• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Інформатика
 • Конспект заняття на тему: "Ілюстрація. Цифрове мистецтво. Сучасна реклама та фірмовий стиль: напрямки, стилі, тренди. інфографіка."

Конспект заняття на тему: "Ілюстрація. Цифрове мистецтво. Сучасна реклама та фірмовий стиль: напрямки, стилі, тренди. інфографіка."

Опис документу:
Конспект заняття містить відомості про поняття ілюстрація, інфографія, реклама, фірмовий стиль, ознайомити із сучасними трендами фірмового стилю. Також, відображено інформацію про особливості різноманітних фірмових стилів та створення фірмових стилів. Конспект використовують при вивченні модуля "Графічний дизайн".

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Ілюстрація. Цифрове мистецтво. Сучасна реклама та фірмовий стиль: напрямки, стилі, тренди. Реклама. Психологія сприйняття реклами. Інфографіка.

Мета: ознайомити із поняттям ілюстрація, інфографія, реклама, фірмовий стиль; ознайомити із сучасними трендами фірмового стилю; навчити особливостям різноманітних фірмових стилів; навчити створювати фірмові стилі; розвинути творчі здібності, уяву; виховувати почуття естетики.

Обладнання: презентація.

Тип заняття: лекція.

Література

1. Земляков І. Основи маркетингу: Навчальний посібник/ Ігор Земляков, Ігор Рижий, Василь Савич,; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

2. Крамаренко В. І. Маркетинг: Навчальний посібник/ В. І. Крамаренко, Б. І. Холод та ін.. - К.: ЦУЛ, 2003. - 257 с.

3. http://www.authorstream.com/Presentation/khmeln-3463103-10/.

Хід заняття:

Ілюстрація

Ілюстрація — зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.

До винаходу книгодрукування рукописні книги ілюструвалися художниками вручну. Перша техніка ілюстрацій, що з'явилася після винаходу книгодрукування, був дереворит. У 16–17 століттях були розроблені методи гравюр і офортів. У 18 столітті з'явилася літографія, значно підвищивши якість зображень.

Окремим різновидом ілюстрацій є

 • технічні малюнки,

 • діаграми,

 • схеми,

 • графіки.

Книжкова ілюстрація

Книжкова ілюстрація — елемент книжки, що або пояснює текст наочними образами, або активно тлумачить текст, даючи можливість читачеві по-новому зрозуміти і відчути цінність літературного змісту і форми.

Ілюстрації допомагають зорієнтуватись у змісті книжки, спонукають її прочитати та допомагають засвоїти зміст тексту.

Часто ілюстрації створюються у співдружності письменника і художника. Для ілюстрації обираються епізоди, що найповніше розкривають зміст тексту або окремих фрагментів літературного твору.

Ілюстрації бувають:

 • сторінковими (на всю сторінку)

 • частиною сторінки

 • заставки — ілюстрації на початку твору у верхній частині сторінки

 • Буквицею

 • кінцівки — малюнки в кінці розділу, тексту чи книжки

Заставка і кінцівка можуть бути орнаментальними. Орнамент — узор, візерунок, який має відповідати характеру описаної в літературному творі епохи чи національності.

Інфогра́фія

Інфогра́фія — поняття, що має декілька визначень: науково-практична дисципліна; область суспільної свідомості (філософії, науки або ж методології); напрям в кібернетиці та інформатиці; сукупність (комплекс) особливих теоретичних і практичних питань геометричного моделювання об'єктів (предметів або процесів); загальна теоретична наука про життєвий цикл документа в репрографії, методологічна основа проектування систем і конструювання технічних засобів візуалізації образів у інформаційних технологіях; дисципліна в інженерно-технічній освіті; один з із візуальних аспектів комунікативних процесів; інформування у ЗМІ за допомогою графічних засобів, особлива інженерна діяльність; технологія дій і спрямованість мислення (світогляд) дизайнера, оформлювача, інженера і дослідника.

Інфографія являє собою оригінальний науково-практичний напрямок, що проявляється у вигляді графічних теорій, досліджень і практик візуалізації (графування), документування та документознавства в різних галузях знання. Інфографія ще молода як самостійна сфера науки, але тим не менш її наукова сутність у вирішенні проблем співорганізації думкодіяльності і діяльності, комунікації і трансляції в інформаційно-енергетичних процесах очевидна.

