і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Контрольна робота

Перегляд
матеріалу
Отримати код

В-1

1. Рівняння руху матеріальної точки вздовж осі X має вигляд: Х=А +Bt +Ct3, де А = 2м; В = 1 м/с; С = -0,5м/c3. Знайти координату, швидкість і прискорення матеріальної точки в момент часу t = 2c.

2. Маховик, момент інерції якого І=126,6кг•м2, обертається з кутовою швидкістю ω=62,8рад/с. Знайти момент сил гальмування М, під дією якого маховик зупиняється через t=20с. Маховик вважати однорідним диском.

3. Визначити різницю потенціалів U, яку повинен пройти в електричному полі електрон, що має швидкість V1 = 106 м/с, щоб швидкість його зросла в 2 рази.

4. Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 0,03Тл по колу радіусом 10см. Визначити швидкість електрона.

В-2

1. Залежність пройденого тілом шляху S від часу t по закругленню радіусом R=2м задано рівнянням S=2t-3t2+4t3. Знайти залежність швидкості υ, прискорення aτ, an та повне прискорення а від часу і їх значення в момент часу t=2c.

2. До ободу однорідного диска радіусом R=0,4м прикладена дотична сила F=196,2Н. При обертанні на диск діє момент сил тертя Мтр=9,8Н•м. Знайти масу диска т, якщо відомо, що диск обертається з кутовим прискоренням ε=100рад/с2.

3. У скільки разів треба змінити відстань між зарядами при збільшені одного з них у 4 рази, щоб сила взаємодії між ними не змінилася?

4. Провідник, сила струму в якому дорівнює 15 А, знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 50 мТл. Який кут утво­рює з напрямом вектора магнітної індукції прямолінійна ділянка провідника довжиною 20 см, якщо на цю ділянку діє з боку маг­нітного поля сила 75 мН?

В-3

1. Тіло обертається навколо нерухомої осі згідно з законом: φ = A + Bt + Ct2, де А = 10рад.; В = 20рад/с: С = -2рад/с2. Знайти повне прискорення точки, що знаходиться на відстані R = 0,1м від осі обертання, у момент часу t = 4с.

2. Маховик, момент інерції якого І=126,6кг•м2, обертається з кутовою швидкістю ω=62,8рад/с. Знайти момент сил гальмування М, під дією якого маховик зупиняється через t=20с. Маховик вважати однорідним диском.

3. Дві кульки, розташовані на відстані 10см одна від одної, мають однакові негативні заряди й взаємодіють із силою 0,23мН. Визначити кількість надлишкових електронів на кожній кульці.

4. Яка сила діє на електрон, що рухається зі швидкістю 60 000 км/с в однорідному магнітному полі з індукцією 0,15 Тл? Електрон рухається перпендикулярно до ліній магнітної індукції поля.

В-4

1. Колесо, обертаючись рівно уповільнено, з час t=1хв, зменшило свою частоту з ν0=300об/хв до ν=180об/хв. Знайти кутове прискорення колеса ε і число обертів за цей час п.

2. Куля діаметром D=12см і масою 2кг котиться без ковзання по горизонтальній площині з частотою обертання ν=8об/с. Знайти кінетичну енергію кулі.

3. Обчислити значення кожного з двох однакових зарядів. Якщо в маслі на відстані 6см один від одного вони взаємодіють із силою 0,4мН.

4. Яка сила діє на протон, що рухається зі швидкістю 2 • 106 м/с в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл? Протон руха­ється під кутом 60° до ліній магнітної індукції поля.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Фізика
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  283
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  FF946903
 • Вподобань
  0
Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь