Конспект уроку "Значущі частини слова. Вимова і написання префіксів з-, с-, роз-, без-".

Опис документу:
Мета: удосконалити знання учнів про спільнокореневі слова і про значущі частини слова;закріпити знання учнів про будову слова; знаходити вивчені орфограми та пояснювати їх за допомогою правил; виправляти орфографічні помилки на вивчені правила; розвивати увагу,мислення; виховувати пізнавальний інтерес учнів до рідної мови.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Українська мова 5 клас

Тема. Значущі частини слова. Вимова і написання префіксів з-, с-, роз-, без-.(сайд1)

Мета: удосконалити знання учнів про спільнокореневі слова і про значущі частини слова;закріпити знання учнів про будову слова; знаходити вивчені орфограми та пояснювати їх за допомогою правил; виправляти орфографічні помилки на вивчені правила; розвивати увагу,мислення; виховувати пізнавальний інтерес учнів до рідної мови.

Обладнання: інтерактивна дошка, підручник.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашньої роботи

2.Бесіда.(слайд2)

- Що називається закінченням?

- Що таке основа слова?

- Що таке префікс?

- Що таке суфікс?

- Чим відрізняються спільнокореневі слова від форм слова?

- Коли пишеться префікс с- ,а коли з- ?

- Чи існують в українській мові префікси рос-, бес-?

-А які префікси є в українській мові?

3. Давайте перевіримо (слайд 3)

Закінчення – це змінна частина слова. Воно виражає граматичне значення слова і слугує для зв’язку слів у словосполученні і реченні.

Основа слова - це все слово без закінчення.

Префікс – це частина слова, що стоїть перед коренем. За допомогою префікса творяться нові слова і форми слова.

Суфікс – це частина слова, що стоїть після кореня. За допомогою суфікса творяться нові слова і форми слова.

Префікс С- пишеться перед буквами К,П,Т,Ф,Х (кафе,птах), у всіх інших словах пишеться префікс З-

В українській мові не існує префіксів рос-, бес-, а тільки роз-, без-.

ІІ. Повідомення теми і мети уроку

ІІІ. Опрацювання навчального матеріау

1.Робота біля дошки і в зошитах (слайд4)

Прочитайте, правильно наголошуючи слова. Згрупуйте слова у два стовпчики. У перший запишіть форми того самого слова, у другий — спільнокореневі слова. Позначте корінь у всіх словах.

Старий, читати, читанка, старого, читач, прочитати, старому, перечитувати, старим, читальня, на старому, дочитати, вчитуватися, старими, старих, зачитуватися, чи­тацький.

2. Давайте перевіримо (слайд 5)

 • Старий

 • старого

 • старому

 • старим

 • на старому

 • старими

 • старих

 • Читати

 • читанка

 • читач

 • прочитати

 • перечитувати

 • читальня

 • дочитати

 • вчитуватися

 • зачитуватися

 • читацький.

Зарядка для очей (слайд 6)

3. С Спишіть, вставяючи префікс з-(зі-) чи с- (сайд 7)

пиш..шити, ..рушити, ..кликати, ..берегти, ..терти, ..долати, ..пиляти, ..чистити, ..плутати, ..сихатися, ..бігти, ..купатися.

..текти, ..горіти, ..пустити, ..хотіти, ..мерзнути, ..жухнути, ..пекти, ..розуміти, ..в'язати, ..тліти, ..гнити, ..щулитися, ..в'янути, ..йти, ..ліпити, ..носити, ..жати, ..скочити, ..м'яти.

4. Давайте превіримо (слайд 8)

Зшити, зрушити, скликати, зберегти,стерти, здолати, спиляти, зчистити,сплутати, зсихатися, збігти, скупатися,стекти, згоріти, спустити,схотіти, змерзнути, зжухнути, спекти, зрозуміти, зв'язати, стліти, згнити, зіщулитися, зів'янути, зійти,зліпити, зносити, зжати, зіскочити, зім'яти.

5. Гра «"Ремонт" слів». (слайд 9)
«Відремонтуйте» слова, вставивши пропущені літери.

Бе..шовний, ..вити, бе..страшний, ..лити, ..падати, ..цілити, бе..захисний, ро..ступитися, ро..зутися, бе..пека, ро..жалобити, ..хилитися, ..чистити, ..кувати, ро ..шукати, бе..кінечний, бе..пам’ятний, ро..чарований, бе..болісний, ро..щебетатися, бе..зоряний, ро..щеплений, бе..сумнівний, бе..жалісний, ро..чинний, бе..змістовний, ро..зявлений.

6. Давайте перевіримо(слайд 10)

Безшовний, звити, безстрашний, злити, спадати, зцілити, беззахисний, розступитися, роззутися, безпека, розжалобити, схилитися, зчистити, скувати, ро зшукати, безкінечний, безпам’ятний, розчарований, безболісний, розщебетатися, беззоряний, розщеплений, безсумнівний, безжалісний, розчинний, беззмістовний, роззявлений

7. Подані слова перепишіть і розберіть за будовою.(сайд11)

 • Задніпровський, передосінній, навушник, беззмістовний, розз'єднання, післягрозовий, прочитають,підберезовики.

8. Давайте перевіримо (сайд12)

 • Задніпровський, передосінній, навушник, беззмістовний, розз'єднання, післягрозовий, прочитають,підберезовики.

Зарядка для очей (слайд 13)

9. Від поданих слів утворіть нові слова з префіксом з-(зі-) або с-. Утворені слова запишіть у дві колонки.(сайд14)

Класти, вести, хвалити, куштувати, кривдити, повзти, клеїти, різати, худнути, міряти, темніти, пуститися, лити, важити, творити, косити, садити, ховати, горіти, міряти, дути, формулювати, чіпляти, різати, терти, ламати, варити, планувати, найти, бігати, будити, кріпити.

10. Давайте перевіримо (сайд15)

 • Скласти, схвалити, скуштувати, скривдити, склеїти, схуднути, стемніти, спуститися, створити,

скосити, садити, сховати, сформулювати, стерти, спланувати, скріпити.

 • Звести, зповзти, зрізати, зміряти, злити, зважити, згоріти, зміряти, здути, зчіпляти, зрізати, зламати, зварити, знайти, збігати, збудити.

11. Завдання: перекласти українською мовою, виділити префік­си. При потребі скористатися перекладним словником. (слайд16)

Саша рассматривал своє семечко и не мог налюбоваться им. Он с радостью думал над тем, когда он безошибочно прочитает напамять 20 страниц. Эта мысль очень радовала его. К сожалению, мальчик не знал, что начать необходимо именно с себя. Бесспорно, это так.

(По А. Погорельскому.)

12. Давайте перевіримо (сайд17)

Сашко роздивлявся своє насіннячко і не міг намилуватися ним. Він з радістю думав над тим , коли він безпомилково прочитає напам’ять 20 сторінок. Ця думка дуже радувала його На жаль, хлопчик не знав, що почати необхідно саме з себе. Безперечно,це так.

13. Гра «Вижени помилку».

У книгу вскочила безголова Помилка і скоїла багато лиха. Вам необхідно знайти цю лиходійку і вигнати її з краї­ни «Орфографії».(слайд 18)

Давно помічено, що різні квітки роскривають й закривають свої пилюстки в певний час. Та якщо, вам, зпало на думку зтворити квітковий годинник, будте обережні. Серед квіток є й такі які можут нанівець свести вашу затію.

Зкажімо, тирлич висняний. Сонячьного ранку він ростулив свою роскішну синю квітку. Набігла хмарка, і бизсовісна квіт­ка почала сгортати пилюстки. Як тільки хмара посунула далі й сонячьні промині торкнулися раслини, беспринципна квітка знов роскрилася.

(За А. Давидовим.)

15. Давайте перевіримо (сайд 19)

Давно помічено, що різні квітки розкривають й закривають свої пелюстки в певний час. Та якщо, вам, спало на думку створити квітковий годинник, будьте обережні. Серед квіток є й такі, які можут нанівець звести вашу затію.

Скажімо, тирлич весняний. Сонячного ранку він розтулив свою розкішну синю квітку. Набігла хмарка, і безсовісна квітка почала згортати пелюстки. Як тільки хмара посунула далі й сонячні промені торкнулися рослини, безпринципна квітка знов розкрилася.

(За А. Давидовим.)

ІV. Домашнє завдання (сайд 20)

Підготуватися до контрольної роботи

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
0
міс.
3
0
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!