Термін інфографія утворений складанням термінів «інформація» і «графування». Останній з них введено в 1940 р. Бизовим Л. А. та узагальнює всі окремі терміни (креслення, малювання, відтворення, копіювання, візуалізація та ін), що стосуються графичного відображення інформації людиною або програмно-технічними засобами.

Витоки інфографії походять з наскельних малюнків первісних людей. Нові горизонти інформаційної графики відкрила комп'ютеризація.

Цифрове мистецтво

Динамічне цифрове мистецтво, активно відгукується як на технічні та технологічні новації, на характер творчого мислення сучасних художників, що постійно змінюється. Спроби усвідомити це явище в цілому, а також дати оцінку окремим особливостям цифрового, провести аналіз основним визначенням та трактуванням, висвітлити напрямки цифрового мистецтва, визначити особливості цифрового мистецтва е завданням даної роботи.

В дослідженні визначено базові поняття, надані характеристики цифрового мистецтва, проведено аналіз термінологічного апарату, проаналізовані форми і напрямки феномену цифрового мистецтва на сучасному етапі його розвитку.

Головна спрямованість досліджень у галузі цифрового мистецтва сконцентрована у споріднених галузях, а саме: естетиці, філософії, музикознавстві, комп’ютерних технологіях. Однак при всій значущості, у них відсутні спроби аналізу визначенням, освітленню сучасних напрямків цифрового мистецтва у час, коли особливо активно розвиваються інформаційний дизайн, тривимірні технології.

Цифрове мистецтво є новим проблемним полем сучасної науки. При цьому більшість спроб філософського і художньо-естетичного осмислення цього феномена були зроблені зарубіжними фахівцями. Найбільш значущі з них: Б. Вендс, Д. Лопес, Ф. Поппер, К. Чан і інш. Серед нечисленних видань у галузі цифрового мистецтва відзначаються роботи американських дослідників Н. Чепмен і Дж. Чепмен.

Цифрове мистецтво — напрямок в медіамистецтві, твори якого створюються і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних або медіа технологій, результатом якого є художні твори в цифровій формі. Цифрове мистецтво існує одночасно в області мистецтва і в області технології. Відповідно, і мова понять, якими оперує цей вид мистецтва, ділиться на дві групи. Першу можна позначити як художню, її термінологія прийшла з галузі образотворчого мистецтва. Це такі поняття, як стиль, простір, середа, композиція, пропорції, пластика, ритм, колір, світло, контраст, нюанс, фактура.

Сучасна реклама

Рекла́ма — «гукати раз-у-раз, знову викликати, повторно вигукувати») — популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо, поширення інформації про когось, щось для створення популярності, а також візуальна та інша медіа-продукція — плакати, оголошення, відеокліпи, що використовуються як засіб привертання уваги потенційних споживачів.

Реклама завжди звертається до людини, реклама впливає на її свідомість, на прийняття того або іншого рішення, тому без знання психології людини реклама не може бути ефективною.

Реклама буває:

 • масова (газети і журнали), радіо та ТБ, площини (бігборди);

 • адресні (поштова розсилка, e-mail, тату);

 • інтерактивні (кіоск, веб-сайт);

 • нетрадиційні (тату, рекламні повітряні кулі, візки з товаром);

 • нетоварна (соціальна, пропагандистська).

Визначення

Відповідно до законодавства України реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Реклама — популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників і т. ін.

Реклама - поширення відомостей про кого-, що-небудь для створення популярності.

Реклама - плакат, оголошення і т. ін., що використовуються як засіб привертання уваги покупців, споживачів.

Глобальними факторами розвитку реклами є потреби виробництва, торгівлі та фінансів, форма державного правління, цілі різноманітних релігійних конфесій, політиків та простих громадян. Реклама справедливо визначається як частина загальнолюдської культури.

Нетоварна реклама

Пропагує які-небудь ідеї та цілі, та аж ніяк не конкретний товар. Наприклад, нафтова компанія оголошує про свою здатність бурити нафтові свердловини без забруднення навколишнього середовища. До нетоварної відноситься також некомерційна реклама, спрямована на зміну поведінкової моделі (боротьба зі СНІДом, наркотиками) і популяризацію соціальних проблем, пропаганду здорового способу життя тощо).

Фірмовий стиль

Фі́рмовий сти́ль – це набір колірних, графічних, словесних, типографських, дизайнерських, постійних елементів (констант), що забезпечують візуальну і змістову єдність товарів (послуг) усієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього оформлення.

