Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

Конспект уроку з української мови " Узагальнення та систематизація знань з теми " Будова слова. Орфографія. Розбір слова за будовою""

Українська мова

Для кого: 6 Клас

11.02.2019

5335

554

0

Опис документу:
Даний конспект містить матеріли для систематизації знань учнів з теми, розвиває творчі вміння використання основи слова і значущих частин слова для створення нових слів, їх форм, а також під час побудови діалогічних і монологічних висловлювань; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховує в учнів любов до природи.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Конспект уроку в 6 класі

«УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З РОЗДІЛУ «БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ. РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ»


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про основу і значущі частини слова, сприяти зміцненню навичок їх виділення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити частини слова і виділяти основу, визначати їх ролі у словах; розвивати творчі вміння використання основи слова і значущих частин слова для створення нових слів, їх форм, а також під час побудови діалогічних і монологічних висловлювань; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, сприяти розвитку знань про лікарські рослини і їх значення в житті людини.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів (у тому числі й власне українських), прислів'їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слововживання.
Тип уроку: узагальнення і систематизації вивченого.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.
Оголошення епіграфа уроку і робота з ним
Любить людей
мене навчала мати
рідну землю,
що б там не було. А. Малишко
ІІІ. Узагальнення і систематизація теоретичних положень теми. Експрес-опитування (з метою формування цілісної системи знань учнів з розділу «Будова слова. Орфографія»)
1. Які ви знаєте значущі частини слова?
2. Дати визначення значущим частинам слова, що стоять: а) перед коренем; б) після кореня; в) у кінці слова.
3. Для чого людині необхідні знання про значущі частини слова?
4. Чи завжди слова з однаковим коренем є спільнокореневими?
5. Що є спільною частиною споріднених слів? Навести приклади.
6. Яке значення має закінчення у слові? Що воно виражає?
7. Які суфікси надають слову зменшено-пестливого значення. Навести приклади.
8. З'ясувати поняття: змінні і незмінні слова. У чому їх відмінність?
9. За допомогою чого може змінюватися форма слова?

10. Назвати умови, за яких вживаються префікси пре-, при-, прі-.
11. Яка з вивчених орфограм здається вам найважчою? Чому?
IV. Виконання вправ і завдань на застосування узагальнювальних правил
Спостереження над мовним матеріалом
► Прочитати уважно текст. Чого він навчає нас? Чи були у вас ситуації неприємного і приємного спілкування з людьми? Поділитися спогадами зі своїми однокласниками.
ДОБРЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ
Чи помічали ви коли-небудь, скільки приємного або неприємного у нашому житті безпосередньо чи опосередковано залежить від стосунків між людьми, які нас оточують? Крім хвороб, каліцтва, смерті, стихійного лиха тощо, більшість подій, які ми сприймаємо як радістьвбо нещастя, беруть свій початок у взаєминах між людьми.
Людей, з якими ми спілкуємось, аж ніяк не можна назвати щодо нас нейтральними. Одні ставляться до нас з більшою або меншою прихильністю, інші — неприязно...
Отже, більшість наших почуттів іде від спілкування з людьми. І в цьому вся річ.
Пообіцяймо собі, що зробимо все, аби наше ставлення до людей було якнайкращим. Коли в нас будуть друзі та знайомі, з якими ми перебуватимемо в добрих стосунках, яких любитимемо і які любитимуть нас, це стане джерелом нашого внутрішнього задоволення, а також сприятиме створенню нормальної атмосфери і товариських взаємостосунків (За І. Томаном).
► Виписати виділені слова. Дібрати до них спільнокореневі. Розібрати
за будовою. Пояснити орфограми.
Розбір слів за будовою
► Виконати морфемний аналіз слів.
' Співчуття, займенник, суцвіття, прізвище, сутінки, перегляд, знесилитися, розрізнення, запрошення, підвіконня, призвичаїтися, перейти, прекрасний, навесні, прізвисько, відімкнути.
► Скласти 3-4 речення на шкільну тематику. Порівняти з реченнями
своїх однокласників. Визначити, чиї речення найкращі,
Самостійна робота за варіантами
Варіант 1
1. Дібрати до поданих слів форму або спільнокореневе слово, щоб відбулося чергування. Пояснити орфограму.
Захід, рів, рішучість, радісно, робітник, лебідь, вечір, джміль, вісім, шістнадцять, гість.
2. Вставити пропущені літери. Обґрунтувати свій вибір. Будь-які три слова розібрати за будовою і скласти з ними речення.
Ш..бка, ч..сло, ..мити, к..нчик, х..жак, ..кидати, щ..тка, п.рло, ..фабрикувати, ж..р, ..тиха, пр..ліпити.

