! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Конспект відкритого заняття з теми: ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА.

Опис документу:
Ми продовжуємо вивчення геометричної оптики і сьогодні розглянемо лінзи і способи побудови зображень за допомогою лінз. Щоб наочно розглянути характер проходження світлового променя через лінзу, скористаємося комп'ютерною програмою «ОПТИКА» («ФІЗІКУС», розробка Медіахауз)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Методична розробка відкритого заняття з предмету:

«Фізика» з темі
«ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА».

Викладач вищої категорії з предмету «Фізика» Соловйова Олена Юріївна.

м. Артемівськ, Донецька область, ДВНЗ «АКТІ»

Конспект відкритого заняття з теми:

«ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА. Лінзи. Головна оптична вісь. Оптичний центр. Побічні оптичні осі. Збираючи і розсіюючи лінзи. Головні фокуси і фокальні площини лінзи. Оптична сила лінзи. Побудова зображення крапки. Формула тонкої лінзи. Фотоапарат. Око, як оптична система. Мікроскоп. Астрономічна труба».

ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ: «ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА»

Лінзи. Головна оптична вісь. Оптичний центр. Побічні оптичні осі. Збираючи і розсіюючи лінзи. Головні фокуси і фокальні площини лінзи. Оптична сила лінзи. Побудова зображення предмету як сукупність крапок. Лінійне збільшення, одержуване за допомогою лінзи. Проекційний апарат. Фотографічний апарат. Око як оптична система. Точка зору. Відстань якнайкращого бачення. Мікроскоп. Астрономічна труба.

Тип заняття: лекція з інтенсивним зворотним зв'язком із застосуванням комп'ютерних програм.

Спосіб організації роботи: навчання в співпраці в групах

Цілі і задачі заняття:

Повчальна

Продовжити формування у студентів практичних навиків побудови зображень в лінзах і інтелектуальних умінь перенесення знань і прийомів розумової діяльності при рішенні задач різного рівня складності.

Повторити закони віддзеркалення і заломлення світла, розглянути види лінз, їх характеристики, закріпити матеріал за допомогою рішення задач, виконання віртуальної лабораторної роботи, перевірочних тестів, повторити вирази для розрахунку збільшення, що задається лінзою; розглянути практичне застосування законів геометричної оптики в побуті і техніці.

Розвиваюча

Розвивати у студентів пізнавальний інтерес, творчі здібності, самостійність;

Сприяти активізації пізнавальної діяльності студентів і розвитку позитивної мотивації навчання шляхом використовування переваг інтерактивних методів навчання.

Сформувати уміння використовувати закони геометричної оптики для пояснення простих оптичних явищ.

Забезпечити умови для подальшої диференціації і індивідуалізації процесу навчання на основі використовування особово–орієнтованих завдань.

Виховна

Виховувати уміння використовувати свій інтелект, раціонально використовувати свій час.

Сприяти розвитку комунікативних якостей особи в процесі парно-групової роботи над завданнями в групах.

Оцінюються:

Академічні успіхи (загальний висновок – успіх групи, індивідуальна робота над завданням – успіх кожного).

Успіхи в співпраці:

а) Взаємодопомога.

б) Уміння спільно вирішувати виниклу проблему.

в) Уміння робити сумісний висновок.

Необхідне обладнання для уроку: лінзи збираючи і розсіюючи, підзорна труба, лупа, фотоапарат, мікроскоп, обладнання комп'ютерної аудиторії.

СD «ФІЗІКУС» виробництво «Медіа хауз»

CD «TEACH PRO»

СD «ФІЗИКА» Garbuz-studio

CD Віртуальні лабораторні роботи по фізиці, «ФІЗІКОН»

ХІД ЗАНЯТТЯ:

I. Організаційний момент (5 хв.).

Перевірка присутніх на занятті, перевірка готовності групи до заняття, оголошення теми, мети і способу організації роботи в ході заняття, розподіл по групах.

Присутні на занятті студенти розподіляються по трьох групах:

експериментатори,

теоретики,

біологи;

вибираються керівники груп.

II. Перевірка знань (10 мін).

Фронтальне опитування:

Питання для фронтального опитування студентів:

1.Які основні закони геометричної оптики нам відомі?

2.Сформулюйте закон прямолінійного розповсюдження світла.

3.Сформулюйте закон віддзеркалення світла.

4.Сформулюйте закон заломлення світла.

5.Що показує показник заломлення світла?

В ході фронтального опитування викладач відзначає в контрольній карті, як активність кожного студента, так і активність групи.

