Консультація для батьків "Літо"

Опис документу:
Літній період - найблагодатніший для фізичного розвитку дітей. Саме влітку такі природні фактори, як сонце, повітря та вода, найефективніше впливають на організм людини, зміцнюють здоров'я та підвищують працездатність. Усі ці фактори використовуються як самостійні засоби загартування організму.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Здрастуй, літо!

Літо – найкращий час для накопичення сил та зміцнення здоров’я. І здійснення цього завдання починається з планування, підготовки та організації відпустки. Нарешті зявляється час і можливість батькам побути разом з дитиною. Всі цього чекають, передчувають радість спілкування, але найчастіше все закінчується прикрощами батьків через незбіг бажань і потреб з бажаннями і потребами дитини, що призводить до частих конфліктів, сварок, прикростей.

Як цього уникнути? Спочатку, визна­чивши місце проведення відпустки, бать­кам слід РОЗПОВІСТИ ДИТИНІ, де вони відпочиватимуть: повідомити назву міс­цевості, розповісти, чим вона примітна, чому обрали саме це місце. У дитини слід викликати інтерес до зустрічі з тим місцем, яке вона побачить. Природжений ПІЗНА­ВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, що є у кожної дитини, важливо підтримувати, бо саме він при­носить дитині багато вражень, знань про навколишній світ, розширює світогляд ди­тини, накопичує життєвий досвід. Пере­живання нових відчуттів і вражень від по­дорожі благотворно впливає на стан нер­вової системи, зміцнює її, відновлює сили. Це найкращі ліки від дитячих капризів.

Прибувши на місцевість, де відпочива­тимете, спочатку ознайомте з нею дитину, обстежте її, розкажіть і покажіть, чим вона прекрасна і дивовижна. Відпочиваючи на морі, розкажіть про море, на річці — про річку, у лісі — про ліс, у місті — про місто, у селі — про село. Саме цієї миті йде на­копичення словарного запасу дитини без насильницького заучування. Діти все вби­рають, як губки, бо все нове ЦІКАВО. Остан­ні роки, спілкуючись з дітворою, на великий подив, виявила, що словарний запас дітей вкрай обмежений, навіть б-річні малюки не знають назв багатьох овочів, фруктів, кві­тів, дерев, птахів, предметів домашнього ужитку, тобто того, з чим стикаються в по­всякденному житті. Виходить, що діти у сво­єму розвитку обминають такий важливий етап пізнання світу, як накопичення знань за допомогою рефлексу «що таке?». Цей етап діти проживають у ранньому дошкіль­ному віці, мучачи дорослих запитанням «ЦЕ ЩО?», розглядаючи, ознайомлюючись і ви­вчаючи об'єкт. А згодом, коли буде нако­пичений словарний запас, діти починають ставити батькам запитання «ЧОМУ?». З ча­сом обидва ці запитання все рідше ставлять діти своїм батькам і їх напружують. Думаю, це відбувається тому, що дітям доводиться ознайомлюватися з навколишнім світом че­рез екран телевізора. Допоможіть відчути дитині різноманітну палітру навколишньо­го світу. Показуйте цей світ і розповідайте про нього. Батьки — перші, хто вводить ді­тей у світ і дає їм знання про нього.

Як спілкуватися з дітьми у відпустці

«Найбільша розкіш — це розкіш люд­ського спілкування», — наголошував Антуан де Сент Екзюпері. Діти люблять бать­ків, а батьки люблять дітей. Здавалося б, саме любов допоможе розуміти одне одного. Але часто спілкування тих, що люблять, закінчується конфліктами, свар­ками, образами і засмученням як дітей, так і батьків.

Особливо це стомлює батьків, нала­штованих на відпочинок, спокій і радість.

Можна бачити розгніваних батьків і дітей, які гірко плачуть, і між ними багато НЕРОЗУМІННЯ.

Всього цього можна уникнути, якщо ЗНАТИ ПСИХОЛОГІЧНІ ПРАВИЛА СПІЛКУ­ВАННЯ.

Саме вони можуть допомогти зрозумі­ти одне одного і встановити теплі і приязні стосунки.

Малюка з дитинства потрібно навчати правил соціального життя. Він швидко по­чинає розуміти, що, спілкуючись з людь­ми, йому доведеться орієнтуватися не лише на свої ВІДЧУТТЯ і БАЖАННЯ, а й зва­жати на відчуття й бажання інших людей, які перебувають поряд, це дуже важливо для злагоди і спокою у стосунках. Для цьо­го слід домовитися про дотримання ПРА­ВИЛ. Правила прописуються батьками ра­зом з дітьми, обговорюється потреба їх дотримання. Наприклад:

ПЕРШЕ ПРАВИЛО — не відлучатися, ні­куди не ходити без дозволу батьків. Якщо спілкується з друзями, то батьки повинні дати дозвіл і знати, де перебуває, щоб не хвилюватися. При собі слід мати номер мобільного телефону батьків, зна­ти ім'я та прізвище своє і батьків. Свій вік.

