Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Конспект з уроку Українська мова для 10 класу на тему «Складні випадки правопису великої букви»

Українська мова

Для кого: 10 Клас

22.07.2018

3158

106

0

Опис документу:
Метою проведення даного заняття є формування комунікативної компетенції, вміння будувати індивідуальну та колективну діяльність, розвивати навчально-пізнавальну діяльність, сприяти формуванню мотивації студентів до навчально-пізнавальної та пошукової діяльності, активної праці.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дана методична розробка складена відповідно до Робочої навчальної програми для студентів для студентів ВНЗ І – ІІ рівня акредитації за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура, галузі знань 18 Виробництво та технології, за освітньо-професійною програмою «Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» із кваліфікацією «технік промислового рибальства» денної форми навчання з дисципліни «Українська мова» та відповідає вимогам навчальної програми Міністерства освіти і науки України, затвердженої 2010 р. зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 № 826.

Мета розробки – узагальнити досвід з проведення інтерактивної лекції-віртуальної екскурсії.

Основними цілями даної розробки є:

- вивчити складні випадки правопису великої букви;

- формувати правописні вміння;

- удосконалювати вміння вживати велику букву в писемному мовленні;

- знаходити і виправляти орфографічні помилки;

- розвивати пам’ять, мислення, мовлення, творчі здібності;

- виховувати любов до рідного слова, шану і повагу до культури, історії рідного міста.

Методична розробка містить наступні складові:

1. Пояснювальна записка.

2. Інструкційна картка до проведення лекційного заняття.

3. Додатки:

- заготовки таблиць;

- матеріал презентації, виконаний в комп'ютерній програмі PowerPoint.

Метою проведення даного заняття є формування комунікативної компетенції, вміння будувати індивідуальну та колективну діяльність, розвивати навчально-пізнавальну діяльність, сприяти формуванню мотивації студентів до навчально-пізнавальної та пошукової діяльності, активної праці.

Тема даного заняття допомагає студентам збагатити свій словниковий запас, отримати додаткову інформацію, підвищити рівень грамотності, вивчити складні випадки вживання великої букви, розвивати мислення, здійснювати самоконтроль у процесі навчальної діяльності, використовувати здобуті знання, сформовані вміння й навички в різних ситуаціях, зокрема нестандартних.

Дана тема актуальна для мовленнєвого розвитку студентів, як для усного, так і для писемного їх мовлення.

Під час викладу матеріалу використовується візуалізація навчального матеріалу за допомогою презентації. Студенти користуються опорними конспектами та роздатковими матеріалами. Різні види діяльності дозволяють урізноманітнити заняття.

Особлива увага в даній методичній розробці направлена на розвиток правописних вмінь, навичок використання знань, набутих в школі. Спочатку студентам дають прочитати епіграф до заняття, а протягом заняття подаються правила, за якими вони редагують його. Робота проводиться індивідуальна і групова. Студенти вчаться укомплектувати теоретичний матеріал в таблиці.

У кінці заняття проводиться перевірка засвоєння матеріалу студентами, аналізуючи епіграф до заняття і обговорюючи типові помилки.

Ціль даного заняття – це збагатити словниковий запас студентів, підвищити їх рівень грамотності, розвивати мислення.

Заняття завершується  підведенням загальних підсумків та оголошенням домашнього завдання.

Інструкційна картка до проведення

лекційного заняття № 5 (2 години)

Тема заняття: Складні випадки правопису великої букви

Мета проведення заняття:

Навчальна:

- вивчити складні випадки правопису великої букви;

- формувати правописні вміння;

- удосконалювати вміння вживати велику букву в писемному мовленні;

- знаходити і виправляти орфографічні помилки.

Розвивальна:

- розвивати пам’ять, увагу;

- розвивати мовленнєве мислення студентів;

- розвивати навчально-пізнавальну діяльність.

Виховна:

- виховувати ввічливість, взаємодопомогу і культуру поведінки;

- виховувати у студентів толерантність, повагу до рідної культури, історії й мови.