Варіант 2
1. Дібрати до поданих слів форму або спільнокореневе слово, щоб відбулося чергування. Пояснити орфограму.
Гонити, могти, ломити, пекти, вінець, кінець, гірко, кільце, кістка, вечоріти, пісні, гущі, матері.
2. Вставити пропущені літери. Обґрунтувати свій вибір. Будь-які три слова розібрати за будовою і скласти з ними речення.
Боч.лка, с..р..дина, ..рубаний, з..мля, б..р..зневий, з..брати, розіслати, ..хитрити, посвіти, т.хенько.
Варіант З
1. Дібрати до поданих слів форму або спільнокореневе слово, щоб відбулося чергування. Пояснити орфограму.
Паперовий, шепотіти, дитина, каменя, зимівля, лікарі, звечоріло, бджола, щока, пташечка.
2. Вставити пропущені літери. Обгрунтувати свій вибір. Будь-які три слова розібрати за будовою і скласти з ними речення. Пр..блудний, пр..бігти, пр..великий, пр..звисько, ш..колад, ч..рствий, ро..цвісти, ..формувати, ..писати.
V. Підбиття підсумків уроку
Учитель аналізує проведену навчальну роботу п'ятикласників над застосуванням узагальнювальних правил і зосереджує увагу учнів на підготовці до тематичного оцінювання з розділу «Будова слова. Орфографія».
VI. Домашнє завдання
Повторити теоретичний матеріал з теми «Будова слова. Орфографія». Підготуватися до тематичного оцінювання.

Дидактичний матеріал для використання при вивченні теми «Будова слова. Орфографія»

1
Казковий замок

(Лінгвістична казка)
Жили-були собі слова. Вони змінювалися, росли, як дерева. З кожним роком слів ставало все більше й більше. І от виріс пишний, квітучий сад. Коли слова-дерева гойдались від вітру, вони звучали, нагадували чарівний спів солов’я. Стали люди називати милозвучну мову солов’їною.
Добре жилося словам: вони дружили, допомагали один одному. Вирішили слова побудувати величезний Замок дружби слів. На будівництві трудились усі часточки слів: і корені, і суфікси, і префікси, і закінчення. Корені слів споруджували стіни, суфікси робили вікна, двері, а закінчення вилізли на дах будинку, щоб покрити його червоною черепицею. Префікси подавали цеглу невтомним мулярам-кореням. Дружно працювали слова. Прийшли на допомогу своїм родичам і спільнокореневі слова.
Здавна в Україні закріпився хороший звичай: збиратися на будівництво нового будинку усім товариством, селом, вулицею. Цей звичай у народі назвали толокою.
Ось і готовий замок. У ньому будуть жити слова, які приносять людям радість та добро, сподівання на вдачу.
Слова вирішили зробити новосілля і запросити в гості усіх своїх родичів.
Бесіда за казкою:
1. Чому українську мову називають солов’їною, милозвучною?
2. Що нового ви дізнались про традиції українського народу?
3. Яким чином, за допомогою чого словам вдалось побудувати Замок дружби слів?
4. Як ви розумієте слово толока?
5. Які нові слова-терміни ви вперше почули? Як ви думаєте, що вони означають? (вчитель повідомляє, що учні на подальших уроках дізнаються, що означають слова: спільнокореневі слова, корінь, закінчення, суфікс, префікс, яке місце вони займають у мовознавстві, для чого служать).

