Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Контроль знань з теми "Етологія тварин". Біологія. 7 клас

Біологія

Для кого: 7 Клас

18.10.2021

44

1

0

Опис документу:

Використання різних методів інтерактивного навчання при вивченні теми "Етологія тварин".

Тут розміщені вправи на відповідність, асоціативний кущ, кросворди, тестова робота, диктанти, сенкани та ін.

Можна використовувати на будь-якому етапі уроку. Матеріал викликає інтерес учнів при вивченні теми.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контроль знань з теми: «Поведінка тварин» (7 клас. Біологія).


Урок №1 Тема: « Поведінка тварин у природі та методи її вивчення».

 • Біологічний диктант


 1. Наука про поведінку особини в природньому для певного виду середовищі існування називається….(етологія).

 2. Засновником етології є….(К. Лоренс).

 3. Ким був введений термін етологія? (І. Жофруа Сент-Ілером).

 4. Етологія вивчає….(видовий та індивідуальний розвиток поведінкових актів).

 5. Етологія сформувалася на базі….(зоології та еволюційної теорії).

 6. До методів вивчення тварин в природі відносять…(спостереження, кільцювання тварин, моделювання).

 7. До штучних методів відносять…(експериментальні методи).

 8. Цілеспрямоване сприйняття і реєстрація поведінки досліджуваного об’єкта називається…(спостереження).

 9. Метод дослідження, який передбачає активне втручання дослідника це…(експеримент).

 10. Імітація складних процесів із використанням обчислювальної техніки називається….(моделювання).

 11. До експериментальних методів відносять такі як…(метод лабіринтів, вживлення електродів, радіотелеметрія, ізольоване вирощування малят).

 12. В поведінці тварин виділяють такі форми поведінки, як…(вроджена та набута).


 • Визначте відповідність:

А. Методи дослідження у природі (1, 3, 5)

Б. Експериментальні методи (2, 4, 6, 7)

 1. Кільцювання тварин

 2. Метод лабіринту

 3. Спостереження

 4. Ізольованість

 5. Фіксація спостережень

 6. Радіотелеметрія

 7. Рухливі тваринні умовні рефлекси • Доповни схеми:

а) Фіксація спостережень


?(письмово) Фото Відеофільми ?(малюнки)


б) Форми поведінки


Вроджені ?(набуті)


 • Склади синквейн до поняття «Тварини»:

 1. Живі організми.

 2. Одноклітинні, багатоклітинні.

 3. Живляться, розмножуються, ростуть.

 4. Тварини утворюють окреме царство.

 5. Дуже важливі.


Урок №2 Тема: «Вроджена і набута поведінка»


 • Біологічний диктант

 1. Спадковий комплекс реакцій на певній дії, певні зміни умов середовища, однаковий у всіх особин виду це…(інстинкт).

 2. Біологічна потреба це…(специфічна сила живих організмів, що забезпечує їхній зв’язок із навколишнім середовищем для самозбереження і саморозвитку, джерело активності живих організмів).

 3. Задоволення біологічних потреб це…(реалізації інстинкту).

 4. Існують такі види інстинктів як…(саморозвиток, вітальні, зоосоціальні).

 5. Індивідуальне і групове навчання відносять до…(саморозвитку).

 6. Збереження індивідуального життя це…(вітальні інстинкти).

 7. Зоосоціальні інстинкти включають…(збереження виду, ефективне існування груп).

 8. Попередження хвороб це…(аутопрофілактика).

 9. Самолікування тварин це…(аутосанація).

 10. Назвіть тварин, які ведуть індивідуальне життя (ластівка міська, білка).

 11. Назвіть тварин які ведуть групове життя(пінгвін, ластівка берегова).

 12. Назвіть системи органів тварин тонко сприймають і аналізують інформацію зовнішнього світу (сенсорні).


 • Вправа. «Сніжна грудка»


Учень 1 – слово

Научіння

Учень 2 – речення

Це процес набуття нових умінь

Учень 3 – питання

У чому воно проявляється?

Учень 4 – відповідь

У сприйнятті дій інших тварин


 • Вправа «Зоопарк»:

Розташуйте тварин за зростаючою здібністю до научіння.

Білка, свиня, кіт, собака, кішка, їжак, корова.


 • Розшифруйте анаграму:

ДЯНАНУВІСЛАН – Наслідування


Урок №3 Тема: «Орієнтування та міграція тварин»


 • Словниковий диктант. Поясніть терміни:

 1. Рефлекс

 2. Безумовні рефлекси –

 3. Умовні рефлекси –

 4. Научіння –

 5. Копіювання –

 6. Закарбування –

 7. Імпринтинг –


 • Виберіть із переліку тварин, які мігрують:

Зозуля, соловей, снігур, горобець, лелека


 • Скласти фільм із слів:

Зозуля, гніздо шпаків, яйце, сад, черешні, вирій • Скласти асоціативний кущ:


а). Міграції (пов’язані):

? ?