Внутрішньодисциплінарні зв’язки:

Орфографія: написання великої букви.

Синтаксис: речення, текст.

Лексикологія: ознайомлення з лексичним складом української мови.

Міждисциплінарні зв’язки:

Географія: написання великої букви в географічних назвах.

Топоніміка: ознайомлення з історією рідного міста.

Історія: написання великої літери в іменах історичних особистостей та назвах історичних подій.

Література: правила написання назв літературних творів.

Вид лекції: інтерактивна лекція-віртуальна екскурсія.

Матеріально-технічне оснащення заняття:

мультимедійний проектор, ноутбук, фотоілюстрації, таблиці.

Рекомендована література:

Основна:

1. Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 10-11 кл. середньої школи. 5-те вид. К: Вікторія, 2003. – 448 с.

2. Юшук І.П. Українська мова. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.

Допоміжна:

1. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. Харків: ВД «ШКОЛА», 2009. – 512 с.

2. Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний посібник. К.: Вища школа. – 2004.

Хід заняття

білгород-дністровський, слався, рідне місто,

там, де чорне море, де дністер-ріка.

білгород-дністровський сяє променисто,

білгород-дністровський хай живе в віках!

1. Організаційна частина заняття (8 хв):

1.1. Повідомлення теми, мети, епіграфу заняття.

1.2. Актуалізація опорних знань студентів:

1.2.1. Подумайте і скажіть, з якої пісні цей приспів? Хто автор слів? (вірш Павла Антонова «Білгород-Дністровських хай живе в віках», музику написав Ігор Пораденко)

1.2.2. Які почуття викликають у вас ці слова?

1.2.3. Подивіться уважно і скажіть, чи помітили ви помилки в написанні власних назв.

1.3. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні на занятті ми розглянемо складні випадки правопису великої букви і зможемо відредагувати наш епіграф.

2. Усвідомлення нових знань:

2.1. План лекції та її хронометраж :

2.1.1. Вступ (7 хв).

2.1.2. Складні випадки правопису великої букви (40 хв):

а) з великої літери пишеться кожне слово у словосполученні (20 хв);

б) з великої літери пишеться перше слово у словосполученні (20 хв).

3. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу (10 хв):

білгород-дністровський, слався, рідне місто,

там, де чорне море, де дністер-ріка.

білгород-дністровський сяє променисто,

білгород-дністровський хай живе в віках!

3.1. Розкажіть про складні випадки вживання великої букви на синтаксичній основі. Наведіть приклади.

3.2. Назвіть складні випадки вживання великої букви в географічних й топографічних назвах. Наведіть приклади.

4. Підведення підсумків заняття (10 хв).

5. Домашнє завдання (5 хв).

Зміст лекції

2.1.1. Вступ.

Слово викладача. Сьогодні у нас не просто лекція, а лекція-екскурсія. Ми будемо віртуально мандрувати вулицями нашого славного міста. Я бачу, що ви всі готові: конспекти відкриті, письмове приладдя на столах. Але починати подорож, на мою думку, не можна, не знаючи історії міста та тих видатних людей, які приїздили сюди чи тут проживали. Ви повинні відповісти на запитання, щоб ми змогли почати подорож. Запишемо відповіді на дошці.

Викладач читає запитання, а студент, який вийшов до дошки, записує відповіді, що йому підказує група.

1. Як до 1944 року називався Білгород-Дністровський? (Аккерман)

2. Славнозвісний генерал-майор, який був комендантом Аккерманської фортеці і брав її штурмом. (Михайло Кутузов)

3. Класик української літератури, автор соціально-побутової повісті «Кайдашева сім̕я», який відвідав наше місто і описав у повісті «Микола Джеря». (Іван Нечуй-Левицький)

4. Перший директор нашого технікуму. (Григорій Федорович Довгаль)

5. Боксер, чемпіон Олімпіади у Пекіні, володар Кубка Вела Баркера, віце-чемпіон світу. ( Василь Ломаченко)

6. Один з командирів "Правого сектора", який першим загинув смертю хоробрих 2 травня 2014 року в Одесі. Посмертно нагороджений орденом “За мужність III ступеня”, орденом "Народний герой України", медаллю “За жертовність та любов до України”. (Ігор Іванов)

Слово викладача. Чудово, що ви так багато знаєте. А тепер перейдемо до вивчення правил.