№2
Пізнавальна гра «Слова-родичі»

Хід гри та завдання. Діти діляться на дві групи. Ведучий називає слово. Усі гравці добирають спільнокореневі слова. Відповідають з одного ряду. Ведучий робить помітку, скільки слів дібрано (скільки очок буде зараховано). Якщо з другого ряду хтось іще може додати слово, підносить руку, його викликають. Цьому (другому) ряду за кожне правильно додане слово записується 2 очки. Далі ведучий називає інше слово. Відповідають на цей раз гравці з другого ряду, доповнюють – з першого. За помилкове слово знімається з ряду , який допустив помилку, 2 бали.
Матеріал для гри.
Ліс (лісник, лісовий, пролісок, лісок, переліски …).
Сад (садівник, садовий, садок, посадка, саджанець …).
Дуб (дубок, дубочок, дубище, дубовий, дубина …).
Казка (казочка, приказка, переказ, казати, розказати …).
Вода (водяний, підводний, водиця, водник …).
Хліб (хлібний, хлібина, хлібороб …).
Мова (розмова, мовний, розмовляти, промовець …).
Блиск (блискучий, блискотіти, блискавка …).
Коса ( косар, покоси, косити, косарка …).
Літати (літак, політ, приліт, відлітати …).

№3
Пізнавальна гра «Сходинки слів»
Хід гри і завдання. У вільні клітинки «сходинок» треба вписати букви так, щоб вийшло слово з іншим значенням або нове, спільнокореневе.
Хто першим виконає завдання в одній фігурі, дістає 5 балівк, другим – 4 і так далі. За помилку знімається 2 бали.
Матеріал для гри.
1. 2.

лісліслісліслісліссадсадсадсадсадсад

3. 4.

дубдубдубдубдубдубсвітсвітсвітсвітсвітсвіт

5. 6.
грибгрибгрибгрибгрибгрибхлібхлібхлібхлібхлібхліб


1.Ліси, лісок, лісник, лісовик, лісовий, лісничий. 2. Сади, садок, садити, садочок, садівник. 3. Дуби, дубок, дубина, дубовий, дублений. 4. Світи, світає, світлий, світанок, світловий. 5. Гриби, грибок, грибний, грибів, грибників; 6.Хліби, хлібом, хлібина, хлібороб, хлібороби).

№4
Шаради
Хід гри і завдання. Ведучий читає слова і вказує, що від них треба взяти (корінь, префікс, суфікс, закінчення), гравці утворюють і записують нові слова.
За кожне правильно складене слово гравцеві зараховується 1 бал, за помилку знімається 2 бали.
Матеріал для гри
1. Префікс від слова перенести, корінь від слова казка. (Переказ).
2. Корінь від слова квітка, суфікс від слова вудочка, закінчення від слова зірка. (Квіточка).
3. Корінь від слова риба, суфікс від слова ручки, закінчення від слова липа. (Рибка).
4. Корінь від слова лісок, суфікс від слова зимова, закінчення від слова червоний. (Лісовий).
5. Префікс від слова закрити, корінь від слова в'язати, суфікс від слова рибка, закінчення від слова загадки. (Зав'язки).
6. Префікс від слова розмова, корінь від слова писати, суфікс і закінчення від слова піонерка. (Розписка).
7. Префікс від слова підніс, корінь від слова вода, суфікс від слова грибний, закінчення від слова білий. (Підводний).
8. Префікс від слова залити, корінь від слова писати, суфікс від слова залізний, закінчення від слова зелена. (Записна).
9. Префікс від слова проніс, корінь від слова лісник, суфікс від слова дубок. (Пролісок).
10. Префікс від слова повів, корінь від слова їздити, суфікс від слова вушко, закінчення від слова рука. (Поїздка).
11. Префікс від слова політ, корінь від слова садок, суфікс і закінчення від слова рибка. (Посадка).
12. Префікс від слова поїзд, корінь від слова радити, суфікс від слова лісник. (Порадник).
13. Префікс від слова приїзд, корінь від слова казати, суфікс і закінчення від слова ніжка(Приказка).
14. Префікс від слова вихід, корінь від слова лазити, суфікс і закінчення від слова кізка. (Вилазка).
15. Префікс від слова роз'їзд, корінь від слова мовець, закінчення від слова липа. (Розмова).
16. Префікс від слова збити, корінь від слова в'язка, суфікс від слова кілок. (Зв'язок).
17. Префікс від слова завести, корінь від слова напис, суфікс і закінчення від слова ручка. (Записка).
18. Префікс від слова притиснути, корінь від слова кордон, суфікс від слова розвідник. (Прикордонник).