Основними цілями фірмового стилю можна назвати ідентифікацію виробів і вказівку на зв'язок їх з фірмою, виділення цих товарів з загальної маси аналогічних товарів її конкурентів. Наявність фірмового стилю свідчить про впевненість його власника в позитивному враженні, яке він справляє на споживача.

Завдання

Фірмовий стиль — це те, що робить компанію пізнаваною, рекламу — що запам'ятовується. Він виявляється в повторенні основних елементів фірмового дизайну (логотип, кольори, шрифти) на всіх елементах рекламної кампанії.

При створенні фірмового стилю необхідно пам'ятати про те, що обраний стиль в ідеалі повинний добре виглядати як на візитці 90×50 мм, так і на рекламному щиті площею 5 кв. м, як у кольорі, так і в чорно-білому варіанті (наприклад, факсимільна копія).

Стилі іноземних фірм

Вітчизняний ринок відчуває на собі імпульсивні дії іноземних фірм, орієнтованих на пошук шляхів до нашого споживача. У свою чергу, українські фірми-конкуренти повинні також шукати засоби щодо формування у споживачів, як в нашій країні, так і за її межами, сприятливого образу ("іміджу") фірми. За цих обставин зростає значення фірмового стилю підприємства.

Під фірмовим стилем розуміємо прийоми (графічні, кольорові, пластичні, мовні і т.п.), що забезпечують можливість упізнавання всіх виробів фірми, які сприймаються як потенційними споживачами, так і спостерігачами взагалі, а також виділяють фірму та ЇЇ вироби серед конкурентів та їх товарів.

Навіть не обізнані в маркетингу школярі, завдяки товарному знаку — трилиснику та незмінний графіці — без по милки впізнають кросовки фірми "Адідас".

Слоган "Нове покоління вибирає..." без альтернатив буде закінчено назвою всесвітньовідомої фірми "Пепсі-Кола". А малюки, навіть на відстані, відрізнять етикетку Пепсі від Кока-Коли.

Приклади вдалого фірмового стилю.

Які ж саме елементи створюють фірмовий стиль? До них можуть бути віднесені:

 • товарний знак — оригінальний напис повної або скороченої назви фірми;

 • фірмовий лозунг — ("слоган" від англ. slogan) — девіз фірми;

 • фірмовий колір або поєднання кольорів;

 • фірмовий комплект шрифтів;

 • фірмові поліграфічні константи — постійний формат, спосіб верстання тексту та ілюстрацій, стиль ілюстрацій та текстів;

 • єдине музичне оформлення, що супроводжує всі рекламні об'яви;

 • фірмовий блок — об'єднані в композицію знак і логотип, а також різні надписи (країна, адреса, телефон, телекс, факс, інколи "фірмовий лозунг"). Товарний знак (або "марка", "фірмова марка", "фірмовий знак", "емблема") — зареєстроване графічне позначення для виділення товару серед товарів інших фірм.

Існують чотири групи товарних знаків: образотворчі, словесні, комплексні (змішані) та об'ємні .

Логотип може співпадати з назвою фірми, може бути його скороченням (Coca-Cola, ABB — Asea Brown Boveri, F&C — Фінанси та кредит) або оригінальним словом, пов'язаним з назвою або специфікою фірми.

Комбіновані (змішані, комплексні) знаки — це комбінація зображення та слова (подивіться на фірмові знаки Argo, Тетра Пак, Reebok).

Об'ємними знаками найчастіше бувають оригінальна форма виробу (особливий брусок мила чи шоколадна фігурка) або його упаковка (пляшка, коробка, флакон). Це не дуже поширений вид товарного знака.

Визначимо основні функції товарних знаків:

1. Відрізнити одне підприємство від іншого, співставити товар з його виробником. Таким чином товарний знак захищає його власника від конкурентів.

2. Гарантувати якість товарів, позначених товарним знаком. Паралель "фірмовий товар — товар якісний" обумовлює більшу популярність товарів, позначених фірмовим знаком у порівнянні з їх анонімними аналогами.

У світі комп'ютерної техніки гарантом якості є як самі назви фірм (Apple Computer, Inc., IBM, Hewlett Packard Company), так і торговельні марки їх продуктів.

3. Третя функція знака - естетична. Часто фірмовий знак використовується як елемент оформлення різних упаковок або навіть самого виробу, підвищуючи його естетичну цінність.