Харчування тварин Розмноження тварин


б). Причина міграцій:

Конкуренція за їжу Хомінг Вирощування потомства

в). Способи орієнтування тварин:


? ? ? ?

Зорова пам'ять Слух Нюх Зорі , сонце, магнітні поля


 • Тестова робота

 1. Рух тварин здійснюється за допомогою:

а) війок;

б) джгутиків;

в) кінцівок;

г) співу.

2. До осілих птахів відносять:

а) ластівку берегову;

б) ворону сіру;

в) дятла строкатого;

г) чорного лелеку;

д) солов’я сірого.

3. Які способи орієнтації використовують тварини:

а) зір;

б) УФ випромінювання;

в) нюх;

г) органи чуття.

4. Сховище для тварин:

а) нори;

б) дупла;

в) гнізда;

г) колодязі.

5. Захисна поведінка це:

а) втеча;

б) напад;

в) завмирання;

г) розмноження;

д) травлення.


Відповіді: 1-а,б,в; 2-б,в; 3-б,г ;4-всі; 5-а,б,в.


 • Скласти діалог: «Павич і сорока».Урок № 4 тема: «Форми поведінки тварин».


 • Скласти асоціативний кущ


Форми поведінки тварин


? ? ? ? ?

Харчова Оборонна Комфортна Дослідницька Наслідувальна


 • До поданих форм поведінки тварин доберіть приклади:

Територіальна поведінка, її особливості. Кооперативно-групова робота:

 1. Група – птахи

 2. Група – риби

 3. Група – хижаки


 • Схема на дошці:


Основні прояви територіальної поведінки


Охорона території Мічення території Облаштування території


По рядах складіть міні-твори про основні прояви територіальної поведінки.


 • Гра: «Вірю не вірю»:

 1. Територію існування може захистити одна або декілька тварин +.

 2. Ведмідь мітить територію зриваючи кору з дерев +.

 3. Територія тварин може позначатися звуковими сигналами +.

 4. Тварини можуть змінювати свої території +.

 5. Хомінг властивий горобцям –.

 6. Територія, яку займає тварина залежить від її розмірів +.


 • Утвори терміни і поняття від слова:

С – сенсорні системи

О – око

Р – ротові органи

О – орган

К – кров

А – абіотичні чинники


Урок № 5 тема: «Суспільна поведінка».


 • Складіть асоціативний кущ:


Суспільні тварини


? ? ?

Мурахи Бджоли Терміти Джмелі Оси


 • Робота з підручником

Склади розповіді про суспільних комах за планом:

а). Спосіб життя;

б). Де влаштовують гнізда?

в). Cклад сім`ї;

г). Значення в природі, житті людини.


 • Складіть казку про руду лісову мураху.


 • Загадки про комах. Турнір «Веселі ентомологи».Урок № 6 Тема: «Типи угрупувань. Деякі форми поведінки тварин».


 • Робота в групах:

І група – скупчення

ІІ група – угрупування

Вкажіть на їх відмінності


 • До схеми наведіть приклади


Угрупування

Анонімні Індивідуалізовані

? ?


 • Доповніть прикладами схему:


Способи життя тварин


Груповий Одиночний і сімейний


 • Розгадай кросворд:


Тварина, яка утворює зграї:

В


В

Е

Н

И

А

О

Р

Т

А

В

О

Л

О

О

 1. Судини, які ідуть до серця.

 2. Найбільша кровоносна судина.

 3. Місце зберігання їжі у птахів.

 4. Орган зору.3


В

В

В

В

 1. Судини, які ідуть до серця

 2. Найбільша кровоносна судина

 3. Місце зберігання їжі у птахів

 4. Орган зору

 1. Судини, які ідуть до серця

 2. Найбільша кровоносна судина

 3. Місце зберігання їжі у птахів

 4. Орган зору

 1. Судини, які ідуть до серця

 2. Найбільша кровоносна судина

 3. Місце зберігання їжі у птахів

 4. Орган зору

 1. Судини, які ідуть до серця

 2. Найбільша кровоносна судина

 3. Місце зберігання їжі у птахів

 4. Орган зору

 1. Судини, які ідуть до серця

 2. Найбільша кровоносна судина

 3. Місце зберігання їжі у птахів

 4. Орган зору

О

КВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.