№5
Пізнавальна гра «Відгадати слово»
Обладнання. Картки, на яких записано по одному слову.
Завдання. Відгадати слово за характеристикою, яку дає ведучий.
Хід гри. Гравець, що назве слово, написане на карточці, одержує її. Якщо назве слово, що відповідає даній характеристиці, а у ведучого немає картки з таким словом, то учневі видається чиста картка. Переможцем виходить той, хто на закінчення гри має найбільше карток.
Матеріал для гри
Характеристика Слова для карток.Корінь лік-, суфікс –ар. Слово відповідає на питання хто?Лікар Корінь –віт, префікс при-. Слово відповідає на питання що?Привіт. Корінь кос-, суфікс –ар. Слово відповідає на питання хто?Косар. Корінь кущ-, суфікс –ик. Слово відповідає на питання що?Кущик. Корінь голос-, суфікс –ок. Слово відповідає на питання що?Голосок. Корінь –хід, префікс ви-. Слово відповідає на питання що?Вихід. Корінь вазон-, суфікс –чик. Слово відповідає на питання що?Вазончик. Корінь –пис, префікс за-. Слово відповідає на питання що?Запис. Корінь син-, суфікс –очок. Слово відповідає на питання хто?Синочок. Корінь –літ, префікс пере-. Слово відповідає на питання що?Переліт.

6
Пізнавальна гра «Знайти префікс»

Обладнання. Картки з колами. У центрі кола написано корінь, справа і внизу суфікси чи суфікси і закінчення.
Завдання. Знайти префікси, які слід поставити вгорі і зліва по колу, щоб прочитати чотири спільнокореневі слова.
Хід гри. Переможцем вважається той, хто першим правильно виконає завдання.
Матеріал до гри.
1. 2. 3.4. 5.
(1.Переводити, підводити, доводити, заводити;
2.Посадка, посадити, пересадити, насадити;
3.Почистити, зачистити, вичистити, дочистити;
4.Розписка, записати, написати, дописати;
5.Перелітати, відлітати, прилітати, залітати).
№7
Пізнавальна гра «Колонки слів за будовою»

Обладнання. Набори карток. Кожен із 30 карток-слів (5 груп спільнокореневих) і 8 карток-вказівок (схеми будови слова). Конверти.
Завдання. Розкласти слова в колонки відповідно до карток-вказівок.
Хід гри. Гравці одночасно відкривають конверти, розкладають картки із схемами, а потім картки із словами.
Хто перший розкладе картки, дістає 30 балів, а другий – 29 і т.д. За кожну помилку знімається 2 бали. Матеріал для гри.

1
хід ходу вихід
ліс лісом праліс пролісок
віз везу привіз
сад садів
сніг сніги
східний виходу
лісок ліски проліски
візок візка підвезений привези
садок садовий посадка посади
сніжок сніжку засніжений
2
дуб дубом
ніс несе приніс внесок
біг бігу забіг
пиши напис
в’яжу зв’язок
дубок дубище
несений принесений занеси
бігун бігли прибігли прибіжи
писар писаний записка запису
в’язаний зв’язане зв’яже

№8
Пізнавальна гра «З одного кореня»
Обладнання. Таблиця з п’ятьма коренями слів або запис їх на дошці; письмове приладдя.
Завдання. За допомогою префіксів і суфіксів утворити від кожного кореня якнайбільше слів і записати їх.
Хід гри. Працюють визначений час. Переможцем вважається той, хто правильно напише більше слів.
Матеріал для гри.
-дуб-, -хат-, -риб-, -квіт-, -вод-, -ліс-, -жук-, -сад-, -роб-, -стіл-, -хід-, -пис-, -літ-, -ніс-, -зелен-, -гарт-, -чист-, -мал-, -біл-.

