Контроль знань з теми "Еволюція органічного світу"

Опис документу:
Різнорівневі завдання для контролю знань на два варіанти. Вони включають в себе тестові завдання типу: визначити одну правильну відповідь, кілька правильних відповідей, розташувати у правильній послідовності, встановити відповідність, виконати завдання з відкритою відповіддю. Матеріал допоможе узагальнити, систематизувати та перевірити рівень навчальних досягнень учнів з даної теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контроль знань з теми «Еволюція органічного світу»

І варіант

І рівень. Виберіть одну правильну відповідь.(0,5 бала)

1. Наука, що вивчає вимерлі організми, які колись жили на нашій планеті:

А) біохімія                   Б)біогеографія    

 В)антропологія Г) палеонтологія

2. Теорія, прихильники якої вважають,що життя на Землі існувало вічно, називається теорією:

А) абіогенезу           Б) стаціонарного стану       В) креаціонізму Г) панспермії.

3. Загальна кількість особин на певній території, які належать до однієї популяції:

А)структура популяції                     Б) ареал популяції

В) щільність популяції                      В) чисельність популяції

4. Критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип:

А) екологічний                               Б) біохімічний

В)морфологічний                           Г)генетичний

5.Назвіть найдавнішого представника роду Людина:

А) людина прямоходяча                  Б)людина розумна

В) людина вміла                              Г) людина неандертальська

6.Випадкова зміна частот зустрічальностей алелей у популяції - це:

А) міграція                Б) ізоляція В) дрейф генів      Г) хвилі популяції.

ІІ рівень. Виберіть кілька правильних відповідей (1 бал)

7.Позначте рушійні сили еволюції органічного світу, за Ж-Б. Ламарком:

А) боротьба за існування; Б) конкуренція; В) адаптація;

Г) внутрішнє прагнення видів до самовдосконалення

8. Які існують види природного добору? 

А) статевий; Б) розривальний;

В)стабілізуючий; Г) рушійний

9.Виберіть гомологічні органи:

А) крила кажанів та крила комах;

Б) додаткові корені картоплі та ризоїди зозулиного льону;

В) зябра річкового рака та річкового окуня;

Г) крила кажанів та плавці китів.

ІІІ рівень. Завдання на встановлення послідовності або відповідності (1 бал)

10. Розташуйте в правильній послідовності представників роду Людина в порядку їх виникнення, починаючи від найдавнішого: 

А) людина прямоходяча                  Б)людина розумна

В) людина вміла                              Г) людина неандертальська

11. Установіть відповідність між критеріями виду та їхніми характеристиками:

  • 1 генетичний 

  • 2 географічний 

  • 3 фізіологічний 

  • 4 морфологічний 

  • А) подібність особин за будовою 

  • Б) характерний для кожного виду набір хромосом за кількістю, формою і розмірами

  • В) подібності й відмінності в процесах життєдіяльності особин одного виду 

  • Г) ареал виду, який відрізняється від ареалів близьких видів 

12. Встановіть відповідність між еволюційними поняттями та їх прикладами:

  • 1. атавізми;

  • 2. рудименти;

  • 3. аналогія.

  • А) вусики гороху і суниць;

  • Б) суцільний волосяний покрив у людини;

  • В) залишки тазового пояса у китів;

  • Г) ласти в дельфінів і китів.

ІV рівень. Завдання творчого характеру (одне на вибір, 3 бала)

13. В чому сутність найпоширеніших гіпотез походження життя на Землі?

14. Назвіть способи видоутворення та поясніть їх суть.

ІІ варіант

І рівень. Виберіть одну правильну відповідь.(0,5 бала)

1. Елементарною одиницею еволюції за сучасними поглядами  вважається:

А) вид                     Б) особина

В) біосфера                       Г) популяція

2.Середня кількість особин на одиницю площі чи об’єму на певній території, які належать до однієї популяції, - це:

А)структура популяції          Б) ареал популяції

В) щільність популяції           Г) чисельність популяції

3. Теорія,прихильники якої вважають, що різні форми життя на Землі  створені вищою, надприродною силою, називається теорією:

А) абіогенезу           Б) стаціонарного стану      

 В) креаціонізму Г) панспермії.

4. Природний добір, за класичним дарвінізмом, є наслідком:

А) модифікаційної мінливості           Б)дивергенції

В) боротьби за існування                    Г)конвергенції

5.Пристосування живих організмів до певних умов середовища існування - це:

А) адаптація                                          Б) дивергенція

В) конвергенція                                     Г) мутація

6. 7млн. років тому в Африці жили:

А) ардіпітеки                                           Б) синантропи

В) парантропи                                          Г) неандертальці

ІІ рівень Виберіть кілька правильних відповідей.(1 бал)

7.Позначте рушійні сили еволюції органічного світу, за Ч.Дарвіном:

А) природний добір; Б) боротьба за існування;

В) конкуренція; Г) адаптація

8. Які існують способи видоутворення? 

А) географічне; Б) фізіологічне;

В) біологічне; Г) екологічне

9.Виберіть аналогічні органи:

А)крило махаона і крило синиці;

Б) передні лапки жаби і крило сойки;

В) вусики гороху і колючки кактуса;

Г) крила кажанів та плавці китів

ІІІ рівень. Завдання на встановлення послідовності або відповідності (1 бал)

 10. Визначте послідовність основних подій розвитку життя на Землі:

A) вихід рослин на суходіл;

Б) виникнення еукаріотів;

B) виникнення багатоклітинних тварин;

Г) поява покритонасінних;

Д) поява людини.

11. Установіть відповідність між теоріями походження життя та їх описами: 

  • 1 стаціонарного стану 

  • 2 панспермії 

  • 3 креаціоністична 

  • 4 спонтанного зародження 

  • А) життя занесене на нашу планету з Космосу 

  • Б) життя існувало завжди 

  • В) поява життя внаслідок надзвичайної божественної події 

  • Г) життя виникало неодноразово із речовин неживої природи 

 12. Установіть відповідність між категоріями органів та наведеними прикладами:

 1. рудиментарні;

 2. гомологічні;

 3. аналогічні;

А) наявність апендикса у людини;

Б) колючки кактуса і колючки терну;

В) народження у людини волосатої дитини;

Г) кореневище пирію та бульба картоплі.

ІV рівень. Завдання творчого характеру (одне на вибір, 3 бала)

13. Назвіть форми природного добору? Які наслідки їхньої дії? Наведіть приклади різних форм добору.

14. В чому схожість та відмінність еволюційних поглядів Ж.-Б.Ламарка та Ч.Дарвіна?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.