4. Четверта функція фірмового знака — рекламна. У візуальній рекламі саме знак інколи несе основне навантаження.

Графічні знаки "Мерседес" безпомилково ідентифікуються з німецькою якістю виробника престижних автомобілів, а знак INKO — з одним з найбільших банків України.

Торговий знак є своєрідною візиткою підприємства, з ним пов'язане підтримання певного іміджу фірми, що створюється роками бездоганної роботи на ринку. Зміна знака може нанести більшої шкоди ніж будь-які організаційні зміни, в тому числі зміна власника.

Серед правил використання товарного знака зазначимо такі:

 • він не відмінюється (не можна сказати "фірмою "Мариною");

 • завжди однаково виділяється в тексті — стилизованим шрифтом, великими літерами, лапками, курсивом;

 • зареєстрований знак супроводжується позначкою R, ТМ або так, як прийнято в країнах, куди експортується товар;

 • не можна наносити товарний на виріб, якщо він відноситься тільки до якоїсь однієї деталі.

Які основні вимоги до товарного знака?

1.Простота — передбачає відсутність великої кількості складних ліній, дрібних деталей і т.п. Щодо словесного знака, існує точка зору, що оптимальний розмір знака — 2-3 склади або 3-7 літер.

2.Індивідуальність (оригінальність) — надає можливість відрізнити один товар від іншого, одну фірму від іншої фірми. І, безумовно, будь-яке тиражування ідеї не сприяє цьому. Так, ностальгія по колишньому аристократизму, а може потяг до самовизначення новоявлених президентів фірм, призвели до того, що в перші роки створення приватних фірм в Україні десятки з них обрали своїм товарним знаком стилізовану корону.

3.Зовнішній вигляд, а для словесного знаку ще і звучність, легкість вимовлення.

4.Охороноздатність.

Товарний знак

Товарний знак — визнаний лідер серед елементів фірмового стилю. Саме тому ми приділили йому найбільшу увагу. А тепер деякі коментарі щодо інших елементів.

Фірмовий слоган

Фірмовий слоган — це постійний рекламний лозунг, що використовується майже так само часто, як товарний знак, а у звуковій рекламі може замінити його. Емоційний вплив слогану пояснюється тим, що його легше запам'ятати. Вже згадувався один з зареєстрованих слоганів "Пепсі-Кола" "Нове покоління вибирає Пепсі"; авіакомпанія "Люфтганза" обрала такий слоган: "Щоб ви могли більше літати". Через слогани "Ми вдягнемо всю країну" (ілЬмпанія "Ріко"), "Все про все і трохи більше" ("Киевские ведомости"), "Ми дізнаємося про те, що вам потрібно" (Агентство маркетингових досліджень) фірми коротко сповіщають про характер та специфіку своєї діяльності.

Фірмовий блок

Фірмовий блок об'єднує в одну композицію знак, логотип, пояснювальні надписи і фірмовий лозунг.

Фірмові кольори

Щодо фірмових кольорів, то вони несуть не тільки естетичне навантаження (рожевий колір "Oriflame", червоно-білий "Кока-Кола"), а також певну рекламну функцію для вирізнення товарів серед аналогів-конкурентів. Поява того чи іншого кольору зовсім не випадкова. Традиційно вважається, що золотий колір — символізує добробут, а зелений — динамічне зростання і т.п. Щоправда, мають місце і національні нюанси сприйняття кольорів. Наприклад, блакитний для китайців — один з траурних кольорів, а в Індії — символ правдивості.

Музичне оформлення стилю

Відносно музичного оформлення як елемента фірмового стилю існують протилежні думки. Перша — музика підвищує привабливість реклами. І, друга думка, що базується на дослідженнях, — музичне оформлення не підвищує ефективності реклами. Але навіть прибічники цієї думки не заперечують, що приємна мелодія підвищує привабливість рекламного звернення фірми.

Як бачимо, фірмовий стиль — дійовий засіб створення іміджу фірми.

Підсумок

 1. Одним з чотирьох елементів комплексу маркетингу ("4Р") є просування товарів (promotion). Просування товарів на ринку може здійснюватись за допомогою реклами, паблісіті, персонального продажу та стимулювання збуту. Щоб стимулювати збут, для покупців застосовують різноманітні знижки, купони, конкурси, лотереї, кредит, пільгові пропозиції; для посередників знижки в ціні, поставку частини товарів безкоштовно, подарунки, конкурси, а для продавців — премії та конкурси.