9
Прочитайте текст. Замініть виділені слова так, щоб надати їм відтінку ласкавості, ніжності. Позначте суфікси, які допомогли утворити слова.
Ліс був мішаний. Серед столітніх дубів красувалися стрункі білокорі берези, вічнозелені ялини. Довкола тиша, щебечуть птахи, сюрчать у траві коники.
1. Поясніть, як ви розумієте лексичне значення слів білокора, вічнозелені.
2. Поміркуйте, чи доцільно перебудувати словосполучення столітні дуби на вислів столітні дубочки? Чому?

№10
Поміркуйте, яка частина слова допомогла утворити інші, протилежні за значенням. Позначте її.
Прилітати — відлітати;
виходити — заходити;
закривати — відкривати;
злітатися — розлітатися.
Поясніть правопис префіксів з-, роз-.

№11
Послухайте казку.
Жив був корінь –вод-, сам-самісінький. Надоїло йому бути одному і пішов він шукати друзів. Кого не зустріне, а в їхніх іменах є, крім частини –вод-, ще й інші: під, н, ий, ич, к, а, ій, н, а,ян…
Як звали «друзів» кореня -вод-? Чи можна їх всіх об’єднати в одну «сім'ю»?

№12
Прочитайте текст. Виділені слова запишіть так, щоб вони мали відтінок пестливості чи здрібнілості. За допомогою якої значущої частини слова ви змогли це зробити? Який текст вам більше до вподоби? Чому? Який висновок можете зробити?
Прилинула весна до лісу
Завітала зеленоока чарівниця в ліс. Стрепенувся він, ожив, зазеленів!
З трави протягнулися волохаті пелюстки сон-трави. Ніжні проліски підняли свої руки до сонця. Напружились гілки на вербах. Від тепла пробудилися фіалки.
Сипле красуня свої чари, а ліс загадково посміхається.

№13
Утворіть від поданих слів нові слова за допомогою суфіксів. Складіть текст на тему «Пори року».
Вітер – … Сніг – …
Холод – … Дощ – …
Сонце – … Спека – …

14
Випишіть пари спільнокореневих слів, виділіть у них корінь і суфікс. За допомогою яких суфіксів утворені слова на означення малят птахів та звірів? Що спільного у словах перепелиця, телиця.
Перепелиця
І перепеленя,
Телиця
І теля
Ішли туди,
Тепер відтіля.

15
Випишіть спільнокореневі слова. Що вони означають? Як утворилися? Якого значення надають їм суфікси?
Дощ на тоненьких ніжках,
В шапці своїй волохатій,
У дворі пострибавши трішки,
Постукав у віконце — до хати.
Я б віконце відчинила,
Дощика я б впустила.
Та чи дозволить мати

Гостя у вікно впускати?
(М. Шаповал)


16
Випишіть з тексту слова з префіксами разом із залежними словами. Поставте до них запитання. Що вони означають? Виділіть у них префікс. Як довести, що це префікси? До виділених слів доберіть споріднені.
Відшуміло літо
Стиглими хлібами.
На пташиних крилах
Відлетіло вдаль.
Під вікном берізка
Розпустила коси,
І летять у вирій
Сірі журавлі.
(С. Федченко)

17
Знайдіть у тексті слова з префіксами, випишіть їх, виділіть префікси.
До слів поставте запитання. До якої частини мови вони належать?
На зеленому листі
Посміхнеться суниця,
Вишня вдягне намисто,
І достигне пшениця.
Теплий дощик проллється,
Заколоситься жито,
Вся земля засміється,
Прийде радісне... (літо).

18
Випишіть слова, основи яких мають: 1) тільки корінь; 2) корінь і суфікс.
Снігурі
Подивіться: у дворі
В чорних шапках снігурі.
Ще й червоні фартушки
Одягли собі пташки.
Значить сніг і холоди
Наближаються сюди.
Снігурами через те
Їх тепер і ви звете. (Г. Демченко)


19
Утворіть дієслова, в яких між префіксом при- і закінченням -ти стояли б чотири букви. Яку дію вони позначають?
(Пригасити, присипати, припалити, пригоріти, прикидати, прикопати, привалити).

20
Подані слова розставити в тому порядку, в якому розташовані їхні схеми, що наводяться нижче.
Книга, обкладинка, іграшка, розмова, одяг,дзвоник, заметіль.
Схеми:
1) Корінь + суфікс + нульове закінчення (дзвоник).
2) Префікс + корінь + суфікс + закінчення (обкладинка).
3) Префікс + корінь + суфікс + нульове закінчення (заметіль).
4) Корінь + суфікс + закінчення (іграшка).
5) Префікс + корінь + закінчення (розмова).
6) Префікс + корінь + нульове закінчення (одяг).
7) Корінь + закінчення (книга).
Якщо правильно розмістити слова, то з їхніх перших букв прочитаєте другу половину крилатого вислову, який починається словами: Через терни (до зірок). Запишіть вислів повністю.

21
Від слова йшов утворіть нові слова за допомогою префіксів і пов’яжіть їх зі словами праворуч потрібними за змістом прийменниками:
При школи
Пере вулицю
Ви класу
За йшов товариша
Піді будинку
Віді стола
Обі дерева

22
Додаючи до поданих слів префікси, утворіть антоніми. Запишіть. Виділіть префікси і поясніть значення слів. Яке значення мають префікси?
Зразок: Іти: відійти – підійти.
Копати, клеїти, вести, шити, в'язати, лізти, сипати, везти, дихати, гнати, повзати.
Визначте, яке загальне значення об’єднує ці слова.

23
До поданих слів додайте префікс з- і запишіть. Чи відбуваються зміни у вимові і написанні префікса?
1. Робити, бити, лізти, дерти, мити.
2. Кип’ятити, писати, терти, формувати, ходити.
3. Сунути, садити, цідити, чіпляти, чорніти.

24

Прочитайте. Які помилки допущені в написанні слів? Що треба знати,
щоб не помилятися в написанні префіксів пре-, при-? Запишіть слова,
виправивши помилки.
Привеликий, придобрий, пребити, претримати, прейти.

25
Спишіть, вставляючи пропущені букви.
Пр…будувати, пр…крити, пр…погано, пр…хитрий, пр…бути, пр…завзятий, пр…крутити, пр…мудрий, пр…погано, пр…швидшити.

26
Прочитайте. Випишіть суфікси, що мають приблизно однакове значення. Назвіть, яке саме значення. З’ясуйте, які почуття, настрій виражає даний текст.
Ой спи, дитя, до обіда…
Соньки-дрімки в колисоньки,
добрий розум в головоньки,
а рісточки у кісточки,
здоров’ячко у сердечко,
а в роточок говорушки,
а в ніженьки ходусеньки,
а в рученьки ладусеньки.
(Народна творчість)


27
Прочитайте текст. Які слова здалися вам незвичними? Чому звірі не змогли правильно утворити слова? Як треба було сказати?
Розумна мавпочка
Гойдався на дереві Ховатий!
В джунглях удав. А берегом мавпа
Він гарний мав настрій Зі школи ішла.
І пісню співав: Почула
Я довгий, Й хвальків тих
Гладенький, На глум підняла:
Лискучий, Ха-ха,
Увесь по деревах повзучий! Він повзучий!
А в річці купався Хи-хи,
Якраз крокодил Він ховатий!
Та й крикнув Не вміють і слова,
З усіх крокодилячих сил: Як треба, сказати!
Я кращий – Хоч я і розумна,
Зелений, І в школі навчата,
Зубатий, Не буду ніколи
Завжди під водою така вихвалята! (Г.Малик)


№28
Визначте корені й закінчення. Випишіть підряд тільки ті слова, які мають суфікси.
Молодий, попереду, рано, навздогін, активний, перемога, цінний, малий, сухий, ясно.
Якщо ви правильно вибрали слова, то з їхнії перших букв прочитаєте перше слово у вислові І.Франка: (Праця) – то перша основа життя.

29
Спишіть розкриваючи дужки.
(Ви)йшов (з)лісу; (з)бирати (з)городу; (з)їхати (з)гори; (про)читав (про)тварин; (по)садив (роз)саду; (ви0писав (з)книжки; (за)брів (у)воду.

30
Використовуючи префікси, утворіть антоніми. Префікси виділіть.
прилітатизакривативиходитизлітатисявіднестиодягнутисявиїхалаз’єднати№48
До поданих слів доберіть близькі за значенням слова з префіксами.
Тихий - …, бесіда - …, сміливий - …, паркан - …, сумний - …, слабкий - …, жорсткий - …, барвистий - …
Зі словами кожної пари складіть речення.

31
Випишіть слова, що складаються:
а) тільки з кореня;
б) з кореня і закінчення;
в)з кореня, суфікса і закінчення;
г) з префікса і кореня;
ґ) з префікса, кореня, суфікса;
д) з префікса, кореня, суфікса, закінчення;
е) з кореня і суфікса.
Безплатний, біг, вигляд, вівчар, варений, відламок, відплата, відхил, віра, гарт, далекий, доба, запис, сміх, зелений, кора, корм, безмежний, вигріб, ґедзь, ґрунт, брат, ґрунтова, долина, дзьоб, вечірній, записка, зліт, кадр, кущ, липовий, літо, лічу, лоза, льох, льон, мир, мідь, місток, місто, безмірний, бік, вигук, глибина, буковий, грач, граченя, засівний, намір, напад, воля, ніч, нічний, нуль, нульовий, обгін, перестук, подорож, подорожник, подяка, безмісячний, бій, випас, джміль, бурячок, вірний, джмелиний, друкарка, пожежа, поклик, промова, пень, пеньок, порада, потік, примирення, примітка, безпомилковий, пташник, вал, птах, пушок, світильник, вигін, схил, схід, маляр, малюк, маленький, весна, щастя, небо, смішний, святковий, дорога, подарунок.

32
Випишіть слова з префіксами.
В’язати, в’їхати, об’єкт, об’єднання, в’є, роз’єднати, п’явка, п’ятак, з’ясувати, під’їзд, з’їжджати, в’ялити, в’язка, з’явився, об’їдати, роз’їхатись, з’їзд.

33
Випишіть в одну колонку слова з префіксом с-, у другу – з префіксом з-
Поясніть правопис цих слів.
1.Збагачення, скинути, зцідити, скип’ятити, зшити, складка, зберегти, сколихнути, скоритись, звеселити, скаламутити, збудувати, скосити, скреснути, зчавити, згаснути, скотитись, скласти.
2.Злити, зшивання, зсадити, скоротити, зшкребти, зсипати, скроїти, скрутити, скусати, спаяти, змалювати, спалахнути, зрізати.
3.Спереду, зрошення, сплеснути, зростити, сповіщати, зрушити, зштовхнути, справа, стверднути, зцементувати, стримати.
4.Здивуватись, скам’яніти, скінчити, злетіти, скликати,сколоти, зчорніти, стиснути, змити, стягнути, зчепити.
5. Схлюпнути, зчистити, схилитись, зрівняти, схвалити, зсушити, сформулювати, зстрибнути.

34
Згрупуйте слова з однаковим префіксом. Що спільного у значенні слів кожної групи?
Премудрий, презлий, преславний, приклеїти, предобрий, приліпити, пребагатий, прищепити, прив’язати.

35
Відгадати слова:
а) Корінь мій знаходиться в «ціні»,
Префікс дай від «оклику» мені,
Суфікс – від «лінійки» чи від «зірки»,
Разом – результати перевірки. (Оцінка)
б) Корінь з «підкладки»,
префікс з «обшивки»,
суфікс – із «косинки»,
а все разом – для книжки. (Обкладинка)
в) Слово складається з двох частин: перша частина – корінь слова «учитися», друга – суфікс слова «в’язень». Ціле слово – синонім слова «школяр». (Учень)
г) Слово складається з двох частин: перша частина – корінь слова «кома», друга – префікс слова «попрацювати», третя – звук, що позначається буквою, яка стоїть в алфавіті перед У. ціле слово – назва солодкого напою з фруктів і ягід. (Компот)

Таким чином в запропонованій роботі мною було розроблено систему вправ, безпосередньою метою яких є:
- ознайомлення учнів із префіксами та суфіксами як значущими частинами слова, їх роллю та словотворчою функцією;
- розширення і уточнення словника дітей;
- правильне користування морфемами в усному і писемному мовленні;
- вміння визначати префікси і суфікси у словах;
- правильна вимова і правопис префіксів роз-, без-, з- (с-);
- вміння розрізняти префікси та прийменники, правильно їх писати;
- навчити правильно писати слова з апострофом після префіксів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.