ЧОМУ? Тому, що можна заблукати в не­знайомій місцевості. Загубитися.

ДРУГЕ ПРАВИЛО — поведінка на воді. Якщо дитина не вміє плавати, то одразу ж потрібно домовитися з нею про умови захисту під час купання: купатися тільки у присутності дорослих або на мілкому місці із засобами захисту.

Встановити час перебування у воді.

ЧОМУ? Небезпечно для життя, можна потонути. У разі тривалого перебування у воді можна переохолодитися і захворіти.

Розмовляючи з дитиною про це, по­трібно не лякати, не лаяти, а викликати осмислене ставлення до цього.

За таким самим принципом прописати правила поведінки в лісі, в полі, в горах, у місті, селі, тобто там, де відпочиваєте.

ТРЕТЄ ПРАВИЛО — вживати їжу лише ту, яку дають батьки, їсти у визначеному місці і в певний час, дотримуючи всіх не­обхідних культурно-гігієнічних навичок.

ЧОМУ? Несвіжа, така, що не відповідає санітарно-гігієнічним нормам, їжа може стати причиною отруєння організму і хво­роби, зіпсувавши відпочинок усім членам сім'ї.

Правила прописуються батьками ра­зом з дітьми з урахуванням того, де відпо­чивають, важливо, щоб діти були повно­правними учасниками цієї дії, тоді і сприй­мати їх вони будуть не як насильство, а як потребу. Дотримання правил — справа вельми НЕЛЕГКА.

Часто-густо батькам непідвладне управління собою та своїми бажаннями, але саме їх наявність і дотримання до­помагають організації спокійного від­починку. Батькам варто ПАМ'ЯТАТИ, ЩО ДІТИ ЛЮБЛЯТЬ ГРАТИ і засвоюють всі жит­тєві премудрощі через ГРУ. Якщо батьки уміють грати з дитиною, придумують різ­ні ігри та ігрові ситуації, то і КОНФЛІКТИ не виникають.

Якось я спостерігала на пляжі таку картину: світловолосий, блакитноокий, білошкірий малюк тривалий час перебу­вав під пекучими променями сонця. Шкі­ра почала рожевіти, стало зрозуміло, що малюк може обгоріти. Батькам не хотіло­ся йти, щойно прийшли і розташувалися, кортить полежати на сонечку... але для дитини це може мати вкрай погані на­слідки.

І тато знаходить найправильніше рі­шення. Він з простирадл споруджує ко­рабель, який дає тінь і починає гру «Морська подорож на кораблі». Малюк, як ка­пітан корабля, не має права покидати суд­но, і вони з татом ще довго розвивали сю­жет. Тато під бажаним сонцем і малюк у тіні корабельних вітрил.

І ще один приклад з життя мудрих бать­ків. На пляжі відпочиває родина: мама, тато і троє дітей від 4-х до 7-ми років. Одну дитину іноді складно витягнути з води без сліз і скандалу, а тут троє. Мама організу­вала з ними гру в «Азбуку Морзе». Через певний час у її руках з'являлися різноко­лірні прапорці, вона ними передавала ін­формацію, і діти з радістю бігли на берег. Придумуйте різні сюжети, героїв, грайте з дітьми, ви для них станете найкращими друзями. Це позбавить вас від дитячих іс­терик, сліз та образ.

І ще два золотих правила спілкування

Бути ВВІЧЛИВИМ. Ввічливість при­ваблює, викликає симпатію до людини. Ввічливість виражає доброзичливість, відвертість, довіру. На ввічливість хочеть­ся відгукнутися тим самим. Це просте пра­вило має бути знайоме кожному з дитин­ства, шкода, що воно не стало ЗАКОНОМ ЛЮДСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ. Діти наслі­дують, вони неусвідомлено відтворюють манеру поведінки дорослих людей, осо­бливо батьків. Тож, якщо ввічливі батьки, то такими будуть і діти. Сумно бачити гру­бу, крикливу маму, яка вичитує свою дити­ну. Грубість, лайка, крик, покарання вчать цього самого й дитину.

Ефект від такого виховання РУЙНІВ­НИЙ. Зростає крикливий дорослий, який лає, сварить, карає. Ввічливе поводження з дитиною виховує в ній бажання поводи­тися так само.

НІКОЛИ не ЛАЙТЕ ДІТЕЙ при СТОРОН­НІХ ЛЮДЯХ — це принижує гідність дити­ни, кривдить її, душевно ранить. Виховання похвалою дає кращі результати, аніж публічна ЗНЕВАГА. (Поставте себе на місце дитини.) Якщо ви помічаєте успіхи дитини, підтримуєте її, радієте цим успіхам, вона завжди буде вдячна вам за це. Ставитися до вас вона буде з довірою та любов'ю.

Як зміцнити здоров'я дитини і за­гартувати її

Літо — найблагодатніша пора року для накопичення сил, зміцнення здоров'я дитячого організму і загартування. Вліт­ку можна використовувати всі ПРИРОДНІ ЗАСОБИ ЗАГАРТУВАННЯ: СОНЦЕ, ПОВІТРЯ, ВОДУ, ЗЕМЛЮ.

Всі сили природи, які впливають на ор­ганізм природним способом, дають СИЛУ і ЗДОРОВ'Я. Більшість батьків чекає літа, щоб розпочати ЗАГАРТУВАННЯ дитини.

Що ж таке ЗАГАРТУВАННЯ?

Загартування — це розвиток здатності ПРИСТОСОВУВАТИ (адаптувати) ОРГАНІЗМ до тих умов середовища, в яких він пере­буває. Перебувати у спекоті — до спекоти, у холоді — до холоду тощо. Не слід викли­кати у дитини страх перед природними явищами, навпаки, потрібно розповідати, яку велику користь приносить організму сонце, повітря, вода, земля. У чому цілю­ща сила природи, що саме природа здат­на зцілити людину.

ЗАГАРТУВАННЯ ПОВІТРЯМ. Люд­ський організм не може тривалий час жити без повітря, людина без нього гине протя­гом кількох хвилин. Повітря підвищує стій­кість організму до хвороб, покращує ро­боту серця, мозку, легенів, активізує обмін речовин. Батьки знають, що перебування дитини на повітрі покращує апетит. День без свіжого повітря — втрачений день для дитини. Влітку дитина має бути на повітрі переважну частину часу, бажано в зеленій зоні або біля води. У цих місцях повітря насичене аеронами і фітонцидами. Дитина не має бути обмежена в рухах, фізична ак­тивність збільшує споживання кисню ор­ганізмом. Повітря лікує організм від анемії і нервових захворювань, підвищує опір­ність до вірусних інфекцій.

За +18 °С і вище бажано бути тільки в трусах, щоб тіло насичувалося киснем.

Не варто кутати і перегрівати дітей. Перегрівання дитячого організму завдає більше шкоди, ніж охолодження. Бажано в літній період не надягати на дитину син­тетичного одягу, він не «дихає» і викликає підвищену вологість тіла.

ХОДІННЯ БОСОНІЖ. Ступня людини має величезну кількість біологічних точок, що пов'язують підошву з внутрішніми ор­ганами. Ходіння босоніж масажує підошву, налагоджує роботу системи терморегуля­ції. У дітей, які звикли ходити босоніж, не мерзнуть ноги. Вони не захворіють, коли замочать ноги. Ходіння босоніж знімає статичну електрику, заземляє, знімає не­рвове напруження. Ходіння по піску, тра­ві, землі і камінню благотворно впливає на зміцнення здоров'я дитини.

Наші предки абсолютно природним вважали майже постійне ходіння босоніж. Цивілізація взула людей, а дарма.

ЗАГАРТУВАННЯ ВОДОЮ. Вода — джерело здоров'я, еліксир життя. Вона бла­готворно впливає на нервову систему і зні­має втому, пожвавлює організм. Недаремно в казках народ говорив про живу і мертву воду. Судячи з усього, живою називали хо­лодну воду. Саме з її допомогою знімають непритомність, відновлюють сили, знімають головний біль, приклавши мокрий рушник.

Під впливом холодної води активізу­ється діафрагма, посилюється вентиляція легенів, збільшується кількість гемогло­біну. Все це благотворно впливає на ор­ганізм, підвищує окислювальні процеси і обмін речовин.

Основне в загартуванні водою — це вдосконалення терморегуляції.

Доцільно розпочинати загартування з обливання холодною водою з відра, стоячи на траві або піску. Процедура ця короткочасна і не спричинить переохо­лодження дитини, а швидше навпаки, — після обливання дитина відчуватиме, що тепло розливається по всьому тілу. Що холодніша вода, то кращий ефект, вода кімнатної температури може спричини­ти озноб і переохолодження. Головне, щоб всі загартувальні процедури дитина сприймала залюбки і з радістю. Купання в річці, у морі та у водоймищі теж дає чу­довий загартувальний ефект.

Не викликайте у дитини страх перед водою. Вода ЦІЛЮЩА.

Влітку за спекотної погоди давайте ді­тям багато води. Нехай п'ють скільки хо­чуть, не варто обмежувати, організм по­винен сам вирішувати, яку кількість води потрібно випити.

ЗАГАРТУВАННЯ СОНЦЕМ.