 2. Просуванню товарів сприяє також участь фірми у виставках та ярмарках. Одним з основних критеріїв вибору тієї чи іншої форми стимулювання збуту є збільшення обсягу продажу.

 3. Популярність товарів на ринку, обсяг продажу, імідж підприємства багато в чому залежать від ефективної реклами, тому їй приділяється велика увага з боку виробників та учасників каналів збуту.

 4. Планування рекламної кампанії включає визначення змісту реклами, що має бути доведений до споживачів; визначення суб'єктів та мотиву реклами; вибір рекламних засобів (реклама в пресі, друкована реклама, екранна реклама, радіо-реклама, зовнішня реклама, реклама на транспорті, реклама на місці продажу); безпосередня розробка реклами (слоганів, ілюстрацій, музичного оформлення); складання графіків виходу реклами; розробка кошторису рекламних витрат; попередня оцінка ефективності реклами.

 5. Дійовий засіб формування у споживачів сприятливого образу фірми — фірмовий стиль, основними елементами якого є товарний знак, слоган, фірмовий колір, фірмовий комплект шрифтів, фірмові поліграфічні константи, фірмовий блок.

Сучасні тренди створення фірмового стилю

Створення якісного логотипу вимагає серйозного і професійного підходу з урахуванням сучасних тенденцій дизайну.

 1. Мінімалізм. Ця тенденція збережеться надалі, оскільки всі великі бренди переключаються на більш простий, мінімальний дизайн.

 2. Малюнок від руки. Цей тренд перебуває в центрі уваги вже кілька років і відмінно підходить «хіпстерскому» бізнесу. Даний стиль широко використовується в ресторанному бізнесі, у сфері перукарського мистецтва та рукоділля.

 3. Негативний простір. Досить старий тренд, тим не менше, останні кілька років він перебуває на піку популярності. Ця тенденція продовжить розвиватися в 2017 році, тому, безсумнівно, заслуговує на увагу.

 4. Кадрування. Суть цього тренду в мінімалізмі – демонстрація виключно самої суті логотипу, нічого зайвого.

 5. Геометричні форми. Здавалося б, кому потрібна ця стара школа? Однак, деякі стилі будуть жити вічно!

 6. Штрихове художнє оформлення. Досить популярний тренд серед нового і сучасного бізнесу.

 7. Візерунок. Візерунки представляють собою новий напрямок, що дозволяє бізнесу виділитися серед інших. Цей оригінальний тренд також можна використовувати в презентації логотипу.

 8. Анімовані логотипи. Моушн дизайн – це головний тренд нинішнього року, присутній у всіх сферах дизайну.

 9. Вінтаж. Вантажний стиль не здає своїх позицій. Хоча цей тренд не можна назвати новим, йому все ще є, чим здивувати.

 10. Кольорові переходи. Цього року колірні переходи всюди – навіть в логотипах.

 11. Ілюстрації в логотипах. Ілюстрації – це відмінний спосіб надати унікальний і індивідуальний штрих логотипу компанії. Вони стають неймовірно популярними в цьому році.

 12. Фотографія в логотипах. Виграшне контрастне поєднання фотографії з логотипом – хіт нинішнього року. Такий прийом не може бути використаний як окремий знак, він може служити тільки в якості ілюстрації фірмовому стилю.

Створення реклами

Зараз у торгівлі дуже велика конкуренція і в умовах максимальної перенасиченості ринку проста інформація про товар і його споживчі властивості не може зробити вирішального впливу на поведінку людини. Тому в рекламному бізнесі придумують нові підходи до споживача, створюють нові методи впливу на свідомість людини. В даний час в рекламі фактор тиску на психіку людини різко посилився. Необхідною умовою в процесі рекламування стало використання різних психологічних і соціологічних прийомів.

При створенні реклами стали використовувати закони психології: застосовують практику програмування поведінки людей у сфері споживання, формують інтереси, бажання, навички споживача, сприяють створенню так званого свідомості задоволеності і благополуччя.

Для того щоб впливати в рекламі на людину, необхідно встановити з ним прямий і непрямий зв'язок. А так як реклама розрахована на велику кількість людей, тому для її донесення, в основному, використовують масові засоби інформації:

 • радіо і телебачення;

 • газети і журнали;

 • кіно.

При розміщенні реклами товарів і послуг кожен рекламодавець, перш за все, здійснює відбір необхідних засобів реклами, роблячи вибір між газетами, журналами, радіо, телебаченням, засобами зовнішньої реклами, реклами на транспорті. При виборі засобів реклами необхідно думати про те:

 • кого хочемо охопити;

 • де вони знаходяться;

 • що являє собою інформації;

 • коли і де її краще розмістити.

Якщо все це враховувати, тоді людина по-іншому і рекламу сприймати буде.

Психологія сприйняття реклами

Психологічний вплив реклами здійснюється по етапах:

 • залучення уваги;

 • збудження інтересу;

 • переконання;

 • прийняття рішення.

Кожен етап впливу між собою взаємозалежний, і порушення послідовності етапів або виключення якого-небудь з них призводить до того, що людина не сприймає рекламу, і вона не досягає мети.

Перший етап рекламного впливу пов'язаний із залученням уваги до пропонованого товару. Головне - це використання контрастів, колірне рішення, незвичайне зображення предметів, виразність теми, музичне оформлення. Гарна реклама завжди грунтується на оригінальній, свіжій і добре продуманій ідеї. Ось, наприклад, згадайте: лежите, читаєте книгу - і раптом показують рекламу, в якій в якості музичного оформлення взята популярна і подобається особисто вам мелодія. Хочете ви цього чи ні, але цей рекламний ролик змусить вас відірватися від читання і послухати дану інформацію, тобто він привернув вашу увагу. Коли цю інформацію прослухаєш кілька разів, то іноді подумуєш: «А що якщо спробувати?»

Наступний етап - сприйняття. На сприйняття реклами може вплинути безліч чинників, причому як позитивно, так і негативно. Наприклад:

 • голос диктора в радіорекламі може знизити загальне враження про повідомлення, хоча зміст рекламної інформації для радіослухачів становить інтерес;

 • рекламне оголошення в газеті може залишитися непоміченим серед інших оголошень через невеликого розміру, хоча з точки зору графічного зображення і подачі тексту воно виконане на високому професійному рівні.

Залежно від психології кожної людини і сприйняття реклами буде відбуватися по-різному. Наскільки буде сприйнята реклама залежить від:

 • кола інтересів передбачуваного покупця;

 • його потреб;

 • соціального та матеріального становища;

 • професії;

 • освіти;

 • віку.

І ці всі фактори повинні обов'язково продумуватися при розробці реклами для відповідного продукту.

Велике значення має процес запам'ятовування реклами. Ступінь запам'ятовування залежить від повторення рекламного повідомлення. Часто можна почути, як людина говорить: «Одну й ту ж рекламу показують сто разів». Хочеш того ти чи не хочеш, але мимоволі запам'ятовуєш!

Існує ще один метод впливу на свідомість людини-навіювання. В. Шефнер писав: «Словом можна вбити. Словом можна врятувати, словом можна полки за собою повести». Навіювання - це свого роду гіпноз. Вплив навіювань в загальному сприйнятті реклами виявляється особливо ефективно, коли словесна інформація супроводжується яскравими, образними уявленнями.

Вже давно доведено, і Donlcc ще раз нагадує про це: уявні або словесні навіювання найбільш дієві тоді, коли вони гранично прості, короткі, позитивні, життєстверджуючі й оптимістичні по тону. Саме такий підхід сприяє процесу переконання в тому, що саме ваш товар (або послуги) краще для споживача та прийняття остаточного рішення з придбання.

Як підвищити ефективність сприйняття реклами

 1. Рекламна інформація завжди повинна бути правдивою, відповідати реальності, не спотворювати дійсність, сприяти досягненню певних цілей, задовольняти потреби людей, нести в собі ідейний зміст.

 2. Приклад: рекламуючи спортивний інвентар, необхідно звернути увагу на роль фізкультури і спорту в життя людей, але не тільки молодого покоління, а також людей похилого віку, тому що їх здоров'я бажає кращого і з віком вони все більше говорять про ліки. І якщо це буде добре продуманий сюжет, то цей рекламний ролик не залишиться без уваги.

 3. Я вважаю, що завжди ефективно буде сприйнята реклама, яка не позбавлена ??оригінальності і почуття гумору. І ви самі цілком можете привести приклади реклами, яка завдяки гумору до цих пір тримається у всіх на слуху (навіть незважаючи на те, що її вже давно не крутять).

 4. Не залишиться без уваги реклама, в якій будуть відомості з галузі знань (біології, хімії, медицини, літератури і т.д.), так як ця інформація сприяє пізнанню навколишнього світу.

 5. Ефективність сприйняття реклами можна підвищити впровадженням у неї елементів конкурсу.

 6. Наприклад, рекламуючи торговельну марку чаю, запропонувати телеглядачам взяти участь у літературному конкурсі: припустимо, написати частушки до святкового чаювання. Успіх такій рекламі гарантований.

 7. Важливу роль в рекламному ролику необхідно відвести музичному оформленню, так як музика створює позитивний емоційний настрій.

 8. Особливу увагу при створенні рекламного тексту приділіть правильному вибору слів. Щоб ефективність сприйняття реклами була на порядок вище, з багатого словникового запасу потрібно вміти вибрати саме ті слова, які своїм значенням і смисловим відтінком найбільшою мірою будуть сприяти розкриттю рекламної ідеї. Звичайно ж, звертайте увагу правильності стилю і мови.

 9. Використовуйте при написанні рекламного тексту вірші.

З усього вищесказаного Donlcc може зробити такий висновок.

Психологія реклами така, що пропонує людині попередньо обміркувати покупку, а потім прийти до рішення, а також сприяє розвитку у людей самостійного критичного мислення. Ефективність сприйняття реклами визначається силою впливу рекламних засобів, правильним вибором її змісту. У процесі свого впливу зміст рекламних засобів впливає на сприйняття повідомлення і людина або відкидає, або приймає дану інформацію.

Тому велике значення має те, наскільки професійно навчений персонал, що працює в рекламному агентстві або рекламному відділі підприємства. Про підвищення кваліфікації таких працівників необхідно постійно піклуватися. Це та ланка, яка завжди працює над створенням ефективної реклами для вашого продукту, що безпосередньо відбивається на його сприйнятті і рівні продажів.

Інфографіка. Опорний конспект з теми "Реклама"

Інфографіка

Інформаційна графіка або інфографіка (англ. Information graphics; infographics) — це графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Вона може покращити сприйняття інформації, використовуючи графічні матеріали для того, щоб підвищити можливості зорової системи людини бачити моделі і тенденції. Процес створення інфографіки можна розглядати як візуалізацію даних, створення інформаційних схем та моделей подання інформації.

Інфографіка поширювалась вже багато років, а теперішнє швидке зростання числа легких у використанні та безкоштовних інструментів для їх створення зробили інфографіку доступною для ширшого кола населення. Соціальні мережі, такі як Facebook і Twitter, також дали поштовх для розповсюдження пермональної інфографіки серед людей у всіх куточках світу.

У газетах інфографіку зазвичай використовують для відображення погоди, так само, як і карти, плани сайтів і діаграми для статистичних даних. Деякі книжки, наприклад книга Девіда Маколея «Як працюють речі», практично повністю складаються з інфографіки. Моментальні фото в газеті «США сьогодні» («USA Today») — це також приклади простої інфографіки, яку використовують для повідомлення новин і поточних подій. Окремим прикладом використання інфографіки є наукова інфографіка — метод представлення наукових фактів та теорій у вигляді ілюстрацій та графіків.

Сучасні карти, особливо маршрутні карти для системи перевезень, використовують техніку інфографіки для об'єднання певного ряду інформації: концептуальних планів сітки перевезень, точок пересадки і окремих локальних орієнтирів. Публічні карти транспортування також є яскравими прикладами інфографіки. Наприклад, схеми для Вашингтонського метро та Лондонської підземки. Громадські місця на зразок станцій пересадок часто містять інтегровану знакову систему зі стандартизованими зображеннями та стилізованими картами.

Запитання для самопідготовки

  1. Дайте визначення поняттю ілюстрація.

  2. Що являє собою інфографія?

  3. Опишіть особливості поняття інфографії.

  4. Що розуміють під поняттям цифрове мистецтво?

  5. Дайте характеристику усім видам реклами.

  6. Назвіть приклади вдалого товарного стилю.

  7. Визначте основні функції товарних знаків.

  8. Визначте основні вимоги до товарного знака.

  9. Сучасні тренди створення фірмового стилю.

  10. Опишіть основні етапи створення реклами.

  11. Як підвищити ефективність сприйняття реклами?

  12. Дослідити фірмовий стиль найбільших компаній України.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!