Ш. Викладення нового матеріалу:

Викладач:

Ми продовжуємо вивчення геометричної оптики і сьогодні розглянемо лінзи і способи побудови зображень за допомогою лінз. Щоб наочно розглянути характер проходження світлового променя через лінзу, скористаємося комп'ютерною програмою «ОПТИКА» («ФІЗІКУС», розробка Медіахауз)

Перегляд програми; в ході перегляду викладач коментує те, що відбувається на моніторі, ставить питання студентам.

IV. Закріплення матеріалу, що вивчається:

Викладач:

Обґрунтовуючись розглянутим матеріалом ми зараз проведемо віртуальну лабораторну роботу з вивчення властивостей вбираючої лінзи.

Звіти по лабораторній роботі, які треба буде заповнити, лежать перед студентами

Виконання лабораторної роботи; викладач коментує лабораторну роботу, направляє дії студентів.

В ході віртуальної лабораторної роботи викладач відзначає в контрольній карті, як активність кожного студента, так і активність групи.

Викладач: Студенти різних груп одержали випереджаюче завдання і зараз

експериментатори визначають:

1. які із запропонованих лінз є вбираючими, а які – розсіючими;

2. яка фокусна відстань кожної розсіючої лінзи.

теоретики побудовою креслення і висновком за допомогою формули тонкої лінзи пояснюють

  1. чому вбираючі лінзи збільшують зображення;

  2. чому розсіючі лінзи зменшують зображення;

  3. чому зображення вікна на екрані виходить у фокусі.

біологи пояснюють, яке влаштоване людське око з точки зору оптики, і як за допомогою лінз допомогти людям з поганим зором.

В ході розгляду випереджаючого завдання викладач відзначає в контрольній карті, як активність кожного студента, так і активність групи.

Викладач: Ми знов звернемося до комп'ютерної програми, щоб розглянути випадки застосування лінз в різних оптичних приладах. Скористаємося добре відомою вам по попередніх заняттях програмою «TEACH PRO»

Перегляд програми: в ході перегляду викладач коментує те, що відбувається на моніторі, ставить питання студентам.

В ході перегляду викладач відзначає в контрольній карті, як активність кожного студента, так і активність групи.

Викладач: А зараз, підводячи підсумки нашого заняття, проведемо тест по темі «Геометрична оптика»

В ході тестування викладач відзначає в контрольній карті, як активність кожного студента, так і активність групи.

V. Підведення підсумків заняття, домашнє завдання.

Оцінювання роботи студентів проводиться згідно контрольній карті викладача, коментується; домашнє завдання дане в звітах по лабораторній роботі. Студенти отримують можливість до наступного заняття ще раз проглянути результати лабораторної роботи і використати їх для виконання одержаного домашнього завдання.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Творча робота – мінітвір на тему «ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ»

Одного разу в царстві Оптики зав'язалася суперечка між такими її представниками: Лупа, Підзорна Труба і Мікроскоп. Вони сперечалися між собою, хто з них кращий. Лупа говорила: «Я найдосвідченіша! Тому я головніший і потрібніший». Підзорна Труба сказала: «Ой, бабуся, ні, я важливіший, поступіться місцем молодому поколінню, Ви своє віджили». Лупа сказала: «Бач яка! І не подумаю!». У їх суперечку втрутився мікроскоп: «Дівчата, не сваріться. Я найголовніший і найпотрібніший – адже я чоловік! І взагалі замовкнете, сьогодні не Восьме Марта!»

І так сперечалися вони дві години, але так і не розібралися, хто з них найголовніший. Але тут їм прийшла на допомогу сама повелителька королівства – Оптика. Вона сказала, що кожний з них по-своєму важливий і дуже потрібен людині. Для ясності оптика пояснила: «Ти, Лупа, потрібна людині для того, щоб трохи краще розглянути який-небудь предмет, побачити його в збільшеному вигляді. Ти, Підзорна Труба, потрібна для того людині, щоб він міг бачити не тільки те, що відбувається поряд, але і на відстані! А ти, Мікроскоп, потрібен для докладнішого вивчення будови предмету. Отже, діточки, ви потрібні людині, і не можна визначити, хто з вас потрібніший!» От так королева Оптика припинила суперечку оптичних приладів.

Програмне забезпечення .

Короткі характеристики основних програмних продуктів, рекомендованих до використовування у викладанні шкільних курсів фізики і астрономії.

1. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ «Фізика для абітурієнтів», розроблений для учнів старших класів, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів перших курсів.

Диск містить теоретичний матеріал, який відповідає шкільній програмі, ілюстрації, малюнки, схеми, мультимедійні елементи, практикуми по темам із розбором розв’язування задач. ППЗ призначений для комп’ютерної підтримки проведення уроків фізики, лекцій по фізиці та зорієнтований на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів та абітурієнтів, які навчаються на підготовчих курсах. Може плідно використовуватись вчителями та викладачами при проведенні уроків та лекцій з використанням мультимедійного проектора, інтерактивної дошки та для самостійної роботи.

Фірма «ATLANTIC project» Київ, 2009

2. КОМП'ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС - МІКРО.

Комп'ютерний вимірювальний комплекс дозволяє використовувати комп'ютер, що є в кабінеті фізики, для проведення демонстраційного експерименту або робіт практикуму.

У набір входить електронний вимірювальний блок, датчики температури, тиску, вогкості, провідності, іонізуючих випромінювань, числа оборотів і кута повороту, фотоелемент, мікрофон, а також додаткове устаткування для проведення різноманітних експериментів. Інформація з датчиків автоматично обробляється і демонструється на екрані монітора в зручній для учнів формі.

Комп'ютерний вимірювальний комплекс дозволяє проводити численні експерименти по різних темах курсу. Так, наприклад, в методичному посібнику з теми “Механіка” представлений докладний опис 17 експериментів для 7-10 класів.

Фірма “Снарк”

109280, Москва, вул. Автозаводська, 16

тел. 277-22-74.

snark@corbina.ru

  3. ЖИВА ФІЗИКА.

Програма є середовищем, в якій школярі можуть проводити моделювання фізичних експериментів. За допомогою представленого в “лабораторній шафі” устаткування і матеріалів можливе моделювання різноманітних процесів по таких темах як механіка, електрика і магнетизм. Сучасний обчислювальний апарат, засоби анімації, численні допоміжні функції роблятьЖиву фізику” зручним і могутнім інструментом викладання фізики в школах.

Програма забезпечена довідковою допомогою для вчителя, що містить всі необхідні відомості про установку і інструментарій програми, про способи розробки і проведення експериментів.

У УМЛ фізики МІПКРО в рамках курсової системи підвищення кваліфікації працює модуль по навчанню роботі в середовищі “Жива фізика”.

Інститут нових технологій в освіті (ІНТ) – Москва,

вул. Н. Радіщевськая, д. 10

тел. 915-13-94, 915-62-96.

  4. ВІДКРИТА ФІЗИКА 1.0 (ЧАСТИНИ I І II)

Повний мультимедіа курс фізики для Windows 3.1X/95/NT на двох CD.

У першу частину курсу, яка містить 34 комп'ютерні експерименти, 11 відеозаписів фізичних експериментів і 1 година звукових пояснень ввійшли наступні розділи: механіка, термодинаміка і механічні коливання і хвилі. До другої частини курсу увійшли розділи: електрика і магнетизм, оптика, атомна і квантова фізика.

Курс рекомендується для класів з розширеним і поглибленим викладанням фізики. Курс складається з модулів - комп'ютерних експериментів. Для кожного експерименту представлені: комп'ютерна анімація, графіки, чисельні результати. Змінюючи параметри і спостерігаючи результат комп'ютерного експерименту, учень може провести інтерактивне фізичне дослідження по кожному експерименту. Відеозаписи роблять курс привабливішим і допоможуть зробити заняття живими і цікавими. Вельми корисні питання або задачі. супроводжуючі кожен експеримент Учень може ввести в комп'ютер свою відповідь і перевірити себе.

000 "ФІЗІКОН"

РФ, Московська обл., 141 700, Долгопрудний-1, а/я 59

Тел/Факс (095) 408-77-72 (Москва)

soft@physicon.ru

http://www.physicon.ru

5. РЕПЕТИТОР ПІСЛЯ ФІЗИКА КИРИЛА І МЕФОДІЯ

на одному CD

Учбовий матеріал представлений у вигляді тестів. У “Репетитор” ввійшли питання, що найчастіше зустрічаються в екзаменаційних квитках на вступних іспитах до Вузів.

Містить близько 1200 питань і завдань з докладними відповідями. Рекомендується для тих, хто поступає до ВУЗів.