Загартувальна дія сонячних ванн полягає в дії

на організм ультрафіолетових променів. Саме ці промені підвищують захисні функ­ції організму і допомагають протистояти застудним захворюванням, покращують роботу імунної системи.

Сонячні ванни доцільно приймати з 6-ї ран­ку до 12-ї години дня і з 16-ї до заходу сон­ця, коли сонячні промені падають під ку­том. З 12-ї до 16-ї години — період підви­щеної сонячної радіації, і в цей час дитина має бути в тіні, відпочивати. Сонячні ванні-потрібно приймати в природних умовах зважаючи на потреби і бажання дитини. Організм, що живе в режимі саморегуля­ції, сам може визначити дозу перебування на сонці. Якщо дитина засмагає у визна­чений час, то не варто надягати головний убір, бо сонячна енергія надходить в ор­ганізм через голову.

Діти мають перебувати під променями сонця в русі, не слід укладати їх для при­йому сонячної ванни, вони швидко пере­гріваються.

Легше переносять сонячні ванни діти темноволосі і темношкірі, світловолосі, блакитноокі, з білою шкірою важче пе­реносять велику кількість сонячних про­менів, у разі перегріву можуть дістати со­нячний удар. Тому батьки і вихователі ма­ють пояснити дитині, як прислуховуватися до свого організму, щоб у разі появи поту і жару піти в тінь. Спека, як і холод, залучає до роботи систему терморегуляції, тому в літній період СПЕКА — це природний за­сіб загартування.

ЛАЗНЯ

Про те, що лазня корисна, знали ще предки. Досі їй немає альтернативи. Сьо­годні лазня — не лише парова з віником, а й лімфодренажний масаж, душ та інші бла­га цивілізації. Людський організм виділяє через шкіру у 3,5 раза більше шкідливих ре­човин, ніж через нирки, кишечник і легені разом узяті. За одне відвідання парової лаз­ні ми втрачаємо до 1,5 літра поту, з ним ви­водиться молочна кислота — супутник вто­ми. Після парової лазні розслаблюються м'язи і заспокоюються нерви, підвищуються настрій і життєвий тонус.

Є любителі «сухої» лазні, сауни. У сауну ходять не лише паритися, а й спілкуватися.

Для здоров'я найкраще відвідувати сауну з лікувальною метою: зняти стрес, звільнити організм від адреналіну, що напружує, роз­слабитися.

Ось деякі поради користування сауною з лікувальною метою.

Перш ніж заходити в парну, потрібно об­мити тіло спочатку теплою водою, підвищу­ючи температуру, щоб добре розігріти тіло і ступні ніг. Спочатку слід митися без мила, щоб зберегти жирову змазку, яка оберігає тіло від опіку сухим гарячим повітрям.

А відтак витертися насухо, змастити тіло медом з сіллю і краще лягати в парній на найнижчій полиці, ніж сидіти. Не розмов­ляти, лежати із заплющеними очима, роз­слабитися. Час отримання процедури ви­значається станом організму.

Після виходу потрібно обмитися теплою водою і посидіти або полежати в кімнаті від­починку, можна зробити масаж. Під час дру­гого заходу можна піднятися на полку вище, де жаркіше.

У міру виділення поту його потрібно зішкрябувати скребком або промокати руш­ником, позаяк може відбуватися самовсмоктування поту, що виділяється. Після виходу вдруге з парної можна зануритися в басейн, обмившись холодною водою. Осту­дити голову холодною водою, витерти ре­тельно волосся. Бажано пити багато води або трав'яного чаю. Доречно відвідувати са­уну на місяць, що росте, або повний місяць, у цей час організм легко очищається від не­потрібних накопичень, легше переноситься ця процедура.

Смачно і корисно

Бананове морозиво

Очистити банан від шкірки, мокати його в йогурт, а потім цей банан умочити в МЮС-ЛІ (будь-які), загорнути у фольгу і заморози­ти в морозильній камері, їсти як морозиво.

Червоний заморожений лід

Зварити очищений буряк, у відвар, де варився буряк, додати яблучний сироп або будь-який інший і, розливши по формочках, поставити в морозильну камеру. Заморози­ти, їсти як морозиво.

Морозиво на власний смак

Більшість дітей не любить меду, не п'є ке­фіру, йогурту, але солодкі фрукти люблять усі. Можна з улюблених фруктів приготувати морозиво, адже воно так смакує всім дітям.

Білки, 2—3 склянки фруктового пюре з полуниць, персиків, дині, 1 йогурт, 1 ч. ложка меду.

Збиваємо білки протягом 2-х хв. Додає­мо фруктове пюре, обережно перемішуємо, потім додаємо йогурт і мед. Розливаємо по формочках і ставимо в морозильну камеру.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.