їх, урешті виростають сильними й добрими, здатними (3) свідомо протистояти злу в (4) реальному житті та у власній душі.

А іменник

Б прикметник

В прислівник

Г дієприкметник

Д дієприслівник

11. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

Надвечірнє сонце, (1) вихопившись із хмари, кинуло коротку тінь під пнями, (2) навколо (3) яких літо (4) щороку кораловим намистом розсипає запашну суницю.

А займенник

Б дієприслівник

В прислівник

Г прийменник

Д сполучник

12. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Щодня ми реалізуємо себе, (1) виявляючи своє ставлення (2) до навколишнього світу, і найповніше, (3) найглибше (4) цей процес відбувається в мовленні під час повсякденного спілкування.

А дієприслівник

Б прикметник

В займенник

Г прийменник

Д прислівник

13. Написати власне висловлювання на тему:

Сучасний світ став надзвичайно практичним і прагматичним. Багато хто вважає сьогодні, що успішною може бути лише та людина, яка вміє логічно мислити й діяти за чітким розрахунком. Водночас історія доводить, що всі найуспішніші люди насправді були великими мрійниками. 

Викладіть Ваш погляд на проблему:

 Що потрібно людині для досягнення успіху в житті?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили