Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Конспект уроку з української мови в 10 класі "Стилістичні засоби словотвору"

Українська мова

Для кого: 10 Клас

20.09.2018

3511

208

0

Опис документу:
Розробка уроку української мови в 10 класі має на меті закріпити раніше засвоєні знання учнів про значущі частини слова, вміння виділяти значущі частини слова, добирати спільнокореневі слова, утворювати форми слова; навчити застосовувати набуті знання на практиці;
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок української мови.

10 клас

Тема: Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.

Мета: закріпити раніше засвоєні знання учнів про значущі частини слова, вміння виділяти значущі частини слова, добирати спільнокореневі слова, утворювати форми слова; навчити застосовувати набуті знання на практиці;

розвивати творче і логічне мислення, пізнавальну активність учнів, уяву, уміння узагальнювати й систематизувати вивчений матеріал, підвищувати мовну й мовленнєву культуру, збагачувати та уточнювати словниковий запас учнів;

виховувати в учнів бажання працювати за покликанням; бажання приносити користь своїй країні.

Тип уроку: урок закріплення і застосування набутих знань, умінь і навичок.

Методи уроку: аналіз тексту, аналіз мовних явищ, тренувальні вправи.

Обладнання: кросворд, текст, роздатковий матеріал, оціночні листи.

Хід уроку

І. Організаційний момент. Емоційне налаштування учнів. «Спіймай мій настрій»

Дітям пропонується попрацювати в парі, виконуючи дії, які називає викладач.

Доброго ранку! Усміхніться, „зніміть” усмішку зі свого обличчя долонею та „подаруйте” своєму сусідові. „Прийміть” усмішку, „прикрасьте” нею своє обличчя.

Якщо посміхнутися перехожому - він посміхнеться у відповідь. Якщо посміхнутися небу та сонцю - розійдуться хмари. Якщо посміхнутися Всесвіту - трапиться щось казкове. Давайте посміхнемося губами, очима, долонями, серцями. І в такому позитивному настрої почнемо наш урок.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Викладач: Сьогодні урок розпочнемо з притчі. Послухайте, будь-ласка.

Коли синові виповнилось дванадцять років, батько дав йому нову лопату і сказав:

Іди, синку, в поле, виміряй ділянку площею сто ступенів уздовж та сто впоперек і перекопай.

Пішов син у поле, виміряв діляночку і став копати. Але копати він ще не вмів. Спочатку було важко, поки пристосувався копати.

У кінці робота пішла все краще й краще. Але коли син устромив лопату в землю, щоб перевернути останню жменю ґрунту, лопата зламалася.

Повернувся син додому, а на душі неспокійно: що скаже батько про зламану лопату?

Пробачте мені, батьку, — сказав син. Я зробив утрату в господарстві. Лопата зламалась.

А копати ти навчився? Копати тобі в кінці роботи було легше чи важче?

Я навчився копати. У кінці роботи мені копати було легше, ніж спочатку.

Тоді я гадаю, ти не загубив, а знайшов.

Що ж я знайшов, батьку?

А як ви гадаєте, діти, що знайшов хлопець?

(відповіді учнів: досвід, знання…)

Тож сьогодні ми спробуємо дати відповідь: Коли у людини з'являється бажання працювати?, та ще повторимо і узагальнимо все, що ви знаєте про морфологічну будову слова, зупинимось на способах творення слів.

Відкрийте зошити, запишіть число та тему уроку. Підпишіть оціночні листи.

ІII. Актуалізація опорних знань учнів. Групова робота.

Кожна група отримує кросворд з поняттями, пов’язаними з темою уроку. Протягом 3 хвилин самостійно працює над розв’язанням завдань. Група, яка справилась із завданням найшвидше та правильно, отримує наліпки в оціночний лист.

Кросворд

4с

у

ф

і

к

с

3м

п

о

і

2о

р

л

с

ф

ь

1з

а

к

і

н

ч

е

н

н

я

о

м

о

в

и

5к

о

р

і

н

ь

а

о

6п

р

е

ф

і

к

с

е

н

е

7с

л

о

в

о

т

в

і

р

і

По горизонталі:

По вертикалі:

1. змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення.

4. значуща частина слова, що стоїть після кореня

5. спільна частина споріднених слів

6. морфема, що стоїть перед коренем

7. розділ мовознавства, що вивчає структуру слів і способи їх творення

2. частина слова без закінчення

3. значущі частини слова

4. слова, які мають однаковий корінь, але різне лексичне значення

Аналіз виконання завдання.

Додаткові питання (за правильні відповіді на додаткові питання – наліпки):

 • Закінчення. Чи всі слова мають закінчення? Які слова закінчення не мають? Яке закінчення в слові «кінь»? Яке закінчення в слові «поні»?

 • Основа. Які види основ ви знаєте? (похідна та непохідна). Наведіть приклади.

 • Чи є спільнокореневими слова кора та коріння? Чому?

IV. Відтворення, закріплення та застосування отриманих раніше знань.

Практична робота ,,Дослідження тексту "

1) Текст читає підготовлений учень.

Послухайте текст. Придумайте заголовок. (Джерело щастя)

Про що розповідається в тексті.

2) До якого стилю належить текст? (публіцистичний стиль).

Доведіть (відповіді учнів).

(основне покликання публіцистики — вплинути на громадську думку.

Це виписки із листів Василя Сухомлинського до сина).

- Які ще стилі мовлення ви знаєте? Дайте коротку характеристику.

3) Як ви розумієте вислів:

Знайти своє покликання, утвердитися в ньому — це і є джерело щастя" (1 абзац, останнє речення)

4) Поясніть лексичне значення слова щастя? (Ща́стя — психоемоційний стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості.)

Як ви розумієте щастя?

5) Робота в групах. Групи с парними номерами виконує завдання 1 варіанту, групи з непарними номерами – завдання ІІ варіанту.

I в. - підібрати епітети до слова щастя з префіксом без -; (безмежне, беззаперечне, бездонне, безхмарне…) Складіть 2 речення. В одному використайте слово щастя без епітета, а в другому з одним із придуманих вами епітетом.

II в. –підібрати епітети до слова щастя з префіксом не- (нескінченне, невимовне, неочікуване, недовге, несподіване, неможливе, ненадійне…) Складіть 2 речення. В одному використайте слово щастя без епітета, а в другому з одним із придуманих вами епітетом.

6) Проблемне питання:

- Подумайте, на що вказують дані префікси.

(без- відсутність або незліченність чогось,

не- позначає заперечення чогось).

- Для якого стилю мовлення характерно вживання епітетів (художній стиль).

7) Знайдіть в тексті (II абзац) слово з префіксом пре-, випишіть і розберіть за будовою.

Пре-крас-н-е

В яких випадках вживається префікс пре- ? (вказує на збільшену ознаку)

Придумайте свої приклади з префіксом пре-.

Яким способом утворені ці слова? (префіксальним)

8) А пригадайте, коли в словах пишуться префікси при- та прі- ?

(при- вживається для передачі наближення, приєднання, частковості чи результату дії;

прі- вживається тільки в трьох словах: прірва, прізвисько, прізвище).

9) В українській мові є багато слів, які вживаються з суфіксами пестливості або здрібнілості. Які це суфікси?

-оньк- , -еньк- , -есеньк-

Знайдіть слово з суфіксом пестливості (І абзац)

маленький

Розберіть це слово за складом. Від якої твірної основи утворилося слово маленький?

Яким способом утворилося слово маленький? (суфіксальним)

10) Доберіть по 5-7 слів із суфіксами, що мають зменшувально-пестливе значення.

- Для якого стилю мовлення характерно наявність таких слів?

11) Знайдіть у тексті слова із суфіксом –анн (покликання, знання)

- Яке значення мають ці слова? (абстрактне, узагальнене значення)

- Для якого стилю мовлення характерно вживання таких слів? (науковий, публіцистичний)

- Які ще суфікси допомагають нам утворювати абстрактні поняття? (-ість, -ство, -цтво, -енн, -ізм…)

- Подивіться таблицю, знайдіть приклади, які б ілюстрували ваші твердження.

12) Виконання вправи №134. Запишіть подані слова у дві колонки (характерні для художнього стилю та характерні для наукового стилю). Звертаємо увагу перш за все на суфікси.

13) Прочитайте друге речення 1 абзацу.

Без любові до праці, без самовиховання цей маленький паросток може засохнути на пні.

- Розберіть за будовою слово «самовиховання». Як утворилося слово самовиховання? (складання основ) Як ви розумієте це слово?

- Розберіть за будовою слово: «засохнути»

Підберіть за цією схемою слова із тексту (III абзац) .

(утверджувати, створювати, заучувати) Якою частиною мови є ці слова?

Яка особливість інфінітива? (це особлива форма дієслова, що не має закінчення (бо незмінна), має суфікси –ти, -ть.

- Розберіть за складом слово «створювати»

Поясніть правопис префікса с- у слові створювати?

(префікс с пишемо, якщо корінь починається с букв к, п, т, ф, х)

14) У третьому абзаці в останньому реченні знайдіть слово, яке утворилося за допомогою префікса і суфікса (найпростішою)

Яким способом утворилося слово? (суфіксально-префіксальним)

Яка це частина мови?

Визначити ступінь порівняння?

15) Поясніть, як ви розумієте останнє речення в III абзаці? Ніколи не гребуй найпростішою, найбільш „чорною", „брудною" працею — з неї починається творчість.

16) А які ще способи словотвору ми з вами не назвали?

а) Безафіксний (відкидання значущих частин) — це спосіб творення слів шляхом укорочення твірного слова:

зелень —зелений

велич — великий

біг — бігти

б) Постфіксальний спосіб творення слів (шляхом приєднання до твірної основи словотворчих постфіксів)

битися — бити

в) морфолого-синтаксичний спосіб (перехід слова з однієї частини мови в іншу): мати, операційна

г) лексико-синтаксичний спосіб (творення нових слів шляхом переосмислення уже існуючих)

листопад (місяць) Листопад (прізвище)

ткач (назва роботи за фахом) Ткач (прізвище)

V. Узагальнення вивченого. Тестове завдання.

VІ. «Мікрофон»

Передаючи мікрофон, дайте коротку відповідь на запитання:

- Як треба працювати, щоб робота приносила користь?

- Коли у людини з'являється бажання працювати?

VІІ. Рефлексія.

Інтерактивна вправа «Цікаво». Пропоную глянути на наш сьогоднішній урок вашими очима, оцінити його цінність, використавши таблицю.

ПЛЮС

МІНУС

ЦІКАВО

Назвіть все, що сподобалось: інформація, форми роботи, які викликали позитивні емоції і можуть бути корисними.

Назвіть все, що не сподобалось, здалося нудним, незрозумілим, марним для мене.

Назвіть усі цікаві факти, що ще хотілось би довідатись з даної теми, які питання є до викладача?

Фразу можна почати словами:

 • Я сьогодні довідався;

 • Було цікаво…

 • Я навчився…

 • Я зміг…

 • Мені схотілося…

Фразу можна почати словами:

 • Було важко…

 • Я виконував завдання, але…

 • Я зрозумів, що…

 • Було нудно, бо…

Фразу можна почати словами:

 • Було б цікаво…

 • Я зрозумів, що…

 • Тепер я можу…

 • У мене вийшло…

VІІІ. Домашнє завдання.

 1. Стаття в газету «Моя майбутня професія».

 2. Повторити матеріал, підготуватися до контрольної роботи за темою.

ІХ. Підсумок уроку. Оцінювання.

Дякую всім за роботу. Здайте оціночні листки, ви всі отримаєте оцінки за роботу на уроці відповідно до ваших досягнень.

ДОДАТОК

Покликання - це мален...кий паросток таланту що перетворює...ся на міцне, могутнє дер...во на благодатному грунті прац...витості. Без любові до праці, без самовиховання цей мален...кий паросток може засохнути на пні. Знайти своє покликання, утвердитися в ньому - це і є джерело щастя.

Якщо людина закохана у свою працю, вона прагне, щоб і в самому трудовому процесі і в його наслідках було щось прекрасне. Утверджувати в собі покликання - це значить щось робити, щось створювати, а не заучувати готові істини, не копирсатися у своїх почуттях, намагаючись знайти відповідь на запитання: «Чи подобається мені ця праця чи ні?» Подобається людині те, у що вона вклала частинку власної душі, - це найголовніше. Ще раз раджу тобі: ніколи не гребуй найпростішою, найбільш «чорною», «брудною» працею - з неї починається творчість.

Праця і Людина, Людина і Праця - ось мати і батько всіх істин. Лиш тим людина дорожитиме все своє життя, що далося їй дорогою ціною. Любов до праці не витягнеш із кишені і не вкладеш в руки маленькій людині. Це скарб, який треба добувати працею і тільки працею.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.