Контроль знань з теми «Закономірності успадкування ознак», 9 клас

Опис документу:
Контроль знань містить різнорівневі завдання: тести, завдання на встановлення відповідності, із розгорнутою відповіддю та розв'язування задач. Матеріал допоможе узагальнити, систематизувати та перевірити рівень навчальних досягнень учнів з даної теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контроль знань з теми «Закономірності успадкування ознак»

І варіант

ІІ варіант

І рівень (0.5 бала за правильну відповідь)

1. Як називається схрещування особин, які відрізняються одним станом ознак:
А) моногібридним; Б) дигібридним;
В) спорідненим; Г) полігібридним             

2.Укажіть назву другого закону Менделя:

А) закон одноманітності гібридів першого покоління;

Б) закон розщеплення;

В) закон незалежного успадкування ознак;

Г) закон чистоти гамет.

3.Які гамети утворює зигота ааВв:

а) аа, Вв; б) аВ, ав; в) ав ; г) аВ.

4. Зазначте що утворюють гени, розташовані в одній хромосомі:

А) геном; Б) каріотип;
В) групу зчеплення; Г) генофонд

5.Вкажіть вченого, який встановив закономірності спадковості:

А) Морган; Б) Мендель;

В) Гершензон; Г) Вавилов.

6. Який метод застосовують для вивчення спадковості у людини:

А)гібридологічний; Б) генеалогічний;

В) цитогенетичний; Г) біохімічний

І рівень (0.5 бала за правильну відповідь)

1. Як називається схрещування особин, які відрізняються станами двох ознак:
А) моногібридним; Б) дигібридним;
В) спорідненим; Г) полігібридним

2.Укажіть назву третього закону Менделя:

А) закон одноманітності гібридів першого покоління;

Б) закон розщеплення;

В) закон незалежного успадкування ознак;

Г) закон чистоти гамет.

3.Які гамети утворює зигота Аавв:

а) Ав, ав; б)Аа, Вв ; в) Ав; г) ав.

4. Назвіть причину порушення зчепленого успадкування певних ознак:
А) множинна дія генів; Б) кросинговер;
В) розщеплення ознак ; Г) сезонні зміни.

5.Укажіть, хто з учених ввів термін мутація:

А) Мендель; Б) Г. Де Фриз;

В) Т. Морган; Г) Коржинський.

 6. Який метод застосовують для вивчення родоводів організмів: А) гібридологічний; Б) близнюковий; В) генеалогічний; Г) цитогенетичний

ІІ рівень (1 бал за правильну відповідь)

7. Які зміни генетичного матеріалу характерні для генних мутацій:

а)зміна послідовності амінокислот;

б) вставляння пари азотистих основ у ДНК;

в) зміна положення ділянок хромосом;

г) зміна кількості хромосом, не кратна гаплоїдному;

д) заміна пари азотистих основ у ДНК.

8. Закінчити речення:

- Диплоїдна або поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми якої несуть однакові алелі певного гена - ________.

- Зміни фенотипу, що виникають під впливом змін зовнішніх умов - _______

9. Запишіть всі типи гамет, якщо особина має такі генотипи: а)Сс; б) dd; в) ааВв; г) РрКк

ІІ рівень (1 бал за правильну відповідь)

7.Які зміни генетичного матеріалу характерні для хромосомних мутацій:

а) зміна послідовності амінокислот;

б) вставляння декількох азотистих основ у ДНК;

в) зміна положення ділянок хромосом;

г) зміна кількості гаплоїдних наборів;

д) заміна пари азотистих основ у ДНК.

8. Закінчити речення:

- Диплоїдна або поліплоїдна клітина, гомологічні хромосоми якої несуть різні алелі певного гена - _____________.

- Зміни генотипу, спричинені структурними змінами генів або хромосом -__.

9. Запишіть всі типи гамет, якщо особина має такі генотипи: а)Dd; б)cc; в)РРКк; г)АаВв

ІІІ рівень (1.5 бала за правильну відповідь)

10. Встановіть відповідність:

А. Домінантна гомозигота 1. CcDd

Б. Рецесивна гомозигота 2. Аавв

В. Дигетерозигота 3. аавв

Г. Гомозигота за однією парою алелей 4. CCDD

  1. 11. Установіть відповідність між видом мутації і її проявом:

1.

Точкова мутація

А.

Зміна розміщення генів на хромосомі

2.

Хромосомна перебудова

Б.

Заміщення амінокислоти у білку

3.

Анеуплоїдія

В.

кратне збільшення числа хромосомних наборів

4.

Поліплоїдія

Г.

Амітотичний поділ клітин

Д.

Зменшення хромосомного набору на одну хромосому

  1. Установіть відповідність між співвідношеннями фенотипів у потомстві і видами схрещувань.

Фенотипи

Види схрещування

А

9:3:3:1

1

АаВВ х АаВв

Б

1:1

2

АаВв х аавв

В

1:1:1:1

3

АаВв х АаВв

Г

3:1

4

Аавв х аавв

ІІІ рівень (1.5 бала за правильну відповідь)

10. Встановіть відповідність:

А. Домінантна гомозигота 1. ссdd

Б. Рецесивна гомозигота 2. CcDd

В. Дигетерозигота 3. ААВВ

Г. Гомозигота за однією парою алелей 4. ааВв

  1. 11.Установіть відповідність між синдромом і типом мутації:

1.

Синдром котячого крику

А.

Транс локація 21-ої хромосоми

2.

Синдром Дауна

Б.

Поламка 5-ї хромосоми

3.

Синдром Шерешевського – Тернера

В.

Поламка Y-хромосоми

4.

Синдром Клайнфельтера

Г.

X0

Д.

XXY

Установіть відповідність:

1

XX 

А

Самиця шимпанзе 

2

XY 

Б

Самець собаки 

3

ZZ 

В

Самиця  шовковичного шовкопряда 

4

ZW 

Г

Самець горобця 

 

 

Д

Самець бджоли 

ІV рівень (3 бала за правильно виконане завдання на вибір)

12. У людини кароокість і наявність ластовиння – домінантні ознаки. Кароокий без ластовиння чоловік одружується з блакитноокою жінкою, яка має ластовиння. Визначте, якими в них будуть діти, якщо чоловік гетерозиготний за ознакою кароокості, а жінка гетерозиготна за ознакою ластовиння.

13.У людини карий колір очей домінує над блакитним. Кароокий чоловік, мати якого була блакитноокою. одружився з блакитноокою жінкою. Який колір очей матимуть їх діти ? Вкажіть розщеплення за фенотипом та за генотипом.

ІV рівень (3 бала за правильно виконане завдання на вибір)

12. Блакитноокий правша (ознака домінантна), батько якого був лівшею, одружився з кароокою лівшею із сім′ї, всі члени якої впродовж декількох поколінь мали карі очі. Якими у них можуть бути діти ?

13. У томатів нормальна висота (А) і червоний колір плодів (В) – домінантні ознаки, а карликовість і жовтоплідність – рецесивні. Які плоди будуть у рослин, отриманих унаслідок схрещування:

а) ААвв × ааВВ;

б)АаВв × Аавв;

в) АаВв × аавв ?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інноваційна методика творчо-пізнавальної діяльності особистості: «Rory’s Story Cubes» »
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн
590 грн