“Кирило і Мефодій”

http://www.km.ru

  6. “1С: РЕПЕТИТОР. ФІЗИКА” (ВЕРСІЯ 1,5)

на одному CD

Інтерактивний курс навчання, висловлені основи наступних тим: механіка, молекулярна фізика, електрика і магнетизм, оптика, теорія відносності і квантова механіка.

Містить 300 ілюстрацій, 100 відеофрагментів і анімацій, 70 інтерактивних моделей, а також близько 300 тестів і задач по всіх перерахованих розділах. Включені довідкові матеріали: основні формули по фізиці і математиці, система фізичних одиниць, фундаментальні фізичні постійні, біографічні відомості про видатних учених, істотних, що внесли, внесок у розвиток фізики.

Фірма “1С”

123056, Москва, а/я 64

тел. 737-92-57,

Вул. Селезневська, 21, тіл. 253-08-27, 253-62-49.

hline@1c.ru

  7.REDSHIFT –3. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ПО АСТРОНОМІЇ

на одному CD

Унікальна астрономічна енциклопедія, яка володіє наступними можливостями:

Можна вибрати час і місце спостереження будь-яких небесних тіл – як у минулому, так і в майбутньому 9в інтервалі 15 000 років), як в межах Сонячної системи, так і поза нею.

Використовуючи відеозапис можна відобразити рух небесних тіл, схід сонця на Юпітері або нескінченне глибоке зоряне небо, а також записати свою власну подорож в космосі.

Повнокольорова реалістична графіка дозволяє побачити детальні зображення всіх планет, а також галактик і туманностей і Чумацького Шляху.

Програма містить дані об 700 малих планет і астероїдів, 1500 комет, 1 мільйоні зірок, квазарів, “чорних дір” і тисячу інших вражаючих об'єктів, відомості про десятки космічних дослідницьких апаратах, докладні карти поверхонь Місяця, Марса, Венери і Землі.

Компанія “Новий диск”

107005, Москва, а/я 42

тел/факс 147-13-38

cdguide@cominf.msk.su

  8.Physics Education Technology

Більше ніж півсотні моделей фізичних моделей на ява та флеш

Основі електроніки

Програма для моделювання ланцюгів постійного та змінного струмів. Для вимірювання використовуються віртуальні мультиметр та осцилограф. Реалізовано псування деталей при неправильному вмиканні. Може використовуватися у середній школі з 7 по 11 клас. Встановлення не потребує, достатньо розпакувати.

Molecular Structure of the Substance

Невеликий курс, що знайомить з основами молекулярної фізики

Хвильова оптика на комп’ютері

9.Активна фізика

PhysicsLab

Збірник фізичних експериментів

АС Electronics

Виробник Crescent Multimedia http://www.crescent-multimedia.com/. Зроблено у авторському середовищі Macromedia Authorware. У демонстраційній версії доступні перші дві уроки тими «Змінний струм» в яких розповідається про використання та генерацію змінного струму.

ElectroM

У результати спроби створити конструктор електричних схем постійного струму в якому б можна було переходити від схемного зображення до тривимірного. Програма не розвивається, on-line підтримки нема, зображення низької якості.

DC Electronics

Виробник Crescent Multimedia http://www.crescent-multimedia.com/. Зроблено у авторському середовищі Macromedia Authorware. У демонстраційній версії доступні перші п’ять уроків в яких розповідається про будову атома, явища електростатики та дається загальне уявлення про електричний струм. Уроки складаються зі слайдів, на слайдах малюнки, анімації. У кінці шкірного уроку та модуля передбачено тестування.

JSLSOFT Optics Lab

Моделювання явищ геометричної оптики: відбивання, заломлення, призми, лінзи та дзеркала.

Список літератури

  1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. і др. “Нові педагогічні і інформаційні технології в системі освіти.-- М.: Видавничий центр “Академія”, 1999.

  2. Юдін В.В. Педагогічна технологія. - Ярославль, 1997

  3. Атутов П.Р. Технологія сучасної освіти / Педагогіка. 1996 — №2

  4. Гузєєв В. В. Освітня технологія: від прийому до філософії. М.: Вересень, 1996. /бібліотека журналу “Директор школи”/

  5. Еноховіч А.С. Довідник по фізиці. – М.: Освіта, 1990.

  6. Фізика-10. /Під ред. Пінського А.А. – М.: Освіта, 1999.

  7. Орлов В.А. Шкільний курс фізики: тести і завдання. – М.: Школа-Прес, 1996.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інноваційна методика творчо-пізнавальної діяльності особистості: «Rory’s Story Cubes» »
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись