Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Українська мова

Для кого: 5 Клас

01.02.2021

287

3

0

Опис документу:
Початковий рівень У завданнях 1-6 виберіть лише один правильний варіант (кожна відповідь – 0,5 б.) Середній рівень Максимальний бал за кожне завдання – 1,5 б. Достатній рівень Максимальний бал за 1-ше завдання – 2 б., за 2-ге – 1 б. Високий рівень Написати невелику творчу роботу «Чарівниця - зима» або «Зимові розваги» (5-7 речень). Підкреслити слова, у яких звуків більше, ніж букв.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

І варіант

Початковий рівень

У завданнях 1-6 виберіть лише один правильний варіант (кожна відповідь – 0,5 б.)

1. Усього в українській мові літер:

А 30;

Б 31;

В 32;

Г 33.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова мають лише глухі приголосні:

А кізка, лісник, сніговичок;

В ґрати, зима, розіллється;

Б пушок, фісташки, хлющ;

Г джин, кава, ґава, вірний.

3. Визначити, у якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ.

А ..ірка, ..уцулка, ..гусиний.

В ..аздування, ..анок, ..елготати.

Б ..раблі, ..рошва, ..ребінь.

Г ..рунтовий, ..раната, ..рунт.

4. Визначити, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітом.

А Канат, Канада, канон, маргарин.

Б Марганець, монтажний, міцність, мотель.

В Обряд, окорок, округлість, омеблювати.

Г Підсліджувати, поголубити, погарчати, погода.

5. Визначити, у якому рядку кількість букв відповідає кількості звуків.

А Єдність, щабель.

В Кольоровий, підкидання.

Б В'ялити, мужність.

Г Під'їжджати, навчання.

6. Визначити, у якому рядку допущено помилки при переносі слів.

А Без-виїзний, кіль-це, пташ-ка, по-двір'я.

Б П'я-тсот, дод-ому, ро-зповідає, І. Я.-Франко.

В роз-повідь, десяти-метровий, дзві-нок, різь-бяр.

Г Оповідан-ня, об'-єднати, іс-пит, десяти-кілометровий.

Середній рівень

Максимальний бал за кожне завдання – 1,5 б.

1. Установіть відповідність між словами та місцем наголосу.

1. Наголос на перший склад;

А фольга, начинка, разом.

2. наголос на другий склад;

Б бурштиновий, одинадцять, переляк;

3. наголос на третій склад;

В фартух, піцерія, середина;

Г весняний, мабуть, алфавіт.

2. Установити відповідність між одиницями фонетики та їхньою кількістю в українській мові.

1. Кількість літер, що позначають голосні звуки.

А 6

2. Кількість звуків в українській мові.

Б 33

3. Кількість голосних звуків в українській мові.

В 38

Г 10

Достатній рівень

Максимальний бал за 1-ше завдання – 2 б., за 2-ге – 1 б.

1. Перепишіть подані слова, вставляючи потрібні літери. Розташуйте їх за алфавітом.

Л..лека, с..рпневий, к..шеня, оз..мина, пів..нь, св..стіти, сц..нічний, кр..вульки, б..тон,пас..нок.

2. Запишіть фонетичною транскрипцією слова

Щирість, бадьорий, джмелиний, проміння, гріється, гармонія щиглятко їжачок, голубка, розіллєшся.

Високий рівень

Написати невелику творчу роботу «Чарівниця - зима» або «Зимові розваги» (5-7 речень). Підкреслити слова, у яких звуків більше, ніж букв.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ІІ варіант

У завданнях 1-6 виберіть лише один правильний варіант (кожна відповідь – 0,5 б.)

1. Приголосних звуків в українській мові …

А 28;

Б 10;

В 23;

Г 32.

2. Визначити, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді.

А Працювати, улітку, зірочка.

В Річка, наскрізь, недруг.

Б Рим, зима, розмова.

Г Ліфт, стіл, підліток.

3. Визначити, у якому рядку буквосполучення дж, дз позначають один звук.

А Джаз, джміль, дзенькіт.

Б Підзорний, підземний, віджити.

В Підживлення, відзвучати, дзеркало.

Г Подзвонити, піджак, підзвітний.

4. Указати, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітом.

А Вибоїна, вигадливий, відщепити, величезність.

Б Овочі, парашутист, шпаргалка, шпала.

В Ремінь, рибалка, товстун, сміх.

Г Безглуздість, биття, біохімік, благодійний.

5. Указати, у якому рядку в усіх словах кількість букв менша, ніж звуків.

А Общипати, який, по-моєму.

Б Пасажирський, чухання, юнь.

В Щось, помітний, ярус.

Г Об'єднання, обух, яблуко.

6. Визначити, у якому рядку допущено помилки при переносі слів.

А Вир-ощений, е-лектрик, наздогнат-и.

Б Ви-слання, газо-виділення, ін-жир.

В Кипля-чий, мо-розище, орфо-епія.

Г Під-купити, радіо-сигнал, умиваль-ник.

Середній рівень

Максимальний бал за кожне завдання – 1,5 б.

1. Установіть відповідність між словами та місцем наголосу.

1. Наголос на перший склад;

А цінник, читання, чорнозем;

2. наголос на другий склад;

Б одноразовий, щодобовий, перенести;

3. наголос на третій склад;

В усередині, чарівний, чотирнадцять;

Г спина, олень, дрова.

2. Установити відповідність між розділами науки про мову і тим, що вони вивчають.

1. Фонетика

А Система правил написання слів.

2. Орфоепія

Б Знаки письма.

3. Графіка

В Звукова система мови та зміни звукового складу слів у мовному потоці.

Г Правила нормативної літературної вимови.

Достатній рівень

Максимальний бал за 1-ше завдання – 2 б., за 2-ге – 1 б.

1. Перепишіть подані слова, вставляючи потрібні літери. Розташуйте їх за алфавітом.

Л..ман, т..жневик, т..матичний, гл..тати, т..рновий, віт..р, л..пкий, кол..скова, гор..зонт, т..плиця.

2. Запишіть фонетичною транскрипцією слова

Щасливий, буряк, підземелля, київський, дзеркальний, вугілля, об’єктив, подружжя, різьбяр, кільцевий.

Високий рівень

Написати невелику творчу роботу «Чарівниця - зима» або «Зимові розваги» (5-7 речень). Підкреслити слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.