2.1.2. Складні випадки правопису великої букви:

а) з великої літери пишеться кожне слово у словосполученні.

Слово викладача. У вас на партах є листи А-4, на яких заготовки таблиць (Додаток 1, 2). Візміть, будь ласка, Додаток 1. В цю таблицю ви записуватимете, назви тих місць, де будемо зупинятися, а один з вас – на дошці.

Отже, почнемо нашу віртуальну екскурсію.

Так як ви студенти, то почнемо ми з нашого рідного технікуму.

Запишіть, будь ласка, його назву абревіатурою (БДМРПТ). Правило написання абревіатур таке:

Правило 1

Приклади

абревіатури, утворені з початкових букв власних і загальних імен

БДМРПТ, СБУ

Слово викладача. Скажіть, будь ласка, коли створений технікум.

Студент-дослідник. Технікум розпочав свою діяльність в 1945 році і є єдиним навчальним закладом І – ІІ рівня акредитації підготовки молодших спеціалістів для рибної галузі України.

Слово викладача. Ваш одногрупник вжив назву Україна, а як вона пишеться. Правило написання таке:

Правило 2

Приклади

у назвах держав, автономних територіальних одиниць

Україна, Держава Бахрейн, Республі-ка Болгарія, Князівство Монако

Слово викладача. А тепер пригадаємо, хто є гарантом державного суверенітету та територіальної цілісності України (Президент України Петро Олексійович Порошенко). Правила написання такі:

Правило 3

Приклади

у назвах найвищих державних посад та установ України

Президент України, Голова Верховної Ради України, Конституційний Суд України, Кабінет Міністрів України, 

але Генеральний прокурор України

Правило 4

Приклади

в індивідуальних іменах людей, по батькові, прізвищах, псевдонімах, прізвиськах

Петро Олексійович Порошенко, Марія-Тереза, Гулак-Артемовський, Володимир Мономах, Каменяр (І.Франко)

Слово викладача. Повернемося тепер до нашого краю. Пригадайте, будь ласка, як називається наш край (Південна Бессарабія). Правило написання таке:

Правило 5

Приклади

у географічних і топографічних власних назвах (крім службових слів та родових означень)

Південна Бессарабія, Близький Схід, Побужжя

Слово викладача. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Бессарабію.

Студент-краєзнавець. Бессарабія – історична область у східній частині Європи між річками Прут, Дністер і гирлом Дунаю та Чорним морем. Назва «Бессарабія» або «земля Бессараба» відома з кінця XV – початку XVI століття.

Слово викладача. Продовжимо далі мандрувати. Ви знаєте приказку, що всі дороги ведуть до Риму, а у нашому місті – до фортеці. Отже, ми прямуємо до фортеці, а наступна зупинка – це навчальний заклад, де навчають молодших медичних працівників (Білгород-Дністровське медичне училище).

І ось ми переходимо до вивчення складних випадків правопису великої літери лише у першому слові словосполучення. Візміть, будь ласка, Додаток 2.

Правило написання таке:

Правило 6

Приклади

у складених назвах заводів, фабрик, наукових та навчальних закладів, кінотеатрів, музеїв, театрів, парків, клубів тощо

Білгород-Дністровське медичне училище, Республіканське виробниче об’єднання „Поліграфкнига”, Десятий міжнародний з’їзд славістів, Державний музей українського образотворчого мистецтва, Київський будинок мод

Слово викладача. Йдучи по вулиці Незалежності, зліва бачимо прекрасний сквер. Як він називається? (Михайлівський сквер)

Правило написання таке:

Правило 7

Приклади

прикметники, утворені від власних особових назв за допомогою суфіксів -ів-, 

-їв-, -ов-, -ин-, -їн-; мають значення „імені когось”, „пам’яті когось”

Михайлівський сквер, Грінченків словник, Шевченкові поезії, Тичинине слово;

Шевченківська премія

Слово викладача. Від сквера прямо по вулиці ми прийшли до Білгород-Дністровської фортеці.

Пишеться за правилом 6.

Студент-краєзнавець. Білгород-Дністровська фортеця або Аккерманська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка XIIIXV століть. Будувалася майстром Федорком на залишках грецького міста Тіра.

Слово викладача. Від фортеці, йдучи понад Дністровським лиманом, ми побачимо пам'ятку археології національного значення.

Це – Скіфська могила.

Правило написання таке:

Правило 8

Приклади

у назвах пам’яток архітектури, замків, храмів, історичних подій, епох, війн, революцій, рухів, повстань, свят (зокрема релігійних), знаменних дат тощо

Скіфська могила, Велика французька революція, Софійський собор, Паризька комуна, День учителя, Великий піст, Теплого Олекси,  але День Перемоги, Свято Перемоги, День Незалежності України

Студент-краєзнавець. Скіфська могила у Білгороді-Дністровському – це кам'яна гробниця-склеп 4–3 століття до нашої ери, археологічна пам'ятка національного значення.

Слово викладача. В нашому місті є надзвичайно багато цікавих місць, але нам вже час повертатися. Тому ми підемо до зупинки «Порт» і автобусом «Богдан» приїдемо до технікуму.

Правило написання таке:

Правило 9

Приклади

у лапках назви художніх, музичних творів, наукових праць, газет, журналів, історичних пам’яток, літаків, автомобілів, виробів, продуктів тощо, які беруться в лапки

зупинка «Порт», автобус «Богдан», цукерки „Венеціанська ніч”, опера „Запорожець за Дунаєм”, газета „Вечірній Київ”, роман „Місто

Слово викладача. Закінчилася екскурсія, але не заняття. Отож продовжуємо.

3. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу (10 хв).

Слово викладача. Я обіцяла вам, що ми розглянемо складні випадки правопису великої букви і зможемо відредагувати наш епіграф. Давайте спробуємо:

білгород-дністровський, слався, рідне місто,

там, де чорне море, де дністер-ріка.

білгород-дністровський сяє променисто,

білгород-дністровський хай живе в віках!

3.1. Розкажіть про складні випадки вживання великої букви на синтаксичній основі. Наведіть приклади.

3.2. Назвіть складні випадки вживання великої букви в географічних й топографічних назвах. Наведіть приклади.

4. Підведення підсумків заняття (10 хв).

Слово викладача. Сьогодні ви гарно попрацювали. Дякую вам за активну участь в проведенні екскурсії, а тепер, будь ласка, продовжіть речення.

Рефлексія.

На занятті я дізнався…

зрозумів…

навчився…

найбільші труднощі я відчув…

я не вмів, а тепер умію…

5. Домашнє завдання (5 хв).

5.1. Опрацювати тему 7 «Вживання великої букви» с. 137 – 138 і записати правила, які не розглянули на занятті з підручника Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 10-11 кл. середньої школи. 5-те вид. К: Вікторія, 2003. – 448 с.

5.2. Виконати вправу 124 с. 138 з підручника Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 10-11 кл. середньої школи. 5-те вид. К: Вікторія, 2003. – 448 с.

5.3. Підготуватися до практичного заняття № 7.

Додаток 1

Складні випадки правопису великої букви

З великої літери пишеться кожне слово у словосполученні

Правила

Приклади

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 2

Складні випадки правопису великої букви

З великої літери пишеться перше слово у словосполученні

Правила

Приклади

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.